Nowelizacja ustawy o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie kodeksu cywilnego

Data szkolenia

22-01-2019

Godzina

10:00 - 15:00

Miejsce szkolenia

Opolskie Centrum Demokracji Lokalnej FRDL
ul. Krakowska 51
Opole, 45-018

Cena szkolenia

Cena szkolenia do 15.01. wynosi 314,50 zł

Po 15.01. cena szkolenia wynosi 370,00 zł

Dla drugiej osoby z tej samej Instytucji rabat 10% od ceny netto. W przypadku szkoleń finansowanych ze środków publicznych do ceny szkolenia nie doliczamy VAT. Koszt obejmuje: materiały szkoleniowe, zaświadczenie, przerwy kawowe i lunch. Płatność przelewem, na podstawie faktury wystawionej w dniu szkolenia. Rezygnacja musi nastąpić w formie pisemnej faksem na numer: 77 453 68 25 w. 27 lub e-mailem na biuro@opole.frdl.pl najpóźniej na 2 dni robocze przed terminem szkolenia. Rezygnacja w terminie późniejszym wiąże się z koniecznością pokrycia kosztów organizacyjnych w wysokości 100%. Opolskie Centrum Demokracji Lokalnej FRDL zastrzega sobie prawo do odwołania szkolenia z przyczyn niezależnych od OCDL FRDL.

Formularz

O szkoleniu

Adresaci:
Szkolenie polecane dla zarządców, administratorów oraz pracowników urzędów gmin, starostw i urzędów marszałkowskich zajmujących się gospodarowaniem budynkami mieszkalnymi stanowiącymi własność jednostek samorządu terytorialnego.

Cel:
Celem szkolenia jest przedstawienie najnowszych zmian w zakresie mieszkalnictwa. W 2018 roku Ustawodawca trzykrotnie znowelizował Ustawę z dnia 21 czerwca 2001 roku o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego. Ustawa z dnia 26 stycznia 2018 roku, znowelizowała art. 32 Ustawy o ochronie praw lokatorów, poprzez określenie obowiązków gminy w zakresie zapewnienia lokali zamiennych. Natomiast Ustawa
z dnia 22 marca 2018 roku o zmianie ustawy o finansowym wsparciu tworzenia lokali socjalnych, mieszkań chronionych, noclegowni i domów dla bezdomnych, ustawy o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego oraz niektórych innych ustaw, ma na celu rozwiązanie problemu społecznego, jakim jest niski stopień zaspokojenia potrzeb mieszkaniowych osób realnie najuboższych wynikający z małej elastyczności
w gospodarowaniu publicznym zasobem mieszkaniowym oraz deficytami ilościowymi takich lokali w stosunku do potrzeb społecznych. Ustawa z dnia 5 lipca 2018 roku o ułatwieniach w przygotowaniu i realizacji inwestycji mieszkaniowych oraz inwestycji towarzyszących, zmieniła Ustawę o ochronie praw lokatorów w zakresie zasad najmu instytucjonalnego oraz najmu pomieszczeń tymczasowych.

Korzyści:
Podczas szkolenia uczestnicy uzyskają odpowiedzi między innymi na pytania:
– W jakich przypadkach można zawierać umowę najmu lokalu mieszkalnego na czas nieoznaczony?
– Dlaczego rada gminy musi zmienić uchwałę określającą zasady wynajmowania mieszkań komunalnych?
– Jakie warunki musi spełniać lokal wskazywany dla osób niepełnosprawnych, z uwzględnieniem potrzeb wynikających z rodzaju niepełnosprawności?
– Jakie są nowe obowiązki zapłaty odszkodowań z powodu niedostarczenia lokalu osobom objętych wyrokiem eksmisyjnym?
– Dlaczego inwentaryzacja powierzchni użytkowej mieszkań komunalnych jest niezbędna dla przygotowania aktualizacji Wieloletniego Programu Gospodarowania Mieszkaniowym Zasobem Gminy?
– Na czym polega różnica pomiędzy lokalem mieszkalnym a tymczasowym pomieszczeniu.

