Nowe regulacje ustawowe i orzeczenia z zakresu kultury

Data szkolenia

06-09-2019

Godzina

10:00 - 15:00

Miejsce szkolenia

Opolskie Centrum Demokracji Lokalnej FRDL
ul. Krakowska 51,
Opole, 45-018

Cena szkolenia

Cena szkolenia do 30.08. wynosi 314,50 zł

Po 30.08. cena szkolenia wynosi 370,00 zł

Dla drugiej osoby z tej samej Instytucji rabat 10% od ceny netto. W przypadku szkoleń finansowanych ze środków publicznych do ceny szkolenia nie doliczamy VAT. Koszt obejmuje: materiały szkoleniowe, zaświadczenie, przerwy kawowe i lunch. Płatność przelewem, na podstawie faktury wystawionej w dniu szkolenia. Rezygnacja musi nastąpić w formie pisemnej faksem na numer: 77 453 68 25 w. 27 lub e-mailem na biuro@opole.frdl.pl najpóźniej na 2 dni robocze przed terminem szkolenia. Rezygnacja w terminie późniejszym wiąże się z koniecznością pokrycia kosztów organizacyjnych w wysokości 100%. Opolskie Centrum Demokracji Lokalnej FRDL zastrzega sobie prawo do odwołania szkolenia z przyczyn niezależnych od OCDL FRDL.

Formularz

O szkoleniu

Adresaci:

Pracownicy bibliotek, muzeów, domów i ośrodków kultury, galerii, teatrów, filharmonii – gminnych, powiatowych i wojewódzkich instytucji kultury oraz wszyscy pracownicy jednostek samorządu terytorialnego (gmina, powiat, województwo) odpowiedzialni za prawidłowe funkcjonowanie samorządowych instytucji kultury.

Cel i korzyści:

Celem szkolenia jest prezentacja zmian przepisów ustawy o działalności i prowadzeniu działalności kulturalnej. Prezentacja innych podstaw prawnych regulujących działania w zakresie ochrony dziedzictwa narodowego.

Program:

1. Nowelizacje z 2017 i 2018 r. ustawy o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej, w tym zmiany dotyczące konkursów,
2. Ustawa z dnia 25 maja 2017 r. o restytucji narodowych dóbr kultury,
3. Ustawa z dnia 25 lutego 2016 r. o ponownym wykorzystywaniu informacji sektora publicznego,
4. Zmiany w ustawie o muzeach – nowelizacje z lat 2016-2018,
5. Nowa ustawa o zbiorowym zarządzaniu prawami autorskimi i prawami pokrewnymi,
6. Dozwolony użytek na rzecz osób niepełnosprawnych – nowelizacja prawa autorskiego,
7. Zmiany dotyczące opodatkowania twórców i artystów (50% koszty uzyskania przychodów),
8. Przegląd wybranych orzeczeń sądowych,
9. Dyskusja podsumowująca.

Prowadzący:

Radca prawny, zatrudniony w Biurze Obsługi Prawnej Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Arbiter Sądu Polubownego do Spraw Domen Internetowych przy Polskiej Izbie Informatyki
i Telekomunikacji. Autor licznych publikacji prasowych i książkowych na tematy związane z prawem kultury, własności intelektualnej, cywilnym, gospodarczym i podatkowym.

Miejsce:
Opolskie Centrum Demokracji Lokalnej FRDL – Opole, ul. Krakowska 51 III piętro.

Czas trwania:
10.00-15.00

Zgłoszenia:
Zgłoszenia można dokonywać poprzez stronę internetową (www.opole.frdl.pl), faksem bądź listownie dostarczając do nas wypełnioną KARTĘ ZGŁOSZENIA najpóźniej do dnia 4 września 2019 r.

« All Szkolenia

  • To event minęło.

Nowe regulacje ustawowe i orzeczenia z zakresu kultury

Wrzesień 6 @ 10:00 - 15:00

Adresaci:

Pracownicy bibliotek, muzeów, domów i ośrodków kultury, galerii, teatrów, filharmonii – gminnych, powiatowych i wojewódzkich instytucji kultury oraz wszyscy pracownicy jednostek samorządu terytorialnego (gmina, powiat, województwo) odpowiedzialni za prawidłowe funkcjonowanie samorządowych instytucji kultury.

Cel i korzyści:

Celem szkolenia jest prezentacja zmian przepisów ustawy o działalności i prowadzeniu działalności kulturalnej. Prezentacja innych podstaw prawnych regulujących działania w zakresie ochrony dziedzictwa narodowego.

Program:

1. Nowelizacje z 2017 i 2018 r. ustawy o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej, w tym zmiany dotyczące konkursów,
2. Ustawa z dnia 25 maja 2017 r. o restytucji narodowych dóbr kultury,
3. Ustawa z dnia 25 lutego 2016 r. o ponownym wykorzystywaniu informacji sektora publicznego,
4. Zmiany w ustawie o muzeach – nowelizacje z lat 2016-2018,
5. Nowa ustawa o zbiorowym zarządzaniu prawami autorskimi i prawami pokrewnymi,
6. Dozwolony użytek na rzecz osób niepełnosprawnych – nowelizacja prawa autorskiego,
7. Zmiany dotyczące opodatkowania twórców i artystów (50% koszty uzyskania przychodów),
8. Przegląd wybranych orzeczeń sądowych,
9. Dyskusja podsumowująca.

Prowadzący:

Radca prawny, zatrudniony w Biurze Obsługi Prawnej Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Arbiter Sądu Polubownego do Spraw Domen Internetowych przy Polskiej Izbie Informatyki
i Telekomunikacji. Autor licznych publikacji prasowych i książkowych na tematy związane z prawem kultury, własności intelektualnej, cywilnym, gospodarczym i podatkowym.

Miejsce:
Opolskie Centrum Demokracji Lokalnej FRDL – Opole, ul. Krakowska 51 III piętro.

Czas trwania:
10.00-15.00

Zgłoszenia:
Zgłoszenia można dokonywać poprzez stronę internetową (www.opole.frdl.pl), faksem bądź listownie dostarczając do nas wypełnioną KARTĘ ZGŁOSZENIA najpóźniej do dnia 4 września 2019 r.

Szczegóły

Data:
Wrzesień 6
Czas:
10:00 - 15:00
Wydarzenie Category:

Organizator

Opolskie Centrum Demokracji Lokalnej FRDL
Telefon:
(077) 454-48-29
Email:
szkolenia@opole.frdl.pl
Strona internetowa:
http://www.opole.frdl.pl

Miejsce

Opolskie Centrum Demokracji Lokalnej FRDL
ul. Krakowska 51,
Opole, 45-018
+ Google Map
Telefon:
77/ 453 68 25