Opłata za pobyt i wyżywienie dziecka w przedszkolu – nowe obowiązki

« powrót do wydarzeń

Na szkolenie zapraszamy wójtów, burmistrzów, prezydentów miast, kierowników jednostek budżetowych oświaty, pracowników wydziałów oświaty oraz dyrektorów przedszkoli.

Data:
7 czerwca 2018 09:00
Koszt:
370,00 zł. lub 314,50 zł. (rabat 15%) przy zgłoszeniu do 31 maja 2018 r. Dla drugiej osoby z tej samej Instytucji rabat 10 % od ceny netto.
Kategoria:
Organizator:
Opolskie Centrum Demokracji Lokalnej FRDL
Telefon:
(077) 454-48-29
szkolenia@opole.frdl.pl
Miejsce:
Opolskie Centrum Demokracji Lokalnej FRDL
Telefon:
77/ 453 68 25
Adres:
ul. Krakowska 51, Opole, 45-018, Polska

Adresaci:
Na szkolenie zapraszamy wójtów, burmistrzów, prezydentów miast, kierowników jednostek budżetowych oświaty, pracowników wydziałów oświaty oraz dyrektorów przedszkoli.

Program:

  1. Ustawa z 27 października 2017 roku o finansowaniu zadań oświatowych i obowiązująca od 1 stycznia 2018 roku zmiana podejścia do opłat za pobyt i wyżywienie dziecka w przedszkolu.
  2. Opłaty za korzystanie z wychowania przedszkolnego w publicznych placówkach wychowania przedszkolnego prowadzonych przez jednostki samorządu terytorialnego oraz opłaty za korzystanie z wyżywienia w takich placówkach jako niepodatkowe należności budżetowe o charakterze publicznoprawnym.
  3. Czy decyzja administracyjna jest podstawowym dokumentem ustalającym wysokość, termin zapłaty należności budżetowej o charakterze publicznoprawnym niepodatkowym za pobyt i wyżywienie dziecka w przedszkolu?
  4. Nowe obowiązki wójta, burmistrza, prezydenta i kierowników jednostek budżetowych oświaty.
  5. Uchwała rady gminy określająca wysokość opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego oraz zasady zwolnienia z tych opłat.
  6. Kto i w jaki sposób zwalnia rodziców w całości lub w części  z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego?
  7. Możliwość upoważnienia dyrektora przedszkola do udzielania zwolnień  z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego.
  8. Czy  wypowiadać  umowy zawarte z rodzicami ,  czy może mogą one nadal obowiązywać?
  9. Dyskusja i pytania uczestników szkolenia.

Prowadzący:
Radca prawny,  praktyk z wieloletnim doświadczeniem w obsłudze placówek oświatowych i organów administracji publicznej. Pedagog i wykładowca Uniwersytetu Wrocławskiego oraz Uniwersytetu Opolskiego. Szkoleniowiec, prowadzący od 15 lat liczne warsztaty, seminaria dla kadry administracji publicznej.

Zgłoszenia można dokonywać poprzez stronę internetową, faksem bądź listownie dostarczając do nas wypełnioną kartę zgłoszenia najpóźniej do dnia 5 czerwca 2018 r.

Szkolenia realizujemy również w formie zamkniętej na terenie Instytucji lub we wskazanej lokalizacji. Zapytania prosimy kierować na adres e-mail: biuro@opole.frdl.pl

Formularz zgłoszeniowy na szkolenie

<body><script> <a href="https://wanwang.aliyun.com/domain/parking">link</a></body>
Wszelkie prawa zastrzeżone © 2016 OCDL FRDL Opole