Nowe zamiany w 2017 r. – aspekty rachunkowe i podatkowe w tym: nowy KSR NR 11 „Środki trwałe” (publikacja 29.05.2017 r.) – obowiązuje do sprawozdań finansowych za 2017 r. – jak wprowadzić w instytucjach kultury

« powrót do wydarzeń

Szkolenie kierowane jest dla: Dyrektorów, Głównych księgowych oraz pracowników instytucji kultury w jst.

Start:
24 października 2017 09:00
Koniec:
24 października 2017 14:00
Koszt:
370,00 zł. lub 314,50 zł. (rabat 15%) przy zgłoszeniu do 17 października 2017 r.
Kategoria:
Organizator:
Opolskie Centrum Demokracji Lokalnej FRDL
Telefon:
(077) 454-48-29
szkolenia@opole.frdl.pl
Miejsce:
Opolskie Centrum Demokracji Lokalnej
Telefon:
77/4536825
Adres:
ul. Krakowska 51, Opole, 45-018, Polska

Adresaci:

Szkolenie kierowane jest dla: Dyrektorów, Głównych księgowych oraz pracowników instytucji kultury w jst.

Cel:
Szkolenie ma w sposób praktyczny przybliżyć Państwu zasady dotyczące działania  Instytucji  Kultury oraz wskazanie na zmiany wprowadzone przez  ustawodawcę. Istotnym elementem szkolenia będą najważniejsze zmiany dotyczące   rachunkowych aspektów prowadzenia działalności instytucji kultury, w tym ich zastosowanie, które mają wpływ na ustalanie  prawidłowego wyniku finansowy. Wychodząc naprzeciw uczestnikom – w załączeniu jako dodatek , zostanie Państwu przekazana przygotowana wzorcowa dokumentacja oraz wskazówki.

Program:
1. Organizacja Instytucji Kultury – po zmianach.

2. Przychody ( w tym: dotacje), koszty, rozliczenia międzyokresowe  przychodów i kosztów w  instytucjach kultury – zasady ujmowania operacji, zdarzenia na przełomie okresów i lat, rozliczania wg. prawa bilansowego  i  prawa podatkowego.

3. Fundusze:  instytucji kultury i  rezerwowy.

4. Środki trwałe wysoko i nisko cenne, wartości niematerialne i prawne, środki trwałe w budowie
(Inwestycje) – źródła ich finansowania oraz  ujęcie i  ich ewidencja –  po zmianach przepisów od 2017r.:

  1. Nowa Klasyfikacja Środków Trwałych 2016 – zmiany wprowadzone do KŚT 2016 w porównaniu z KŚT 2010, termin wprowadzania zmian.
  2. Klasyfikacja i ewidencja środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych – po zmianie :
  • syntetyczna;
  • analityczna;
  • pozabilansowa;
  • regulacje w polityce rachunkowości;
  • miejsce i technika prowadzenia ewidencji.

      3.  NOWY- KSR nr 11 „ŚRODKI TRWAŁE”  (publikacja 29.05.2017r.) – obowiązuje do sprawozdań
finansowych za 2017 r. – jak go stosować prawidłowo w jednostkach sektora finansów publicznych-
Instytucjach Kultury.

5.Korekty  w majątku instytucji od 2015 roku – ich wpływ na ustalenie wyniku  finansowego – praktyczne przykłady.

6.Wycena aktywów i pasywów,  oraz zasady przygotowania,  przeprowadzenia i rozliczenia inwentaryzacji „rocznej”- po zmianie przepisów- KSR nr 2- (wzory dot.: inwentaryzacji wszystkich obszarów).

7.  Wybrane zagadnienia:

  • księgowanie materiałów i towarów,
  • odpisy aktualizacyjne,
  • naliczanie odsetek od należności, zobowiązań, transakcji  (obowiązek ustawowy) i ich odpisy aktualizacyjne,

8. Ustalenie podstawy do opodatkowania podatkiem od osób prawnych- zasady wypełniania CIT  -8 i CIT- 8 /0 – po zmianach.

9. KONSULTACJE W ZAKRESIE  PORUSZANYCH  ZAGADNIEŃ.

Prowadzący:
Wykładowca wyższych  uczelni – Wyższej Szkoły Zarządzania i Bankowości w Krakowie oraz Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie, wieloletni praktyk  administracji  skarbowej w tym Naczelnik Urzędu Skarbowego, główna księgowa jednostek sektora finansów publicznych i spółek, autor pozycji książkowych oraz wielu publikacji o tematyce  rachunkowej, podatkowej,  finansów publicznych. Prowadząca jest znanym i cenionym  szkoleniowcem z zakresu tematyki podatkowej, finansów publicznych i rachunkowości, szkoląca zarówno pracowników  jednostek organizacyjnych  sektora finansów państwowych i samorządowych,   również pracowników RIO,  Ministerstw i innych ważnych Urzędów państwowych i samorządowych. Nawiązuje doskonały kontakt z uczestnikami – jest współpracownikiem wielu Agencji Szkoleniowych.

Zgłoszenia można dokonywać poprzez stronę internetową, faksem bądź listownie dostarczając do nas wypełnioną kartę zgłoszenia najpóźniej do dnia 20 października 2017 r.

Szkolenia realizujemy również w formie zamkniętej na terenie Instytucji lub we wskazanej lokalizacji.
Zapytania prosimy kierować na adres e-mail: biuro@opole.frdl.pl

Formularz zgłoszeniowy na szkolenie

域名售卖
Wszelkie prawa zastrzeżone © 2016 OCDL FRDL Opole