Nowe zasady przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności z mocy prawa z dniem 1 stycznia 2019 roku – omówienie regulacji wynikających z ustawy z dnia 20 lipca 2018 roku o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego gruntów zabudowanych na cele mieszkaniowe w prawo własności gruntów

Data szkolenia

16-10-2018

Godzina

09:30 - 14:30

Miejsce szkolenia

Opolskie Centrum Demokracji Lokalnej FRDL
ul. Krakowska 51
Opole, 45-018 Polska

Cena szkolenia

Cena szkolenia do 9.10. wynosi 314,50 zł

Po 9.10. cena szkolenia wynosi 370,00 zł

Dla drugiej osoby z tej samej Instytucji rabat 10% od ceny netto. W przypadku szkoleń finansowanych ze środków publicznych do ceny szkolenia nie doliczamy VAT. Koszt obejmuje: materiały szkoleniowe, zaświadczenie, przerwy kawowe i lunch. Płatność przelewem, na podstawie faktury wystawionej w dniu szkolenia. Rezygnacja musi nastąpić w formie pisemnej faksem na numer: 77 453 68 25 w. 27 lub e-mailem na biuro@opole.frdl.pl najpóźniej na 2 dni robocze przed terminem szkolenia. Rezygnacja w terminie późniejszym wiąże się z koniecznością pokrycia kosztów organizacyjnych w wysokości 100%. Opolskie Centrum Demokracji Lokalnej FRDL zastrzega sobie prawo do odwołania szkolenia z przyczyn niezależnych od OCDL FRDL.

Formularz

O szkoleniu

Adresaci:
Szkolenie skierowane jest do pracowników urzędów gmin oraz starostw zajmujących się gospodarką nieruchomościami.

Korzyści:
Podczas szkolenia zostaną omówione regulacje wynikające z ustawy o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego gruntów zabudowanych na cele mieszkaniowe w prawo własności gruntów ze szczególnym uwzględnieniem roli organów administracji publicznej.

Program:
1.Zakres przedmiotowy – nieruchomości podlegające przekształceniu z mocy prawa,
-definicja nieruchomości zabudowanej na cele mieszkaniowe.
2.Zakres podmiotowy.
3.Zasada „opóźnionego” przekształcenia,
-podział wieczystoksięgowy nieruchomości,
-zabudowanie nieruchomości po 1 stycznia 2019 roku,
-niewydanie decyzji o przekształceniu w trybie ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku,
-reguły ustalania opłat przy „opóźnionym” przekształceniu.
4.Zaświadczenie jako dokument potwierdzający skutek przekształcenia,
-treść zaświadczenia,
-procedura kwestionowania zapisów zaświadczenia w zakresie wysokości opłat za przekształcenie.
5.Ustalanie opłaty za przekształcenie i system bonifikat proponowanych przez ustawodawcę,
-zasady ustalenia opłaty,
-możliwość jednorazowego wniesienia opłaty,
-system bonifikat,
-zasada waloryzacji opłaty,
-ustalenie opłaty dla nabywcy przekształconej nieruchomości.
6.Podmioty uprawnione do nieodpłatnego przekształcenia.
7.Reguły umożliwiające kontynuowanie postępowań o przekształcenie wszczętych w oparciu o przepisy ustawy
z dnia 29 lipca 2005 roku o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości.
8.Omówienie przepisów przejściowych regulujących zasady wnoszenia opłat w przypadku toczącego się sporu
co do wysokości opłaty z tytułu użytkowania wieczystego wszczętego przed 1 stycznia 2019 roku.

Prowadząca – Wieloletni pracownik administracji samorządowej, geodeta, rzeczoznawca majątkowy. Obecnie Naczelnik Wydziału Nieruchomości w Urzędzie m. st. Warszawy. Absolwentka Podyplomowego Studium Administracji na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego oraz Studiów Podyplomowych Urbanistyki i Gospodarki Przestrzennej na Wydziale Architektury Politechniki Warszawskiej. Od wielu lat wykładowca z zakresu gospodarki nieruchomościami oraz zagospodarowania przestrzennego.

