Nowy radny w gminie – status prawny radnego. Prawa i obowiązki radnego nowej kadencji

Data szkolenia

18-03-2019

Godzina

10:00 - 15:00

Miejsce szkolenia

Opolskie Centrum Demokracji Lokalnej FRDL
ul. Krakowska 51,
Opole, 45-018

Cena szkolenia

Cena szkolenia do 13.03. wynosi 314,50 zł

Po 13.03. cena szkolenia wynosi 370,00 zł

Dla drugiej osoby z tej samej Instytucji rabat 10% od ceny netto. W przypadku szkoleń finansowanych ze środków publicznych do ceny szkolenia nie doliczamy VAT. Koszt obejmuje: materiały szkoleniowe, zaświadczenie, przerwy kawowe i lunch. Płatność przelewem, na podstawie faktury wystawionej w dniu szkolenia. Rezygnacja musi nastąpić w formie pisemnej lub e-mailem na biuro@opole.frdl.pl najpóźniej na 2 dni robocze przed terminem szkolenia. Rezygnacja w terminie późniejszym wiąże się z koniecznością pokrycia kosztów organizacyjnych w wysokości 100%. Opolskie Centrum Demokracji Lokalnej FRDL zastrzega sobie prawo do odwołania szkolenia z przyczyn niezależnych od OCDL FRDL.

Formularz

O szkoleniu

Adresaci:

Szkolenie przeznaczone jest dla radnych rad gmin i powiatów oraz pracowników urzędu gmin obsługujących biuro rady gminy.

Korzyści z udziału w szkoleniu:
Zapoznanie uczestników z obowiązkami wynikającymi z przepisów prawa. Szkolenie pozwoli uczestnikom przygotować się do prawidłowego wykonywania mandatu radnego (zgodnie z wymogami ustawy) ze szczególnym uwzględnieniem obowiązków wynikających z przepisów prawa.

Program:
1. Podstawy prawne regulujące status prawny radnego
2. Podstawowe obowiązki i uprawnienia radnego
a) wynikające z ustawy o samorządzie gminnym
b) określone w statucie powiatu
c) określone w innych przepisach prawa
d) zasady etyki radnego
3. Przepisy antykorupcyjne dotyczące radnego
4. Rodzaje oświadczeń i obowiązków informowania.
a) podstawy prawne
b) osoby zobowiązane do składania oświadczeń
c) istotne terminy składania oświadczeń i informacji
5. Podstawowe zasady wypełniania oświadczeń
a) formularze oświadczeń majątkowych
b) majątek objęty treścią oświadczenia
c) szczegółowa analiza zasad wypełniania poszczególnych rubryk
d) załączniki do oświadczeń
6. Podmioty zobowiązane do przyjmowania oświadczeń i informacji
a) przyjmowanie oświadczeń i ich analiza
b) zasady przekazywania oświadczeń do urzędu skarbowego
7. Przechowywanie i udostępnianie oświadczeń
a) jawność oświadczeń
b) zasady publikacji w BIP
c) przekazywanie informacji o analizie oświadczeń organowi uchwałodawczemu
8. Charakter prawny oświadczeń i odpowiedzialność za niedopełnienie obowiązku.
9.Ochrona prawna radnego jako funkcjonariusza publicznego.

Prowadzący: Naczelnik Wydziału Organizacyjnego Ekspert z zakresu spraw pracowniczych, posiada bogate doświadczenie w zakresie prawa pracy pracowników samorządowych. Wykładowca akademicki w zakresie prawa pracy. Autorka publikacji na temat dokumentacji pracowniczej. Od wielu lat współpracuje z Fundacją Rozwoju Demokracji Lokalnej.

Zgłoszenia:
Zgłoszenia można dokonywać poprzez stronę internetową (www.opole.frdl.pl) lub listownie dostarczając do nas wypełnioną KARTĘ ZGŁOSZENIA najpóźniej do dnia 14 marca 2019 r.

Szkolenia realizujemy również w formie zamkniętej na terenie Instytucji lub we wskazanej lokalizacji. Zapytania prosimy kierować na adres e-mail: biuro@opole.frdl.pl

« All Szkolenia

  • To event minęło.

Nowy radny w gminie – status prawny radnego. Prawa i obowiązki radnego nowej kadencji

Marzec 18 @ 10:00 - 15:00

Adresaci:

Szkolenie przeznaczone jest dla radnych rad gmin i powiatów oraz pracowników urzędu gmin obsługujących biuro rady gminy.

Korzyści z udziału w szkoleniu:
Zapoznanie uczestników z obowiązkami wynikającymi z przepisów prawa. Szkolenie pozwoli uczestnikom przygotować się do prawidłowego wykonywania mandatu radnego (zgodnie z wymogami ustawy) ze szczególnym uwzględnieniem obowiązków wynikających z przepisów prawa.

Program:
1. Podstawy prawne regulujące status prawny radnego
2. Podstawowe obowiązki i uprawnienia radnego
a) wynikające z ustawy o samorządzie gminnym
b) określone w statucie powiatu
c) określone w innych przepisach prawa
d) zasady etyki radnego
3. Przepisy antykorupcyjne dotyczące radnego
4. Rodzaje oświadczeń i obowiązków informowania.
a) podstawy prawne
b) osoby zobowiązane do składania oświadczeń
c) istotne terminy składania oświadczeń i informacji
5. Podstawowe zasady wypełniania oświadczeń
a) formularze oświadczeń majątkowych
b) majątek objęty treścią oświadczenia
c) szczegółowa analiza zasad wypełniania poszczególnych rubryk
d) załączniki do oświadczeń
6. Podmioty zobowiązane do przyjmowania oświadczeń i informacji
a) przyjmowanie oświadczeń i ich analiza
b) zasady przekazywania oświadczeń do urzędu skarbowego
7. Przechowywanie i udostępnianie oświadczeń
a) jawność oświadczeń
b) zasady publikacji w BIP
c) przekazywanie informacji o analizie oświadczeń organowi uchwałodawczemu
8. Charakter prawny oświadczeń i odpowiedzialność za niedopełnienie obowiązku.
9.Ochrona prawna radnego jako funkcjonariusza publicznego.

Prowadzący: Naczelnik Wydziału Organizacyjnego Ekspert z zakresu spraw pracowniczych, posiada bogate doświadczenie w zakresie prawa pracy pracowników samorządowych. Wykładowca akademicki w zakresie prawa pracy. Autorka publikacji na temat dokumentacji pracowniczej. Od wielu lat współpracuje z Fundacją Rozwoju Demokracji Lokalnej.

Zgłoszenia:
Zgłoszenia można dokonywać poprzez stronę internetową (www.opole.frdl.pl) lub listownie dostarczając do nas wypełnioną KARTĘ ZGŁOSZENIA najpóźniej do dnia 14 marca 2019 r.

Szkolenia realizujemy również w formie zamkniętej na terenie Instytucji lub we wskazanej lokalizacji. Zapytania prosimy kierować na adres e-mail: biuro@opole.frdl.pl

Szczegóły

Data:
Marzec 18
Czas:
10:00 - 15:00
Wydarzenie Category:

Organizator

Opolskie Centrum Demokracji Lokalnej FRDL
Telefon:
(077) 454-48-29
Email:
szkolenia@opole.frdl.pl
Strona internetowa:
http://www.opole.frdl.pl

Miejsce

Opolskie Centrum Demokracji Lokalnej FRDL
ul. Krakowska 51,
Opole, 45-018
+ Google Map
Telefon:
77/ 453 68 25