Ocena okresowa pracowników samorządowych – szkolenie warsztatowe dla kadry kierowniczej Jednostek Samorządu Terytorialnego

Data szkolenia

02-09-2019

Godzina

09:00 - 14:00

Miejsce szkolenia

Opolskie Centrum Demokracji Lokalnej FRDL
ul. Krakowska 51,
Opole,

Cena szkolenia

Cena szkolenia do 26.08. wynosi 314,50 zł

Po 26.08. cena szkolenia wynosi 370,00 zł

Dla drugiej osoby z tej samej Instytucji rabat 10% od ceny netto. W przypadku szkoleń finansowanych ze środków publicznych do ceny szkolenia nie doliczamy VAT. Koszt obejmuje: materiały szkoleniowe, zaświadczenie, przerwy kawowe i lunch. Płatność przelewem, na podstawie faktury wystawionej w dniu szkolenia. Rezygnacja musi nastąpić w formie pisemnej lub e-mailem na biuro@opole.frdl.pl najpóźniej na 2 dni robocze przed terminem szkolenia. Rezygnacja w terminie późniejszym wiąże się z koniecznością pokrycia kosztów organizacyjnych w wysokości 100%. Opolskie Centrum Demokracji Lokalnej FRDL zastrzega sobie prawo do odwołania szkolenia z przyczyn niezależnych od OCDL FRDL.

Formularz

O szkoleniu

Adresaci:
Szkolenie adresowane jest przede wszystkim do kadry kierowniczej Jednostek Samorządu Terytorialnego, ale również dla pracowników JST zajmujących się w swojej codziennej pracy zagadnieniami związanymi z  tematem.

Cel szkolenia:
Szkolenie w przystępny i prosty sposób pozwala zrozumieć mechanizmy rządzące zagadnieniami dotyczącymi właściwego prowadzenia systemu ocen okresowych w Urzędzie.
Program szkolenia oraz materiały oparte są o praktyczne i sprawdzone rozwiązania, które z łatwością można zaadoptować do potrzeb swojej jednostki. Ponadto dla uczestnika kursu, wartością dodaną jest zrozumienie całego procesu zarządzania systemem oceny pracowniczej oraz płynące z niego korzyści dla osób sprawujących funkcje kierownicze jak ich podwładnych.

Program:
1.System oceny pracowników samorządowych – podstawa prawna oraz definicja systemu oceniania.
2.System ocen okresowych a zarządzanie zasobami ludzkimi – czy to ma znaczenie?
3.Funkcje systemu ocen dla pracowników oraz dla zarządzanej Jednostki – rozwojowa, kontrolna oraz motywacyjna.
4.Jak dobrze zdefiniować wybór kompetencji kryteriów do oceny.
5.Przejrzyste zasady systemu oceny.
6.Formularze oceny okresowej – jak go skonstruować .
7.Dobór kryterium oceny do stanowisk pracy.
8.Rozmowa z ocenianym – zdrowa komunikacja – stawianie czoła krytyce.
9.Najczęściej popełniane błędy w systemie oceny pracownika.
10.Jak analizować wyniki oceny – czy podążam właściwą drogą.
11.Monitorowanie sposobu prowadzenia ocen.
12.Wprowadzanie zmian systemu ocen okresowych w jednostce samorządowej – jak go zaprojektować, jak go skutecznie wprowadzić.
13.Zakończenie oraz dyskusja.

Prowadzący: z wykształcenia jest prawnikiem. W 2007 r. ukończył studia prawnicze na Wydziale Prawa, Prawa Kanonicznego i Administracji Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego im. Jana Pawła II, a także studia podyplomowe z zakresu Bezpieczeństwa i Higieny Pracy oraz z zakresu Zarządzania i administracji dla kadry kierowniczej jednostek samorządu terytorialnego. Od 2007 r. do 2017 r. zawodowo administracja samorządową województwa lubelskiego. Natomiast od 2017 r. pracuje w Instytucie Medycyny Wsi im. Witolda Chodźki pełniąc funkcję Pełnomocnika ds. Kontroli Zarządczej i Przeciwdziałania Korupcji, a także Administratora Bezpieczeństwa Informacji, a od maja 2018 r. jest Inspektorem Ochrony Danych. Posiada ponad 10 letnie doświadczenie w prowadzeniu szkoleń z zakresu z prawa pracy, prawa administracyjnego, świadczeń rodzinnych, świadczeń z funduszu alimentacyjnego, kontroli zarządczej, oceny okresowej pracowników samorządowych oraz ochrony danych osobowych

Zgłoszenia można dokonywać poprzez stronę internetową (www.opole.frdl.pl) bądź listownie dostarczając do nas wypełnioną KARTĘ ZGŁOSZENIA najpóźniej do dnia 28 sierpnia 2019 r.

