Opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi

Data szkolenia

07-03-2019

Godzina

10:00 - 15:00

Miejsce szkolenia

Opolskie Centrum Demokracji Lokalnej FRDL
ul. Krakowska 51,
Opole, 45-018

Cena szkolenia

Cena szkolenia do 1.03. wynosi 314,50 zł

Po 1.03. cena szkolenia wynosi 370,00 zł

Dla drugiej osoby z tej samej Instytucji rabat 10% od ceny netto. W przypadku szkoleń finansowanych ze środków publicznych do ceny szkolenia nie doliczamy VAT. Koszt obejmuje: materiały szkoleniowe, zaświadczenie, przerwy kawowe i lunch. Płatność przelewem, na podstawie faktury wystawionej w dniu szkolenia. Rezygnacja musi nastąpić w formie pisemnej faksem na numer: 77 453 68 25 w. 27 lub e-mailem na biuro@opole.frdl.pl najpóźniej na 2 dni robocze przed terminem szkolenia. Rezygnacja w terminie późniejszym wiąże się z koniecznością pokrycia kosztów organizacyjnych w wysokości 100%. Opolskie Centrum Demokracji Lokalnej FRDL zastrzega sobie prawo do odwołania szkolenia z przyczyn niezależnych od OCDL FRDL.

Formularz

O szkoleniu

Adresaci:
Pracownicy samorządowi zajmujący się sprawami dotyczącymi opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi, pracownicy zakładów gospodarki komunalnej i związków międzygminnych, pracownicy samorządowi zajmujący się egzekucją zaległości.

Cele i korzyści szkolenia:
-Przedstawienie zagadnień związanych z wymiarem opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.
-Przedstawienie zasad wymiaru i egzekucji opłaty za gospodarowania odpadami komunalnymi z naciskiem
na zmiany w przepisach, w tym ordynaci podatkowej oraz ich praktyczne konsekwencje wraz z wzorami.
-Omówienie zasad udzielania ulg, określenie wysokości nadpłaty oraz korekty deklaracji wraz z nową deklaracją zmniejszającą wysokość opłaty bez stwierdzenia nadpłaty w opłacie za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

Program:
1.Przedawnienie opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi (bieg terminu przedawnienia, przerwanie
i zawieszenie biegu terminu przedawnienia, dokumentowanie przedawnienia).
2.Wysokość opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi określona w deklaracji (nowa deklaracja, korekta deklaracji, okres obowiązywania wysokości opłaty wynikającej z deklaracji).
3.Określenie wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w decyzji – czynności poprzedzające wydanie decyzji, okres obowiązywania wysokości opłaty określonej w decyzji.
4.Zmiana stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi – zawiadomienie o wysokości opłaty. Decyzja określająca wysokość opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi z zastosowaniem stawki opłaty
z zawiadomienia.
6.Deklaracja i decyzja jako podstawa do dokumentowania przypisu i odpisu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi. Inne dowody księgowe służące dokumentowaniu odpisu opłaty.
7.Naliczanie odsetek za zwłokę od opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.
8.Zaliczanie wpłaty opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi. Postanowienia w sprawie zaliczenia wpłaty na poczet zaległości podatkowych.
9.Pojęcie nadpłaty w zakresie opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi. Określenie wysokości nadpłaty. Stwierdzenie nadpłaty w zakresie opłaty. Korekta deklaracji lub nowa deklaracja zmniejszająca wysokość opłaty bez stwierdzenia nadpłaty w opłacie za gospodarowanie odpadami komunalnymi.
10.Działania informacyjne zmierzające do dobrowolnego wykonania obowiązku zapłaty opłaty (formy, dokumentowanie działań).
11.Upomnienie przesyłane zobowiązanemu (terminy, elementy upomnienia).
12.Wzór tytułu wykonawczego stosowanego w zakresie egzekucji opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

Prowadząca: Ekonomistka, absolwentka Akademii Ekonomicznej w Krakowie, doradca podatkowy. Doświadczenie zdobyte w Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Krakowie w Wydziale Kontroli Gospodarki Finansowej oraz Urzędzie Miasta Krakowa w Wydziale Podatków i Opłat na stanowiskach kierowniczych. Wydawca tygodnika o tematyce podatkowej „e-serwis Podatki lokalne”. Prowadząca szkolenia z zakresu prawa podatkowego oraz rachunkowości od 18 lat.

