Nowe prawo zamówień publicznych – wybrane najważniejsze zmiany przy udzielaniu zamówień

Data szkolenia

20-01-2020

Godzina

10:00 - 15:00

Miejsce szkolenia

Opolskie Centrum Demokracji Lokalnej FRDL
ul. Krakowska 51,
Opole,

Cena szkolenia

Cena szkolenia do 16.01. wynosi 335,75 zł

Po 16.01. cena szkolenia wynosi 395,00 zł

Dla drugiej osoby z tej samej Instytucji rabat 10% od ceny netto. W przypadku szkoleń finansowanych ze środków publicznych do ceny szkolenia nie doliczamy VAT. Koszt obejmuje: materiały szkoleniowe, zaświadczenie, przerwy kawowe i lunch. Płatność przelewem, na podstawie faktury wystawionej w dniu szkolenia. Rezygnacja musi nastąpić w formie pisemnej lub e-mailem na biuro@opole.frdl.pl najpóźniej na 2 dni robocze przed terminem szkolenia. Rezygnacja w terminie późniejszym wiąże się z koniecznością pokrycia kosztów organizacyjnych w wysokości 100%. Opolskie Centrum Demokracji Lokalnej FRDL zastrzega sobie prawo do odwołania szkolenia z przyczyn niezależnych od OCDL FRDL.

Formularz

O szkoleniu

Adresaci:
Szkolenie przeznaczone jest dla pracowników zamawiających zobowiązanych do stosowania ustawy – Prawo zamówień publicznych, osób biorących udział w procesie realizacji zamówień publicznych jako członkowie komisji przetargowej, w szczególności z administracji rządowej, samorządowej, a także wykonawców ubiegających się o publiczne kontrakty w różnych branżach.

Korzyści:
– zapoznanie z zakresem zmian przewidzianych w nowej ustawie – Prawo zamówień publicznych (a nie nowelizacji) i porównanie najbardziej newralgicznych z obecnym stanem prawnym
– przygotowanie się przez zamawiających do wypełniania nowych obowiązków, zdobycie wiedzy niezbędnej nie tylko do przeprowadzenia postępowania o zamówienie publiczne, ale przede wszystkim do jego prawidłowego przygotowania, zwłaszcza odnośnie potrzeby wewnętrznych zmian między innymi odnośnie wzorów dokumentów, regulaminów oraz umów o zamówienie publiczne
– pozyskanie wiedzy przez wykonawców, czy i w jakim obszarze mogą liczyć na ułatwienia w ubieganiu się o zamówienie publiczne na podstawie nowej ustawy, jak będą mogli składać oferty i jak długo będą nimi związani, czy nowe umowy o zamówienie publiczne będą musiały zawierać postanowienia zwiększające ich uprawnienia i dające większe bezpieczeństwo realizacji umowy.

Program:
I.Jak przygotować się do stosowania nowej ustawy – nowe definicje, progi stosowania ustawy, układ i zakres regulacji
II.Czynności poprzedzające wszczęcie postępowania o zamówienie publiczne
1.Plany postępowań – treść i termin sporządzenia, nowe miejsca publikacji, obowiązek aktualizacji planu
2.Analiza potrzeb zamawiającego – na czym polega i kiedy zamawiający ma obowiązek ją przeprowadzić
III.Zmiany związane z ogłoszeniami:
1.Nowe obowiązki ogłoszeniowe w zamówieniach bagatelnych do 130 000 złotych wyłączonych spod obowiązku stosowania ustawy
2.Określenie momentu wszczęcia postępowania
3.Miejsca publikacji ogłoszeń i dopuszczany zakres zmiany ogłoszenia o zamówieniu
IV.Zamówienia w procedurze „krajowej” o wartości mniejszej od progów unijnych – nowy tzw. tryb podstawowy
1.Trzy warianty postępowań – bez negocjacji, z możliwością negocjacji oraz z obowiązkiem negocjacji
2.Podmiotowe środki dowodowe – możliwość czy obowiązek ich składania oraz termin
3.Termin zawarcia umowy
V.Zmiany w ramach oceny podmiotowej wykonawców dokonywanej przez zamawiającego
1.Warunki udziału w postępowaniu
2.Ograniczenia w przesłankach wykluczenia wykonawcy
3.Oświadczenie wstępne, w tym JEDZ – forma, termin złożenia i odstępstwa o dotychczasowych reguł składania
4.Podmiotowe środki dowodowe – czy i kiedy będzie obowiązek ich żądania
5.Uzupełnianie i wyjaśnianie podmiotowych środków dowodowych
VI.Zakres zmian dotyczących składania ofert
1.Forma oferty w postępowaniach o wartości mniejszej od progów unijnych oraz od progów unijnych, zakres odstępstwa od wymogu użycia kwalifikowanego podpisu elektronicznego
2.Nowe terminy związania ofertą i zasady z tym związane
3.Fakultatywność żądania wadium i nowe reguły zwrotu wadium
4.Otwarcie ofert – rezygnacja z obowiązku publicznego otwarcia, nowe reguły dotyczące terminu otwarcia ofert
5.Nowe przesłanki odrzucenia oferty
VII.Umowy o zamówienie publiczne
1.Określenie w ustawie zasad kształtowania umowy oraz jej obowiązkowych postanowień
2.Zakazane postanowienia umowne
3.Nowe wymagania w zakresie obligatoryjnych klauzul waloryzacyjnych
4.Raport z realizacji zamówienia
5.Postanowienia dotyczące podwykonawstwa

