Należności w jednostkach budżetowych – praktyczne aspekty realizacji, ewidencji i windykacji

Data szkolenia

17-12-2019

Godzina

09:00 - 14:00

Miejsce szkolenia

Opolskie Centrum Demokracji Lokalnej FRDL
ul. Krakowska 51,
Opole,

Cena szkolenia

Cena szkolenia do 10.12. wynosi 314,50 zł

Po 10.12. cena szkolenia wynosi 370,00 zł

Dla drugiej osoby z tej samej Instytucji rabat 10% od ceny netto. W przypadku szkoleń finansowanych ze środków publicznych do ceny szkolenia nie doliczamy VAT. Koszt obejmuje: materiały szkoleniowe, zaświadczenie, przerwy kawowe i lunch. Płatność przelewem, na podstawie faktury wystawionej w dniu szkolenia. Rezygnacja musi nastąpić w formie pisemnej lub e-mailem na biuro@opole.frdl.pl najpóźniej na 2 dni robocze przed terminem szkolenia. Rezygnacja w terminie późniejszym wiąże się z koniecznością pokrycia kosztów organizacyjnych w wysokości 100%. Opolskie Centrum Demokracji Lokalnej FRDL zastrzega sobie prawo do odwołania szkolenia z przyczyn niezależnych od OCDL FRDL.

Formularz

O szkoleniu

Adresaci:
Na szkolenie zapraszamy pracowników działów księgowości w jednostkach budżetowych.

Cel:
Szkolenie ma na celu uzupełnienie i uporządkowanie wiedzy uczestników w obszarze należności w jednostkach budżetowych, ze szczególnym podkreśleniem aspektów praktycznych, po zmianach przepisów prawa w tym zakresie.

Program:
1.Ewidencja należności budżetowych – zasady i terminy, w tym m.in.:
a.należności krótkoterminowe i długoterminowe,
b.na podstawie różnych dokumentów,
c.nadpłaty,
d.zaległości,
e.przedawnienia,
f.należności sporne
g.rekompensata za dochodzenie należności od przedsiębiorców po zmianach.
2.Naliczanie, ewidencja i dochodzenie odsetek od należności po zmianach i kosztów upomnień – terminy, zasady; odsetki a kary.
3.Aktualizacja należności budżetowych – zasady dokonywania odpisów aktualizujących należności, ewidencja.
4.Windykacja należności – krok po kroku – ewidencja:
a.upomnienie, tytuł wykonawczy – należności publicznoprawne,
b.wezwanie do zapłaty, sądowy nakaz zapłaty, tytuł wykonawczy – należności cywilnoprawne,
c.kontrahent w likwidacji, upadłości
d.postanowienia komornicze
e.zakończenie postępowania egzekucyjnego
f.koszty egzekucji.
5.Udzielenie ulg w spłacie należności budżetowych – zasady i ewidencja:
a.umorzenie należności,
b.odroczenie terminu płatności,
c.rozłożenie zaległości na raty.
6.Najczęstsze problemy klasyfikacji budżetowej dochodów.
7.Należności i dochody budżetowe – problemy sprawozdawczości budżetowej.
8.Inwentaryzacja należności – terminy, zasady:
a.potwierdzanie sald,
b.weryfikacja.
9.Pytania.
Prowadzący: wieloletni skarbnik gminy; wykładowca i doradca z zakresu rachunkowości budżetowej oraz finansów publicznych, w tym szczególnie budżetu zadaniowego i kontroli zarządczej, dla wielu ośrodków edukacyjnych oraz jednostek sektora finansów publicznych na terenie kraju; autorka publikacji w miesięcznikach „Finanse Publiczne” i „Rachunkowość budżetowa”.

Zgłoszenia:
Zgłoszenia można dokonywać poprzez stronę internetową (www.opole.frdl.pl) lub listownie dostarczając do nas wypełnioną KARTĘ ZGŁOSZENIA najpóźniej do dnia 12 grudnia 2019 r.

Szkolenia realizujemy również w formie zamkniętej na terenie Instytucji lub we wskazanej lokalizacji.
Zapytania prosimy kierować na adres e-mail: biuro@opole.frdl.pl

« All Szkolenia

  • To event minęło.

Należności w jednostkach budżetowych – praktyczne aspekty realizacji, ewidencji i windykacji

17 grudnia 2019 @ 09:00 - 14:00

Adresaci:
Na szkolenie zapraszamy pracowników działów księgowości w jednostkach budżetowych.

Cel:
Szkolenie ma na celu uzupełnienie i uporządkowanie wiedzy uczestników w obszarze należności w jednostkach budżetowych, ze szczególnym podkreśleniem aspektów praktycznych, po zmianach przepisów prawa w tym zakresie.

Program:
1.Ewidencja należności budżetowych – zasady i terminy, w tym m.in.:
a.należności krótkoterminowe i długoterminowe,
b.na podstawie różnych dokumentów,
c.nadpłaty,
d.zaległości,
e.przedawnienia,
f.należności sporne
g.rekompensata za dochodzenie należności od przedsiębiorców po zmianach.
2.Naliczanie, ewidencja i dochodzenie odsetek od należności po zmianach i kosztów upomnień – terminy, zasady; odsetki a kary.
3.Aktualizacja należności budżetowych – zasady dokonywania odpisów aktualizujących należności, ewidencja.
4.Windykacja należności – krok po kroku – ewidencja:
a.upomnienie, tytuł wykonawczy – należności publicznoprawne,
b.wezwanie do zapłaty, sądowy nakaz zapłaty, tytuł wykonawczy – należności cywilnoprawne,
c.kontrahent w likwidacji, upadłości
d.postanowienia komornicze
e.zakończenie postępowania egzekucyjnego
f.koszty egzekucji.
5.Udzielenie ulg w spłacie należności budżetowych – zasady i ewidencja:
a.umorzenie należności,
b.odroczenie terminu płatności,
c.rozłożenie zaległości na raty.
6.Najczęstsze problemy klasyfikacji budżetowej dochodów.
7.Należności i dochody budżetowe – problemy sprawozdawczości budżetowej.
8.Inwentaryzacja należności – terminy, zasady:
a.potwierdzanie sald,
b.weryfikacja.
9.Pytania.
Prowadzący: wieloletni skarbnik gminy; wykładowca i doradca z zakresu rachunkowości budżetowej oraz finansów publicznych, w tym szczególnie budżetu zadaniowego i kontroli zarządczej, dla wielu ośrodków edukacyjnych oraz jednostek sektora finansów publicznych na terenie kraju; autorka publikacji w miesięcznikach „Finanse Publiczne” i „Rachunkowość budżetowa”.

Zgłoszenia:
Zgłoszenia można dokonywać poprzez stronę internetową (www.opole.frdl.pl) lub listownie dostarczając do nas wypełnioną KARTĘ ZGŁOSZENIA najpóźniej do dnia 12 grudnia 2019 r.

Szkolenia realizujemy również w formie zamkniętej na terenie Instytucji lub we wskazanej lokalizacji.
Zapytania prosimy kierować na adres e-mail: biuro@opole.frdl.pl

Szczegóły

Data:
17 grudnia 2019
Czas:
09:00 - 14:00
Wydarzenie Category:

Organizator

Opolskie Centrum Demokracji Lokalnej FRDL
Telefon:
(077) 454-48-29
Email:
szkolenia@opole.frdl.pl
Strona internetowa:
http://www.opole.frdl.pl

Miejsce

Opolskie Centrum Demokracji Lokalnej FRDL
ul. Krakowska 51,
Opole,
+ Google Map
Telefon:
77/ 453 68 25