Ochrona danych osobowych w praktyce. Działania jednostek sektora publicznego, nowe zadania i obowiązki po zmianach w przepisach

« powrót do wydarzeń

Na szkolenie zapraszamy pracowników jednostek wykonujących zadania sektora publicznego w tym: administracji samorządowej, jednostek organizacyjnych, osoby wykonujące obowiązki Administratora Bezpieczeństwa Informacji lub kandydatów do pełnienia tej funkcji a także osoby odpowiedzialne za procedury związane z udostępnianiem informacji publicznej.

Start:
24 października 2017 09:00
Koniec:
24 października 2017 14:00
Koszt:
370,00 zł. lub 314,50 zł. (rabat 15%) przy zgłoszeniu do 17 października 2017 r. Dla drugiej osoby z tej samej Instytucji rabat 10 % od ceny netto.
Kategoria:
Organizator:
Opolskie Centrum Demokracji Lokalnej FRDL
Telefon:
(077) 454-48-29
szkolenia@opole.frdl.pl
Miejsce:
Opolskie Centrum Demokracji Lokalnej
Telefon:
77/4536825
Adres:
ul. Krakowska 51, Opole, 45-018, Polska

Adresaci:
Na szkolenie zapraszamy pracowników jednostek wykonujących zadania sektora publicznego w tym: administracji samorządowej, jednostek organizacyjnych, osoby wykonujące obowiązki Administratora Bezpieczeństwa Informacji lub kandydatów do pełnienia tej funkcji a także osoby odpowiedzialne za procedury związane z udostępnianiem informacji publicznej.

Cel:
W  trakcie szkolenia zostaną przedstawione nowe zadania do wykonania w 2017 r. i sposób ich realizacji w tym sposób:

 • przeprowadzenia  obowiązkowego sprawdzenia planowego,
 • prowadzenia sprawdzeń doraźnych oraz dla potrzeb GIODO,
 • opracowania przez Administratora Bezpieczeństwa Informacji  sprawozdania dla potrzeb kierownika jednostki (Administratora Danych Osobowych),
 • wdrożenia i upublicznienia Rejestru zbiorów.

W 2018 roku wchodzą w życie bardzo istotne zmiany w przepisach, do których już należy się przygotować. Wśród tych zmian pojawi się nowa  rola inspektora ochrony danych osobowych w jednostce.

Ponadto w trakcie szkolenia zostaną przedstawione  dotychczasowe zasady realizacji zadań  a także zmiany w przepisach i nowe wzory dokumentów  jakie powinny być opracowane i wdrożone.

Program:

 1. Definicje ustawowe.
 2. Zasady przetwarzania danych osobowych.
 3. Zakres zadań do wykonania do końca  2017 r. w ramach obowiązującej  ustawy o ochronie danych osobowych.
 4. Najczęściej występujące nieprawidłowości w trakcie przetwarzania danych osobowych.
 5. Zakres zmian w przepisach.
 6. Nowe przepisy wykonawcze do ustawy.
 7. Nowe zadanie – prowadzenie   rejestru zbiorów danych osobowych.
 8. Nowe zadanie- obowiązek zgłoszenia powołania lub zmiany na stanowisku osoby pełniącej funkcję administratora bezpieczeństwa informacji.
 9. Nowe uprawnienia GIODO- sprawdzenia ABI dla GIODO.
 10. Rodzaje dokumentów i instrukcji obowiązującej w jednostce.
 11. Odpowiedzialność karna za brak dokumentacji i procedur a  także za naruszenie przepisów ustawy.
 12. Komu i kiedy należy wydać upoważnienie do przetwarzania danych osobowych.
 13. Polityka bezpieczeństwa przetwarzania danych osobowych.
 14. Nowe procedury – uszczegółowienie zakresu obowiązków dla administratora bezpieczeństwa informacji.
 15. Nowe zadanie- prowadzenie rejestru zbiorów danych przetwarzanych przez administratora danych.
 16. Zasady przetwarzania danych osobowych tzw. szczególnie chronionych.
 17. Zasady udostępniania danych osobowych podmiotom zewnętrznym.
 18. Nowe zadanie dla Administratora Danych Osobowych w przypadku braku administratora bezpieczeństwa informacji.
 19. Zgłaszanie zbiorów do Krajowego Rejestru – krok po kroku.
 20. Nowy rodzaj zbiorów wyłączony z obowiązku rejestracji po 1 stycznia 2015 r.
 21. Nowy rejestr w GIODO – ogólnokrajowy , jawny rejestr administratorów bezpieczeństwa informacji.
 22. Powierzenie przetwarzania danych osobowych a udostępnienie danych osobowych – definicje i procedury.
 23. Nowe zadanie  – wewnętrzne planowe sprawdzenia (kontrole) prowadzone przez Administratora Bezpieczeństwa Informacji lub Administratora Danych Osobowych.
 24. Kiedy jak często należy przygotowywać w jednostce  sprawozdanie z zakresu realizacji obowiązujących procedur.
 25. Jak przygotować się do kontroli prowadzonej przez Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych.
 26. Nowa rola Inspektora ochrony danych osobowych po 25 maja 2018 r.

Prowadzący:
Wieloletni  praktyk i specjalista z tematyki zawartej w programie szkolenia. Doradca i wykładowca w wielu ośrodkach szkoleniowych, autor i  twórca szczegółowych opracowań dokumentacji i instrukcji dotyczącej ochrony danych osobowych, informacji niejawnych oraz dostępu do informacji publicznej w administracji rządowej i samorządowej.

Zgłoszenia można dokonywać poprzez stronę internetową, faksem bądź listownie dostarczając do nas wypełnioną kartę zgłoszenia najpóźniej do dnia 19 października 2017 r.

Szkolenia realizujemy również w formie zamkniętej na terenie Instytucji lub we wskazanej lokalizacji.
Zapytania prosimy kierować na adres e-mail: biuro@opole.frdl.pl

Formularz zgłoszeniowy na szkolenie

域名售卖
Wszelkie prawa zastrzeżone © 2016 OCDL FRDL Opole