Ochrona informacji niejawnych – ważne zadania do wykonania w 2018 roku; jak prawidłowo opracować i prowadzić dokumentację niejawną

Data szkolenia

09-10-2018

Godzina

09:00 - 14:00

Miejsce szkolenia

Opolskie Centrum Demokracji Lokalnej FRDL
ul. Krakowska 51
Opole, 45-018 Polska

Cena szkolenia

Cena szkolenia do 2.10. wynosi 314,50 zł

Po 2.10. cena szkolenia wynosi 370,00 zł

Dla drugiej osoby z tej samej Instytucji rabat 10% od ceny netto. W przypadku szkoleń finansowanych ze środków publicznych do ceny szkolenia nie doliczamy VAT. Koszt obejmuje: materiały szkoleniowe, zaświadczenie, przerwy kawowe i lunch. Płatność przelewem, na podstawie faktury wystawionej w dniu szkolenia. Rezygnacja musi nastąpić w formie pisemnej faksem na numer: 77 453 68 25 w. 27 lub e-mailem na biuro@opole.frdl.pl najpóźniej na 2 dni robocze przed terminem szkolenia. Rezygnacja w terminie późniejszym wiąże się z koniecznością pokrycia kosztów organizacyjnych w wysokości 100%. Opolskie Centrum Demokracji Lokalnej FRDL zastrzega sobie prawo do odwołania szkolenia z przyczyn niezależnych od OCDL FRDL.

Formularz

O szkoleniu

Adresaci:
Na szkolenie zapraszamy pracowników jednostek wykonujących zadania sektora publicznego w tym: administracji samorządowej, jednostek organizacyjnych, osoby wykonujące obowiązki Pełnomocnika ds. ochrony informacji niejawnych oraz kandydatów do pełnienia tej funkcji a także osoby funkcyjne odpowiedzialne za prawidłowe funkcjonowanie jednostki.

Korzyści:
W trakcie szkolenia zostaną przedstawione dotychczasowe zadania do wykonania w 2018 r. i sposób ich realizacji w tym sposób:
•dokonania przeglądu materiałów niejawnych i zmiany lub znoszenia klauzuli tajności;
•przeprowadzenie szacowania ryzyka;
•prowadzenia dokumentacji przez pełnomocnika;
•prowadzenia książek i dzienników ewidencyjnych;
•prowadzenia okresowych kontroli.
Uwzględniając powyższe w trakcie szkolenia zostaną przedstawione krok po kroku sposoby właściwej realizacji wspomnianych zadań.
Na szkoleniu odpowiemy na pytania m.in.:
1.Jakie dokumenty i instrukcje należy opracować w jednostce.
2.Jaka jest rola Pełnomocnika ds. ochrony informacji niejawnych w jednostce.
3.Jak przeprowadzić okresową kontrolę.
4.Jak dokonać obowiązkowego przeglądu materiałów niejawnych.
5.Jak zmieniać lub znosić klauzulę tajności.
6.Jaką stosować metodykę w analizie i szacowaniu ryzyka.

Program:
1.Obowiązujące w 2018 r. przepisy dot. ochrony informacji niejawnych.
2.Zasady przestrzegania przepisów wykonawczych do ustawy.
3.Rola pełnomocnika ds. ochrony informacji niejawnych w jednostce.
4.Czy istnieje obowiązek zorganizowania wyodrębnionej komórki organizacyjnej.
5.Kiedy tworzymy kancelarię tajną a kancelarię niejawną.
6.Jak dokonać zmiany lub zniesienia klauzuli tajności i jak sporządzić protokół.
7.Jak dokonać przeglądu dokumentów niejawnych i sporządzić protokół.
8.Okresy ochronne dla dokumentów niejawnych – zasady.
9.Zasady prawidłowego opisywania i przesyłania dokumentów niejawnych.
10.Jak prawidłowo prowadzić książki i dzienniki ewidencyjne.
11.Zasady dostępu do informacji niejawnych przez kierownika jednostki.
12.Zasady i rodzaje uprawnień jakie powinien posiadać pracownik jednostki w przypadku dostępu do różnych klauzul tajności.
13.Ankieta Bezpieczeństwa Osobowego – zasady wypełniania.
14.Szacowanie i ocena ryzyka – krok po kroku:
•kategorie i środki bezpieczeństwa fizycznego,
•dobór środków bezpieczeństwa fizycznego,
•metodyka doboru środków bezpieczeństwa fizycznego,
•ocena istotności czynników , które mogą mieć wpływ na ochronę informacji niejawnych – krok po kroku.
15.Bezpieczne Stanowisko Komputerowe – zasady akredytacji:
•Procedury Bezpiecznej Eksploatacji,
•Szczególne Wymagania Bezpieczeństwa,
•Inspektor Bezpieczeństwa Teleinformatycznego,
•Administrator Systemu.
16.Archiwizacja i niszczenie dokumentów niejawnych – zasady.
17.Jak należy przygotować się do kontroli z zakresu ochrony informacji niejawnych prowadzonej przez Agencję Bezpieczeństwa Wewnętrznego.

Prowadzący:
Wieloletni praktyk i specjalista z tematyki zawartej w programie szkolenia. Doradca i wykładowca w wielu ośrodkach szkoleniowych, autor i twórca szczegółowych opracowań dokumentacji i instrukcji dotyczącej ochrony danych osobowych, informacji niejawnych oraz dostępu do informacji publicznej w administracji rządowej i samorządowej.

