Ocena operatu szacunkowego w świetle nowelizacji ustawy o gospodarce nieruchomościami. Dokumentacja procesu wyceny

Data szkolenia

18-01-2019

Godzina

10:00 - 15:00

Miejsce szkolenia

Opolskie Centrum Demokracji Lokalnej FRDL
ul. Krakowska 51
Opole, 45-018

Cena szkolenia

Cena szkolenia do 14.01. wynosi 314,50 zł

Po 14.01. cena szkolenia wynosi 370,00 zł

Dla drugiej osoby z tej samej Instytucji rabat 10% od ceny netto. W przypadku szkoleń finansowanych ze środków publicznych do ceny szkolenia nie doliczamy VAT. Koszt obejmuje: materiały szkoleniowe, zaświadczenie, przerwy kawowe i lunch. Płatność przelewem, na podstawie faktury wystawionej w dniu szkolenia. Rezygnacja musi nastąpić w formie pisemnej faksem na numer: 77 453 68 25 w. 27 lub e-mailem na biuro@opole.frdl.pl najpóźniej na 2 dni robocze przed terminem szkolenia. Rezygnacja w terminie późniejszym wiąże się z koniecznością pokrycia kosztów organizacyjnych w wysokości 100%. Opolskie Centrum Demokracji Lokalnej FRDL zastrzega sobie prawo do odwołania szkolenia z przyczyn niezależnych od OCDL FRDL.

Formularz

O szkoleniu

Adresaci:
Pracownicy wydziałów gospodarki nieruchomościami, osoby zajmujące sporządzaniem i oceną operatów szacunkowych oraz wszyscy zainteresowani tematyką szkolenia.

Korzyści z udziału w szkoleniu:
•Przedstawienie problematyki operatu szacunkowego z uwzględnieniem zmian w ustawie o gospodarce nieruchomościami.
•Omówienie problematyki operatu szacunkowego używanego jako dowodu w postępowaniu administracyjnym.
•Przybliżenie problematyki operatu szacunkowego zgodnie z najnowszymi przepisami.
•Omówienie podstawy prawnej i metodyki sporządzania operatów szacunkowych po nowelizacji przepisów.
Uczestnicy w materiałach szkoleniowych otrzymają oprócz podstawowych definicji i opisu uwarunkowań prawnych, liczne, tezowane przykłady orzecznictwa sądów administracyjnych (około 150 wyroków), obrazujące kształtowanie się linii orzecznictwa w odniesieniu do poszczególnych zagadnień przedstawianych na szkoleniu.

Program:
1.Operat jako dowód w postępowaniu administracyjnym.
1)status prawny opinii o wartości,
2)uwarunkowania prawne wyceny nieruchomości,
3)zasady sporządzania, obligatoryjne elementy i treść operatu szacunkowego.,
4)elementy analizy rynku, problematyka podobieństwa nieruchomości, wybór podejścia i metody wyceny nieruchomości,
5)typowe błędy i usterki występujące w operatach szacunkowych.
2.Aktualizacja a potwierdzenie aktualności operatu szacunkowego, z uwzględnieniem zmian w art. 156 ustawy o gospodarce nieruchomościami.
3.Ocena operatu przez organ oraz organizację zawodową, z uwzględnieniem zmian w art. 157 ustawy o gospodarce nieruchomościami:
1)ocena operatu jako dowodu w postępowaniu administracyjnym w świetle aktualnego orzecznictwa sądów administracyjnych, z uwzględnieniem zakresu oceny przez organ oraz specyfiki wiadomości specjalnych rzeczoznawcy majątkowego,
2)ocena operatu przez organizację zawodową – tryb, zakres i uwarunkowania prawne.
4.Uwarunkowania prawne i metodyczne sporządzania operatów szacunkowych dla potrzeb:
1)opłat adiacenckich z tytułu podziału nieruchomości, w świetle zmian w art. 98a ustawy o gospodarce nieruchomościami,
2)opłat adiacenckich z tytułu stworzenia warunków do korzystania z infrastruktury technicznej, z uwzględnieniem zmian w art. 145, 146 i 148 ustawy o gospodarce nieruchomościami.

Prowadzący: mgr inż. geodeta; uprawnienia geodezyjne w zakresie podziałów, rozgraniczeń nieruchomości, opracowań do celów prawnych, pomiarów sytuacyjno – wysokościowych oraz inwentaryzacyjnych; nadto: rzeczoznawca majątkowy, pośrednik w obrocie nieruchomościami; Zastępca Przewodniczącego Państwowej Komisji Kwalifikacyjnej dla rzeczoznawców majątkowych; wieloletni przewodniczący Komisji Opiniującej Śląskiego Stowarzyszenia Rzeczoznawców Majątkowych; aktualnie członek Kolegium Arbitrażowego działającego w ramach KO ŚSRM; członek Komisji Arbitrażowej Polskiej Federacji Stowarzyszeń Rzeczoznawców Majątkowych; pracownik administracji samorządowej – wcześniej Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego; aktualnie z-ca Naczelnika Wydziału Geodezji i Kartografii. Od ponad 15 lat wykładowca m.in. z zakresu źródeł informacji o nieruchomościach, dokumentacji procesu wyceny, wyceny nieruchomości dla celów specjalnych. Również prowadzący szkolenia dla pracowników administracji, dotyczące tematyki związanej z oceną operatów szacunkowych sporządzanych dla potrzeb postępowań administracyjnych. Łącznie ponad 25 – letnie doświadczenie zawodowe w gospodarce nieruchomościami.

