Najem mieszkań komunalnych

Data szkolenia

22-03-2019

Godzina

10:00 - 15:00

Miejsce szkolenia

Opolskie Centrum Demokracji Lokalnej FRDL
ul. Krakowska 51,
Opole, 45-018

Cena szkolenia

Cena szkolenia do 18.03. wynosi 314,50 zł

Po 18.03. cena szkolenia wynosi 370,00 zł

Dla drugiej osoby z tej samej Instytucji rabat 10% od ceny netto. W przypadku szkoleń finansowanych ze środków publicznych do ceny szkolenia nie doliczamy VAT. Koszt obejmuje: materiały szkoleniowe, zaświadczenie, przerwy kawowe i lunch. Płatność przelewem, na podstawie faktury wystawionej w dniu szkolenia. Rezygnacja musi nastąpić w formie pisemnej faksem na numer: 77 453 68 25 w. 27 lub e-mailem na biuro@opole.frdl.pl najpóźniej na 2 dni robocze przed terminem szkolenia. Rezygnacja w terminie późniejszym wiąże się z koniecznością pokrycia kosztów organizacyjnych w wysokości 100%. Opolskie Centrum Demokracji Lokalnej FRDL zastrzega sobie prawo do odwołania szkolenia z przyczyn niezależnych od OCDL FRDL.

Formularz

O szkoleniu

Adresaci:

Szkolenie polecane dla zarządców, administratorów nieruchomości stanowiących własność gminy oraz pracowników urzędów gmin zarządzających komunalnymi budynkami mieszkalnymi.

Cel:
Celem szkolenia jest przedstawienie zasad ochrony praw lokatorów, a także praw i obowiązków stron umowy najmu mieszkania komunalnego. Szkolenie obejmuje także wybrane przepisy prawa dotyczące korzystania z mieszkań komunalnych z uwzględnieniem nowelizacji Ustawy o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i zmianie Kodeksu Cywilnego.

Korzyści:
Podczas szkolenia uczestnicy uzyskają odpowiedzi między innymi na pytania:
-Jakie są formy ochrony praw lokatorów?
-Jak zapobiegać powstawaniu zadłużeniom lokali mieszkalnych ?
-Jakie są uprawnienia najemcy oraz bezumownych użytkowników mieszkań komunalnych?
-Co powinna zawierać umowa najmu mieszkania komunalnego?
-W jakich sytuacjach gmina może rozwiązać umowę najmu lokalu mieszkalnego?
-Od kiedy gmina musi naliczać odszkodowanie za bezumowne zajmowanie lokalu?
-W jaki sposób Regulamin Porządku Domowego ułatwia podejmowanie działań wobec osób utrudniających zamieszkiwanie?

Program:
1.UWARUNKOWANIA PRAWNE
-Ustrój i zadania gminy,
-Podstawy prawne i formy ochrony praw lokatorów,
-Definicja najmu z Ustawy – Kodeks Cywilny,
2.GMINA JAKO STRONA UMOWY NAJMU
-Obowiązki właściciela/zarządcy komunalnego budynku mieszkalnego wynikające z przepisów prawa,
-Obowiązki stron umowy najmu zawartej na czas nieoznaczony i na czas oznaczony,
-Protokólarne przekazanie lokalu najemcy,
-Pobór i zwrot kaucji mieszkaniowej.
3.OBOWIĄZKI NAJEMCY MIESZKANIA KOMUNALNEGO
-Ustawowe obowiązki najemcy,
-Zapłata czynszu i opłat niezależnych od wynajmującego, po nowelizacji Ustawy o ochronie praw lokatorów,
-Zasady polityki czynszowej i podwyższania wysokości czynszu,
-Formy przeciwdziałania zaległościom czynszowym,
-Udostępnianie lokalu dla potrzeb zarządcy komunalnego budynku mieszkalnego.
4.SKUTKI NIEWYWIĄZYWANIA SIĘ NAJEMCY Z UMOWY
-Podstawy prawne wypowiedzenia umowy najmu komunalnego lokalu mieszkalnego oraz umowy zawartej na czas oznaczony,
-Podnajem lokalu bez zgody wynajmującego,
-Naruszanie Regulaminu Porządku Domowego,
-Skutki prawne wygaśnięcia lub rozwiązania umowy najmu,
-Odszkodowania za bezumowne zajmowanie lokalu,
-Postępowanie o sądowe nakazanie opuszczenia, opróżnienia i wydania lokalu,
5.ZAPEWNIENIE LOKALI SOCJALNYCH, NAJMU SOCJALNEGO I POMIESZCZEŃ TYMCZASOWYCH
-Osoby uprawnione do otrzymania lokalu socjalnego, najmu socjalnego lub pomieszczenia tymczasowego,
-Tryb zapewnienia lokali socjalnych i najmu socjalnego
-Tryb zapewnienia tymczasowych pomieszczeń,
-Protokolarne przejęcie lokalu od użytkownika.

