Niemieckie pismo gotyckie w aktach Stanu Cywilnego

Data szkolenia

30-01-2020

Godzina

09:00 - 14:00

Miejsce szkolenia

Opolskie Centrum Demokracji Lokalnej FRDL
ul. Krakowska 51,
Opole,

Cena szkolenia

Cena szkolenia do 23.01. wynosi 335,75 zł

Po 23.01. cena szkolenia wynosi 395,00 zł

Dla drugiej osoby z tej samej Instytucji rabat 10% od ceny netto. W przypadku szkoleń finansowanych ze środków publicznych do ceny szkolenia nie doliczamy VAT. Koszt obejmuje: materiały szkoleniowe, zaświadczenie, przerwy kawowe i lunch. Płatność przelewem, na podstawie faktury wystawionej w dniu szkolenia. Rezygnacja musi nastąpić w formie pisemnej lub e-mailem na biuro@opole.frdl.pl najpóźniej na 2 dni robocze przed terminem szkolenia. Rezygnacja w terminie późniejszym wiąże się z koniecznością pokrycia kosztów organizacyjnych w wysokości 100%. Opolskie Centrum Demokracji Lokalnej FRDL zastrzega sobie prawo do odwołania szkolenia z przyczyn niezależnych od OCDL FRDL.

Formularz

O szkoleniu

Adresaci:
Pracownicy Urzędów Stanu Cywilnego; pracownicy jednostek samorządu terytorialnego, zainteresowani zakresem tematycznym.

Korzyści:
Uświadomienie i rozwinięcie umiejętności związanych z rozczytywaniem aktów stanu cywilnego sporządzonych w języku niemieckim, pisanych gotykiem.
Poznanie znaczenia przypisków występujących w poszczególnych aktach stanu cywilnego.
Objaśnienie rodzajów wzmianek występujących w aktach.

Program:

1.Wprowadzenie do tematu szkolenia.
2.Geneza powstania pisma gotyckiego. Tło historyczne.
3.Podział i budowa aktów stanu cywilnego. Omówienie konstrukcji aktu urodzenia, aktu małżeństwa i aktu zgonu. Części stałe aktu stanu cywilnego pisane drukiem.
4.Akt urodzenia – przykłady osób i instytucji zgłaszających urodzenia.
5.Znaczenie przypisków występujących w poszczególnych aktach stanu cywilnego. Omówienie na podstawie przykładów: aktu urodzenia – przypisek o urodzeniu matki, małżeństwie rodziców, zgonie osoby, aktu małżeństwa – przypiski o aktach urodzeń dzieci, aktu zgonu – informacja o przyczynie zgonu).
6.Objaśnienie rodzajów wzmianek występujących w aktach. Omówienie konkretnych przykładów:
-Akt urodzenia – wzmianka o uznaniu, wzmianka o zawarciu małżeństwa przez rodziców i uznanie dziecka za swoje (przykłady).
-Akt małżeństwa – wzmianka o rozwodzie (przykłady).
7.Jednolity Rzeczowy Wykaz Akt a przypiski dotyczące osób zmarłych za granicą (przesyłane zgodnie z art. 1 Konwencji z 4 września 1958 r. o międzynarodowej wymianie informacji z zakresu rejestracji stanu cywilnego).
8.Godziny urodzeń. Krótkie wprowadzenie i przykłady dla chętnych.
9.Pytania/dyskusja i zamknięcie spotkania

Prowadząca: absolwentka Filologii Germańskiej na Uniwersytecie Wrocławskim oraz studiów podyplomowych w Wyższej Szkole Bankowej we Wrocławiu pod kierunkiem „Administracja – Zarządzanie i Organizacja”. Dyplomowana Archiwistka – ukończony kurs kancelaryjno-archiwalny II-go stopnia prowadzony przez Krajowe Centrum Edukacji Archiwalnej Stowarzyszenia Archiwistów Polskich. Wieloletnie doświadczenie na stanowisku ds. Obsługi Aktów Stanu Cywilnego w Języku Niemieckim w Urzędzie Stanu Cywilnego we Wrocławiu. Uczestniczka kursów neografii niemieckiej prowadzonych przez Konsulat Generalny Republiki Federalnej Niemiec we Wrocławiu.

