Ochrona danych osobowych na sesjach Rad i podczas publikacji w BIP w świetle nowych przepisów o RODO

Data szkolenia

18-01-2019

Godzina

10:00 - 15:00

Miejsce szkolenia

Opolskie Centrum Demokracji Lokalnej FRDL
ul. Krakowska 51
Opole, 45-018

Cena szkolenia

Cena szkolenia do 3.01. wynosi 314,50 zł

Po 3.01. cena szkolenia wynosi 370,00 zł

Dla drugiej osoby z tej samej Instytucji rabat 10% od ceny netto. W przypadku szkoleń finansowanych ze środków publicznych do ceny szkolenia nie doliczamy VAT. Koszt obejmuje: materiały szkoleniowe, zaświadczenie, przerwy kawowe i lunch. Płatność przelewem, na podstawie faktury wystawionej w dniu szkolenia. Rezygnacja musi nastąpić w formie pisemnej faksem na numer: 77 453 68 25 w. 27 lub e-mailem na biuro@opole.frdl.pl najpóźniej na 2 dni robocze przed terminem szkolenia. Rezygnacja w terminie późniejszym wiąże się z koniecznością pokrycia kosztów organizacyjnych w wysokości 100%. Opolskie Centrum Demokracji Lokalnej FRDL zastrzega sobie prawo do odwołania szkolenia z przyczyn niezależnych od OCDL FRDL.

Formularz

O szkoleniu

Adresaci:

Szkolenie adresowane jest do sekretarzy jst, pracowników samorządowych, radców prawnych, członków organów stanowiących i wykonawczych jednostek samorządu terytorialnego związanych z obsługą procesu redagowania projektów i przyjmowania aktów normatywnych wydawanych przez organy jednostek samorządu terytorialnego.

Cel i korzyści:

Poznanie przepisów dotyczących ochrony danych osobowych podczas sesji rad oraz publikacji w BIP w świetle obowiązujących przepisów o ochronie danych osobowych. Omówienie regulacji związanych z prawidłowymi zasadami techniki prawodawczej, tworzenia i publikowania aktów prawa miejscowego. Wskazanie w jaki sposób prawidłowo stosować RODO przy podejmowaniu uchwał i bieżącej pracy biura rady. Uzyskanie praktycznych wskazówek na jakie kwestie należy zwracać uwagę w związku z danymi osobowymi podczas pracy rady gminy/ powiatu. Jak chronić dane osobowe podczas sesji? Jakie obowiązki w związku z RODO ma przewodniczący? Jak udostępniać informację publiczną w związku z RODO? Zdobycie wiedzy
z zakresu regulacji prawnych, praktycznych aspektów stosowania przepisów o ochronie danych osobowych w bieżącej pracy w celu uniknięcia nieprawidłowości.

Program:

1. Akty prawa miejscowego a inne uchwały.
2. Podstawy prawne procedury uchwałodawczej w gminie/ powiecie.
3. Zasady techniki prawodawczej i tworzenie uchwał.
4. Publikowanie aktów prawa miejscowego.
5. Dokonywanie zmian podjętych (obowiązujących) uchwał.
6. Elektroniczne zbiory aktów prawa miejscowego i obowiązki gmin w tym zakresie.
7. Teksty jednolite przepisów prawa miejscowego (uchwała budżetowa, miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego).
8. Ogłaszanie aktów normatywnych.
9. Ochrona danych osobowych podczas sesji rad.
10. Obowiązki przewodniczącego w zakresie ochrony danych osobowych.
11. Jak stosować RODO przy podejmowaniu uchwał i w pracy Biura Rady?
12. Udostępnianie informacji publicznej a RODO.
13. Dyskusja.

Prowadzący:

Radca prawny, specjalista z zakresu prawa administracyjnego. Prowadzi indywidualną praktykę w formie kancelarii radcy prawnego. Ponadto jest ekspertem prowadzącym szkolenia podnoszące kwalifikacje urzędników administracji publicznej oraz pracowników samorządowych. Jest także autorką programów szkoleniowych oraz opracowań z zakresu prawa dla jednostek samorządu terytorialnego oraz autorką Komentarza do ustawy o pracownikach urzędów państwowych. Wieloletni współpracownik FRDL.

