Opłata za przekształcenie użytkowania wieczystego w prawo własności – ewidencja księgowa, sprawozdawczość , klasyfikacja budżetowa od 1 stycznia 2019 roku

Data szkolenia

04-04-2019

Godzina

09:00 - 14:00

Miejsce szkolenia

Opolskie Centrum Demokracji Lokalnej FRDL
ul. Krakowska 51,
Opole, 45-018

Cena szkolenia

Cena szkolenia do 28.03. wynosi 335,75 zł

Po 28.03. cena szkolenia wynosi 395,00 zł

Dla drugiej osoby z tej samej Instytucji rabat 10% od ceny netto. W przypadku szkoleń finansowanych ze środków publicznych do ceny szkolenia nie doliczamy VAT. Koszt obejmuje: materiały szkoleniowe, zaświadczenie, przerwy kawowe i lunch. Płatność przelewem, na podstawie faktury wystawionej w dniu szkolenia. Rezygnacja musi nastąpić w formie pisemnej faksem na numer: 77 453 68 25 w. 27 lub e-mailem na biuro@opole.frdl.pl najpóźniej na 2 dni robocze przed terminem szkolenia. Rezygnacja w terminie późniejszym wiąże się z koniecznością pokrycia kosztów organizacyjnych w wysokości 100%. Opolskie Centrum Demokracji Lokalnej FRDL zastrzega sobie prawo do odwołania szkolenia z przyczyn niezależnych od OCDL FRDL.

Formularz

O szkoleniu

Adresaci:
Szkolenie adresowane jest do pracowników pionów finansowo-księgowych odpowiedzialnych za kompleksowe rozliczanie opłaty za przekształcenie użytkowania wieczystego w prawo własności .
Cel szkolenia;
Celem szkolenia jest kompleksowe omówienie zasad rozliczania opłaty za przekształcenie użytkowania wieczystego w prawo własności od 1 stycznia 2019 roku w ewidencji księgowej , sprawozdawczości oraz klasyfikacji budżetowej.
W ramach szkolenia uczestnicy będą mogli podnieść swoje umiejętności w zakresie objętym szkoleniem.

Program:
1.Ustalenie dokumentacji dla przypisu należności z tytułu przekształcenia:
-zaświadczenie o przekształceniu – wysokość opłaty oraz okres jej wnoszenia;
-wniosek o ustalenie wysokości lub okresu wnoszenia tej opłaty w drodze decyzji – roszczenie sporne;
-decyzja administracyjna – wysokość opłaty ze skutkiem wstecznym – rok bieżący i lata poprzednie;
2.Zaliczenie na poczet przyszłych opłat nadwyżki wniesionej opłaty – w przypadku nadpłaty – rozliczenie w latach;
3.Dopłata do opłaty odpowiadającej różnicy pomiędzy wniesioną opłatą a nową wysokością opłaty – w
przypadku niedopłaty;
4.Opłata za przekształcenie – należność krótkoterminowa , niewymagalna oraz wymagalna, bonifikata , nadpłata w użytkowaniu wieczystym , odsetki , 40 euro;
5.Termin wniesienia opłaty oraz możliwość rozłożenia opłaty na raty lub ustalić inny termin jej wniesienia,
nieprzekraczający danego roku kalendarzowego – wniosek o zastosowania ulgi – przywrócenie terminu;
6.Właściciel gruntu będący przedsiębiorcą – rozliczanie opłaty;
7.Zmiana właściciela w okresie pobierania opłaty przekształceniowej – zasady rozliczeń – stary i nowy właściciel;
8.Zastosowanie ulg w opłacie za przekształcenie;
9.Opłata w sprawozdawczości budżetowej oraz sprawozdaniach z operacji finansowych;
10.Klasyfikacja budżetowa a opłata za przekształcenie;
11.Podatek VAT a opłata za przekształcenie – najnowsze interpretacje podatkowe – przykłady;
12.Zastosowanie mechanizmów zawartych w ustawie o gospodarce nieruchomościami do rozliczeń opłaty przekształceniowej;
13.Zastosowanie mechanizmów zawartych w ustawie o finansach publicznych do rozliczeń opłaty przekształceniowej;
14.Księgowania związane z kontem 011, 071, 221, 226 , 720 , 760, 840 oraz 800 w związku z opłatą przekształceniową;
15.Pytania i dyskusja.