Zgłoszeń można dokonywać poprzez stronę internetową (www.opole.frdl.pl) lub wysyłając do nas wypełniona kartę zgłoszenia mailem (biuro@opole.frdl.pl) najpóźniej do dnia 27 stycznia 2020 r.

Szkolenia realizujemy również w formie zamkniętej na terenie Instytucji lub we wskazanej lokalizacji.
Zapytania prosimy kierować na adres e-mail: biuro@opole.frdl.pl

« All Szkolenia

  • To event minęło.

Niemieckie pismo gotyckie w aktach Stanu Cywilnego

Styczeń 30 @ 09:00 - 14:00

Adresaci:
Pracownicy Urzędów Stanu Cywilnego; pracownicy jednostek samorządu terytorialnego, zainteresowani zakresem tematycznym.

Korzyści:
Uświadomienie i rozwinięcie umiejętności związanych z rozczytywaniem aktów stanu cywilnego sporządzonych w języku niemieckim, pisanych gotykiem.
Poznanie znaczenia przypisków występujących w poszczególnych aktach stanu cywilnego.
Objaśnienie rodzajów wzmianek występujących w aktach.

Program:

1.Wprowadzenie do tematu szkolenia.
2.Geneza powstania pisma gotyckiego. Tło historyczne.
3.Podział i budowa aktów stanu cywilnego. Omówienie konstrukcji aktu urodzenia, aktu małżeństwa i aktu zgonu. Części stałe aktu stanu cywilnego pisane drukiem.
4.Akt urodzenia – przykłady osób i instytucji zgłaszających urodzenia.
5.Znaczenie przypisków występujących w poszczególnych aktach stanu cywilnego. Omówienie na podstawie przykładów: aktu urodzenia – przypisek o urodzeniu matki, małżeństwie rodziców, zgonie osoby, aktu małżeństwa – przypiski o aktach urodzeń dzieci, aktu zgonu – informacja o przyczynie zgonu).
6.Objaśnienie rodzajów wzmianek występujących w aktach. Omówienie konkretnych przykładów:
-Akt urodzenia – wzmianka o uznaniu, wzmianka o zawarciu małżeństwa przez rodziców i uznanie dziecka za swoje (przykłady).
-Akt małżeństwa – wzmianka o rozwodzie (przykłady).
7.Jednolity Rzeczowy Wykaz Akt a przypiski dotyczące osób zmarłych za granicą (przesyłane zgodnie z art. 1 Konwencji z 4 września 1958 r. o międzynarodowej wymianie informacji z zakresu rejestracji stanu cywilnego).
8.Godziny urodzeń. Krótkie wprowadzenie i przykłady dla chętnych.
9.Pytania/dyskusja i zamknięcie spotkania

Prowadząca: absolwentka Filologii Germańskiej na Uniwersytecie Wrocławskim oraz studiów podyplomowych w Wyższej Szkole Bankowej we Wrocławiu pod kierunkiem „Administracja – Zarządzanie i Organizacja”. Dyplomowana Archiwistka – ukończony kurs kancelaryjno-archiwalny II-go stopnia prowadzony przez Krajowe Centrum Edukacji Archiwalnej Stowarzyszenia Archiwistów Polskich. Wieloletnie doświadczenie na stanowisku ds. Obsługi Aktów Stanu Cywilnego w Języku Niemieckim w Urzędzie Stanu Cywilnego we Wrocławiu. Uczestniczka kursów neografii niemieckiej prowadzonych przez Konsulat Generalny Republiki Federalnej Niemiec we Wrocławiu.

Zgłoszeń można dokonywać poprzez stronę internetową (www.opole.frdl.pl) lub wysyłając do nas wypełniona kartę zgłoszenia mailem (biuro@opole.frdl.pl) najpóźniej do dnia 27 stycznia 2020 r.

Szkolenia realizujemy również w formie zamkniętej na terenie Instytucji lub we wskazanej lokalizacji.
Zapytania prosimy kierować na adres e-mail: biuro@opole.frdl.pl

Szczegóły

Data:
Styczeń 30
Czas:
09:00 - 14:00
Wydarzenie Category:

Miejsce

Opolskie Centrum Demokracji Lokalnej FRDL
ul. Krakowska 51,
Opole,
+ Google Map
Telefon:
77/ 453 68 25