Nowe zasady przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności z mocy prawa z dniem 1 stycznia 2019 roku – omówienie regulacji wynikających z ustawy z dnia 20 lipca 2018 roku o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego gruntów zabudowanych na cele mieszkaniowe w prawo własności gruntów

Data szkolenia

11-01-2019

Godzina

09:30 - 14:30

Miejsce szkolenia

Opolskie Centrum Demokracji Lokalnej FRDL
ul. Krakowska 51
Opole, 45-018

Cena szkolenia

Cena szkolenia do 7.01. wynosi 314,50 zł

Po 7.01. cena szkolenia wynosi 370,00 zł

Dla drugiej osoby z tej samej Instytucji rabat 10% od ceny netto. W przypadku szkoleń finansowanych ze środków publicznych do ceny szkolenia nie doliczamy VAT. Koszt obejmuje: materiały szkoleniowe, zaświadczenie, przerwy kawowe i lunch. Płatność przelewem, na podstawie faktury wystawionej w dniu szkolenia. Rezygnacja musi nastąpić w formie pisemnej faksem na numer: 77 453 68 25 w. 27 lub e-mailem na biuro@opole.frdl.pl najpóźniej na 2 dni robocze przed terminem szkolenia. Rezygnacja w terminie późniejszym wiąże się z koniecznością pokrycia kosztów organizacyjnych w wysokości 100%. Opolskie Centrum Demokracji Lokalnej FRDL zastrzega sobie prawo do odwołania szkolenia z przyczyn niezależnych od OCDL FRDL.

Formularz

O szkoleniu

Adresaci:
Szkolenie skierowane jest do pracowników urzędów gmin oraz starostw zajmujących się gospodarką nieruchomościami.

Korzyści:
Podczas szkolenia zostaną omówione regulacje wynikające z ustawy o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego gruntów zabudowanych na cele mieszkaniowe w prawo własności gruntów ze szczególnym uwzględnieniem roli organów administracji publicznej.

Program:
1.Zakres przedmiotowy – nieruchomości podlegające przekształceniu z mocy prawa,
-definicja nieruchomości zabudowanej na cele mieszkaniowe.
2.Zakres podmiotowy.
3.Zasada „opóźnionego” przekształcenia,
-podział wieczystoksięgowy nieruchomości,
-zabudowanie nieruchomości po 1 stycznia 2019 roku,
-niewydanie decyzji o przekształceniu w trybie ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku,
-reguły ustalania opłat przy „opóźnionym” przekształceniu.
4.Zaświadczenie jako dokument potwierdzający skutek przekształcenia,
-treść zaświadczenia,
-procedura kwestionowania zapisów zaświadczenia w zakresie wysokości opłat za przekształcenie.
5.Ustalanie opłaty za przekształcenie i system bonifikat proponowanych przez ustawodawcę,
-zasady ustalenia opłaty,
-możliwość jednorazowego wniesienia opłaty,
-system bonifikat,
-zasada waloryzacji opłaty,
-ustalenie opłaty dla nabywcy przekształconej nieruchomości.
6.Podmioty uprawnione do nieodpłatnego przekształcenia.
7.Reguły umożliwiające kontynuowanie postępowań o przekształcenie wszczętych w oparciu o przepisy ustawy
z dnia 29 lipca 2005 roku o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości.
8.Omówienie przepisów przejściowych regulujących zasady wnoszenia opłat w przypadku toczącego się sporu
co do wysokości opłaty z tytułu użytkowania wieczystego wszczętego przed 1 stycznia 2019 roku.

Prowadząca: wieloletni pracownik administracji samorządowej, geodeta, rzeczoznawca majątkowy. Obecnie Naczelnik Wydziału Nieruchomości w Urzędzie m. st. Warszawy. Absolwentka Podyplomowego Studium Administracji na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego oraz Studiów Podyplomowych Urbanistyki
i Gospodarki Przestrzennej na Wydziale Architektury Politechniki Warszawskiej. Od wielu lat wykładowca z zakresu gospodarki nieruchomościami oraz zagospodarowania przestrzennego.