Zgłoszenia można dokonywać poprzez stronę internetową (www.opole.frdl.pl), faksem bądź listownie dostarczając do nas wypełnioną KARTĘ ZGŁOSZENIA najpóźniej do dnia 11 października 2018 r.

Szkolenia realizujemy również w formie zamkniętej na terenie Instytucji lub we wskazanej lokalizacji.
Zapytania prosimy kierować na adres e-mail: biuro@opole.frdl.pl

« All Szkolenia

  • To event minęło.

Nowe zasady przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności z mocy prawa z dniem 1 stycznia 2019 roku – omówienie regulacji wynikających z ustawy z dnia 20 lipca 2018 roku o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego gruntów zabudowanych na cele mieszkaniowe w prawo własności gruntów

Październik 16 @ 09:30 - 14:30

Adresaci:
Szkolenie skierowane jest do pracowników urzędów gmin oraz starostw zajmujących się gospodarką nieruchomościami.

Korzyści:
Podczas szkolenia zostaną omówione regulacje wynikające z ustawy o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego gruntów zabudowanych na cele mieszkaniowe w prawo własności gruntów ze szczególnym uwzględnieniem roli organów administracji publicznej.

Program:
1.Zakres przedmiotowy – nieruchomości podlegające przekształceniu z mocy prawa,
-definicja nieruchomości zabudowanej na cele mieszkaniowe.
2.Zakres podmiotowy.
3.Zasada „opóźnionego” przekształcenia,
-podział wieczystoksięgowy nieruchomości,
-zabudowanie nieruchomości po 1 stycznia 2019 roku,
-niewydanie decyzji o przekształceniu w trybie ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku,
-reguły ustalania opłat przy „opóźnionym” przekształceniu.
4.Zaświadczenie jako dokument potwierdzający skutek przekształcenia,
-treść zaświadczenia,
-procedura kwestionowania zapisów zaświadczenia w zakresie wysokości opłat za przekształcenie.
5.Ustalanie opłaty za przekształcenie i system bonifikat proponowanych przez ustawodawcę,
-zasady ustalenia opłaty,
-możliwość jednorazowego wniesienia opłaty,
-system bonifikat,
-zasada waloryzacji opłaty,
-ustalenie opłaty dla nabywcy przekształconej nieruchomości.
6.Podmioty uprawnione do nieodpłatnego przekształcenia.
7.Reguły umożliwiające kontynuowanie postępowań o przekształcenie wszczętych w oparciu o przepisy ustawy
z dnia 29 lipca 2005 roku o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości.
8.Omówienie przepisów przejściowych regulujących zasady wnoszenia opłat w przypadku toczącego się sporu
co do wysokości opłaty z tytułu użytkowania wieczystego wszczętego przed 1 stycznia 2019 roku.

Prowadząca – Wieloletni pracownik administracji samorządowej, geodeta, rzeczoznawca majątkowy. Obecnie Naczelnik Wydziału Nieruchomości w Urzędzie m. st. Warszawy. Absolwentka Podyplomowego Studium Administracji na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego oraz Studiów Podyplomowych Urbanistyki i Gospodarki Przestrzennej na Wydziale Architektury Politechniki Warszawskiej. Od wielu lat wykładowca z zakresu gospodarki nieruchomościami oraz zagospodarowania przestrzennego.

Zgłoszenia można dokonywać poprzez stronę internetową (www.opole.frdl.pl), faksem bądź listownie dostarczając do nas wypełnioną KARTĘ ZGŁOSZENIA najpóźniej do dnia 11 października 2018 r.

Szkolenia realizujemy również w formie zamkniętej na terenie Instytucji lub we wskazanej lokalizacji.
Zapytania prosimy kierować na adres e-mail: biuro@opole.frdl.pl

Szczegóły

Data:
Październik 16
Czas:
09:30 - 14:30
Wydarzenie Category:

Organizator

Opolskie Centrum Demokracji Lokalnej FRDL
Telefon:
(077) 454-48-29
Email:
szkolenia@opole.frdl.pl
Strona internetowa:
http://www.opole.frdl.pl

Miejsce

Opolskie Centrum Demokracji Lokalnej FRDL
ul. Krakowska 51
Opole, 45-018 Polska
+ Google Map
Telefon:
77/ 453 68 25