Nowe zasady oceny pracy nauczyciela, awansu zawodowego oraz ważne zmiany w karcie nauczyciela

« powrót do wydarzeń

Do udziału w szkoleniu zapraszamy dyrektorów szkół, nauczycieli, pracowników administracji szkół, pracownicy organów prowadzących i odpowiedzialnych za oświatę.

Data:
10 września 2018 09:00
Koszt:
370,00zł. lub 314,50 zł.(rabat 15%) przy zgłoszeniu do 4 września 2018r.
Kategoria:
Organizator:
Opolskie Centrum Demokracji Lokalnej FRDL
Telefon:
(077) 454-48-29
szkolenia@opole.frdl.pl
Miejsce:
Opolskie Centrum Demokracji Lokalnej FRDL
Telefon:
77/ 453 68 25
Adres:
Krakowska 51 III p., Opole, 45-018, Polska

Adresaci:.
Do udziału w szkoleniu zapraszamy  dyrektorów szkół, nauczycieli, pracowników administracji szkół, pracownicy organów prowadzących i odpowiedzialnych za oświatę.

Cel szkolenia:

 • Zapoznanie uczestników ze zmianami od stycznia 2018 roku ustawy Karta Nauczyciela.
 • Zmiany w ocenie pracy nauczyciela.
 • Omówienie zmian w awansie i zatrudnianiu nauczycieli.
 • Przedstawienie zmian w zakresie wynagradzania oraz w zakresie czasu pracy nauczycieli.
 • Wyjaśnienie obowiązujących uprawnień nauczycieli niepełnosprawnych.

Program:
1.      Ocena pracy nauczyciela

 • kryteria (wymagane na poszczególnych stopniach awansu zawodowego)
 • regulamin oceniania nauczycieli (treść i procedury wprowadzania)
 • ustalenie oceny, poziom spełniania poszczególnych kryteriów, wskaźniki oceny
 • procedury i terminy
 • tryb odwoławczy
 • ocena pracy dyrektora
 • terminy na ocenę nauczycieli według nowych zasad

2.    Awans zawodowy

 • mianowanie z mocy prawa
 • sytuacja stażysty (skutki wydłużenia stażu na nauczyciela kontraktowego)
 • przerwy między awansem zawodowym
 • awans nauczycieli zwolnionych ze stażu
 • komisje kwalifikacyjne i egzaminacyjne
 • omówienie przepisów przejściowych

3.   Zatrudnianie nauczycieli

 • zatrudnienie nauczyciela stażysty
 • zaświadczenie o niekaralności – zmiany
 • podstawa zatrudnienia w szkołach i placówkach prywatnych
 • zatrudnianie asystentów nauczyciela
 • zmiany w zasadach ograniczenia etatu

4.   Wynagradzanie

 • dodatek za wyróżniającą pracę
 • likwidacja zasiłku na zagospodarowanie

5.    Czas pracy

·         ustalenie pensum dla niektórych grup nauczycieli (specjaliści, nauczyciele wspomagający)

·         ujednolicenie zasad obliczania „pensum łączonego” dla nauczycieli zatrudnionych na różnych stanowiskach, zasady zmiany stanowiska nauczyciela

·         godziny ponadwymiarowe dla kadry kierowniczej

·         czas pracy nauczycieli niepełnosprawnych

6.         Urlopy w  świetle zmienionych przepisów

·         Urlopy kadry kierowniczej szkół

·         Urlop wypoczynkowy a urlop dla poratowania zdrowia

·         Nowe zasady udzielania urlopu dla poratowania zdrowia

Prowadzący:
Prawnik, specjalista prawa pracy i prawa oświatowego, autor wielu publikacji w tej tematyce, wykładowca na kursach, szkoleniach i studiach podyplomowych z zakresu prawa pracy w szkołach i placówkach oświatowych, prowadzi kancelarię prawną zajmującą się m.in. obsługą prawną jednostek oświatowych.

Zgłoszenia można dokonywać poprzez stronę internetową, faksem bądź listownie dostarczając do nas wypełnioną kartę zgłoszenia najpóźniej do dnia 5 września 2018 r.

Szkolenia realizujemy również w formie zamkniętej na terenie Instytucji lub we wskazanej lokalizacji.
Zapytania prosimy kierować na adres e-mail: biuro@opole.frdl.pl

Formularz zgłoszeniowy na szkolenie

域名售卖
Wszelkie prawa zastrzeżone © 2016 OCDL FRDL Opole