Nowe przepisy w kodeksie postępowania administracyjnego od 1 czerwca 2017 roku i ich skutki dla wydawania, wygaszania i cofania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych. Nowe zasady dotyczące kontroli przedsiębiorców. Skutki braku wniesienia opłat za korzystanie z zezwoleń alkoholowych – jak zastosować sankcje ustawowe w praktyce organu zezwalającego

« powrót do wydarzeń
Szkolenie zakończone.

Do udziału w szkoleniu zapraszamy urzędników zajmujących się wydawaniem zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w urzędach miast i gmin, przewodniczących i członków miejskich i gminnych komisji rozwiązywania problemów alkoholowych, pełnomocników gminnych d/s realizacji programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych.

Data:
22 września 2017 09:00
Koszt:
314,50 zł. lub (rabat 15%) przy zgłoszeniu do 15 września 2017 r. Dla drugiej osoby z tej samej Instytucji rabat 10 % od ceny netto. W przypadku szkoleń finansowanych ze środków publicznych do ceny szkolenia nie doliczamy VAT.
Kategoria:
Organizator:
Opolskie Centrum Demokracji Lokalnej FRDL
Telefon:
(077) 454-48-29
szkolenia@opole.frdl.pl
Miejsce:
Opolskie Centrum Demokracji Lokalnej
Telefon:
77/4536825
Adres:
ul. Krakowska 51, Opole, 45-018, Polska
Szkolenie zakończone.
域名售卖
Wszelkie prawa zastrzeżone © 2016 OCDL FRDL Opole