Nowelizacja rozporządzeń w sprawie warunków technicznych jakim powinny odpowiadać drogi publiczne od 2020 roku

Data szkolenia

18-02-2020

Godzina

10:00 - 15:00

Miejsce szkolenia

Opolskie Centrum Demokracji Lokalnej FRDL
ul. Krakowska 51,
Opole,

Cena szkolenia

Cena szkolenia do 14.02. wynosi 335,75 zł

Po 14.02. cena szkolenia wynosi 395,00 zł

Dla drugiej osoby z tej samej Instytucji rabat 10% od ceny netto. W przypadku szkoleń finansowanych ze środków publicznych do ceny szkolenia nie doliczamy VAT. Koszt obejmuje: materiały szkoleniowe, zaświadczenie, przerwy kawowe i lunch. Płatność przelewem, na podstawie faktury wystawionej w dniu szkolenia. Rezygnacja musi nastąpić w formie pisemnej lub e-mailem na biuro@opole.frdl.pl najpóźniej na 2 dni robocze przed terminem szkolenia. Rezygnacja w terminie późniejszym wiąże się z koniecznością pokrycia kosztów organizacyjnych w wysokości 100%. Opolskie Centrum Demokracji Lokalnej FRDL zastrzega sobie prawo do odwołania szkolenia z przyczyn niezależnych od OCDL FRDL.

Formularz

O szkoleniu

Adresaci:
Szkolenie skierowane do pracowników urzędów gmin powiatów i urzędów marszałkowskich zajmujących się kwestiami dróg oraz zarządów dróg.

Korzyści:
-Omówienie nowelizacji rozporządzenia wykonawczego regulującego kwestie związane z warunkami technicznymi, jakim powinny odpowiadać drogi.
-Nowe przepisy odchodzą m.in. od pojęcia linii rozgraniczających drogi i znaczą minimalne wymogi w tym zakresie wiążąc te kwestie z ustawowym pojęciem pasa drogowego.

Program:
1.Informacje ogólne o nowelizacji od 13 września 2019 r. zmiany:
-warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie,
-warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogowe obiekty inżynierskie i ich usytuowanie,
-przepisów techniczno-budowlanych dotyczących autostrad płatnych.
2.Szczegółowe omówienie zmian w warunkach technicznych dróg publicznych:
-definicje zmiany: linie rozgraniczające, obszar skrzyżowania/węzła,
-znaczenie pojęcia pas drogowy po nowelizacji rozporządzenia,
-uchylenie przepisów o szerokości ulicy i drogi w liniach rozgraniczających,
-dodatkowa jednia w celu ograniczenia liczby zjazdów,
-elementy konieczne drogi,
-wymagania dla chodników,
-szerokość chodnika (doprecyzowanie),
-pojęcie ścieżki pieszo-rowerowa,
-szerokość ścieżki rowerowej,
-zasady sytuowania pasa zieleni,
-zmiana definicji ronda,
-nowa klasyfikacja zjazdów,
-stosowanie urządzeń ściekowych,
-reklamy przy drogach (materia wyłącznie ustawowa),
-stanowiska postojowe,
-place do zawracania na drogach nieprzejezdnych,
-urządzenia infrastruktury technicznej niezwiązanej z drogą.
3.Zagadnienia ogólne z dziedziny decyzji ZRID:
-opinie,
-wniosek,
-postępowanie, w tym strony,
-elementy decyzji,
-rygor.
4. Pytania i dyskusja.

Prowadzący: radca prawny, absolwent Wydziału Prawa i Administracji na Uniwersytecie Jagiellońskim, ukończył studia podyplomowe „Kontrola jakości stosowania prawa przez organy samorządu terytorialnego” na Uniwersytecie Łódzkim. Od 2009 roku członek Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Krakowie. Były doradca ministra i ekspert w Ministerstwie Sprawiedliwości.

Zgłoszeń można dokonywać poprzez stronę internetową (www.opole.frdl.pl) lub wysyłając do nas wypełniona kartę zgłoszenia mailem (biuro@opole.frdl.pl) najpóźniej do dnia 13 lutego 2020 r.