Zgłoszenia można dokonywać poprzez stronę internetową (www.opole.frdl.pl), faksem bądź listownie dostarczając do nas wypełnioną KARTĘ ZGŁOSZENIA najpóźniej do 4 marca 2019 r.

Szkolenia realizujemy również w formie zamkniętej na terenie Instytucji lub we wskazanej lokalizacji.
Zapytania prosimy kierować na adres e-mail: biuro@opole.frdl.pl

« All Szkolenia

  • To event minęło.

Opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi

Marzec 7 @ 10:00 - 15:00

Adresaci:
Pracownicy samorządowi zajmujący się sprawami dotyczącymi opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi, pracownicy zakładów gospodarki komunalnej i związków międzygminnych, pracownicy samorządowi zajmujący się egzekucją zaległości.

Cele i korzyści szkolenia:
-Przedstawienie zagadnień związanych z wymiarem opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.
-Przedstawienie zasad wymiaru i egzekucji opłaty za gospodarowania odpadami komunalnymi z naciskiem
na zmiany w przepisach, w tym ordynaci podatkowej oraz ich praktyczne konsekwencje wraz z wzorami.
-Omówienie zasad udzielania ulg, określenie wysokości nadpłaty oraz korekty deklaracji wraz z nową deklaracją zmniejszającą wysokość opłaty bez stwierdzenia nadpłaty w opłacie za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

Program:
1.Przedawnienie opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi (bieg terminu przedawnienia, przerwanie
i zawieszenie biegu terminu przedawnienia, dokumentowanie przedawnienia).
2.Wysokość opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi określona w deklaracji (nowa deklaracja, korekta deklaracji, okres obowiązywania wysokości opłaty wynikającej z deklaracji).
3.Określenie wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w decyzji – czynności poprzedzające wydanie decyzji, okres obowiązywania wysokości opłaty określonej w decyzji.
4.Zmiana stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi – zawiadomienie o wysokości opłaty. Decyzja określająca wysokość opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi z zastosowaniem stawki opłaty
z zawiadomienia.
6.Deklaracja i decyzja jako podstawa do dokumentowania przypisu i odpisu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi. Inne dowody księgowe służące dokumentowaniu odpisu opłaty.
7.Naliczanie odsetek za zwłokę od opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.
8.Zaliczanie wpłaty opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi. Postanowienia w sprawie zaliczenia wpłaty na poczet zaległości podatkowych.
9.Pojęcie nadpłaty w zakresie opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi. Określenie wysokości nadpłaty. Stwierdzenie nadpłaty w zakresie opłaty. Korekta deklaracji lub nowa deklaracja zmniejszająca wysokość opłaty bez stwierdzenia nadpłaty w opłacie za gospodarowanie odpadami komunalnymi.
10.Działania informacyjne zmierzające do dobrowolnego wykonania obowiązku zapłaty opłaty (formy, dokumentowanie działań).
11.Upomnienie przesyłane zobowiązanemu (terminy, elementy upomnienia).
12.Wzór tytułu wykonawczego stosowanego w zakresie egzekucji opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

Prowadząca: Ekonomistka, absolwentka Akademii Ekonomicznej w Krakowie, doradca podatkowy. Doświadczenie zdobyte w Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Krakowie w Wydziale Kontroli Gospodarki Finansowej oraz Urzędzie Miasta Krakowa w Wydziale Podatków i Opłat na stanowiskach kierowniczych. Wydawca tygodnika o tematyce podatkowej „e-serwis Podatki lokalne”. Prowadząca szkolenia z zakresu prawa podatkowego oraz rachunkowości od 18 lat.

Zgłoszenia można dokonywać poprzez stronę internetową (www.opole.frdl.pl), faksem bądź listownie dostarczając do nas wypełnioną KARTĘ ZGŁOSZENIA najpóźniej do 4 marca 2019 r.

Szkolenia realizujemy również w formie zamkniętej na terenie Instytucji lub we wskazanej lokalizacji.
Zapytania prosimy kierować na adres e-mail: biuro@opole.frdl.pl

Szczegóły

Data:
Marzec 7
Czas:
10:00 - 15:00
Wydarzenie Category:

Organizator

Opolskie Centrum Demokracji Lokalnej FRDL
Telefon:
(077) 454-48-29
Email:
szkolenia@opole.frdl.pl
Strona internetowa:
http://www.opole.frdl.pl

Miejsce

Opolskie Centrum Demokracji Lokalnej FRDL
ul. Krakowska 51,
Opole, 45-018
+ Google Map
Telefon:
77/ 453 68 25