Nowe regulacje ustawowe i orzeczenia z zakresu kultury

Data szkolenia

16-11-2018

Godzina

10:00 - 15:00

Miejsce szkolenia

Opolskie Centrum Demokracji Lokalnej FRDL
ul. Krakowska 51
Opole, 45-018

Cena szkolenia

Cena szkolenia do 17.10. wynosi 314,50 zł

Po 17.10. cena szkolenia wynosi 370,00 zł

Dla drugiej osoby z tej samej Instytucji rabat 10% od ceny netto. W przypadku szkoleń finansowanych ze środków publicznych do ceny szkolenia nie doliczamy VAT. Koszt obejmuje: materiały szkoleniowe, zaświadczenie, przerwy kawowe i lunch. Płatność przelewem, na podstawie faktury wystawionej w dniu szkolenia. Rezygnacja musi nastąpić w formie pisemnej faksem na numer: 77 453 68 25 w. 27 lub e-mailem na biuro@opole.frdl.pl najpóźniej na 2 dni robocze przed terminem szkolenia. Rezygnacja w terminie późniejszym wiąże się z koniecznością pokrycia kosztów organizacyjnych w wysokości 100%. Opolskie Centrum Demokracji Lokalnej FRDL zastrzega sobie prawo do odwołania szkolenia z przyczyn niezależnych od OCDL FRDL.

Formularz

O szkoleniu

Adresaci:
Pracownicy bibliotek, muzeów, domów i ośrodków kultury, galerii, teatrów, filharmonii – gminnych, powiatowych i wojewódzkich instytucji kultury oraz wszyscy pracownicy jednostek samorządu terytorialnego (gmina, powiat, województwo) odpowiedzialni za prawidłowe funkcjonowanie samorządowych instytucji kultury.

Cel i korzyści:
Celem szkolenia jest prezentacja zmian przepisów ustawy o działalności i prowadzeniu działalności kulturalnej. Prezentacja innych podstaw prawnych regulujących działania w zakresie ochrony dziedzictwa narodowego.

Program:
1.Nowelizacje z 2017 i 2018 r. ustawy o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej.
2.Ustawa z dnia 25 maja 2017 r. o restytucji narodowych dóbr kultury.
3.Ustawa z dnia 25 lutego 2016 r. o ponownym wykorzystywaniu informacji sektora publicznego.
4.Zmiany w ustawie o muzeach – nowelizacje z lat 2016-2018.
5.Nowa ustawa o zbiorowym zarządzaniu prawami autorskimi i prawami pokrewnymi.
6.Zmiany dotyczące opodatkowania twórców i artystów (50% koszty uzyskania przychodów).
7.Przegląd wybranych orzeczeń sądowych.
8.Dyskusja podsumowująca.

Prowadzący:
Radca prawny, zatrudniony w Biurze Obsługi Prawnej Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Arbiter Sądu Polubownego do Spraw Domen Internetowych przy Polskiej Izbie Informatyki i Telekomunikacji. Autor licznych publikacji prasowych i książkowych na tematy związane z prawem kultury, własności intelektualnej, cywilnym, gospodarczym i podatkowym.

Zgłoszenia:
Zgłoszenia można dokonywać poprzez stronę internetową (www.opole.frdl.pl), faksem bądź listownie dostarczając do nas wypełnioną KARTĘ ZGŁOSZENIA najpóźniej do dnia 22 października 2018 r.

Szkolenia realizujemy również w formie zamkniętej na terenie Instytucji lub we wskazanej lokalizacji.
Zapytania prosimy kierować na adres e-mail: biuro@opole.frdl.pl

« All Szkolenia

  • To event minęło.

Nowe regulacje ustawowe i orzeczenia z zakresu kultury

16 listopada 2018 @ 10:00 - 15:00

Adresaci:
Pracownicy bibliotek, muzeów, domów i ośrodków kultury, galerii, teatrów, filharmonii – gminnych, powiatowych i wojewódzkich instytucji kultury oraz wszyscy pracownicy jednostek samorządu terytorialnego (gmina, powiat, województwo) odpowiedzialni za prawidłowe funkcjonowanie samorządowych instytucji kultury.

Cel i korzyści:
Celem szkolenia jest prezentacja zmian przepisów ustawy o działalności i prowadzeniu działalności kulturalnej. Prezentacja innych podstaw prawnych regulujących działania w zakresie ochrony dziedzictwa narodowego.

Program:
1.Nowelizacje z 2017 i 2018 r. ustawy o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej.
2.Ustawa z dnia 25 maja 2017 r. o restytucji narodowych dóbr kultury.
3.Ustawa z dnia 25 lutego 2016 r. o ponownym wykorzystywaniu informacji sektora publicznego.
4.Zmiany w ustawie o muzeach – nowelizacje z lat 2016-2018.
5.Nowa ustawa o zbiorowym zarządzaniu prawami autorskimi i prawami pokrewnymi.
6.Zmiany dotyczące opodatkowania twórców i artystów (50% koszty uzyskania przychodów).
7.Przegląd wybranych orzeczeń sądowych.
8.Dyskusja podsumowująca.

Prowadzący:
Radca prawny, zatrudniony w Biurze Obsługi Prawnej Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Arbiter Sądu Polubownego do Spraw Domen Internetowych przy Polskiej Izbie Informatyki i Telekomunikacji. Autor licznych publikacji prasowych i książkowych na tematy związane z prawem kultury, własności intelektualnej, cywilnym, gospodarczym i podatkowym.

Zgłoszenia:
Zgłoszenia można dokonywać poprzez stronę internetową (www.opole.frdl.pl), faksem bądź listownie dostarczając do nas wypełnioną KARTĘ ZGŁOSZENIA najpóźniej do dnia 22 października 2018 r.

Szkolenia realizujemy również w formie zamkniętej na terenie Instytucji lub we wskazanej lokalizacji.
Zapytania prosimy kierować na adres e-mail: biuro@opole.frdl.pl

Szczegóły

Data:
16 listopada 2018
Czas:
10:00 - 15:00
Wydarzenie Category:

Miejsce

Opolskie Centrum Demokracji Lokalnej FRDL
ul. Krakowska 51
Opole, 45-018
+ Google Map
Telefon:
77/ 453 68 25