Obowiązkowy split payment w podatku VAT– mechanizm podzielonej płatności (MPP) w rozliczeniach instytucji kultury

Data szkolenia

15-10-2019

Godzina

09:00 - 14:00

Miejsce szkolenia

Opolskie Centrum Demokracji Lokalnej FRDL
ul. Krakowska 51,
Opole,

Cena szkolenia

Cena szkolenia do 8.10. wynosi 335,75 zł

Po 8.10. cena szkolenia wynosi 395,00 zł

Dla drugiej osoby z tej samej Instytucji rabat 10% od ceny netto. W przypadku szkoleń finansowanych ze środków publicznych do ceny szkolenia nie doliczamy VAT. Koszt obejmuje: materiały szkoleniowe, zaświadczenie, przerwy kawowe i lunch. Płatność przelewem, na podstawie faktury wystawionej w dniu szkolenia. Rezygnacja musi nastąpić w formie pisemnej lub e-mailem na biuro@opole.frdl.pl najpóźniej na 2 dni robocze przed terminem szkolenia. Rezygnacja w terminie późniejszym wiąże się z koniecznością pokrycia kosztów organizacyjnych w wysokości 100%. Opolskie Centrum Demokracji Lokalnej FRDL zastrzega sobie prawo do odwołania szkolenia z przyczyn niezależnych od OCDL FRDL.

Formularz

O szkoleniu

Adresaci:
Główni księgowi oraz pozostali pracownicy pionu finansowo-księgowego odpowiedzialni za prowadzenie rozliczeń podatku VAT na poziomie instytucji kultury.

Cel:
Celem szkolenia jest prezentacja zagadnień związanych z obowiązkowym stosowaniem mechanizmu podzielonej płatności w podatku VAT w na poziomie instytucji kultury. Zapoznanie się z wieloma praktycznymi aspektami związanymi z MPP.

Program:

1.Obowiązek stosowania mechanizmu podzielonej płatności (MPP) w podatku VAT – zakres zastosowania MPP do towarów i usług w instytucji kultury;
2.Katalog informacji jakie ma zawierać faktura w ramach MPP przykłady;
3.Płatność dokonywana w ramach MPP – jedna płatność i wiele płatności w ramach jednej faktury w tym zagadnienie płatności per faktura oraz zbiorcza płatność za okres rozliczeniowy;
4.Faktura poniżej i powyżej kwoty 15.000 złotych w MPP;
5.Sankcje za brak adnotacji na fakturze oznaczenia MPP – skutki podatkowe dla ksiąg rachunkowych – ewidencja;
6.Obowiązkowy MPP – powiązania w ewidencji księgowej:
-przelewy wewnętrzne;
-przelewy zewnętrzne;
-korekty;
-mylne wypływy;
-nadpłaty.
7.MPP w sprawozdaniach z operacji finansowych oraz sprawozdaniach finansowych instytucji kultury;
8.Przepisy przejściowe – rozliczenie;
9.Polityka rachunkowości w ramach MPP – co zmienić oraz co uzupełnić;
10.Pytania i dyskusja.

Prowadzący: doradca prawny, specjalista z zakresu finansów publicznych, były inspektor kontroli RIO
w Katowicach. Wieloletni trener w zakresie rachunkowości budżetowej wielu firm szkoleniowych. Wykładowca przeprowadził szkolenia m.in. dla następujących podmiotów: Ministerstwo Finansów, Ministerstwo Rozwoju Regionalnego, Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa, Urzędy Marszałkowskie, Urzędy Wojewódzkie, Urzędy Miast i Gmin, Starostwa, Wojewódzkie i Powiatowe Urzędy Pracy, Jednostki Systemu Pomocy Społecznej, Placówki Oświatowe, Ośrodki Sportu i Rekreacji, Instytucje Kultury, oraz inne jednostki sektora finansów publicznych.

