Odpracowanie i restrukturyzacja zaległości czynszowych

Data szkolenia

17-01-2020

Godzina

10:00 - 15:00

Miejsce szkolenia

Opolskie Centrum Demokracji Lokalnej FRDL
ul. Krakowska 51,
Opole,

Cena szkolenia

Cena szkolenia do 10.01. wynosi 335,75 zł

Po 10.01. cena szkolenia wynosi 395,00 zł

Dla drugiej osoby z tej samej Instytucji rabat 10% od ceny netto. W przypadku szkoleń finansowanych ze środków publicznych do ceny szkolenia nie doliczamy VAT. Koszt obejmuje: materiały szkoleniowe, zaświadczenie, przerwy kawowe i lunch. Płatność przelewem, na podstawie faktury wystawionej w dniu szkolenia. Rezygnacja musi nastąpić w formie pisemnej lub e-mailem na biuro@opole.frdl.pl najpóźniej na 2 dni robocze przed terminem szkolenia. Rezygnacja w terminie późniejszym wiąże się z koniecznością pokrycia kosztów organizacyjnych w wysokości 100%. Opolskie Centrum Demokracji Lokalnej FRDL zastrzega sobie prawo do odwołania szkolenia z przyczyn niezależnych od OCDL FRDL.

Formularz

O szkoleniu

Adresaci:
Zarządcy, administratorzy nieruchomości stanowiących własność gminy, pracownicy urzędów gmin zarządzających komunalnymi budynkami mieszkalnymi.

Korzyści:
Przedstawienie zarządcom komunalnych zasobów mieszkaniowych możliwości zmniejszenia zadłużenia czynszowego poprzez stworzenie dłużnikom lokali mieszkalnych możliwości odpracowania oraz restrukturyzacji zaległości czynszowych. Uczestnicy zajęć zapoznani zostaną z zasadami przygotowania i prowadzenia programu odpracowania
i restrukturyzacji zaległości czynszowych. Szkolenie obejmuje wybrane przepisy prawa cywilnego i prawa podatkowego w szczególności ustawy – ordynacja podatkowa.
Podczas spotkania uczestnicy uzyskają odpowiedzi między innymi na pytania:
-Jak przeciwdziałać powstawaniu zadłużeniom lokali mieszkalnych?
-Dlaczego indywidualna interpretacja podatkowa jest pomocą prawną, której celem jest złagodzenie ryzyka związanego z realizacją obowiązków wynikających z ustaw podatkowych, w trakcie odpracowania oraz restrukturyzacji zaległości czynszowych?
-Jakie są podstawy prawne programu odpracowania oraz restrukturyzacji zaległości czynszowych?
-Kto może odpracować zaległości za zajmowany lokal mieszkalny?
-Jakie są cele restrukturyzacji zadłużenia?
-Jak przygotować oraz realizować program odpracowania zaległości czynszowych?
-Co powinna zawierać umowa – porozumienie określające zasady restrukturyzacji zaległości czynszowych i jakie mogą być przyczyny jej niewykonania?
-Czym różnią się skutki podatkowe umorzenia i restrukturyzacji zaległości czynszowych?

Program:
1.Uwarunkowania prawne:
-Definicja najmu z Ustawy – Kodeks Cywilny.
-Formy zapłaty czynszu i opłat niezależnych od właściciela pobieranych przez właściciela.
-Struktura długu.
-Skutki prawne posiadania zaległości czynszowych.
-Formy przeciwdziałania zadłużeniom czynszowych.
-Uznanie długu.
-Indywidualne interpretacje podatkowe dotyczące odpracowania i restrukturyzacji zadłużenia.
2.Przygotowanie programu odpracowania zaległości czynszowych:
-Osoby podlegające odpracowaniu zaległości czynszowych.
-Nabór dłużników do odpracowania zaległości czynszowych.
-Ograniczenia w wykonywania niektórych prac.
-Kalkulacja stawek za wykonywane prace.
-Czynności poprzedzające zawarcie umowy/porozumienia.
-Wycena i rozliczenie wartości wykonanych prac.
-Wartość odpracowanej zaległości a przychód dłużnika.
3.Elementy umowy/porozumienia:
-Obowiązki dłużnika i wierzyciela.
-Skutki podpisania umowy/porozumienia.
-Wycena wartości wykonanych prac.
-Przyczyny wygaśnięcia umowy/porozumienia.
4.Restrukturyzacja zadłużenia czynszowego:
-Podstawy prawne i cele restrukturyzacji zadłużenia.
-Adresaci i warunki przystąpienia do restrukturyzacji.
-Formy restrukturyzacji w tym jednorazowa i ratalna.
-Skutki prawne umowy w sprawie restrukturyzacji.
-Elementy umowy – porozumienia w sprawie restrukturyzacji zadłużenia.
-Skutki prawne i finansowe nie wywiązania się dłużnika z umowy – porozumienia.
5.Dyskusja.

Prowadzący:  Absolwent Centrum Studiów Samorządu Terytorialnego i Rozwoju Lokalnego Uniwersytetu Warszawskiego oraz studiów podyplomowych na Uniwersytecie Warmińsko – Mazurskim w zakresie szacowania nieruchomości, a także studiów podyplomowych w zakresie zarządzania nieruchomościami. Od 1991 roku zatrudniony w urzędach gmin, zawodowo odpowiedzialny między innymi za zarządzanie mieniem komunalnym między innymi placówkami oświatowymi oraz komunalnymi budynkami mieszkalnymi.

Zgłoszeń można dokonywać poprzez stronę internetową (www.opole.frdl.pl) lub wysyłając do nas wypełniona kartę zgłoszenia mailem (biuro@opole.frdl.pl) najpóźniej do dnia 14 stycznia 2020 r.

