Nowelizacja ustawy o pomocy społecznej i aktów wykonawczych 2018 r.

« powrót do wydarzeń

Szkolenie adresowane jest do pracowników socjalnych, kierowników jednostek organizacyjnych pomocy społecznej.

Data:
25 maja 2018 09:00
Koszt:
370,00 zł. lub 314,50 zł. (rabat 15%) przy zgłoszeniu do 18 2018 r. Dla drugiej osoby z tej samej Instytucji rabat 10 % od ceny netto.
Kategoria:
Organizator:
Opolskie Centrum Demokracji Lokalnej FRDL
Telefon:
(077) 454-48-29
szkolenia@opole.frdl.pl
Miejsce:
Opolskie Centrum Demokracji Lokalnej
Telefon:
77/4536825
Adres:
ul. Krakowska 51, Opole, 45-018, Polska

Adresaci:
Szkolenie adresowane jest do pracowników socjalnych, kierowników jednostek organizacyjnych pomocy społecznej.

Korzyści z udziału w szkoleniu:

 • zdobycie wiedzy z zakresu wprowadzonych i planowanych zmian w ustawie z dnia 12 marca 2004 roku o pomocy społecznej,
 • zdobycie wiedzy i umiejętności niezbędnych do prawidłowej realizacji świadczeń pomocy społecznej,
 • podniesienie poziomu wiedzy w zakresie ustalania i weryfikacji prawa do świadczeń pomocy społecznej (pieniężnych i niepieniężnych, ustalania odpłatności za świadczenia),
 • poznanie zmian w zakresie ustalania i zwalniania z odpłatności za pobyt i usługi w domu pomocy społecznej,
 • podniesienie poziomu wiedzy i umiejętności w zakresie prowadzenia i dokumentowania spraw pomocy społecznej,
 • możliwość praktycznej wymiany doświadczeń w kwestiach trudnych i wątpliwych dotyczących prowadzenia i sporządzania wywiadu środowiskowego, zawierania kontraktów socjalnych, przyznawania świadczeń pieniężnych i niepieniężnych pomocy społecznej,
 • pogłębienie wiedzy w zakresie oddzielenia postępowań administracyjnych od pracy socjalnej wraz możliwością pozyskania środków unijnych na ten cel,
 • szkolenie z użyciem aktywizujących metod dydaktycznych w formie dyskusji, zadawania pytań, rozwiązywania trudnych i codziennych przypadków.

Program:
1.    Wprowadzenie – omówienie wprowadzanych i planowanych zmian w przepisach o pomocy społecznej.

2.   Najnowsze regulacje w przepisach o pomocy społecznej w zakresie m.in.:

 • ustalania prawa do zasiłku stałego w kontekście zawieszenia postępowania w związku z oczekiwaniem na uzyskanie orzeczenia,
 • mieszkań chronionych,
 • rodzinnych domów pomocy społecznej,
 • środowiskowych domów samopomocy,
 • udzielania pomocy osobom bezdomnym w formie schronienia, w tym wprowadzenie dodatkowego typu placówki: schroniska dla osób bezdomnych z usługami opiekuńczymi,
 • zasad ustalania i zwalniania z odpłatności za pobyt w domu pomocy społecznej,
 • wywiadu środowiskowego w sprawach dotyczących świadczenia pielęgnacyjnego, specjalnego zasiłku opiekuńczego, świadczenia wychowawczego, zasiłku dla opiekuna, sprawach ubezpieczenia zdrowotnego.

3.   Oddzielenie postępowań administracyjnych w pomocy społecznej od świadczenia pracy socjalnej, w tym w kontekście możliwości uzyskania dofinansowania na ten cel ze środków unijnych.

4.   Nowe akty wykonawcze do ustawy o pomocy społecznej.

Prowadzący:
Socjolog o wieloletnim doświadczeniu zawodowym w pomocy społecznej i administracji publicznej, ekspert w obszarze integracji społecznej, zatrudnienia , autor i koordynator projektów współfinansowanych ze środków zewnętrznych, wieloletni nauczyciel Kolegium Pracowników Służb Społecznych, wykładowca studiów podyplomowych w obszarze pomocy społecznej i pracy socjalnej. Autor publikacji z zakresu pomocy społecznej i zabezpieczenia społecznego. Doświadczony trener i współautor programów szkoleń i specjalizacji dla kadr pomocy społecznej. Konsultantka wybranych ośrodków  pomocy społecznej.

Zgłoszenia można dokonywać poprzez stronę internetową, faksem bądź listownie dostarczając do nas wypełnioną kartę zgłoszenia najpóźniej do dnia 22 maja 2018 r.

Szkolenia realizujemy również w formie zamkniętej na terenie Instytucji lub we wskazanej lokalizacji.
Zapytania prosimy kierować na adres e-mail: biuro@opole.frdl.pl

 

Formularz zgłoszeniowy na szkolenie

seo.wenlink.com 售卖中
Wszelkie prawa zastrzeżone © 2016 OCDL FRDL Opole