Nowelizacja ustawy o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach obowiązująca od 4 maja 2019 roku

Data szkolenia

13-12-2019

Godzina

09:00 - 14:00

Miejsce szkolenia

Opolskie Centrum Demokracji Lokalnej FRDL
ul. Krakowska 51,
Opole,

Cena szkolenia

Cena szkolenia do 6.12. wynosi 314,50 zł

Po 6.12. cena szkolenia wynosi 370,00 zł

Dla drugiej osoby z tej samej Instytucji rabat 10% od ceny netto. W przypadku szkoleń finansowanych ze środków publicznych do ceny szkolenia nie doliczamy VAT. Koszt obejmuje: materiały szkoleniowe, zaświadczenie, przerwy kawowe i lunch. Płatność przelewem, na podstawie faktury wystawionej w dniu szkolenia. Rezygnacja musi nastąpić w formie pisemnej lub e-mailem na biuro@opole.frdl.pl najpóźniej na 2 dni robocze przed terminem szkolenia. Rezygnacja w terminie późniejszym wiąże się z koniecznością pokrycia kosztów organizacyjnych w wysokości 100%. Opolskie Centrum Demokracji Lokalnej FRDL zastrzega sobie prawo do odwołania szkolenia z przyczyn niezależnych od OCDL FRDL.

Formularz

O szkoleniu

Adresaci:
Zapraszamy archiwistów zakładowych, pracowników składnic akt, osoby przekazujące akta, koordynatorów czynności kancelaryjnych, Inspektorów Ochrony Danych.

Cel:
– Zapoznanie się z zakresem zmian w Ustawie
– Zapoznanie się praktycznym zastosowaniem zmian ustawowych
– Omówienie przykładów zastosowania zmian, np. umów zakazujących dalszego przetwarzania
– Zdobycie informacji na temat stosowanych metod zabezpieczeń danych w archiwum w świetle nowelizacji

Program:
I.Zakres zmian w Ustawie
1.Zakres i przedmiot zmian
2.Nowe obowiązki Naczelnego Dyrektora Archiwów Państwowych
3.Nowe obowiązki archiwów państwowych w zakresie bezpieczeństwa danych
4.Aktualizacja obowiązków informacyjnych o ograniczenia praw osób których dane dotyczą w związku z gromadzeniem akt w archiwach zakładowych/ składnicach akt.
II.Nowe obowiązki archiwów zakładowych i składnic akt wynikające z nowelizacji Ustawy
1.Obowiązek przyjmowania, rejestrowania i przechowywania sprostowań i uzupełnień
2.Prawa osób wynikające z RODO, a ograniczenia ich stosowania w archiwum zakładowym/ składnicy akt:
a)Ograniczenie prawa do bycia zapomnianym
b)Ograniczenie prawa do sprostowania
c)Ograniczenie prawa dostępu do danych
3.Obowiązek nie ingerowania w materiały archiwalne
4.Zapewnienie dostępu do danych w celach naukowych i archiwalnych
III.Zabezpieczenie danych w archiwum zgodnie z nowelizacją Ustawy
1.Stosowanie pseudonimizacji i anonimizacji w sytuacji udostępniania akt
2.Stosowanie pseudonimizacji i anonimizacji w sytuacji wypożyczania akt poza instytucję
3.Zawieranie umów pomiędzy instytucją a użytkownikiem zakazujących dalszego przetwarzania danych przez osobę korzystającą z dokumentów
4.Prowadzenie rejestru sprostowań i uzupełnień oraz zgłoszonych praw osób których dane dotyczą
5. Prowadzenie rejestru zawartych umów
IV.Dyskusja.

Prowadzący: dyplomowany Archiwista, absolwent Instytutu Historii Uniwersytetu Śląskiego na kierunku Historia, specjalizacja Archiwistyka i Zarządzanie Dokumentacją Współczesną. Czynny Inspektor Ochrony Danych Osobowych. Były Specjalista ds. Archiwizacji oraz Kierownik Projektów w ArchiDoc SA. Doświadczenie zawodowe w charakterze archiwisty oraz w kierowaniu projektami archiwizacji dokumentacji. Wieloletnie doświadczenie w prowadzeniu szkoleń z zakresu archiwizacji dokumentacji, systemów teleinformatycznych (w szczególności EPUAP2), prawa archiwalnego, administracyjnego, ochrony danych osobowych oraz zarządzania dokumentem i podpisem elektronicznym dla wielu instytucji państwowych, samorządowych i firm prywatnych.

