Ocena operatów szacunkowych w postępowaniu dotyczącym jednorazowej opłaty z tytułu wzrostu wartości nieruchomości(renta planistyczna)

Data szkolenia

14-11-2019

Godzina

09:00 - 14:00

Miejsce szkolenia

Opolskie Centrum Demokracji Lokalnej FRDL
ul. Krakowska 51,
Opole,

Cena szkolenia

Cena szkolenia do 7.11. wynosi 314,50 zł

Po 7.11. cena szkolenia wynosi 370,00 zł

Dla drugiej osoby z tej samej Instytucji rabat 10% od ceny netto. W przypadku szkoleń finansowanych ze środków publicznych do ceny szkolenia nie doliczamy VAT. Koszt obejmuje: materiały szkoleniowe, zaświadczenie, przerwy kawowe i lunch. Płatność przelewem, na podstawie faktury wystawionej w dniu szkolenia. Rezygnacja musi nastąpić w formie pisemnej lub e-mailem na biuro@opole.frdl.pl najpóźniej na 2 dni robocze przed terminem szkolenia. Rezygnacja w terminie późniejszym wiąże się z koniecznością pokrycia kosztów organizacyjnych w wysokości 100%. Opolskie Centrum Demokracji Lokalnej FRDL zastrzega sobie prawo do odwołania szkolenia z przyczyn niezależnych od OCDL FRDL.

Formularz

O szkoleniu

Adresaci:
Pracownicy urzędów miast i gmin wydziałów planowania przestrzennego, geodezji, nieruchomości, mienia komunalnego.

Cel.
Ugruntowanie wiedzy z zakresu realizacji zasad postępowania dot. renty planistycznej . Wykorzystanie zdobytej wiedzy w celu uniknięcia błędów skutkujących eliminacją decyzji przez organ odwoławczy.

Program:

1.Jednorazowa opłata z tytułu wzrostu wartości nieruchomości w kontekście ustaleń planu miejscowego oraz decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu.
2.Zasady postępowania. Terminy.
3.Ocena materiału dowodowego (operatu) przez organy administracji publicznej.
4.Definicja nieruchomości gruntowej.
5.Zasady określania wartości nieruchomości oraz osób uprawnionych do określania tych
wartości – przepisy materialno-prawne.
6.Analiza lokalnego rynku nieruchomości. Nieruchomości podobne (definicja).
7.Podejścia oraz metody i techniki szacowania nieruchomości (podejście porównawcze, metoda porównywania parami oraz korygowania ceny średniej).
8.Cechy rynkowe (atrybuty), jako czynniki cenotwórcze. Wagi cech.
9.Charakterystyka obiektu wycenianego oraz porównawczych.
10.Współczynniki korygujące.
11.Ustalenie wartości rynkowej wycenianego gruntu.
12.Zawartość decyzji ustalającej jednorazową opłatę.

Prowadząca: długoletni pracownik Opolskiego Urzędu Wojewódzkiego, w zakresie prawa budowlanego i planowania przestrzennego, pozaetatowy członek Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Opolu, wykładowca z wieloletnim doświadczeniem.

Zgłoszenia można dokonywać poprzez stronę internetową (www.opole.frdl.pl), bądź listownie dostarczając do nas wypełnioną KARTĘ ZGŁOSZENIA najpóźniej do dnia 12 listopada 2019 r.

Szkolenia realizujemy również w formie zamkniętej na terenie Instytucji lub we wskazanej lokalizacji.
Zapytania prosimy kierować na adres e-mail: biuro@opole.frdl.pl

« All Szkolenia

  • To event minęło.

Ocena operatów szacunkowych w postępowaniu dotyczącym jednorazowej opłaty z tytułu wzrostu wartości nieruchomości(renta planistyczna)

Listopad 14 @ 09:00 - 14:00

Adresaci:
Pracownicy urzędów miast i gmin wydziałów planowania przestrzennego, geodezji, nieruchomości, mienia komunalnego.

Cel.
Ugruntowanie wiedzy z zakresu realizacji zasad postępowania dot. renty planistycznej . Wykorzystanie zdobytej wiedzy w celu uniknięcia błędów skutkujących eliminacją decyzji przez organ odwoławczy.

Program:

1.Jednorazowa opłata z tytułu wzrostu wartości nieruchomości w kontekście ustaleń planu miejscowego oraz decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu.
2.Zasady postępowania. Terminy.
3.Ocena materiału dowodowego (operatu) przez organy administracji publicznej.
4.Definicja nieruchomości gruntowej.
5.Zasady określania wartości nieruchomości oraz osób uprawnionych do określania tych
wartości – przepisy materialno-prawne.
6.Analiza lokalnego rynku nieruchomości. Nieruchomości podobne (definicja).
7.Podejścia oraz metody i techniki szacowania nieruchomości (podejście porównawcze, metoda porównywania parami oraz korygowania ceny średniej).
8.Cechy rynkowe (atrybuty), jako czynniki cenotwórcze. Wagi cech.
9.Charakterystyka obiektu wycenianego oraz porównawczych.
10.Współczynniki korygujące.
11.Ustalenie wartości rynkowej wycenianego gruntu.
12.Zawartość decyzji ustalającej jednorazową opłatę.

Prowadząca: długoletni pracownik Opolskiego Urzędu Wojewódzkiego, w zakresie prawa budowlanego i planowania przestrzennego, pozaetatowy członek Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Opolu, wykładowca z wieloletnim doświadczeniem.

Zgłoszenia można dokonywać poprzez stronę internetową (www.opole.frdl.pl), bądź listownie dostarczając do nas wypełnioną KARTĘ ZGŁOSZENIA najpóźniej do dnia 12 listopada 2019 r.

Szkolenia realizujemy również w formie zamkniętej na terenie Instytucji lub we wskazanej lokalizacji.
Zapytania prosimy kierować na adres e-mail: biuro@opole.frdl.pl

Szczegóły

Data:
Listopad 14
Czas:
09:00 - 14:00
Wydarzenie Category:

Organizator

Opolskie Centrum Demokracji Lokalnej FRDL
Telefon:
(077) 454-48-29
Email:
szkolenia@opole.frdl.pl
Strona internetowa:
http://www.opole.frdl.pl

Miejsce

Opolskie Centrum Demokracji Lokalnej FRDL
ul. Krakowska 51,
Opole,
+ Google Map
Telefon:
77/ 453 68 25