Zgłoszenia można dokonywać poprzez stronę internetową (www.opole.frdl.pl), faksem bądź listownie dostarczając do nas wypełnioną KARTĘ ZGŁOSZENIA najpóźniej do dnia 8 stycznia 2019 r.

Szkolenia realizujemy również w formie zamkniętej na terenie Instytucji lub we wskazanej lokalizacji.
Zapytania prosimy kierować na adres e-mail: biuro@opole.frdl.pl

« All Szkolenia

  • To event minęło.

Nowe zasady przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności z mocy prawa z dniem 1 stycznia 2019 roku – omówienie regulacji wynikających z ustawy z dnia 20 lipca 2018 roku o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego gruntów zabudowanych na cele mieszkaniowe w prawo własności gruntów

Styczeń 11 @ 09:30 - 14:30

Adresaci:
Szkolenie skierowane jest do pracowników urzędów gmin oraz starostw zajmujących się gospodarką nieruchomościami.

Korzyści:
Podczas szkolenia zostaną omówione regulacje wynikające z ustawy o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego gruntów zabudowanych na cele mieszkaniowe w prawo własności gruntów ze szczególnym uwzględnieniem roli organów administracji publicznej.

Program:
1.Zakres przedmiotowy – nieruchomości podlegające przekształceniu z mocy prawa,
-definicja nieruchomości zabudowanej na cele mieszkaniowe.
2.Zakres podmiotowy.
3.Zasada „opóźnionego” przekształcenia,
-podział wieczystoksięgowy nieruchomości,
-zabudowanie nieruchomości po 1 stycznia 2019 roku,
-niewydanie decyzji o przekształceniu w trybie ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku,
-reguły ustalania opłat przy „opóźnionym” przekształceniu.
4.Zaświadczenie jako dokument potwierdzający skutek przekształcenia,
-treść zaświadczenia,
-procedura kwestionowania zapisów zaświadczenia w zakresie wysokości opłat za przekształcenie.
5.Ustalanie opłaty za przekształcenie i system bonifikat proponowanych przez ustawodawcę,
-zasady ustalenia opłaty,
-możliwość jednorazowego wniesienia opłaty,
-system bonifikat,
-zasada waloryzacji opłaty,
-ustalenie opłaty dla nabywcy przekształconej nieruchomości.
6.Podmioty uprawnione do nieodpłatnego przekształcenia.
7.Reguły umożliwiające kontynuowanie postępowań o przekształcenie wszczętych w oparciu o przepisy ustawy
z dnia 29 lipca 2005 roku o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości.
8.Omówienie przepisów przejściowych regulujących zasady wnoszenia opłat w przypadku toczącego się sporu
co do wysokości opłaty z tytułu użytkowania wieczystego wszczętego przed 1 stycznia 2019 roku.

Prowadząca: wieloletni pracownik administracji samorządowej, geodeta, rzeczoznawca majątkowy. Obecnie Naczelnik Wydziału Nieruchomości w Urzędzie m. st. Warszawy. Absolwentka Podyplomowego Studium Administracji na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego oraz Studiów Podyplomowych Urbanistyki
i Gospodarki Przestrzennej na Wydziale Architektury Politechniki Warszawskiej. Od wielu lat wykładowca z zakresu gospodarki nieruchomościami oraz zagospodarowania przestrzennego.

Zgłoszenia można dokonywać poprzez stronę internetową (www.opole.frdl.pl), faksem bądź listownie dostarczając do nas wypełnioną KARTĘ ZGŁOSZENIA najpóźniej do dnia 8 stycznia 2019 r.

Szkolenia realizujemy również w formie zamkniętej na terenie Instytucji lub we wskazanej lokalizacji.
Zapytania prosimy kierować na adres e-mail: biuro@opole.frdl.pl

Szczegóły

Data:
Styczeń 11
Czas:
09:30 - 14:30
Wydarzenie Category:

Organizator

Opolskie Centrum Demokracji Lokalnej FRDL
Telefon:
(077) 454-48-29
Email:
szkolenia@opole.frdl.pl
Strona internetowa:
http://www.opole.frdl.pl

Miejsce

Opolskie Centrum Demokracji Lokalnej FRDL
ul. Krakowska 51
Opole, 45-018
+ Google Map
Telefon:
77/ 453 68 25