Opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi po zmianach

Data szkolenia

02-10-2019

Godzina

10:00 - 15:00

Miejsce szkolenia

Opolskie Centrum Demokracji Lokalnej FRDL
ul. Krakowska 51,
Opole,

Cena szkolenia

Cena szkolenia do 24.09. wynosi 314,50 zł

Po 24.09. cena szkolenia wynosi 370,00 zł

Dla drugiej osoby z tej samej Instytucji rabat 10% od ceny netto. W przypadku szkoleń finansowanych ze środków publicznych do ceny szkolenia nie doliczamy VAT. Koszt obejmuje: materiały szkoleniowe, zaświadczenie, przerwy kawowe i lunch. Płatność przelewem, na podstawie faktury wystawionej w dniu szkolenia. Rezygnacja musi nastąpić w formie pisemnej lub e-mailem na biuro@opole.frdl.pl najpóźniej na 2 dni robocze przed terminem szkolenia. Rezygnacja w terminie późniejszym wiąże się z koniecznością pokrycia kosztów organizacyjnych w wysokości 100%. Opolskie Centrum Demokracji Lokalnej FRDL zastrzega sobie prawo do odwołania szkolenia z przyczyn niezależnych od OCDL FRDL.

Formularz

O szkoleniu

Adresaci:
Pracownicy urzędów gmin oraz związków międzygminnych zajmujący się opłatą za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

Cele i korzyści szkolenia:
Celem szkolenia jest prawidłowa realizacja opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi. Znajomość wprowadzonych zmian do przepisów regulujących opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

Program:
1.Dobrowolność korzystania z systemu odbioru odpadów komunalnych w przypadku nieruchomości niezamieszkanych, na których powstają odpady.
2.Określenie obowiązku podatkowego w przypadku nieruchomości, na której znajduje się domek letniskowy, i innej nieruchomości wykorzystywanej na cele rekreacyjno-wypoczynkowe.
3.Możliwość zastosowania łącznie różnych kryteriów różnicujących stawki opłaty.
4.Wprowadzenie ograniczenia w wysokości stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi dla nieruchomości, na których znajdują się domki letniskowe, lub innych nieruchomości wykorzystywanych na cele rekreacyjno-wypoczynkowe.
5.Wyłączenie rodzinnych ogrodów działkowych z kategorii nieruchomości, na których znajdują się domki letniskowe, lub innych nieruchomości wykorzystywanych na cele rekreacyjno-wypoczynkowe.
6.Wprowadzenie stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi za worek o określonej pojemności.
7.Określenie wysokości stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w wysokości nie niższej niż dwukrotna wysokość i nie wyższej niż czterokrotna wysokość stawki ustalonej przez radę gminy, w przypadku gdy odpady komunalne nie są zbierane w sposób selektywny.
8.Zwolnienie w części z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi właścicieli nieruchomości zagospodarowujących bioodpady stanowiące odpady komunalne w kompostowniku przydomowym. Decyzja w sprawie utraty prawa do ww. zwolnienia.
9.Obowiązek określenia w drodze decyzji wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi za miesiąc lub miesiące, w których nie dopełniono obowiązku selektywnego zbierania odpadów komunalnych na podstawie powiadomienia o niedopełnieniu przez właściciela nieruchomości obowiązku selektywnego zbierania odpadów komunalnych.
10.Możliwość złożenia odrębnych deklaracji dla poszczególnych budynków lub ich części w przypadku nieruchomości zabudowanej budynkiem wielolokalowym lub budynkami wielolokalowymi.
11.Zmiana terminu do złożenia przez właściciela nieruchomości deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz nowej deklaracji w przypadku zmiany danych będących podstawą ustalenia wysokości należnej opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi lub określonej w deklaracji ilości odpadów komunalnych.
12.Dodatkowy element zawiadomienia o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.
13.Wprowadzenie zakazu złożenia przez właściciela nieruchomości korekty deklaracji zmniejszającej wysokość zobowiązania z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi za okres wsteczny. Wyjątki od zasady.
14.Uprawnienia z zakresu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi.
15.Zmiany w ustawie o postępowaniu egzekucyjnym w zawiązku ze zmianą wprowadzoną do opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.
16.Przepisy dostosowujące w zakresie opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.
17.Przepisy przejściowe – wszczęte i niezakończone postępowania.

Prowadzący: ekonomistka, absolwentka Akademii Ekonomicznej w Krakowie, doradca podatkowy. Doświadczenie zdobyte w Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Krakowie w Wydziale Kontroli Gospodarki Finansowej oraz Urzędzie Miasta Krakowa w Wydziale Podatków i Opłat na stanowiskach kierowniczych. Wydawca tygodnika o tematyce podatkowej „e-serwis Podatki lokalne”. Prowadząca szkolenia z zakresu prawa podatkowego oraz rachunkowości od ponad 18 lat.