Szkolenia realizujemy również w formie zamkniętej na terenie Instytucji lub we wskazanej lokalizacji.
Zapytania prosimy kierować na adres e-mail: biuro@opole.frdl.pl

« All Szkolenia

  • To event minęło.

Odpracowanie i restrukturyzacja zaległości czynszowych

Styczeń 17 @ 10:00 - 15:00

Adresaci:
Zarządcy, administratorzy nieruchomości stanowiących własność gminy, pracownicy urzędów gmin zarządzających komunalnymi budynkami mieszkalnymi.

Korzyści:
Przedstawienie zarządcom komunalnych zasobów mieszkaniowych możliwości zmniejszenia zadłużenia czynszowego poprzez stworzenie dłużnikom lokali mieszkalnych możliwości odpracowania oraz restrukturyzacji zaległości czynszowych. Uczestnicy zajęć zapoznani zostaną z zasadami przygotowania i prowadzenia programu odpracowania
i restrukturyzacji zaległości czynszowych. Szkolenie obejmuje wybrane przepisy prawa cywilnego i prawa podatkowego w szczególności ustawy – ordynacja podatkowa.
Podczas spotkania uczestnicy uzyskają odpowiedzi między innymi na pytania:
-Jak przeciwdziałać powstawaniu zadłużeniom lokali mieszkalnych?
-Dlaczego indywidualna interpretacja podatkowa jest pomocą prawną, której celem jest złagodzenie ryzyka związanego z realizacją obowiązków wynikających z ustaw podatkowych, w trakcie odpracowania oraz restrukturyzacji zaległości czynszowych?
-Jakie są podstawy prawne programu odpracowania oraz restrukturyzacji zaległości czynszowych?
-Kto może odpracować zaległości za zajmowany lokal mieszkalny?
-Jakie są cele restrukturyzacji zadłużenia?
-Jak przygotować oraz realizować program odpracowania zaległości czynszowych?
-Co powinna zawierać umowa – porozumienie określające zasady restrukturyzacji zaległości czynszowych i jakie mogą być przyczyny jej niewykonania?
-Czym różnią się skutki podatkowe umorzenia i restrukturyzacji zaległości czynszowych?

Program:
1.Uwarunkowania prawne:
-Definicja najmu z Ustawy – Kodeks Cywilny.
-Formy zapłaty czynszu i opłat niezależnych od właściciela pobieranych przez właściciela.
-Struktura długu.
-Skutki prawne posiadania zaległości czynszowych.
-Formy przeciwdziałania zadłużeniom czynszowych.
-Uznanie długu.
-Indywidualne interpretacje podatkowe dotyczące odpracowania i restrukturyzacji zadłużenia.
2.Przygotowanie programu odpracowania zaległości czynszowych:
-Osoby podlegające odpracowaniu zaległości czynszowych.
-Nabór dłużników do odpracowania zaległości czynszowych.
-Ograniczenia w wykonywania niektórych prac.
-Kalkulacja stawek za wykonywane prace.
-Czynności poprzedzające zawarcie umowy/porozumienia.
-Wycena i rozliczenie wartości wykonanych prac.
-Wartość odpracowanej zaległości a przychód dłużnika.
3.Elementy umowy/porozumienia:
-Obowiązki dłużnika i wierzyciela.
-Skutki podpisania umowy/porozumienia.
-Wycena wartości wykonanych prac.
-Przyczyny wygaśnięcia umowy/porozumienia.
4.Restrukturyzacja zadłużenia czynszowego:
-Podstawy prawne i cele restrukturyzacji zadłużenia.
-Adresaci i warunki przystąpienia do restrukturyzacji.
-Formy restrukturyzacji w tym jednorazowa i ratalna.
-Skutki prawne umowy w sprawie restrukturyzacji.
-Elementy umowy – porozumienia w sprawie restrukturyzacji zadłużenia.
-Skutki prawne i finansowe nie wywiązania się dłużnika z umowy – porozumienia.
5.Dyskusja.

Prowadzący:  Absolwent Centrum Studiów Samorządu Terytorialnego i Rozwoju Lokalnego Uniwersytetu Warszawskiego oraz studiów podyplomowych na Uniwersytecie Warmińsko – Mazurskim w zakresie szacowania nieruchomości, a także studiów podyplomowych w zakresie zarządzania nieruchomościami. Od 1991 roku zatrudniony w urzędach gmin, zawodowo odpowiedzialny między innymi za zarządzanie mieniem komunalnym między innymi placówkami oświatowymi oraz komunalnymi budynkami mieszkalnymi.

Zgłoszeń można dokonywać poprzez stronę internetową (www.opole.frdl.pl) lub wysyłając do nas wypełniona kartę zgłoszenia mailem (biuro@opole.frdl.pl) najpóźniej do dnia 14 stycznia 2020 r.

Szkolenia realizujemy również w formie zamkniętej na terenie Instytucji lub we wskazanej lokalizacji.
Zapytania prosimy kierować na adres e-mail: biuro@opole.frdl.pl

Szczegóły

Data:
Styczeń 17
Czas:
10:00 - 15:00
Wydarzenie Category:

Organizator

Opolskie Centrum Demokracji Lokalnej FRDL
Telefon:
(077) 454-48-29
Email:
szkolenia@opole.frdl.pl
Strona internetowa:
http://www.opole.frdl.pl

Miejsce

Opolskie Centrum Demokracji Lokalnej FRDL
ul. Krakowska 51,
Opole,
+ Google Map
Telefon:
77/ 453 68 25