Nowelizacja ustawy o nieodpłatnej pomocy prawnej i edukacji prawne

Data szkolenia

11-10-2018

Godzina

09:30 - 14:30

Miejsce szkolenia

Opolskie Centrum Demokracji Lokalnej FRDL
ul. Krakowska 51
Opole, 45-018 Polska

Cena szkolenia

Cena szkolenia do 4.10. wynosi 314,50 zł

Po 4.10. cena szkolenia wynosi 370,00 zł

Dla drugiej osoby z tej samej Instytucji rabat 10% od ceny netto. W przypadku szkoleń finansowanych ze środków publicznych do ceny szkolenia nie doliczamy VAT. Koszt obejmuje: materiały szkoleniowe, zaświadczenie, przerwy kawowe i lunch. Płatność przelewem, na podstawie faktury wystawionej w dniu szkolenia. Rezygnacja musi nastąpić w formie pisemnej faksem na numer: 77 453 68 25 w. 27 lub e-mailem na biuro@opole.frdl.pl najpóźniej na 2 dni robocze przed terminem szkolenia. Rezygnacja w terminie późniejszym wiąże się z koniecznością pokrycia kosztów organizacyjnych w wysokości 100%. Opolskie Centrum Demokracji Lokalnej FRDL zastrzega sobie prawo do odwołania szkolenia z przyczyn niezależnych od OCDL FRDL.

Formularz

O szkoleniu

Adresaci:
Na szkolenie zapraszamy pracowników starostw powiatowych, pracowników urzędów miast i gmin, pracowników samorządowych zajmujących się współpracą z organizacjami pozarządowymi oraz przedstawicieli organizacji pozarządowych.

Celem szkolenia jest:
1. Omówienie głównych założeń nowelizacji ustawy o nieodpłatnej pomocy prawnej i edukacji prawnej. Zmiany od 1 stycznia 2019 roku.
2. Udzielenie odpowiedzi uczestnikom dotyczących bieżących problemów dot. nieodpłatnej pomocy prawnej.

Program:
1. Główne założenia nowelizacji ustawy o nieodpłatnej pomocy prawnej i edukacji prawnej. Zmiany od 1 stycznia 2019 roku.
2. Nowe obowiązki starostów w zakresie nowelizacji.
3. Uprawnieni do otrzymywania nieodpłatnej pomocy prawnej.
4. Zakres świadczonej pomocy – poradnictwo obywatelskie i mediacja.
5. Organizacja systemu nieodpłatnej pomocy prawnej:
a. współpraca z okręgowymi radami adwokackimi i radami okręgowymi izb radców prawnych
b. współdziałanie z gminami
c. przygotowanie sieci punktów świadczenia nieodpłatnej pomocy prawnej
d. przygotowanie niezbędnej infrastruktury technicznej
6. Zlecanie prowadzenia co najmniej połowy punktów nieodpłatnej pomocy prawnej organizacjom pozarządowym:
a. organizacja konkursu – określenie warunków udziału i kryteriów wyboru oferty
b. wyłonienie podmiotów z którymi będą zawarte umowy – przebieg procedury
c. kontrola wykonania zleconych zadań
7. Finansowanie systemu:
a. sposób wyliczania wysokości dotacji celowej dla powiatu
b. nowa kwota bazowa
c. struktura ponoszonych kosztów
d. kontrola wykorzystania dotacji
8. Przepisy przejściowe oraz terminy podejmowania w roku 2018 działań w zakresie podpisywania umów, organizacji otwartych konkursów ofert.
9. Sprawozdawczość powiatu.
10. Planowane zmiany (październik 2018) w drukach ofert, umów i sprawozdań.
11. Rozwiązywanie kwestii problemowych, casusy.

Prowadzący:  zajmuje się zagadnieniami współpracy administracji publicznej z organizacjami pozarządowymi. Pracował w MPiPS. Wykładowca akademicki, doświadczony szkoleniowiec. Autor książki „Ustawa o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie” (Wyd. DIFIN). Powołany przez MRR na eksperta do oceny projektów realizowanych w ramach programów operacyjnych na lata 2007-2013 w dziedzinie „Umacnianie społeczeństwa obywatelskiego, w tym wsparcie organizacji pozarządowych oraz partnerów społecznych i gospodarczych”. Asesor akredytowany przy MSWiA do oceny projektów „Wzmocnienie potencjału administracji samorządowej”. Szkolił inspektorów kontroli RIO. Wykładowca szkoleń z zakresu współpracy administracji publicznej z organizacjami pozarządowymi.