Program:
1. Uwarunkowania prawne:
a) Cele zmian Ustawy z dnia 21 czerwca 2001 roku o zmianie ustawy o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego,
b) Terminy wejścia w życie ustaw.
2. Zmiany definicji ustawowych:
a) mieszkaniowego zasobu gminy,
b) publicznego zasobu gminy,
c) miejscowości pobliskiej,
d) kosztów utrzymania lokalu,
3. Nowe zasady gospodarowania lokalami mieszkalnymi:
a) normy powierzchni użytkowej lokali mieszkalnych,
b) nowe zasady nadawania uprawnienia do najmu socjalnego lokalu oraz skutki braku takiego uprawnienia,
c) deklaracja o dochodach gospodarstwa domowego oraz oświadczenie majątkowe, podstawą ubiegania się
o zawarcie umowy najmu,
4. Wypowiedzenie i wygaśnięcie umowy najmu lokalu mieszkalnego:
a) z powodu zwłoki z zapłatą czynszu, a także z powodu zwłoki z zapłatą opłat niezależnych od właściciela,
b) zmiana zasad wypowiedzenia z powodu niezamieszkiwania najemcy w lokalu oraz z powodu posiadania tytułu prawnego do innego lokalu w tej samej miejscowości lub pobliskiej miejscowości,
c) weryfikacja kryterium wysokości dochodu uzasadniającej oddanie w najem lub podnajem lokalu.
5. Obowiązki organów samorządu terytorialnego:
a) nowe obowiązki do uwzględnienia w wieloletnim programie gospodarowania mieszkaniowym zasobie gminy,
b) nowe kryteria do uwzględnienia w zasadach wynajmu komunalnych lokali mieszkalnych
c) zasady najmu socjalnego lokalu,
6. Skutki prawne nowelizacji :
a) ustawy-Kodeks postępowania cywilnego, w zakresie opróżniania lokali mieszkalnych,
b) ustawy o zakwaterowaniu Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej,
c) ustawy o dodatkach mieszkaniowych.
7. Dyskusja.

Prowadzący – Absolwent Centrum Studiów Samorządu Terytorialnego i Rozwoju Lokalnego Uniwersytetu Warszawskiego oraz studiów podyplomowych na Uniwersytecie Warmińsko – Mazurskim w zakresie szacowania nieruchomości, a także studiów podyplomowych w zakresie zarządzania nieruchomościami. Od 1991 roku zatrudniony w urzędach gmin, zawodowo odpowiedzialny między innymi za zarządzanie mieniem komunalnym między innymi placówkami oświatowymi oraz komunalnymi budynkami mieszkalnymi. Jako Naczelnik wydziałów spraw i zasobów lokalowych Urzędu m.st. Warszawy prowadził bieżące gospodarowanie zasobem mieszkaniowym, ustalał opłaty za korzystanie z mieszkań komunalnych w tym także przygotowywał różnego rodzaju umowy, uchwały, zarządzenia i regulaminy. Od 2011 roku w ramach Instytutu Aktywizacji Zawodowej Rynku Nieruchomości TRANSFER uczestniczy
w udzielaniu bezpłatnych porad prawnych w sprawach związanych z rynkiem nieruchomości.

Zgłoszenia można dokonywać poprzez stronę internetową (www.opole.frdl.pl), faksem bądź listownie dostarczając do nas wypełnioną KARTĘ ZGŁOSZENIA najpóźniej do dnia 17 stycznia 2018 r.

Szkolenia realizujemy również w formie zamkniętej na terenie Instytucji lub we wskazanej lokalizacji. Zapytania prosimy kierować na adres e-mail: biuro@opole.frdl.pl

« All Szkolenia

  • To event minęło.

Nowelizacja ustawy o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie kodeksu cywilnego

Styczeń 22 @ 10:00 - 15:00

Adresaci:
Szkolenie polecane dla zarządców, administratorów oraz pracowników urzędów gmin, starostw i urzędów marszałkowskich zajmujących się gospodarowaniem budynkami mieszkalnymi stanowiącymi własność jednostek samorządu terytorialnego.

Cel:
Celem szkolenia jest przedstawienie najnowszych zmian w zakresie mieszkalnictwa. W 2018 roku Ustawodawca trzykrotnie znowelizował Ustawę z dnia 21 czerwca 2001 roku o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego. Ustawa z dnia 26 stycznia 2018 roku, znowelizowała art. 32 Ustawy o ochronie praw lokatorów, poprzez określenie obowiązków gminy w zakresie zapewnienia lokali zamiennych. Natomiast Ustawa
z dnia 22 marca 2018 roku o zmianie ustawy o finansowym wsparciu tworzenia lokali socjalnych, mieszkań chronionych, noclegowni i domów dla bezdomnych, ustawy o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego oraz niektórych innych ustaw, ma na celu rozwiązanie problemu społecznego, jakim jest niski stopień zaspokojenia potrzeb mieszkaniowych osób realnie najuboższych wynikający z małej elastyczności
w gospodarowaniu publicznym zasobem mieszkaniowym oraz deficytami ilościowymi takich lokali w stosunku do potrzeb społecznych. Ustawa z dnia 5 lipca 2018 roku o ułatwieniach w przygotowaniu i realizacji inwestycji mieszkaniowych oraz inwestycji towarzyszących, zmieniła Ustawę o ochronie praw lokatorów w zakresie zasad najmu instytucjonalnego oraz najmu pomieszczeń tymczasowych.