Zgłoszenia można dokonywać poprzez stronę internetową (www.opole.frdl.pl), faksem bądź listownie dostarczając do nas wypełnioną KARTĘ ZGŁOSZENIA najpóźniej do dnia 4 października 2018 r.

Szkolenia realizujemy również w formie zamkniętej na terenie Instytucji lub we wskazanej lokalizacji.
Zapytania prosimy kierować na adres e-mail: biuro@opole.frdl.pl

« All Szkolenia

  • To event minęło.

Ochrona informacji niejawnych – ważne zadania do wykonania w 2018 roku; jak prawidłowo opracować i prowadzić dokumentację niejawną

Październik 9 @ 09:00 - 14:00

Adresaci:
Na szkolenie zapraszamy pracowników jednostek wykonujących zadania sektora publicznego w tym: administracji samorządowej, jednostek organizacyjnych, osoby wykonujące obowiązki Pełnomocnika ds. ochrony informacji niejawnych oraz kandydatów do pełnienia tej funkcji a także osoby funkcyjne odpowiedzialne za prawidłowe funkcjonowanie jednostki.

Korzyści:
W trakcie szkolenia zostaną przedstawione dotychczasowe zadania do wykonania w 2018 r. i sposób ich realizacji w tym sposób:
•dokonania przeglądu materiałów niejawnych i zmiany lub znoszenia klauzuli tajności;
•przeprowadzenie szacowania ryzyka;
•prowadzenia dokumentacji przez pełnomocnika;
•prowadzenia książek i dzienników ewidencyjnych;
•prowadzenia okresowych kontroli.
Uwzględniając powyższe w trakcie szkolenia zostaną przedstawione krok po kroku sposoby właściwej realizacji wspomnianych zadań.
Na szkoleniu odpowiemy na pytania m.in.:
1.Jakie dokumenty i instrukcje należy opracować w jednostce.
2.Jaka jest rola Pełnomocnika ds. ochrony informacji niejawnych w jednostce.
3.Jak przeprowadzić okresową kontrolę.
4.Jak dokonać obowiązkowego przeglądu materiałów niejawnych.
5.Jak zmieniać lub znosić klauzulę tajności.
6.Jaką stosować metodykę w analizie i szacowaniu ryzyka.

Program:
1.Obowiązujące w 2018 r. przepisy dot. ochrony informacji niejawnych.
2.Zasady przestrzegania przepisów wykonawczych do ustawy.
3.Rola pełnomocnika ds. ochrony informacji niejawnych w jednostce.
4.Czy istnieje obowiązek zorganizowania wyodrębnionej komórki organizacyjnej.
5.Kiedy tworzymy kancelarię tajną a kancelarię niejawną.
6.Jak dokonać zmiany lub zniesienia klauzuli tajności i jak sporządzić protokół.
7.Jak dokonać przeglądu dokumentów niejawnych i sporządzić protokół.
8.Okresy ochronne dla dokumentów niejawnych – zasady.
9.Zasady prawidłowego opisywania i przesyłania dokumentów niejawnych.
10.Jak prawidłowo prowadzić książki i dzienniki ewidencyjne.
11.Zasady dostępu do informacji niejawnych przez kierownika jednostki.
12.Zasady i rodzaje uprawnień jakie powinien posiadać pracownik jednostki w przypadku dostępu do różnych klauzul tajności.
13.Ankieta Bezpieczeństwa Osobowego – zasady wypełniania.
14.Szacowanie i ocena ryzyka – krok po kroku:
•kategorie i środki bezpieczeństwa fizycznego,
•dobór środków bezpieczeństwa fizycznego,
•metodyka doboru środków bezpieczeństwa fizycznego,
•ocena istotności czynników , które mogą mieć wpływ na ochronę informacji niejawnych – krok po kroku.
15.Bezpieczne Stanowisko Komputerowe – zasady akredytacji:
•Procedury Bezpiecznej Eksploatacji,
•Szczególne Wymagania Bezpieczeństwa,
•Inspektor Bezpieczeństwa Teleinformatycznego,
•Administrator Systemu.
16.Archiwizacja i niszczenie dokumentów niejawnych – zasady.
17.Jak należy przygotować się do kontroli z zakresu ochrony informacji niejawnych prowadzonej przez Agencję Bezpieczeństwa Wewnętrznego.

Prowadzący:
Wieloletni praktyk i specjalista z tematyki zawartej w programie szkolenia. Doradca i wykładowca w wielu ośrodkach szkoleniowych, autor i twórca szczegółowych opracowań dokumentacji i instrukcji dotyczącej ochrony danych osobowych, informacji niejawnych oraz dostępu do informacji publicznej w administracji rządowej i samorządowej.

Zgłoszenia można dokonywać poprzez stronę internetową (www.opole.frdl.pl), faksem bądź listownie dostarczając do nas wypełnioną KARTĘ ZGŁOSZENIA najpóźniej do dnia 4 października 2018 r.

Szkolenia realizujemy również w formie zamkniętej na terenie Instytucji lub we wskazanej lokalizacji.
Zapytania prosimy kierować na adres e-mail: biuro@opole.frdl.pl

Szczegóły

Data:
Październik 9
Czas:
09:00 - 14:00
Wydarzenie Category:

Organizator

Opolskie Centrum Demokracji Lokalnej FRDL
Telefon:
(077) 454-48-29
Email:
szkolenia@opole.frdl.pl
Strona internetowa:
http://www.opole.frdl.pl

Miejsce

Opolskie Centrum Demokracji Lokalnej FRDL
ul. Krakowska 51
Opole, 45-018 Polska
+ Google Map
Telefon:
77/ 453 68 25