Zgłoszenia można dokonywać poprzez stronę internetową (www.opole.frdl.pl) bądź listownie dostarczając do nas wypełnioną KARTĘ ZGŁOSZENIA najpóźniej do dnia 10 października 2019 r.

Szkolenia realizujemy również w formie zamkniętej na terenie Instytucji lub we wskazanej lokalizacji. Zapytania prosimy kierować na adres e-mail: biuro@opole.frdl.pl

« All Szkolenia

  • To event minęło.

Obowiązkowy split payment w podatku VAT– mechanizm podzielonej płatności (MPP) w rozliczeniach instytucji kultury

Październik 15 @ 09:00 - 14:00

Adresaci:
Główni księgowi oraz pozostali pracownicy pionu finansowo-księgowego odpowiedzialni za prowadzenie rozliczeń podatku VAT na poziomie instytucji kultury.

Cel:
Celem szkolenia jest prezentacja zagadnień związanych z obowiązkowym stosowaniem mechanizmu podzielonej płatności w podatku VAT w na poziomie instytucji kultury. Zapoznanie się z wieloma praktycznymi aspektami związanymi z MPP.

Program:

1.Obowiązek stosowania mechanizmu podzielonej płatności (MPP) w podatku VAT – zakres zastosowania MPP do towarów i usług w instytucji kultury;
2.Katalog informacji jakie ma zawierać faktura w ramach MPP przykłady;
3.Płatność dokonywana w ramach MPP – jedna płatność i wiele płatności w ramach jednej faktury w tym zagadnienie płatności per faktura oraz zbiorcza płatność za okres rozliczeniowy;
4.Faktura poniżej i powyżej kwoty 15.000 złotych w MPP;
5.Sankcje za brak adnotacji na fakturze oznaczenia MPP – skutki podatkowe dla ksiąg rachunkowych – ewidencja;
6.Obowiązkowy MPP – powiązania w ewidencji księgowej:
-przelewy wewnętrzne;
-przelewy zewnętrzne;
-korekty;
-mylne wypływy;
-nadpłaty.
7.MPP w sprawozdaniach z operacji finansowych oraz sprawozdaniach finansowych instytucji kultury;
8.Przepisy przejściowe – rozliczenie;
9.Polityka rachunkowości w ramach MPP – co zmienić oraz co uzupełnić;
10.Pytania i dyskusja.

Prowadzący: doradca prawny, specjalista z zakresu finansów publicznych, były inspektor kontroli RIO
w Katowicach. Wieloletni trener w zakresie rachunkowości budżetowej wielu firm szkoleniowych. Wykładowca przeprowadził szkolenia m.in. dla następujących podmiotów: Ministerstwo Finansów, Ministerstwo Rozwoju Regionalnego, Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa, Urzędy Marszałkowskie, Urzędy Wojewódzkie, Urzędy Miast i Gmin, Starostwa, Wojewódzkie i Powiatowe Urzędy Pracy, Jednostki Systemu Pomocy Społecznej, Placówki Oświatowe, Ośrodki Sportu i Rekreacji, Instytucje Kultury, oraz inne jednostki sektora finansów publicznych.

Zgłoszenia można dokonywać poprzez stronę internetową (www.opole.frdl.pl) bądź listownie dostarczając do nas wypełnioną KARTĘ ZGŁOSZENIA najpóźniej do dnia 10 października 2019 r.

Szkolenia realizujemy również w formie zamkniętej na terenie Instytucji lub we wskazanej lokalizacji. Zapytania prosimy kierować na adres e-mail: biuro@opole.frdl.pl

Szczegóły

Data:
Październik 15
Czas:
09:00 - 14:00
Wydarzenie Category:

Organizator

Opolskie Centrum Demokracji Lokalnej FRDL
Telefon:
(077) 454-48-29
Email:
szkolenia@opole.frdl.pl
Strona internetowa:
http://www.opole.frdl.pl

Miejsce

Opolskie Centrum Demokracji Lokalnej FRDL
ul. Krakowska 51,
Opole,
+ Google Map
Telefon:
77/ 453 68 25