Korzyści:
Podczas szkolenia uczestnicy uzyskają odpowiedzi między innymi na pytania:
– W jakich przypadkach można zawierać umowę najmu lokalu mieszkalnego na czas nieoznaczony?
– Dlaczego rada gminy musi zmienić uchwałę określającą zasady wynajmowania mieszkań komunalnych?
– Jakie warunki musi spełniać lokal wskazywany dla osób niepełnosprawnych, z uwzględnieniem potrzeb wynikających z rodzaju niepełnosprawności?
– Jakie są nowe obowiązki zapłaty odszkodowań z powodu niedostarczenia lokalu osobom objętych wyrokiem eksmisyjnym?
– Dlaczego inwentaryzacja powierzchni użytkowej mieszkań komunalnych jest niezbędna dla przygotowania aktualizacji Wieloletniego Programu Gospodarowania Mieszkaniowym Zasobem Gminy?
– Na czym polega różnica pomiędzy lokalem mieszkalnym a tymczasowym pomieszczeniu.

Program:
1. Uwarunkowania prawne:
a) Cele zmian Ustawy z dnia 21 czerwca 2001 roku o zmianie ustawy o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego,
b) Terminy wejścia w życie ustaw.
2. Zmiany definicji ustawowych:
a) mieszkaniowego zasobu gminy,
b) publicznego zasobu gminy,
c) miejscowości pobliskiej,
d) kosztów utrzymania lokalu,
3. Nowe zasady gospodarowania lokalami mieszkalnymi:
a) normy powierzchni użytkowej lokali mieszkalnych,
b) nowe zasady nadawania uprawnienia do najmu socjalnego lokalu oraz skutki braku takiego uprawnienia,
c) deklaracja o dochodach gospodarstwa domowego oraz oświadczenie majątkowe, podstawą ubiegania się
o zawarcie umowy najmu,
4. Wypowiedzenie i wygaśnięcie umowy najmu lokalu mieszkalnego:
a) z powodu zwłoki z zapłatą czynszu, a także z powodu zwłoki z zapłatą opłat niezależnych od właściciela,
b) zmiana zasad wypowiedzenia z powodu niezamieszkiwania najemcy w lokalu oraz z powodu posiadania tytułu prawnego do innego lokalu w tej samej miejscowości lub pobliskiej miejscowości,
c) weryfikacja kryterium wysokości dochodu uzasadniającej oddanie w najem lub podnajem lokalu.
5. Obowiązki organów samorządu terytorialnego:
a) nowe obowiązki do uwzględnienia w wieloletnim programie gospodarowania mieszkaniowym zasobie gminy,
b) nowe kryteria do uwzględnienia w zasadach wynajmu komunalnych lokali mieszkalnych
c) zasady najmu socjalnego lokalu,
6. Skutki prawne nowelizacji :
a) ustawy-Kodeks postępowania cywilnego, w zakresie opróżniania lokali mieszkalnych,
b) ustawy o zakwaterowaniu Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej,
c) ustawy o dodatkach mieszkaniowych.
7. Dyskusja.

Prowadzący – Absolwent Centrum Studiów Samorządu Terytorialnego i Rozwoju Lokalnego Uniwersytetu Warszawskiego oraz studiów podyplomowych na Uniwersytecie Warmińsko – Mazurskim w zakresie szacowania nieruchomości, a także studiów podyplomowych w zakresie zarządzania nieruchomościami. Od 1991 roku zatrudniony w urzędach gmin, zawodowo odpowiedzialny między innymi za zarządzanie mieniem komunalnym między innymi placówkami oświatowymi oraz komunalnymi budynkami mieszkalnymi. Jako Naczelnik wydziałów spraw i zasobów lokalowych Urzędu m.st. Warszawy prowadził bieżące gospodarowanie zasobem mieszkaniowym, ustalał opłaty za korzystanie z mieszkań komunalnych w tym także przygotowywał różnego rodzaju umowy, uchwały, zarządzenia i regulaminy. Od 2011 roku w ramach Instytutu Aktywizacji Zawodowej Rynku Nieruchomości TRANSFER uczestniczy
w udzielaniu bezpłatnych porad prawnych w sprawach związanych z rynkiem nieruchomości.

Zgłoszenia można dokonywać poprzez stronę internetową (www.opole.frdl.pl), faksem bądź listownie dostarczając do nas wypełnioną KARTĘ ZGŁOSZENIA najpóźniej do dnia 17 stycznia 2018 r.

Szkolenia realizujemy również w formie zamkniętej na terenie Instytucji lub we wskazanej lokalizacji. Zapytania prosimy kierować na adres e-mail: biuro@opole.frdl.pl

Szczegóły

Data:
Styczeń 22
Czas:
10:00 - 15:00
Wydarzenie Category:

Organizator

Opolskie Centrum Demokracji Lokalnej FRDL
Telefon:
(077) 454-48-29
Email:
szkolenia@opole.frdl.pl
Strona internetowa:
http://www.opole.frdl.pl

Miejsce

Opolskie Centrum Demokracji Lokalnej FRDL
ul. Krakowska 51
Opole, 45-018
+ Google Map
Telefon:
77/ 453 68 25