« All Szkolenia

  • To event minęło.

Ocena okresowa pracowników samorządowych – szkolenie warsztatowe dla kadry kierowniczej Jednostek Samorządu Terytorialnego

Wrzesień 2 @ 09:00 - 14:00

Adresaci:
Szkolenie adresowane jest przede wszystkim do kadry kierowniczej Jednostek Samorządu Terytorialnego, ale również dla pracowników JST zajmujących się w swojej codziennej pracy zagadnieniami związanymi z  tematem.

Cel szkolenia:
Szkolenie w przystępny i prosty sposób pozwala zrozumieć mechanizmy rządzące zagadnieniami dotyczącymi właściwego prowadzenia systemu ocen okresowych w Urzędzie.
Program szkolenia oraz materiały oparte są o praktyczne i sprawdzone rozwiązania, które z łatwością można zaadoptować do potrzeb swojej jednostki. Ponadto dla uczestnika kursu, wartością dodaną jest zrozumienie całego procesu zarządzania systemem oceny pracowniczej oraz płynące z niego korzyści dla osób sprawujących funkcje kierownicze jak ich podwładnych.

Program:
1.System oceny pracowników samorządowych – podstawa prawna oraz definicja systemu oceniania.
2.System ocen okresowych a zarządzanie zasobami ludzkimi – czy to ma znaczenie?
3.Funkcje systemu ocen dla pracowników oraz dla zarządzanej Jednostki – rozwojowa, kontrolna oraz motywacyjna.
4.Jak dobrze zdefiniować wybór kompetencji kryteriów do oceny.
5.Przejrzyste zasady systemu oceny.
6.Formularze oceny okresowej – jak go skonstruować .
7.Dobór kryterium oceny do stanowisk pracy.
8.Rozmowa z ocenianym – zdrowa komunikacja – stawianie czoła krytyce.
9.Najczęściej popełniane błędy w systemie oceny pracownika.
10.Jak analizować wyniki oceny – czy podążam właściwą drogą.
11.Monitorowanie sposobu prowadzenia ocen.
12.Wprowadzanie zmian systemu ocen okresowych w jednostce samorządowej – jak go zaprojektować, jak go skutecznie wprowadzić.
13.Zakończenie oraz dyskusja.

Prowadzący: z wykształcenia jest prawnikiem. W 2007 r. ukończył studia prawnicze na Wydziale Prawa, Prawa Kanonicznego i Administracji Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego im. Jana Pawła II, a także studia podyplomowe z zakresu Bezpieczeństwa i Higieny Pracy oraz z zakresu Zarządzania i administracji dla kadry kierowniczej jednostek samorządu terytorialnego. Od 2007 r. do 2017 r. zawodowo administracja samorządową województwa lubelskiego. Natomiast od 2017 r. pracuje w Instytucie Medycyny Wsi im. Witolda Chodźki pełniąc funkcję Pełnomocnika ds. Kontroli Zarządczej i Przeciwdziałania Korupcji, a także Administratora Bezpieczeństwa Informacji, a od maja 2018 r. jest Inspektorem Ochrony Danych. Posiada ponad 10 letnie doświadczenie w prowadzeniu szkoleń z zakresu z prawa pracy, prawa administracyjnego, świadczeń rodzinnych, świadczeń z funduszu alimentacyjnego, kontroli zarządczej, oceny okresowej pracowników samorządowych oraz ochrony danych osobowych

Zgłoszenia można dokonywać poprzez stronę internetową (www.opole.frdl.pl) bądź listownie dostarczając do nas wypełnioną KARTĘ ZGŁOSZENIA najpóźniej do dnia 28 sierpnia 2019 r.

Szczegóły

Data:
Wrzesień 2
Czas:
09:00 - 14:00
Wydarzenie Category:

Organizator

Opolskie Centrum Demokracji Lokalnej FRDL
Telefon:
(077) 454-48-29
Email:
szkolenia@opole.frdl.pl
Strona internetowa:
http://www.opole.frdl.pl

Miejsce

Opolskie Centrum Demokracji Lokalnej FRDL
ul. Krakowska 51,
Opole,
+ Google Map
Telefon:
77/ 453 68 25