Zgłoszenia można dokonywać poprzez stronę internetową (www.opole.frdl.pl), faksem bądź listownie dostarczając do nas wypełnioną KARTĘ ZGŁOSZENIA najpóźniej do dnia 8 października 2018 r.

Szkolenia realizujemy również w formie zamkniętej na terenie Instytucji lub we wskazanej lokalizacji.
Zapytania prosimy kierować na adres e-mail: biuro@opole.frdl.pl

« All Szkolenia

  • To event minęło.

Nowelizacja ustawy o nieodpłatnej pomocy prawnej i edukacji prawne

Październik 11 @ 09:30 - 14:30

Adresaci:
Na szkolenie zapraszamy pracowników starostw powiatowych, pracowników urzędów miast i gmin, pracowników samorządowych zajmujących się współpracą z organizacjami pozarządowymi oraz przedstawicieli organizacji pozarządowych.

Celem szkolenia jest:
1. Omówienie głównych założeń nowelizacji ustawy o nieodpłatnej pomocy prawnej i edukacji prawnej. Zmiany od 1 stycznia 2019 roku.
2. Udzielenie odpowiedzi uczestnikom dotyczących bieżących problemów dot. nieodpłatnej pomocy prawnej.

Program:
1. Główne założenia nowelizacji ustawy o nieodpłatnej pomocy prawnej i edukacji prawnej. Zmiany od 1 stycznia 2019 roku.
2. Nowe obowiązki starostów w zakresie nowelizacji.
3. Uprawnieni do otrzymywania nieodpłatnej pomocy prawnej.
4. Zakres świadczonej pomocy – poradnictwo obywatelskie i mediacja.
5. Organizacja systemu nieodpłatnej pomocy prawnej:
a. współpraca z okręgowymi radami adwokackimi i radami okręgowymi izb radców prawnych
b. współdziałanie z gminami
c. przygotowanie sieci punktów świadczenia nieodpłatnej pomocy prawnej
d. przygotowanie niezbędnej infrastruktury technicznej
6. Zlecanie prowadzenia co najmniej połowy punktów nieodpłatnej pomocy prawnej organizacjom pozarządowym:
a. organizacja konkursu – określenie warunków udziału i kryteriów wyboru oferty
b. wyłonienie podmiotów z którymi będą zawarte umowy – przebieg procedury
c. kontrola wykonania zleconych zadań
7. Finansowanie systemu:
a. sposób wyliczania wysokości dotacji celowej dla powiatu
b. nowa kwota bazowa
c. struktura ponoszonych kosztów
d. kontrola wykorzystania dotacji
8. Przepisy przejściowe oraz terminy podejmowania w roku 2018 działań w zakresie podpisywania umów, organizacji otwartych konkursów ofert.
9. Sprawozdawczość powiatu.
10. Planowane zmiany (październik 2018) w drukach ofert, umów i sprawozdań.
11. Rozwiązywanie kwestii problemowych, casusy.

Prowadzący:  zajmuje się zagadnieniami współpracy administracji publicznej z organizacjami pozarządowymi. Pracował w MPiPS. Wykładowca akademicki, doświadczony szkoleniowiec. Autor książki „Ustawa o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie” (Wyd. DIFIN). Powołany przez MRR na eksperta do oceny projektów realizowanych w ramach programów operacyjnych na lata 2007-2013 w dziedzinie „Umacnianie społeczeństwa obywatelskiego, w tym wsparcie organizacji pozarządowych oraz partnerów społecznych i gospodarczych”. Asesor akredytowany przy MSWiA do oceny projektów „Wzmocnienie potencjału administracji samorządowej”. Szkolił inspektorów kontroli RIO. Wykładowca szkoleń z zakresu współpracy administracji publicznej z organizacjami pozarządowymi.

Zgłoszenia można dokonywać poprzez stronę internetową (www.opole.frdl.pl), faksem bądź listownie dostarczając do nas wypełnioną KARTĘ ZGŁOSZENIA najpóźniej do dnia 8 października 2018 r.

Szkolenia realizujemy również w formie zamkniętej na terenie Instytucji lub we wskazanej lokalizacji.
Zapytania prosimy kierować na adres e-mail: biuro@opole.frdl.pl

Szczegóły

Data:
Październik 11
Czas:
09:30 - 14:30
Wydarzenie Category:

Organizator

Opolskie Centrum Demokracji Lokalnej FRDL
Telefon:
(077) 454-48-29
Email:
szkolenia@opole.frdl.pl
Strona internetowa:
http://www.opole.frdl.pl

Miejsce

Opolskie Centrum Demokracji Lokalnej FRDL
ul. Krakowska 51
Opole, 45-018 Polska
+ Google Map
Telefon:
77/ 453 68 25