Zgłoszenia:
Zgłoszenia można dokonywać poprzez stronę internetową (www.opole.frdl.pl) lub listownie dostarczając do nas wypełnioną KARTĘ ZGŁOSZENIA najpóźniej do dnia 10 grudnia 2019 r.
Szkolenia realizujemy również w formie zamkniętej na terenie Instytucji lub we wskazanej lokalizacji.
Zapytania prosimy kierować na adres e-mail: biuro@opole.frdl.pl

« All Szkolenia

Nowelizacja ustawy o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach obowiązująca od 4 maja 2019 roku

Grudzień 13 @ 09:00 - 14:00

Adresaci:
Zapraszamy archiwistów zakładowych, pracowników składnic akt, osoby przekazujące akta, koordynatorów czynności kancelaryjnych, Inspektorów Ochrony Danych.

Cel:
– Zapoznanie się z zakresem zmian w Ustawie
– Zapoznanie się praktycznym zastosowaniem zmian ustawowych
– Omówienie przykładów zastosowania zmian, np. umów zakazujących dalszego przetwarzania
– Zdobycie informacji na temat stosowanych metod zabezpieczeń danych w archiwum w świetle nowelizacji

Program:
I.Zakres zmian w Ustawie
1.Zakres i przedmiot zmian
2.Nowe obowiązki Naczelnego Dyrektora Archiwów Państwowych
3.Nowe obowiązki archiwów państwowych w zakresie bezpieczeństwa danych
4.Aktualizacja obowiązków informacyjnych o ograniczenia praw osób których dane dotyczą w związku z gromadzeniem akt w archiwach zakładowych/ składnicach akt.
II.Nowe obowiązki archiwów zakładowych i składnic akt wynikające z nowelizacji Ustawy
1.Obowiązek przyjmowania, rejestrowania i przechowywania sprostowań i uzupełnień
2.Prawa osób wynikające z RODO, a ograniczenia ich stosowania w archiwum zakładowym/ składnicy akt:
a)Ograniczenie prawa do bycia zapomnianym
b)Ograniczenie prawa do sprostowania
c)Ograniczenie prawa dostępu do danych
3.Obowiązek nie ingerowania w materiały archiwalne
4.Zapewnienie dostępu do danych w celach naukowych i archiwalnych
III.Zabezpieczenie danych w archiwum zgodnie z nowelizacją Ustawy
1.Stosowanie pseudonimizacji i anonimizacji w sytuacji udostępniania akt
2.Stosowanie pseudonimizacji i anonimizacji w sytuacji wypożyczania akt poza instytucję
3.Zawieranie umów pomiędzy instytucją a użytkownikiem zakazujących dalszego przetwarzania danych przez osobę korzystającą z dokumentów
4.Prowadzenie rejestru sprostowań i uzupełnień oraz zgłoszonych praw osób których dane dotyczą
5. Prowadzenie rejestru zawartych umów
IV.Dyskusja.

Prowadzący: dyplomowany Archiwista, absolwent Instytutu Historii Uniwersytetu Śląskiego na kierunku Historia, specjalizacja Archiwistyka i Zarządzanie Dokumentacją Współczesną. Czynny Inspektor Ochrony Danych Osobowych. Były Specjalista ds. Archiwizacji oraz Kierownik Projektów w ArchiDoc SA. Doświadczenie zawodowe w charakterze archiwisty oraz w kierowaniu projektami archiwizacji dokumentacji. Wieloletnie doświadczenie w prowadzeniu szkoleń z zakresu archiwizacji dokumentacji, systemów teleinformatycznych (w szczególności EPUAP2), prawa archiwalnego, administracyjnego, ochrony danych osobowych oraz zarządzania dokumentem i podpisem elektronicznym dla wielu instytucji państwowych, samorządowych i firm prywatnych.

Zgłoszenia:
Zgłoszenia można dokonywać poprzez stronę internetową (www.opole.frdl.pl) lub listownie dostarczając do nas wypełnioną KARTĘ ZGŁOSZENIA najpóźniej do dnia 10 grudnia 2019 r.
Szkolenia realizujemy również w formie zamkniętej na terenie Instytucji lub we wskazanej lokalizacji.
Zapytania prosimy kierować na adres e-mail: biuro@opole.frdl.pl

Szczegóły

Data:
Grudzień 13
Czas:
09:00 - 14:00
Wydarzenie Categories:
,

Organizator

Opolskie Centrum Demokracji Lokalnej FRDL
Telefon:
(077) 454-48-29
Email:
szkolenia@opole.frdl.pl
Strona internetowa:
http://www.opole.frdl.pl

Miejsce

Opolskie Centrum Demokracji Lokalnej FRDL
ul. Krakowska 51,
Opole,
+ Google Map
Telefon:
77/ 453 68 25