Obsługa sprawozdawczości w cas – sporządzanie sprawozdań, reguły, ozps

« powrót do wydarzeń

Szkolenie adresowane jest do pracowników OPS, PCPR, ROPS, WPS.

Start:
21 czerwca 2018 10:00
Koniec:
21 czerwca 2018 15:00
Koszt:
370,00 zł. lub 314,50 zł. (rabat 15%) przy zgłoszeniu do 15 czerwca 2018 r. Dla drugiej osoby z tej samej Instytucji rabat 10 % od ceny netto.
Kategoria:
Organizator:
Opolskie Centrum Demokracji Lokalnej FRDL
Telefon:
(077) 454-48-29
szkolenia@opole.frdl.pl
Miejsce:
Opolskie Centrum Demokracji Lokalnej FRDL
Telefon:
77/ 453 68 25
Adres:
ul. Krakowska 51, Opole, 45-018, Polska

Adresaci:
Szkolenie adresowane jest do pracowników OPS, PCPR, ROPS, WPS.

Korzyści ze szkolenia:
Poznanie Centralnej Aplikacji Statystycznej (CAS), poszerzenie wiedzy na temat sporządzania sprawozdawczości w Centralnej Aplikacji Statystycznej z obszaru pomocy społecznej. Poznanie mechanizmów dostępnych w CAS. Weryfikacja poprawności sprawozdań. Omówienie najczęściej występujących problemów z sprawozdaniami i systemem CAS. Szkolenie będzie przeprowadzone metodą seminaryjną, z praktycznymi przykładami, możliwością zadawania pytań i szerokim omówieniem praktycznych mechanizmów w CAS.

Program:
1.      Wprowadzenie do CAS:

 •  obowiązki ustawowe, terminy sporządzania sprawozdań, ścieżka sprawozdawcza.

2.      Zakładanie konta, uprawnienia, role w systemie.

3.      Sporządzanie sprawozdawczości resortowej w CAS:

 •  wypełnianie sprawozdań,
 • weryfikacja poprawności sprawozdań, reguły,
 • przekazanie sprawozdania, korekty sprawozdania,
 •  prezentacje sprawozdań.

4.      Sporządzanie sprawozdawczości jednorazowej:

 • powiadomienia o nowym sprawozdaniu,
 •  wypełnienie sprawozdania,
 •  zasilenie sprawozdania (ponowne zasilenie) wartościami automatycznie wyliczanymi WAW,
 • korekty sprawozdania.

5.      Ocena Zasobów Pomocy Społecznej:

 • terminy,
 • budowa formularza,
 • komórki zasilane,
 • zapisywanie zmian w formularzu,
 •  kreator części opisowej, wstawianie tekstu, wykresów, porównań,
 • porównanie jednostki na tle innych jednostek,
 • sprawdzanie poprawności danych,
 • omówienie najczęściej występujących problemów z formularzem,
 •  zmiany w formularzu na rok 2018.

6.           Zmiany w komunikatorze.

7.           RJPS-szukanie miejsc w DPS, karta jednostki, telefony zaufania.

Prowadzący:
Wieloletni Administrator Wojewódzki SI POMOST, trener systemów informatycznych w pomocy społecznej i wykładowca UW i IRSS w Warszawie, wieloletni pracownik Departamentu Pomocy i Integracji Społecznej MRPiPS. W codziennej pracy zajmuje się tematyką związaną z sprawozdawczością, statystyką oraz badaniem jakości danych z pomocy społecznej.

Zgłoszenia można dokonywać poprzez stronę internetową, faksem bądź listownie dostarczając do nas wypełnioną kartę zgłoszenia najpóźniej do dnia 18 czerwca 2018 r.

Szkolenia realizujemy również w formie zamkniętej na terenie Instytucji lub we wskazanej lokalizacji.
Zapytania prosimy kierować na adres e-mail: biuro@opole.frdl.pl

 

 

Formularz zgłoszeniowy na szkolenie

seo.wenlink.com 售卖中
Wszelkie prawa zastrzeżone © 2016 OCDL FRDL Opole