Ogólne rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE)2016/679 o ochronie danych osobowych dla pracowników OPS wraz z omówieniem zmian wprowadzanych przez ustawę z dnia 21 lutego 2019 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z zapewnieniem stosowania rozporządzenia (RODO)

Data szkolenia

08-07-2019

Godzina

09:00 - 14:00

Miejsce szkolenia

Opolskie Centrum Demokracji Lokalnej FRDL
ul. Krakowska 51,
Opole, 45-018

Cena szkolenia

Cena szkolenia do 1.07. wynosi 314,50 zł

Po 1.07. cena szkolenia wynosi 370,00 zł

Dla drugiej osoby z tej samej Instytucji rabat 10% od ceny netto. W przypadku szkoleń finansowanych ze środków publicznych do ceny szkolenia nie doliczamy VAT. Koszt obejmuje: materiały szkoleniowe, zaświadczenie, przerwy kawowe i lunch. Płatność przelewem, na podstawie faktury wystawionej w dniu szkolenia. Rezygnacja musi nastąpić w formie pisemnej lub e-mailem na biuro@opole.frdl.pl najpóźniej na 2 dni robocze przed terminem szkolenia. Rezygnacja w terminie późniejszym wiąże się z koniecznością pokrycia kosztów organizacyjnych w wysokości 100%. Opolskie Centrum Demokracji Lokalnej FRDL zastrzega sobie prawo do odwołania szkolenia z przyczyn niezależnych od OCDL FRDL.

Formularz

O szkoleniu

Adresaci:
Szkolenie adresowane jest do pracowników Ośrodków Pomocy Społecznej, którzy w swojej codziennej pracy realizując swoje zadania przetwarzają duże ilości danych osobowych

Cel szkolenia:
Szkolenie w przystępny i prosty sposób pozwala zrozumieć mechanizmy rządzące zagadnieniami dotyczącymi ochrony danych osobowych. Program szkolenia oraz materiały oparte są o praktyczne i sprawdzone rozwiązania, które z łatwością można zaadoptować do potrzeb swojej firmy. Ponadto dla uczestnika kursu, wartością dodaną jest zrozumienie całego procesu zarzadzania procesem ochrony danych osobowych. Ponadto podczas spotkania omówione zostaną najnowsze zmiany w przepisach dotyczące postępowania administracyjnego, a także przepisów dotyczących szeroko rozumianej Pomocy Społecznej.

Program:
1.Ogólna charakterystyka przepisów dotyczących ochrony danych osobowych.
2.Zmiany w prawie dla sektora administracji oraz pracowników Ośrodków Pomocy Społecznej zgodnie zmianami wprowadzanymi z ustawą z dnia 21 lutego 2019 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z zapewnieniem stosowania rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. (RODO)
3.Przetwarzanie danych osobowych w Ośrodku Pomocy Społecznej zgodnie z zasadami zawartymi w RODO.
4.Środki ochrony danych osobowych – jak się do nich stosować w codziennej pracy.
5.Obowiązek informacyjny wobec klientów Ośrodka Pomocy społecznej – jak i kiedy go prawidłowo realizować.
6.Jak realizować w Ośrodku Pomocy Społecznej prawa osoby wynikające z RODO.
7.Co to jest naruszenie ochrony danych osobowych, jak ich unikać oraz jak na nie reagować.
w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych
i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych).
8.Współpraca z Inspektorem Ochrony Danych w Ośrodku Pomocy Społecznej.
9.Współpraca przy tworzeniu systemu ochrony danych osobowych w oparciu o ryzyka występujące na stanowisku pracy.
10.Zakończenie i dyskusja.

Prowadzący: z wykształcenia prawnik. W 2007 r. ukończył studia prawnicze na Wydziale Prawa, Prawa Kanonicznego i Administracji Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego im. Jana Pawła II. Oprócz wykształcenia prawniczego, ukończył studia podyplomowe z zakresu Bezpieczeństwa i Higieny Pracy, z Zakresu zarządzania i administracji dla kadry kierowniczej jednostek samorządu terytorialnego. Od 2007 r. do 2017 r. zawodowo związany był z Regionalnym Ośrodkiem Polityki Społecznej w Lublinie, pracując w Dziale Świadczeń rodzinnych w ramach koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego. Następnie od połowy 2017 r. pracuje w Instytucie Medycyny Wsi im. Witolda Chodźki pełniąc funkcję Pełnomocnika ds. Kontroli Zarządczej i Przeciwdziałania Korupcji, a także Administratora Bezpieczeństwa Informacji, a od maja 2018 r. jest Inspektorem Ochrony Danych. Posiada ponad 10 letnie doświadczenie w prowadzeniu szkoleń z zakresu z prawa pracy, prawa administracyjnego, świadczeń rodzinnych, świadczeń z funduszu alimentacyjnego, kontroli zarządczej oraz ochrony danych osobowych

Zgłoszenia można dokonywać poprzez stronę internetową (www.opole.frdl.pl) bądź listownie dostarczając do nas wypełnioną KARTĘ ZGŁOSZENIA najpóźniej do dnia 3 lipca 2019 r.
Szkolenia realizujemy również w formie zamkniętej na terenie Instytucji lub we wskazanej lokalizacji.
Zapytania prosimy kierować na adres e-mail: biuro@opole.frdl.pl

« All Szkolenia

  • To event minęło.