6.DYSKUSJA

Prowadzący: Absolwent Centrum Studiów Samorządu Terytorialnego i Rozwoju Lokalnego Uniwersytetu Warszawskiego oraz studiów podyplomowych na Uniwersytecie Warmińsko – Mazurskim w zakresie szacowania nieruchomości, a także studiów podyplomowych w zakresie zarządzania nieruchomościami. Od 1991 roku zatrudniony w urzędach gmin, zawodowo odpowiedzialny między innymi za zarządzanie mieniem komunalnym między innymi placówkami oświatowymi oraz komunalnymi budynkami mieszkalnymi. Jako Naczelnik wydziałów spraw i zasobów lokalowych Urzędu m.st. Warszawy prowadził bieżące gospodarowanie zasobem mieszkaniowym, ustalał opłaty za korzystanie z mieszkań komunalnych w tym także przygotowywał różnego rodzaju umowy, uchwały, zarządzenia i regulaminy. Od 2011 roku w ramach Instytutu Aktywizacji Zawodowej Rynku Nieruchomości TRANSFER uczestniczy
w udzielaniu bezpłatnych porad prawnych w sprawach związanych z rynkiem nieruchomości.

Zgłoszenia można dokonywać poprzez stronę internetową (www.opole.frdl.pl), faksem bądź listownie dostarczając do nas wypełnioną KARTĘ ZGŁOSZENIA najpóźniej do dnia 20 marca 2019 r.

Szkolenia realizujemy również w formie zamkniętej na terenie Instytucji lub we wskazanej lokalizacji.
Zapytania prosimy kierować na adres e-mail: biuro@opole.frdl.pl

« All Szkolenia

  • To event minęło.

Najem mieszkań komunalnych

Marzec 22 @ 10:00 - 15:00

Adresaci:

Szkolenie polecane dla zarządców, administratorów nieruchomości stanowiących własność gminy oraz pracowników urzędów gmin zarządzających komunalnymi budynkami mieszkalnymi.

Cel:
Celem szkolenia jest przedstawienie zasad ochrony praw lokatorów, a także praw i obowiązków stron umowy najmu mieszkania komunalnego. Szkolenie obejmuje także wybrane przepisy prawa dotyczące korzystania z mieszkań komunalnych z uwzględnieniem nowelizacji Ustawy o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i zmianie Kodeksu Cywilnego.

Korzyści:
Podczas szkolenia uczestnicy uzyskają odpowiedzi między innymi na pytania:
-Jakie są formy ochrony praw lokatorów?
-Jak zapobiegać powstawaniu zadłużeniom lokali mieszkalnych ?
-Jakie są uprawnienia najemcy oraz bezumownych użytkowników mieszkań komunalnych?
-Co powinna zawierać umowa najmu mieszkania komunalnego?
-W jakich sytuacjach gmina może rozwiązać umowę najmu lokalu mieszkalnego?
-Od kiedy gmina musi naliczać odszkodowanie za bezumowne zajmowanie lokalu?
-W jaki sposób Regulamin Porządku Domowego ułatwia podejmowanie działań wobec osób utrudniających zamieszkiwanie?