Zgłoszenia:
Zgłoszenia można dokonywać poprzez stronę internetową (www.opole.frdl.pl), faksem bądź listownie dostarczając do nas wypełnioną KARTĘ ZGŁOSZENIA najpóźniej do dnia 15 stycznia 2019 r.

Szkolenia realizujemy również w formie zamkniętej na terenie Instytucji lub we wskazanej lokalizacji.
Zapytania prosimy kierować na adres e-mail: biuro@opole.frdl.pl

« All Szkolenia

  • To event minęło.

Ocena operatu szacunkowego w świetle nowelizacji ustawy o gospodarce nieruchomościami. Dokumentacja procesu wyceny

Styczeń 18 @ 10:00 - 15:00

Adresaci:
Pracownicy wydziałów gospodarki nieruchomościami, osoby zajmujące sporządzaniem i oceną operatów szacunkowych oraz wszyscy zainteresowani tematyką szkolenia.

Korzyści z udziału w szkoleniu:
•Przedstawienie problematyki operatu szacunkowego z uwzględnieniem zmian w ustawie o gospodarce nieruchomościami.
•Omówienie problematyki operatu szacunkowego używanego jako dowodu w postępowaniu administracyjnym.
•Przybliżenie problematyki operatu szacunkowego zgodnie z najnowszymi przepisami.
•Omówienie podstawy prawnej i metodyki sporządzania operatów szacunkowych po nowelizacji przepisów.
Uczestnicy w materiałach szkoleniowych otrzymają oprócz podstawowych definicji i opisu uwarunkowań prawnych, liczne, tezowane przykłady orzecznictwa sądów administracyjnych (około 150 wyroków), obrazujące kształtowanie się linii orzecznictwa w odniesieniu do poszczególnych zagadnień przedstawianych na szkoleniu.

Program:
1.Operat jako dowód w postępowaniu administracyjnym.
1)status prawny opinii o wartości,
2)uwarunkowania prawne wyceny nieruchomości,
3)zasady sporządzania, obligatoryjne elementy i treść operatu szacunkowego.,
4)elementy analizy rynku, problematyka podobieństwa nieruchomości, wybór podejścia i metody wyceny nieruchomości,
5)typowe błędy i usterki występujące w operatach szacunkowych.
2.Aktualizacja a potwierdzenie aktualności operatu szacunkowego, z uwzględnieniem zmian w art. 156 ustawy o gospodarce nieruchomościami.
3.Ocena operatu przez organ oraz organizację zawodową, z uwzględnieniem zmian w art. 157 ustawy o gospodarce nieruchomościami:
1)ocena operatu jako dowodu w postępowaniu administracyjnym w świetle aktualnego orzecznictwa sądów administracyjnych, z uwzględnieniem zakresu oceny przez organ oraz specyfiki wiadomości specjalnych rzeczoznawcy majątkowego,
2)ocena operatu przez organizację zawodową – tryb, zakres i uwarunkowania prawne.
4.Uwarunkowania prawne i metodyczne sporządzania operatów szacunkowych dla potrzeb:
1)opłat adiacenckich z tytułu podziału nieruchomości, w świetle zmian w art. 98a ustawy o gospodarce nieruchomościami,
2)opłat adiacenckich z tytułu stworzenia warunków do korzystania z infrastruktury technicznej, z uwzględnieniem zmian w art. 145, 146 i 148 ustawy o gospodarce nieruchomościami.

Prowadzący: mgr inż. geodeta; uprawnienia geodezyjne w zakresie podziałów, rozgraniczeń nieruchomości, opracowań do celów prawnych, pomiarów sytuacyjno – wysokościowych oraz inwentaryzacyjnych; nadto: rzeczoznawca majątkowy, pośrednik w obrocie nieruchomościami; Zastępca Przewodniczącego Państwowej Komisji Kwalifikacyjnej dla rzeczoznawców majątkowych; wieloletni przewodniczący Komisji Opiniującej Śląskiego Stowarzyszenia Rzeczoznawców Majątkowych; aktualnie członek Kolegium Arbitrażowego działającego w ramach KO ŚSRM; członek Komisji Arbitrażowej Polskiej Federacji Stowarzyszeń Rzeczoznawców Majątkowych; pracownik administracji samorządowej – wcześniej Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego; aktualnie z-ca Naczelnika Wydziału Geodezji i Kartografii. Od ponad 15 lat wykładowca m.in. z zakresu źródeł informacji o nieruchomościach, dokumentacji procesu wyceny, wyceny nieruchomości dla celów specjalnych. Również prowadzący szkolenia dla pracowników administracji, dotyczące tematyki związanej z oceną operatów szacunkowych sporządzanych dla potrzeb postępowań administracyjnych. Łącznie ponad 25 – letnie doświadczenie zawodowe w gospodarce nieruchomościami.

Zgłoszenia:
Zgłoszenia można dokonywać poprzez stronę internetową (www.opole.frdl.pl), faksem bądź listownie dostarczając do nas wypełnioną KARTĘ ZGŁOSZENIA najpóźniej do dnia 15 stycznia 2019 r.

Szkolenia realizujemy również w formie zamkniętej na terenie Instytucji lub we wskazanej lokalizacji.
Zapytania prosimy kierować na adres e-mail: biuro@opole.frdl.pl

Szczegóły

Data:
Styczeń 18
Czas:
10:00 - 15:00
Wydarzenie Category:

Organizator

Opolskie Centrum Demokracji Lokalnej FRDL
Telefon:
(077) 454-48-29
Email:
szkolenia@opole.frdl.pl
Strona internetowa:
http://www.opole.frdl.pl

Miejsce

Opolskie Centrum Demokracji Lokalnej FRDL
ul. Krakowska 51
Opole, 45-018
+ Google Map
Telefon:
77/ 453 68 25