Ogólne rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE)2016/679 o ochronie danych osobowych dla pracowników OPS wraz z omówieniem zmian wprowadzanych przez ustawę z dnia 21 lutego 2019 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z zapewnieniem stosowania rozporządzenia (RODO)

Lipiec 8 @ 09:00 - 14:00

Adresaci:
Szkolenie adresowane jest do pracowników Ośrodków Pomocy Społecznej, którzy w swojej codziennej pracy realizując swoje zadania przetwarzają duże ilości danych osobowych

Cel szkolenia:
Szkolenie w przystępny i prosty sposób pozwala zrozumieć mechanizmy rządzące zagadnieniami dotyczącymi ochrony danych osobowych. Program szkolenia oraz materiały oparte są o praktyczne i sprawdzone rozwiązania, które z łatwością można zaadoptować do potrzeb swojej firmy. Ponadto dla uczestnika kursu, wartością dodaną jest zrozumienie całego procesu zarzadzania procesem ochrony danych osobowych. Ponadto podczas spotkania omówione zostaną najnowsze zmiany w przepisach dotyczące postępowania administracyjnego, a także przepisów dotyczących szeroko rozumianej Pomocy Społecznej.

Program:
1.Ogólna charakterystyka przepisów dotyczących ochrony danych osobowych.
2.Zmiany w prawie dla sektora administracji oraz pracowników Ośrodków Pomocy Społecznej zgodnie zmianami wprowadzanymi z ustawą z dnia 21 lutego 2019 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z zapewnieniem stosowania rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. (RODO)
3.Przetwarzanie danych osobowych w Ośrodku Pomocy Społecznej zgodnie z zasadami zawartymi w RODO.
4.Środki ochrony danych osobowych – jak się do nich stosować w codziennej pracy.
5.Obowiązek informacyjny wobec klientów Ośrodka Pomocy społecznej – jak i kiedy go prawidłowo realizować.
6.Jak realizować w Ośrodku Pomocy Społecznej prawa osoby wynikające z RODO.
7.Co to jest naruszenie ochrony danych osobowych, jak ich unikać oraz jak na nie reagować.
w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych
i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych).
8.Współpraca z Inspektorem Ochrony Danych w Ośrodku Pomocy Społecznej.
9.Współpraca przy tworzeniu systemu ochrony danych osobowych w oparciu o ryzyka występujące na stanowisku pracy.
10.Zakończenie i dyskusja.

Prowadzący: z wykształcenia prawnik. W 2007 r. ukończył studia prawnicze na Wydziale Prawa, Prawa Kanonicznego i Administracji Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego im. Jana Pawła II. Oprócz wykształcenia prawniczego, ukończył studia podyplomowe z zakresu Bezpieczeństwa i Higieny Pracy, z Zakresu zarządzania i administracji dla kadry kierowniczej jednostek samorządu terytorialnego. Od 2007 r. do 2017 r. zawodowo związany był z Regionalnym Ośrodkiem Polityki Społecznej w Lublinie, pracując w Dziale Świadczeń rodzinnych w ramach koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego. Następnie od połowy 2017 r. pracuje w Instytucie Medycyny Wsi im. Witolda Chodźki pełniąc funkcję Pełnomocnika ds. Kontroli Zarządczej i Przeciwdziałania Korupcji, a także Administratora Bezpieczeństwa Informacji, a od maja 2018 r. jest Inspektorem Ochrony Danych. Posiada ponad 10 letnie doświadczenie w prowadzeniu szkoleń z zakresu z prawa pracy, prawa administracyjnego, świadczeń rodzinnych, świadczeń z funduszu alimentacyjnego, kontroli zarządczej oraz ochrony danych osobowych

Zgłoszenia można dokonywać poprzez stronę internetową (www.opole.frdl.pl) bądź listownie dostarczając do nas wypełnioną KARTĘ ZGŁOSZENIA najpóźniej do dnia 3 lipca 2019 r.
Szkolenia realizujemy również w formie zamkniętej na terenie Instytucji lub we wskazanej lokalizacji.
Zapytania prosimy kierować na adres e-mail: biuro@opole.frdl.pl

Szczegóły

Data:
Lipiec 8
Czas:
09:00 - 14:00
Wydarzenie Category:

Organizator

Opolskie Centrum Demokracji Lokalnej FRDL
Telefon:
(077) 454-48-29
Email:
szkolenia@opole.frdl.pl
Strona internetowa:
http://www.opole.frdl.pl

Miejsce

Opolskie Centrum Demokracji Lokalnej FRDL
ul. Krakowska 51,
Opole, 45-018
+ Google Map
Telefon:
77/ 453 68 25