Program:
1.UWARUNKOWANIA PRAWNE
-Ustrój i zadania gminy,
-Podstawy prawne i formy ochrony praw lokatorów,
-Definicja najmu z Ustawy – Kodeks Cywilny,
2.GMINA JAKO STRONA UMOWY NAJMU
-Obowiązki właściciela/zarządcy komunalnego budynku mieszkalnego wynikające z przepisów prawa,
-Obowiązki stron umowy najmu zawartej na czas nieoznaczony i na czas oznaczony,
-Protokólarne przekazanie lokalu najemcy,
-Pobór i zwrot kaucji mieszkaniowej.
3.OBOWIĄZKI NAJEMCY MIESZKANIA KOMUNALNEGO
-Ustawowe obowiązki najemcy,
-Zapłata czynszu i opłat niezależnych od wynajmującego, po nowelizacji Ustawy o ochronie praw lokatorów,
-Zasady polityki czynszowej i podwyższania wysokości czynszu,
-Formy przeciwdziałania zaległościom czynszowym,
-Udostępnianie lokalu dla potrzeb zarządcy komunalnego budynku mieszkalnego.
4.SKUTKI NIEWYWIĄZYWANIA SIĘ NAJEMCY Z UMOWY
-Podstawy prawne wypowiedzenia umowy najmu komunalnego lokalu mieszkalnego oraz umowy zawartej na czas oznaczony,
-Podnajem lokalu bez zgody wynajmującego,
-Naruszanie Regulaminu Porządku Domowego,
-Skutki prawne wygaśnięcia lub rozwiązania umowy najmu,
-Odszkodowania za bezumowne zajmowanie lokalu,
-Postępowanie o sądowe nakazanie opuszczenia, opróżnienia i wydania lokalu,
5.ZAPEWNIENIE LOKALI SOCJALNYCH, NAJMU SOCJALNEGO I POMIESZCZEŃ TYMCZASOWYCH
-Osoby uprawnione do otrzymania lokalu socjalnego, najmu socjalnego lub pomieszczenia tymczasowego,
-Tryb zapewnienia lokali socjalnych i najmu socjalnego
-Tryb zapewnienia tymczasowych pomieszczeń,
-Protokolarne przejęcie lokalu od użytkownika.

6.DYSKUSJA

Prowadzący: Absolwent Centrum Studiów Samorządu Terytorialnego i Rozwoju Lokalnego Uniwersytetu Warszawskiego oraz studiów podyplomowych na Uniwersytecie Warmińsko – Mazurskim w zakresie szacowania nieruchomości, a także studiów podyplomowych w zakresie zarządzania nieruchomościami. Od 1991 roku zatrudniony w urzędach gmin, zawodowo odpowiedzialny między innymi za zarządzanie mieniem komunalnym między innymi placówkami oświatowymi oraz komunalnymi budynkami mieszkalnymi. Jako Naczelnik wydziałów spraw i zasobów lokalowych Urzędu m.st. Warszawy prowadził bieżące gospodarowanie zasobem mieszkaniowym, ustalał opłaty za korzystanie z mieszkań komunalnych w tym także przygotowywał różnego rodzaju umowy, uchwały, zarządzenia i regulaminy. Od 2011 roku w ramach Instytutu Aktywizacji Zawodowej Rynku Nieruchomości TRANSFER uczestniczy
w udzielaniu bezpłatnych porad prawnych w sprawach związanych z rynkiem nieruchomości.

Zgłoszenia można dokonywać poprzez stronę internetową (www.opole.frdl.pl), faksem bądź listownie dostarczając do nas wypełnioną KARTĘ ZGŁOSZENIA najpóźniej do dnia 20 marca 2019 r.

Szkolenia realizujemy również w formie zamkniętej na terenie Instytucji lub we wskazanej lokalizacji.
Zapytania prosimy kierować na adres e-mail: biuro@opole.frdl.pl

Szczegóły

Data:
Marzec 22
Czas:
10:00 - 15:00
Wydarzenie Category:

Organizator

Opolskie Centrum Demokracji Lokalnej FRDL
Telefon:
(077) 454-48-29
Email:
szkolenia@opole.frdl.pl
Strona internetowa:
http://www.opole.frdl.pl

Miejsce

Opolskie Centrum Demokracji Lokalnej FRDL
ul. Krakowska 51,
Opole, 45-018
+ Google Map
Telefon:
77/ 453 68 25