Zgłoszenia:

Zgłoszenia można dokonywać poprzez stronę internetową (www.opole.frdl.pl), faksem bądź listownie dostarczając do nas wypełnioną KARTĘ ZGŁOSZENIA najpóźniej do dnia 4 stycznia 2019 r.

« All Szkolenia

  • To event minęło.

Ochrona danych osobowych na sesjach Rad i podczas publikacji w BIP w świetle nowych przepisów o RODO

Styczeń 18 @ 10:00 - 15:00

Adresaci:

Szkolenie adresowane jest do sekretarzy jst, pracowników samorządowych, radców prawnych, członków organów stanowiących i wykonawczych jednostek samorządu terytorialnego związanych z obsługą procesu redagowania projektów i przyjmowania aktów normatywnych wydawanych przez organy jednostek samorządu terytorialnego.

Cel i korzyści:

Poznanie przepisów dotyczących ochrony danych osobowych podczas sesji rad oraz publikacji w BIP w świetle obowiązujących przepisów o ochronie danych osobowych. Omówienie regulacji związanych z prawidłowymi zasadami techniki prawodawczej, tworzenia i publikowania aktów prawa miejscowego. Wskazanie w jaki sposób prawidłowo stosować RODO przy podejmowaniu uchwał i bieżącej pracy biura rady. Uzyskanie praktycznych wskazówek na jakie kwestie należy zwracać uwagę w związku z danymi osobowymi podczas pracy rady gminy/ powiatu. Jak chronić dane osobowe podczas sesji? Jakie obowiązki w związku z RODO ma przewodniczący? Jak udostępniać informację publiczną w związku z RODO? Zdobycie wiedzy
z zakresu regulacji prawnych, praktycznych aspektów stosowania przepisów o ochronie danych osobowych w bieżącej pracy w celu uniknięcia nieprawidłowości.

Program:

1. Akty prawa miejscowego a inne uchwały.
2. Podstawy prawne procedury uchwałodawczej w gminie/ powiecie.
3. Zasady techniki prawodawczej i tworzenie uchwał.
4. Publikowanie aktów prawa miejscowego.
5. Dokonywanie zmian podjętych (obowiązujących) uchwał.
6. Elektroniczne zbiory aktów prawa miejscowego i obowiązki gmin w tym zakresie.
7. Teksty jednolite przepisów prawa miejscowego (uchwała budżetowa, miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego).
8. Ogłaszanie aktów normatywnych.
9. Ochrona danych osobowych podczas sesji rad.
10. Obowiązki przewodniczącego w zakresie ochrony danych osobowych.
11. Jak stosować RODO przy podejmowaniu uchwał i w pracy Biura Rady?
12. Udostępnianie informacji publicznej a RODO.
13. Dyskusja.

Prowadzący:

Radca prawny, specjalista z zakresu prawa administracyjnego. Prowadzi indywidualną praktykę w formie kancelarii radcy prawnego. Ponadto jest ekspertem prowadzącym szkolenia podnoszące kwalifikacje urzędników administracji publicznej oraz pracowników samorządowych. Jest także autorką programów szkoleniowych oraz opracowań z zakresu prawa dla jednostek samorządu terytorialnego oraz autorką Komentarza do ustawy o pracownikach urzędów państwowych. Wieloletni współpracownik FRDL.

Zgłoszenia:

Zgłoszenia można dokonywać poprzez stronę internetową (www.opole.frdl.pl), faksem bądź listownie dostarczając do nas wypełnioną KARTĘ ZGŁOSZENIA najpóźniej do dnia 4 stycznia 2019 r.

Szczegóły

Data:
Styczeń 18
Czas:
10:00 - 15:00
Wydarzenie Category:

Organizator

Opolskie Centrum Demokracji Lokalnej FRDL
Telefon:
(077) 454-48-29
Email:
szkolenia@opole.frdl.pl
Strona internetowa:
http://www.opole.frdl.pl

Miejsce

Opolskie Centrum Demokracji Lokalnej FRDL
ul. Krakowska 51
Opole, 45-018
+ Google Map
Telefon:
77/ 453 68 25