Szkolenia realizujemy również w formie zamkniętej na terenie Instytucji lub we wskazanej lokalizacji.
Zapytania prosimy kierować na adres ple-mail: biuro@opole.frdl.pl

« All Szkolenia

  • To event minęło.

Nowelizacja rozporządzeń w sprawie warunków technicznych jakim powinny odpowiadać drogi publiczne od 2020 roku

Luty 18 @ 10:00 - 15:00

Adresaci:
Szkolenie skierowane do pracowników urzędów gmin powiatów i urzędów marszałkowskich zajmujących się kwestiami dróg oraz zarządów dróg.

Korzyści:
-Omówienie nowelizacji rozporządzenia wykonawczego regulującego kwestie związane z warunkami technicznymi, jakim powinny odpowiadać drogi.
-Nowe przepisy odchodzą m.in. od pojęcia linii rozgraniczających drogi i znaczą minimalne wymogi w tym zakresie wiążąc te kwestie z ustawowym pojęciem pasa drogowego.

Program:
1.Informacje ogólne o nowelizacji od 13 września 2019 r. zmiany:
-warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie,
-warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogowe obiekty inżynierskie i ich usytuowanie,
-przepisów techniczno-budowlanych dotyczących autostrad płatnych.
2.Szczegółowe omówienie zmian w warunkach technicznych dróg publicznych:
-definicje zmiany: linie rozgraniczające, obszar skrzyżowania/węzła,
-znaczenie pojęcia pas drogowy po nowelizacji rozporządzenia,
-uchylenie przepisów o szerokości ulicy i drogi w liniach rozgraniczających,
-dodatkowa jednia w celu ograniczenia liczby zjazdów,
-elementy konieczne drogi,
-wymagania dla chodników,
-szerokość chodnika (doprecyzowanie),
-pojęcie ścieżki pieszo-rowerowa,
-szerokość ścieżki rowerowej,
-zasady sytuowania pasa zieleni,
-zmiana definicji ronda,
-nowa klasyfikacja zjazdów,
-stosowanie urządzeń ściekowych,
-reklamy przy drogach (materia wyłącznie ustawowa),
-stanowiska postojowe,
-place do zawracania na drogach nieprzejezdnych,
-urządzenia infrastruktury technicznej niezwiązanej z drogą.
3.Zagadnienia ogólne z dziedziny decyzji ZRID:
-opinie,
-wniosek,
-postępowanie, w tym strony,
-elementy decyzji,
-rygor.
4. Pytania i dyskusja.

Prowadzący: radca prawny, absolwent Wydziału Prawa i Administracji na Uniwersytecie Jagiellońskim, ukończył studia podyplomowe „Kontrola jakości stosowania prawa przez organy samorządu terytorialnego” na Uniwersytecie Łódzkim. Od 2009 roku członek Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Krakowie. Były doradca ministra i ekspert w Ministerstwie Sprawiedliwości.

Zgłoszeń można dokonywać poprzez stronę internetową (www.opole.frdl.pl) lub wysyłając do nas wypełniona kartę zgłoszenia mailem (biuro@opole.frdl.pl) najpóźniej do dnia 13 lutego 2020 r.

Szkolenia realizujemy również w formie zamkniętej na terenie Instytucji lub we wskazanej lokalizacji.
Zapytania prosimy kierować na adres ple-mail: biuro@opole.frdl.pl

Szczegóły

Data:
Luty 18
Czas:
10:00 - 15:00
Wydarzenie Category:

Organizator

Opolskie Centrum Demokracji Lokalnej FRDL
Telefon:
(077) 454-48-29
Email:
szkolenia@opole.frdl.pl
Strona internetowa:
http://www.opole.frdl.pl

Miejsce

Opolskie Centrum Demokracji Lokalnej FRDL
ul. Krakowska 51,
Opole,
+ Google Map
Telefon:
77/ 453 68 25