Nowe zasady rozliczania podatku vat zarówno już uchwalone, wchodzące w życie od lipca 2018 r. Jak i projektowane na rok 2019

« powrót do wydarzeń

Szkolenie adresowane jest do skarbników, głównych księgowych , księgowych , dyrektorów oraz pracowników pionu finansowo-księgowego odpowiedzialnych za VAT w jst.

Data:
26 czerwca 2018 09:00
Koszt:
370 lub 314,50 zł. (rabat 15%) przy zgłoszeniu do 19 czerwca 2018 r. Dla drugiej osoby z tej samej Instytucji rabat 10 % od ceny netto
Kategoria:
Organizator:
Opolskie Centrum Demokracji Lokalnej FRDL
Telefon:
(077) 454-48-29
szkolenia@opole.frdl.pl
Miejsce:
Opolskie Centrum Demokracji Lokalnej
Telefon:
77/ 453 68 25
Adres:
ul. Krakowska 51, Opolskie, 45-018, Polska

Adresaci:
Szkolenie adresowane  jest do  skarbników, głównych  księgowych , księgowych , dyrektorów oraz pracowników pionu finansowo-księgowego odpowiedzialnych za VAT w jst

Celem szkolenia jest:

 • szeroka analiza zagadnień dotyczących rozliczeń podzielonej płatności w podatku VAT od 2018 roku w obszarze aktywności jst z uwzględnieniem pozostałych zmian ustawy VAT.
 • zdobycie praktycznej wiedzy niezbędnej do wypełniania nałożonych obowiązków przez ustawodawcę obowiązków w zakresie podatku od towarów i usług

Program:
I.  Mechanizm Split payment tzw. model podzielnej płatności:

 1. Co to jest split payment?
 2. Podmioty, które będą zobowiązane do stosowania split payment;
 3. Planowane okresy przejściowe – harmonogram wejścia w życie regulacji;
 4. Kto decyduje o skorzystaniu z mechanizmu split payment  – obowiązek, czy prawo?
 5. Otwarcie i prowadzenia rachunku VAT;
 6. Mechanizm podzielonej płatności u podmiotu dokonującego zapłaty;
 7. Split payment u podmiotu otrzymującego zapłatę;
 8. Rozliczanie podatku VAT z budżetem w ramach podzielonej płatności
 9. Pułapki związane z rozliczeniem podzielonej płatności w praktyce:
 • jeden rachunek VAT czy tyle ile jest jednostek organizacyjnych – jeden dla posiadacza rachunku rozliczeniowego w banku?
 • mylne przelewy czy nadpłaty
 • faktury korygujące
 • wewnętrzne przelewy VAT a rozliczenie z urzędem skarbowym
 • dyspozycja środkami na rachunku VAT

II. Zmiany w zakresie odwrotnego obciążenia:

 1. Nowy katalog usług objętych odwrotnym obciążeniem -czy odwrotne obciążenie dotyka jst w zakresie realizowanych projektów, omówienie sytuacji które mogą generować ryzyka dla jst, pojęcie podwykonawcy i jego zastosowanie przy odwrotnym obciążeniu -omówienie wydawanych interpretacji w kontekście projektów realizowanych przez jst, pojęcie jednolitej gospodarczo transakcji, zasady składania informacji podsumowujących (VAT-27),
 2. Konsekwencje błędnego rozliczenia dostaw towarów i świadczenia usług, które powinny zostać objęte odwrotnym obciążeniem, termin wystawienia faktury, termin powstania obowiązku podatkowego, właściwe ujęcie w deklaracji VAT

III. Nowe regulacje dotyczące rejestru czynnych podatników VAT-wykreślenie z rejestru – co to oznacza konsekwencje dla podatnika i jego kontrahentów.
IV.  Sankcje w podatku VAT-powrót sankcji  30% VAT i przypadki jej zastosowania, kiedy jest stosowana podwyższona stawka sankcji VAT, wyłączenie zastosowania podwyższonych odsetek za zwłokę, obszary ryzyka.
V.  Projekt nowelizacji z dnia 13 lutego 2018 r.

 1. Zmiana definicji pierwszego zasiedlenia, skutki
 2. Możliwość dochodzenia zwrotu VAT przy korekcie stawki – w szczególności dla osoby fizycznej, wpływ efektu ekonomicznego zmiany stawki
 3. Sprzedaż zaewidencjonowana na kasie fiskalnej a faktura
 4. Sankcja w VAT a korekta pokontrolna, zmiana wysokości sankcji
 5. Zmiany w katalogu zwolnień z art. 113

VI. Omówienie zmian w podejściu do usług edukacyjnych realizowanych przez Gminy w związku ze zmianą wynikającą z prawa oświatowego oraz wydanych orzeczeń sądów.

VII. Omówienie najistotniejszych wyroków sądów wydanych w 2017 i 2018r. kontekście VAT w związku z działalnością jst.

Prowadząca:
Radca prawny, doradca podatkowy – absolwentka Wydziału Prawa Uniwersytetu Jagiellońskiego. Posiada ponad 15 letnie doświadczenie w obsłudze prawnej i podatkowej firm z sektora telekomunikacyjnego i IT oraz samorządowych spółek komunalnych. Z sukcesem reprezentowała gminy w sporach z fiskusem w zakresie odzyskiwania nadwyżki VAT naliczonego nad należnym, projektach centralizacji podatku VAT w gminach. Prowadzi także szkolenia z zakresu tematyki podatkowej i prawnej, ze szczególnym uwzględnieniem podatku PIT, VAT i prawa autorskiego.

Zgłoszenia można dokonywać poprzez stronę internetową, faksem bądź listownie dostarczając do nas wypełnioną kartę zgłoszenia najpóźniej do dnia  21 czerwca 2018 r.

Szkolenia realizujemy również w formie zamkniętej na terenie Instytucji lub we wskazanej lokalizacji.
Zapytania prosimy kierować na adres e-mail: biuro@opole.frdl.pl

Formularz zgłoszeniowy na szkolenie

seo.wenlink.com 售卖中
Wszelkie prawa zastrzeżone © 2016 OCDL FRDL Opole