Nowe regulacje prawne w obszarze taryf dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków

« powrót do wydarzeń

Reprezentanci zarządów przedsiębiorstw wod-kan, pracownicy urzędów gmin oraz zakładów budżetowych, spółek gminnych zajmujący się opracowywaniem wniosków taryfowych dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków.

Data:
8 maja 2018 10:00
Koszt:
390,00 zł. lub 331,50 zł. (rabat 15%) przy zgłoszeniu do 30 kwietnia 2018 r. Dla drugiej osoby z tej samej Instytucji rabat 10 % od ceny netto.
Kategoria:
Organizator:
Opolskie Centrum Demokracji Lokalnej FRDL
Telefon:
(077) 454-48-29
szkolenia@opole.frdl.pl
Miejsce:
Opolskie Centrum Demokracji Lokalnej FRDL
Telefon:
77/ 453 68 25
Adres:
ul. Krakowska 51, Opole, 45-018, Polska

Adresaci:
Reprezentanci zarządów przedsiębiorstw wod-kan, pracownicy urzędów gmin oraz zakładów budżetowych, spółek gminnych zajmujący się  opracowywaniem wniosków taryfowych dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków.

Cele szkolenia:

  • Rozwój umiejętności w zakresie przygotowania taryf oraz regulaminów przy uwzględnieniu zmian w ustawie o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków oraz przekazaniem kompetencji do zatwierdzania taryf do Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie,
  • Przybliżenie praktycznego podejścia do zagadnień związanych z przygotowaniem, decyzją o zatwierdzeniu i wejściem w życie taryf dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków.

Program:

  1. Przepisy Prawa wodnego implikujące zmiany w obszarze gospodarki wod-kan oraz nowelizacja Ustawy o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków.
  2. Proces przygotowania projektu taryfy spełniający wymagania znowelizowanych przepisów ustawy  o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków i rozporządzenia taryfowego Obszary szczególnego zainteresowania organu regulacyjnego. Elementy wspólne oraz niespójności pomiędzy przepisami rozporządzenia i wzorami tabel A – H3.
  3. Przygotowanie projektu nowego regulaminu zaopatrzenia w wodę i odprowadzania ścieków.
  4. Proces wejścia w życie taryf dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków – uzyskanie decyzji o zatwierdzeniu przez organ regulacyjny  i publikacja.
  5. Dyskusja.

Prowadzący:

Prezes Zarządu SID Szkolenia i Doradztwo sp. z o.o. Specjalista w zakresie stosowania ustawy o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków. Biegły powołany przez NIK do zbadania zgodności z prawem i gospodarności działań przedsiębiorstw wodociągowo-kanalizacyjnych przy ustalaniu taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wodę. Menedżer i konsultant z wieloletnim doświadczeniem w  zakresie współpracy z samorządem lokalnym, szczególnie w zakresie realizacji programów finansowanych z funduszy Unii Europejskiej dotyczących programów infrastrukturalnych.

Formularz zgłoszeniowy na szkolenie

seo.wenlink.com 售卖中
Wszelkie prawa zastrzeżone © 2016 OCDL FRDL Opole