Prowadzący- radca prawny, doktor nauk prawnych. W ramach praktyki zawodowej prowadzi Kancelarię Radcy Prawnego. Absolwentka Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie oraz Podyplomowego Studium Integracji Europejskiej i Bezpieczeństwa Międzynarodowego Wojskowej Akademii Technicznej w Warszawie. Ukończyła także aplikację legislacyjną w Kancelarii Prezesa Rady Ministrów. Były Wiceprezes Urzędu Zamówień Publicznych i wieloletni pracownik Departamentu Prawnego tego Urzędu (2002–2008), w latach 2010–2016 dyrektor Departamentu Zamówień Publicznych w dużej instytucji sektora finansów publicznych. Posiada kilkunastoletnie doświadczenie praktyczne w zamówieniach publicznych, w szczególności jako doradca zamawiających i wykonawców, a także pełnomocnik w postępowaniach odwoławczych przed Krajową Izbą Odwoławczą. Wykładowca na szkoleniach oraz studiach podyplomowych z zakresu zamówień publicznych i funduszy europejskich. Autorka kilkuset publikacji, w tym kilkunastu książkowych z zakresu zamówień publicznych, wydanych przez renomowane wydawnictwa.

Zgłoszenia:
Zgłoszeń można dokonywać poprzez stronę internetową (www.opole.frdl.pl) lub wysyłając do nas wypełniona kartę zgłoszenia mailem (biuro@opole.frdl.pl) najpóźniej do dnia 16 stycznia 2020 r.

Szkolenia realizujemy również w formie zamkniętej na terenie Instytucji lub we wskazanej lokalizacji.
Zapytania prosimy kierować na adres e-mail: biuro@opole.frdl.pl

« All Szkolenia

  • To event minęło.

Nowe prawo zamówień publicznych – wybrane najważniejsze zmiany przy udzielaniu zamówień

Styczeń 20 @ 10:00 - 15:00

Adresaci:
Szkolenie przeznaczone jest dla pracowników zamawiających zobowiązanych do stosowania ustawy – Prawo zamówień publicznych, osób biorących udział w procesie realizacji zamówień publicznych jako członkowie komisji przetargowej, w szczególności z administracji rządowej, samorządowej, a także wykonawców ubiegających się o publiczne kontrakty w różnych branżach.

Korzyści:
– zapoznanie z zakresem zmian przewidzianych w nowej ustawie – Prawo zamówień publicznych (a nie nowelizacji) i porównanie najbardziej newralgicznych z obecnym stanem prawnym
– przygotowanie się przez zamawiających do wypełniania nowych obowiązków, zdobycie wiedzy niezbędnej nie tylko do przeprowadzenia postępowania o zamówienie publiczne, ale przede wszystkim do jego prawidłowego przygotowania, zwłaszcza odnośnie potrzeby wewnętrznych zmian między innymi odnośnie wzorów dokumentów, regulaminów oraz umów o zamówienie publiczne
– pozyskanie wiedzy przez wykonawców, czy i w jakim obszarze mogą liczyć na ułatwienia w ubieganiu się o zamówienie publiczne na podstawie nowej ustawy, jak będą mogli składać oferty i jak długo będą nimi związani, czy nowe umowy o zamówienie publiczne będą musiały zawierać postanowienia zwiększające ich uprawnienia i dające większe bezpieczeństwo realizacji umowy.

