Niemieckie pismo gotyckie w Aktach Stanu Cywilnego

Data szkolenia

03-10-2019

Godzina

09:00 - 14:00

Miejsce szkolenia

Opolskie Centrum Demokracji Lokalnej FRDL
ul. Krakowska 51,
Opole,

Cena szkolenia

Cena szkolenia do 26.09. wynosi 314,50 zł

Po 26.09. cena szkolenia wynosi 370,00 zł

Dla drugiej osoby z tej samej Instytucji rabat 10% od ceny netto. W przypadku szkoleń finansowanych ze środków publicznych do ceny szkolenia nie doliczamy VAT. Koszt obejmuje: materiały szkoleniowe, zaświadczenie, przerwy kawowe i lunch. Płatność przelewem, na podstawie faktury wystawionej w dniu szkolenia. Rezygnacja musi nastąpić w formie pisemnej lub e-mailem na biuro@opole.frdl.pl najpóźniej na 2 dni robocze przed terminem szkolenia. Rezygnacja w terminie późniejszym wiąże się z koniecznością pokrycia kosztów organizacyjnych w wysokości 100%. Opolskie Centrum Demokracji Lokalnej FRDL zastrzega sobie prawo do odwołania szkolenia z przyczyn niezależnych od OCDL FRDL.

Formularz

O szkoleniu

Adresaci:
Szkolenie przeznaczone dla pracowników Urzędów Stanu Cywilnego; pracowników jednostek samorządu terytorialnego, osób zainteresowanych zakresem szkolenia.

Cel szkolenia:
Celem szkolenia jest uświadomienie i rozwinięcie umiejętności związanych z rozczytywaniem aktów stanu cywilnego sporządzonych w języku niemieckim, pisanych gotykiem.

Program:
1.Wprowadzenie do tematu szkolenia.
2.Geneza powstania pisma gotyckiego. Tło historyczne.
3.Podział i budowa aktów stanu cywilnego. AU, AM, AZ. Części stałe aktu stanu cywilnego pisane drukiem. AU-kto zgłaszał urodzenia. Przypiski: urodzenia matki, małżeństwo rodziców. Zgon osoby. AM-przypiski o aktach urodzeń dzieci. AZ-informacja o przyczynie zgonu.
4.Objaśnienie rodzajów wzmianek występujących w aktach. Omówienie konkretnych przykładów.
AU- wzmianka o uznaniu, wzmianka o zawarciu małżeństwa przez rodziców i uznanie dziecka za swoje. Jak wpisywać nazwisko dziecka, kiedy np. zostało zaprzeczone ojcostwo, a matka w momencie urodzenia była rozwiedziona lub wdową
5.AM-wzmianka o rozwodzie (przykłady)
6.JRWA a przypiski. Przedstawienie podziału na: wpisywane do BUSC, nie figurujące, odsyłane do innych urzędów. Rola Kierownika USC przy wpisywaniu przypisków do akt, które przechowywane są w AP.
7.Godziny urodzeń. Krótkie wprowadzenie i przykłady dla chętnych.
8.Wspólne czytanie tekstu z tłumaczeniem
9.Pytania/ dyskusja i zamknięcie spotkania.

Prowadząca:  Absolwentka Filologii Germańskiej na Uniwersytecie Wrocławskim oraz studiów podyplomowych w Wyższej Szkole Bankowej we Wrocławiu pod kierunkiem „Administracja – Zarządzanie i Organizacja”. Dyplomowana Archiwistka – ukończony kurs kancelaryjno-archiwalny II-go stopnia prowadzony przez Krajowe Centrum Edukacji Archiwalnej Stowarzyszenia Archiwistów Polskich. Wieloletnie doświadczenie na stanowisku ds. Obsługi Aktów Stanu Cywilnego w Języku Niemieckim w Urzędzie Stanu Cywilnego we Wrocławiu. Uczestniczka kursów neografii niemieckiej prowadzonych przez Konsulat Generalny Republiki Federalnej Niemiec we Wrocławiu.

