Opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi po zmianach

Data szkolenia

11-03-2020

Godzina

10:00 - 15:00

Miejsce szkolenia

Opolskie Centrum Demokracji Lokalnej FRDL
ul. Krakowska 51,
Opole,

Cena szkolenia

Cena szkolenia do 4.03. wynosi 335,75 zł

Po 4.03. cena szkolenia wynosi 395,00 zł

Dla drugiej osoby z tej samej Instytucji rabat 10% od ceny netto. W przypadku szkoleń finansowanych ze środków publicznych do ceny szkolenia nie doliczamy VAT. Koszt obejmuje: materiały szkoleniowe, zaświadczenie, przerwy kawowe i lunch. Płatność przelewem, na podstawie faktury wystawionej w dniu szkolenia. Rezygnacja musi nastąpić w formie pisemnej lub e-mailem na biuro@opole.frdl.pl najpóźniej na 2 dni robocze przed terminem szkolenia. Rezygnacja w terminie późniejszym wiąże się z koniecznością pokrycia kosztów organizacyjnych w wysokości 100%. Opolskie Centrum Demokracji Lokalnej FRDL zastrzega sobie prawo do odwołania szkolenia z przyczyn niezależnych od OCDL FRDL.

Formularz

O szkoleniu

Adresaci:
Pracownicy urzędów gmin oraz związków międzygminnych zajmujący się opłatą za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

Korzyści:
Prawidłowa realizacja opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi. Znajomość wprowadzonych zmian do przepisów regulujących opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi
Program:
1.Dobrowolność przystąpienia właściciela nieruchomości, na której nie zamieszkują mieszkańcy, do zorganizowanego przez gminę systemu gospodarowania odpadami komunalnymi.
2.Regulacje w zakresie obowiązku ponoszenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi przez właścicieli nieruchomości. Zamieszkiwanie w nieruchomości przez część miesiąca.
3.Sposób obliczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi (dla nieruchomości, na której zamieszkują mieszkańcy oraz dla nieruchomości, na której nie zamieszkują mieszkańcy a powstają odpady komunalne).
4.Zwolnienia z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi wprowadzone przez radę gminy.
5.Określenie wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w deklaracji. Termin składania deklaracji.
6.Zakaz składania deklaracji zmniejszającej wysokość zobowiązania z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi za okres wsteczny. Wyjątki od zasady.
7.Możliwość złożenia odrębnych deklaracji dla poszczególnych budynków lub ich części w przypadku nieruchomości zabudowanej budynkiem wielolokalowym lub budynkami wielolokalowymi.
8.Zmiana stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi – zawiadomienie o wysokości opłaty.
9.Określenie wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w decyzji w przypadku niezłożenia deklaracji.
10.Okres obowiązywania opłaty wynikający z deklaracji o wysokości opłaty i z decyzji o wysokości opłaty.
11.Określenie wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi za miesiąc lub miesiące, w których nie dopełniono obowiązku selektywnego zbierania odpadów komunalnych.
12.Deklaracja i decyzja jako podstawa do dokumentowania przypisu i odpisu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi. Inne dowody księgowe służące dokumentowaniu odpisu opłaty.
13.Przedawnienie opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi (ustalenie biegu terminu przedawnienia, zasady przerwania i zawieszenia biegu terminu przedawnienia, sporządzenie dokumentu informującego o przedawnieniu).

Prowadząca: Ekonomistka, absolwentka Akademii Ekonomicznej w Krakowie, doradca podatkowy. Doświadczenie zdobyte w Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Krakowie w Wydziale Kontroli Gospodarki Finansowej oraz Urzędzie Miasta Krakowa w Wydziale Podatków i Opłat na stanowiskach kierowniczych. Wydawca tygodnika o tematyce podatkowej „e-serwis Podatki lokalne”. Prowadząca szkolenia z zakresu prawa podatkowego oraz rachunkowości od kilkunastu lat

Zgłoszeń można dokonywać poprzez stronę internetową (www.opole.frdl.pl) lub wysyłając do nas wypełniona kartę zgłoszenia mailem (biuro@opole.frdl.pl) najpóźniej do dnia 6 marca 2020 r.

