Opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi w 2018 r.

« powrót do wydarzeń

Adresaci: Pracownicy samorządowi zajmujący się sprawami dotyczącymi opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi, pracownicy zakładów gospodarki komunalnej i związków międzygminnych, pracownicy samorządowi zajmujący się egzekucją zaległości.

Data:
11 czerwca 2018 10:00
Koszt:
370,00 zł. lub 314,50 zł. (rabat 15%) przy zgłoszeniu do 4 czerwca 2018 r.
Kategoria:
Organizator:
Opolskie Centrum Demokracji Lokalnej FRDL
Telefon:
(077) 454-48-29
szkolenia@opole.frdl.pl
Miejsce:
Opolskie Centrum Demokracji Lokalnej FRDL
Telefon:
77/ 453 68 25
Adres:
ul. Krakowska 51, Opole, 45-018, Polska

Adresaci:
Pracownicy samorządowi zajmujący się sprawami dotyczącymi opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi, pracownicy zakładów gospodarki komunalnej i związków międzygminnych, pracownicy samorządowi zajmujący się egzekucją zaległości.

Cel:

 • Przedstawienie zagadnień związanych z wymiarem opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.
 • Przedstawienie zasad wymiaru i egzekucji opłaty za gospodarowania odpadami komunalnymi z naciskiem na zmiany w przepisach, w tym ordynaci podatkowej oraz ich praktyczne konsekwencje wraz z wzorami.
 • Omówienie zasad udzielania ulg, określenie wysokości nadpłaty oraz korekty deklaracji wraz z nową deklaracją zmniejszającą wysokość opłaty bez stwierdzenia nadpłaty w opłacie za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

Program:

 1. Ostatni rok do wyegzekwowania należnej opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi za 2013 r.
 2. Obowiązek ponoszenia opłaty przez właścicieli nieruchomości.
 3. Określenie wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w deklaracji (nowa deklaracja, korekta deklaracji, okres obowiązywania wysokości opłaty wynikającej z deklaracji).
 4. Określenie wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w decyzji – czynności poprzedzające wydanie decyzji, okres obowiązywania wysokości opłaty określonej w decyzji.
 5. Zmiana stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi – zawiadomienie o wysokości opłaty.
 6. Zasady postępowania w przypadku braku wpłaty opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi podanej w zawiadomieniu. Decyzja określająca wysokość opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi z zastosowaniem stawki opłaty z zawiadomienia.
 7. Korekta deklaracji lub nowa deklaracja zmniejszająca wysokość opłaty bez stwierdzenia nadpłaty w opłacie za gospodarowanie odpadami komunalnymi. Zasady postępowania. Wyjaśnienia Ministerstwa Środowiska.
 8. Deklaracja i decyzja jako podstawa do dokumentowania przypisu i odpisu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi. Inne dowody księgowe służące dokumentowaniu odpisu opłaty.
 9. Naliczanie odsetek za zwłokę od opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.
 10. Zaliczanie wpłaty opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi. Postanowienia w sprawie zaliczenia wpłaty na poczet zaległości podatkowych.
 11. Zapłata podatku przez inny podmiot niż podatnik (np. małżonka, inny podmiot do 1000 zł).
 12. Przedawnienie opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi (bieg terminu przedawnienia, przerwanie i zawieszenie biegu terminu przedawnienia).
 13. Pojęcie nadpłaty w zakresie opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi. Określenie wysokości nadpłaty. Stwierdzenie nadpłaty w zakresie opłaty.
 14. Działania informacyjne zmierzające do dobrowolnego wykonania obowiązku zapłaty opłaty (formy, dokumentowanie działań).
 15. Upomnienie przesyłane zobowiązanemu (terminy, elementy upomnienia).
 16. Wzór tytułu wykonawczego stosowanego w zakresie egzekucji opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

Prowadzący:
Ekonomista, absolwentka Akademii Ekonomicznej w Krakowie, doradca podatkowy. Doświadczenie zdobyte w Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Krakowie w Wydziale Kontroli Gospodarki Finansowej oraz Urzędzie Miasta w Wydziale Podatków i Opłat na stanowiskach kierowniczych. Wydawca tygodnika o tematyce podatkowej „e-serwis Podatki lokalne”. Prowadząca szkolenia z zakresu prawa podatkowego oraz rachunkowości od 16 lat.

Zgłoszenia można dokonywać poprzez stronę internetową, faksem bądź listownie dostarczając do nas wypełnioną kartę zgłoszenia najpóźniej do dnia 6 czerwca 2018 r.

Szkolenia realizujemy również w formie zamkniętej na terenie Instytucji lub we wskazanej lokalizacji.
Zapytania prosimy kierować na adres e-mail: biuro@opole.frdl.pl

 

Formularz zgłoszeniowy na szkolenie

seo.wenlink.com 售卖中
Wszelkie prawa zastrzeżone © 2016 OCDL FRDL Opole