Program:
I.Jak przygotować się do stosowania nowej ustawy – nowe definicje, progi stosowania ustawy, układ i zakres regulacji
II.Czynności poprzedzające wszczęcie postępowania o zamówienie publiczne
1.Plany postępowań – treść i termin sporządzenia, nowe miejsca publikacji, obowiązek aktualizacji planu
2.Analiza potrzeb zamawiającego – na czym polega i kiedy zamawiający ma obowiązek ją przeprowadzić
III.Zmiany związane z ogłoszeniami:
1.Nowe obowiązki ogłoszeniowe w zamówieniach bagatelnych do 130 000 złotych wyłączonych spod obowiązku stosowania ustawy
2.Określenie momentu wszczęcia postępowania
3.Miejsca publikacji ogłoszeń i dopuszczany zakres zmiany ogłoszenia o zamówieniu
IV.Zamówienia w procedurze „krajowej” o wartości mniejszej od progów unijnych – nowy tzw. tryb podstawowy
1.Trzy warianty postępowań – bez negocjacji, z możliwością negocjacji oraz z obowiązkiem negocjacji
2.Podmiotowe środki dowodowe – możliwość czy obowiązek ich składania oraz termin
3.Termin zawarcia umowy
V.Zmiany w ramach oceny podmiotowej wykonawców dokonywanej przez zamawiającego
1.Warunki udziału w postępowaniu
2.Ograniczenia w przesłankach wykluczenia wykonawcy
3.Oświadczenie wstępne, w tym JEDZ – forma, termin złożenia i odstępstwa o dotychczasowych reguł składania
4.Podmiotowe środki dowodowe – czy i kiedy będzie obowiązek ich żądania
5.Uzupełnianie i wyjaśnianie podmiotowych środków dowodowych
VI.Zakres zmian dotyczących składania ofert
1.Forma oferty w postępowaniach o wartości mniejszej od progów unijnych oraz od progów unijnych, zakres odstępstwa od wymogu użycia kwalifikowanego podpisu elektronicznego
2.Nowe terminy związania ofertą i zasady z tym związane
3.Fakultatywność żądania wadium i nowe reguły zwrotu wadium
4.Otwarcie ofert – rezygnacja z obowiązku publicznego otwarcia, nowe reguły dotyczące terminu otwarcia ofert
5.Nowe przesłanki odrzucenia oferty
VII.Umowy o zamówienie publiczne
1.Określenie w ustawie zasad kształtowania umowy oraz jej obowiązkowych postanowień
2.Zakazane postanowienia umowne
3.Nowe wymagania w zakresie obligatoryjnych klauzul waloryzacyjnych
4.Raport z realizacji zamówienia
5.Postanowienia dotyczące podwykonawstwa

Prowadzący- radca prawny, doktor nauk prawnych. W ramach praktyki zawodowej prowadzi Kancelarię Radcy Prawnego. Absolwentka Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie oraz Podyplomowego Studium Integracji Europejskiej i Bezpieczeństwa Międzynarodowego Wojskowej Akademii Technicznej w Warszawie. Ukończyła także aplikację legislacyjną w Kancelarii Prezesa Rady Ministrów. Były Wiceprezes Urzędu Zamówień Publicznych i wieloletni pracownik Departamentu Prawnego tego Urzędu (2002–2008), w latach 2010–2016 dyrektor Departamentu Zamówień Publicznych w dużej instytucji sektora finansów publicznych. Posiada kilkunastoletnie doświadczenie praktyczne w zamówieniach publicznych, w szczególności jako doradca zamawiających i wykonawców, a także pełnomocnik w postępowaniach odwoławczych przed Krajową Izbą Odwoławczą. Wykładowca na szkoleniach oraz studiach podyplomowych z zakresu zamówień publicznych i funduszy europejskich. Autorka kilkuset publikacji, w tym kilkunastu książkowych z zakresu zamówień publicznych, wydanych przez renomowane wydawnictwa.

Zgłoszenia:
Zgłoszeń można dokonywać poprzez stronę internetową (www.opole.frdl.pl) lub wysyłając do nas wypełniona kartę zgłoszenia mailem (biuro@opole.frdl.pl) najpóźniej do dnia 16 stycznia 2020 r.

Szkolenia realizujemy również w formie zamkniętej na terenie Instytucji lub we wskazanej lokalizacji.
Zapytania prosimy kierować na adres e-mail: biuro@opole.frdl.pl

Szczegóły

Data:
Styczeń 20
Czas:
10:00 - 15:00
Wydarzenie Category:

Organizator

Opolskie Centrum Demokracji Lokalnej FRDL
Telefon:
(077) 454-48-29
Email:
szkolenia@opole.frdl.pl
Strona internetowa:
http://www.opole.frdl.pl

Miejsce

Opolskie Centrum Demokracji Lokalnej FRDL
ul. Krakowska 51,
Opole,
+ Google Map
Telefon:
77/ 453 68 25