Zgłoszenia można dokonywać poprzez stronę internetową (www.opole.frdl.pl) bądź listownie dostarczając do nas wypełnioną KARTĘ ZGŁOSZENIA najpóźniej do 30 września 2019 r.

Szkolenia realizujemy również w formie zamkniętej na terenie Instytucji lub we wskazanej lokalizacji.
Zapytania prosimy kierować na adres e-mail: biuro@opole.frdl.pl

« All Szkolenia

  • To event minęło.

Niemieckie pismo gotyckie w Aktach Stanu Cywilnego

Październik 3 @ 09:00 - 14:00

Adresaci:
Szkolenie przeznaczone dla pracowników Urzędów Stanu Cywilnego; pracowników jednostek samorządu terytorialnego, osób zainteresowanych zakresem szkolenia.

Cel szkolenia:
Celem szkolenia jest uświadomienie i rozwinięcie umiejętności związanych z rozczytywaniem aktów stanu cywilnego sporządzonych w języku niemieckim, pisanych gotykiem.

Program:
1.Wprowadzenie do tematu szkolenia.
2.Geneza powstania pisma gotyckiego. Tło historyczne.
3.Podział i budowa aktów stanu cywilnego. AU, AM, AZ. Części stałe aktu stanu cywilnego pisane drukiem. AU-kto zgłaszał urodzenia. Przypiski: urodzenia matki, małżeństwo rodziców. Zgon osoby. AM-przypiski o aktach urodzeń dzieci. AZ-informacja o przyczynie zgonu.
4.Objaśnienie rodzajów wzmianek występujących w aktach. Omówienie konkretnych przykładów.
AU- wzmianka o uznaniu, wzmianka o zawarciu małżeństwa przez rodziców i uznanie dziecka za swoje. Jak wpisywać nazwisko dziecka, kiedy np. zostało zaprzeczone ojcostwo, a matka w momencie urodzenia była rozwiedziona lub wdową
5.AM-wzmianka o rozwodzie (przykłady)
6.JRWA a przypiski. Przedstawienie podziału na: wpisywane do BUSC, nie figurujące, odsyłane do innych urzędów. Rola Kierownika USC przy wpisywaniu przypisków do akt, które przechowywane są w AP.
7.Godziny urodzeń. Krótkie wprowadzenie i przykłady dla chętnych.
8.Wspólne czytanie tekstu z tłumaczeniem
9.Pytania/ dyskusja i zamknięcie spotkania.

Prowadząca:  Absolwentka Filologii Germańskiej na Uniwersytecie Wrocławskim oraz studiów podyplomowych w Wyższej Szkole Bankowej we Wrocławiu pod kierunkiem „Administracja – Zarządzanie i Organizacja”. Dyplomowana Archiwistka – ukończony kurs kancelaryjno-archiwalny II-go stopnia prowadzony przez Krajowe Centrum Edukacji Archiwalnej Stowarzyszenia Archiwistów Polskich. Wieloletnie doświadczenie na stanowisku ds. Obsługi Aktów Stanu Cywilnego w Języku Niemieckim w Urzędzie Stanu Cywilnego we Wrocławiu. Uczestniczka kursów neografii niemieckiej prowadzonych przez Konsulat Generalny Republiki Federalnej Niemiec we Wrocławiu.

Zgłoszenia można dokonywać poprzez stronę internetową (www.opole.frdl.pl) bądź listownie dostarczając do nas wypełnioną KARTĘ ZGŁOSZENIA najpóźniej do 30 września 2019 r.

Szkolenia realizujemy również w formie zamkniętej na terenie Instytucji lub we wskazanej lokalizacji.
Zapytania prosimy kierować na adres e-mail: biuro@opole.frdl.pl

Szczegóły

Data:
Październik 3
Czas:
09:00 - 14:00
Wydarzenie Category:

Organizator

Opolskie Centrum Demokracji Lokalnej FRDL
Telefon:
(077) 454-48-29
Email:
szkolenia@opole.frdl.pl
Strona internetowa:
http://www.opole.frdl.pl

Miejsce

Opolskie Centrum Demokracji Lokalnej FRDL
ul. Krakowska 51,
Opole,
+ Google Map
Telefon:
77/ 453 68 25