Szkolenia realizujemy również w formie zamkniętej na terenie Instytucji lub we wskazanej lokalizacji.
Zapytania prosimy kierować na adres e-mail: biuro@opole.frdl.pl

« All Szkolenia

  • To event minęło.

Opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi po zmianach

Marzec 11 @ 10:00 - 15:00

Adresaci:
Pracownicy urzędów gmin oraz związków międzygminnych zajmujący się opłatą za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

Korzyści:
Prawidłowa realizacja opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi. Znajomość wprowadzonych zmian do przepisów regulujących opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi
Program:
1.Dobrowolność przystąpienia właściciela nieruchomości, na której nie zamieszkują mieszkańcy, do zorganizowanego przez gminę systemu gospodarowania odpadami komunalnymi.
2.Regulacje w zakresie obowiązku ponoszenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi przez właścicieli nieruchomości. Zamieszkiwanie w nieruchomości przez część miesiąca.
3.Sposób obliczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi (dla nieruchomości, na której zamieszkują mieszkańcy oraz dla nieruchomości, na której nie zamieszkują mieszkańcy a powstają odpady komunalne).
4.Zwolnienia z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi wprowadzone przez radę gminy.
5.Określenie wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w deklaracji. Termin składania deklaracji.
6.Zakaz składania deklaracji zmniejszającej wysokość zobowiązania z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi za okres wsteczny. Wyjątki od zasady.
7.Możliwość złożenia odrębnych deklaracji dla poszczególnych budynków lub ich części w przypadku nieruchomości zabudowanej budynkiem wielolokalowym lub budynkami wielolokalowymi.
8.Zmiana stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi – zawiadomienie o wysokości opłaty.
9.Określenie wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w decyzji w przypadku niezłożenia deklaracji.
10.Okres obowiązywania opłaty wynikający z deklaracji o wysokości opłaty i z decyzji o wysokości opłaty.
11.Określenie wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi za miesiąc lub miesiące, w których nie dopełniono obowiązku selektywnego zbierania odpadów komunalnych.
12.Deklaracja i decyzja jako podstawa do dokumentowania przypisu i odpisu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi. Inne dowody księgowe służące dokumentowaniu odpisu opłaty.
13.Przedawnienie opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi (ustalenie biegu terminu przedawnienia, zasady przerwania i zawieszenia biegu terminu przedawnienia, sporządzenie dokumentu informującego o przedawnieniu).

Prowadząca: Ekonomistka, absolwentka Akademii Ekonomicznej w Krakowie, doradca podatkowy. Doświadczenie zdobyte w Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Krakowie w Wydziale Kontroli Gospodarki Finansowej oraz Urzędzie Miasta Krakowa w Wydziale Podatków i Opłat na stanowiskach kierowniczych. Wydawca tygodnika o tematyce podatkowej „e-serwis Podatki lokalne”. Prowadząca szkolenia z zakresu prawa podatkowego oraz rachunkowości od kilkunastu lat

Zgłoszeń można dokonywać poprzez stronę internetową (www.opole.frdl.pl) lub wysyłając do nas wypełniona kartę zgłoszenia mailem (biuro@opole.frdl.pl) najpóźniej do dnia 6 marca 2020 r.

Szkolenia realizujemy również w formie zamkniętej na terenie Instytucji lub we wskazanej lokalizacji.
Zapytania prosimy kierować na adres e-mail: biuro@opole.frdl.pl

Szczegóły

Data:
Marzec 11
Czas:
10:00 - 15:00
Wydarzenie Categories:
,

Organizator

Opolskie Centrum Demokracji Lokalnej FRDL
Telefon:
(077) 454-48-29
Email:
szkolenia@opole.frdl.pl
Strona internetowa:
http://www.opole.frdl.pl

Miejsce

Opolskie Centrum Demokracji Lokalnej FRDL
ul. Krakowska 51,
Opole,
+ Google Map
Telefon:
77/ 453 68 25