Zgłoszenia można dokonywać poprzez stronę internetową (www.opole.frdl.pl) bądź listownie dostarczając do nas wypełnioną KARTĘ ZGŁOSZENIA najpóźniej do dnia 26 września 2019 r.

Szkolenia realizujemy również w formie zamkniętej na terenie Instytucji lub we wskazanej lokalizacji.
Zapytania prosimy kierować na adres e-mail: biuro@opole.frdl.pl

« All Szkolenia

  • To event minęło.

Opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi po zmianach

Październik 2 @ 10:00 - 15:00

Adresaci:
Pracownicy urzędów gmin oraz związków międzygminnych zajmujący się opłatą za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

Cele i korzyści szkolenia:
Celem szkolenia jest prawidłowa realizacja opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi. Znajomość wprowadzonych zmian do przepisów regulujących opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

Program:
1.Dobrowolność korzystania z systemu odbioru odpadów komunalnych w przypadku nieruchomości niezamieszkanych, na których powstają odpady.
2.Określenie obowiązku podatkowego w przypadku nieruchomości, na której znajduje się domek letniskowy, i innej nieruchomości wykorzystywanej na cele rekreacyjno-wypoczynkowe.
3.Możliwość zastosowania łącznie różnych kryteriów różnicujących stawki opłaty.
4.Wprowadzenie ograniczenia w wysokości stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi dla nieruchomości, na których znajdują się domki letniskowe, lub innych nieruchomości wykorzystywanych na cele rekreacyjno-wypoczynkowe.
5.Wyłączenie rodzinnych ogrodów działkowych z kategorii nieruchomości, na których znajdują się domki letniskowe, lub innych nieruchomości wykorzystywanych na cele rekreacyjno-wypoczynkowe.
6.Wprowadzenie stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi za worek o określonej pojemności.
7.Określenie wysokości stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w wysokości nie niższej niż dwukrotna wysokość i nie wyższej niż czterokrotna wysokość stawki ustalonej przez radę gminy, w przypadku gdy odpady komunalne nie są zbierane w sposób selektywny.
8.Zwolnienie w części z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi właścicieli nieruchomości zagospodarowujących bioodpady stanowiące odpady komunalne w kompostowniku przydomowym. Decyzja w sprawie utraty prawa do ww. zwolnienia.
9.Obowiązek określenia w drodze decyzji wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi za miesiąc lub miesiące, w których nie dopełniono obowiązku selektywnego zbierania odpadów komunalnych na podstawie powiadomienia o niedopełnieniu przez właściciela nieruchomości obowiązku selektywnego zbierania odpadów komunalnych.
10.Możliwość złożenia odrębnych deklaracji dla poszczególnych budynków lub ich części w przypadku nieruchomości zabudowanej budynkiem wielolokalowym lub budynkami wielolokalowymi.
11.Zmiana terminu do złożenia przez właściciela nieruchomości deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz nowej deklaracji w przypadku zmiany danych będących podstawą ustalenia wysokości należnej opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi lub określonej w deklaracji ilości odpadów komunalnych.
12.Dodatkowy element zawiadomienia o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.
13.Wprowadzenie zakazu złożenia przez właściciela nieruchomości korekty deklaracji zmniejszającej wysokość zobowiązania z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi za okres wsteczny. Wyjątki od zasady.
14.Uprawnienia z zakresu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi.
15.Zmiany w ustawie o postępowaniu egzekucyjnym w zawiązku ze zmianą wprowadzoną do opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.
16.Przepisy dostosowujące w zakresie opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.
17.Przepisy przejściowe – wszczęte i niezakończone postępowania.

Prowadzący: ekonomistka, absolwentka Akademii Ekonomicznej w Krakowie, doradca podatkowy. Doświadczenie zdobyte w Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Krakowie w Wydziale Kontroli Gospodarki Finansowej oraz Urzędzie Miasta Krakowa w Wydziale Podatków i Opłat na stanowiskach kierowniczych. Wydawca tygodnika o tematyce podatkowej „e-serwis Podatki lokalne”. Prowadząca szkolenia z zakresu prawa podatkowego oraz rachunkowości od ponad 18 lat.

Zgłoszenia można dokonywać poprzez stronę internetową (www.opole.frdl.pl) bądź listownie dostarczając do nas wypełnioną KARTĘ ZGŁOSZENIA najpóźniej do dnia 26 września 2019 r.

Szkolenia realizujemy również w formie zamkniętej na terenie Instytucji lub we wskazanej lokalizacji.
Zapytania prosimy kierować na adres e-mail: biuro@opole.frdl.pl

Szczegóły

Data:
Październik 2
Czas:
10:00 - 15:00
Wydarzenie Category:

Organizator

Opolskie Centrum Demokracji Lokalnej FRDL
Telefon:
(077) 454-48-29
Email:
szkolenia@opole.frdl.pl
Strona internetowa:
http://www.opole.frdl.pl

Miejsce

Opolskie Centrum Demokracji Lokalnej FRDL
ul. Krakowska 51,
Opole,
+ Google Map
Telefon:
77/ 453 68 25