Prowadzący:doradca prawny, specjalista z zakresu finansów publicznych, były inspektor kontroli RIO
w Katowicach. Wieloletni trener w zakresie rachunkowości budżetowej wielu firm szkoleniowych. Wykładowca przeprowadził szkolenia m.in. dla następujących podmiotów: Ministerstwo Finansów, Ministerstwo Rozwoju Regionalnego, Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa, Urzędy Marszałkowskie, Urzędy Wojewódzkie, Urzędy Miast i Gmin, Starostwa, Wojewódzkie i Powiatowe Urzędy Pracy, Jednostki Systemu Pomocy Społecznej, Placówki Oświatowe, Ośrodki Sportu i Rekreacji, Instytucje Kultury, oraz inne jednostki sektora finansów publicznych.

Zgłoszenia można dokonywać poprzez stronę internetową (www.opole.frdl.pl), faksem bądź listownie dostarczając do nas wypełnioną KARTĘ ZGŁOSZENIA najpóźniej do dnia 30 marca 2019 r.
Szkolenia realizujemy również w formie zamkniętej na terenie Instytucji lub we wskazanej lokalizacji. Zapytania prosimy kierować na adres e-mail: biuro@opole.frdl.pl

« All Szkolenia

  • To event minęło.

Opłata za przekształcenie użytkowania wieczystego w prawo własności – ewidencja księgowa, sprawozdawczość , klasyfikacja budżetowa od 1 stycznia 2019 roku

Kwiecień 4 @ 09:00 - 14:00

Adresaci:
Szkolenie adresowane jest do pracowników pionów finansowo-księgowych odpowiedzialnych za kompleksowe rozliczanie opłaty za przekształcenie użytkowania wieczystego w prawo własności .
Cel szkolenia;
Celem szkolenia jest kompleksowe omówienie zasad rozliczania opłaty za przekształcenie użytkowania wieczystego w prawo własności od 1 stycznia 2019 roku w ewidencji księgowej , sprawozdawczości oraz klasyfikacji budżetowej.
W ramach szkolenia uczestnicy będą mogli podnieść swoje umiejętności w zakresie objętym szkoleniem.

Program:
1.Ustalenie dokumentacji dla przypisu należności z tytułu przekształcenia:
-zaświadczenie o przekształceniu – wysokość opłaty oraz okres jej wnoszenia;
-wniosek o ustalenie wysokości lub okresu wnoszenia tej opłaty w drodze decyzji – roszczenie sporne;
-decyzja administracyjna – wysokość opłaty ze skutkiem wstecznym – rok bieżący i lata poprzednie;
2.Zaliczenie na poczet przyszłych opłat nadwyżki wniesionej opłaty – w przypadku nadpłaty – rozliczenie w latach;
3.Dopłata do opłaty odpowiadającej różnicy pomiędzy wniesioną opłatą a nową wysokością opłaty – w
przypadku niedopłaty;
4.Opłata za przekształcenie – należność krótkoterminowa , niewymagalna oraz wymagalna, bonifikata , nadpłata w użytkowaniu wieczystym , odsetki , 40 euro;
5.Termin wniesienia opłaty oraz możliwość rozłożenia opłaty na raty lub ustalić inny termin jej wniesienia,
nieprzekraczający danego roku kalendarzowego – wniosek o zastosowania ulgi – przywrócenie terminu;
6.Właściciel gruntu będący przedsiębiorcą – rozliczanie opłaty;
7.Zmiana właściciela w okresie pobierania opłaty przekształceniowej – zasady rozliczeń – stary i nowy właściciel;
8.Zastosowanie ulg w opłacie za przekształcenie;
9.Opłata w sprawozdawczości budżetowej oraz sprawozdaniach z operacji finansowych;
10.Klasyfikacja budżetowa a opłata za przekształcenie;
11.Podatek VAT a opłata za przekształcenie – najnowsze interpretacje podatkowe – przykłady;
12.Zastosowanie mechanizmów zawartych w ustawie o gospodarce nieruchomościami do rozliczeń opłaty przekształceniowej;
13.Zastosowanie mechanizmów zawartych w ustawie o finansach publicznych do rozliczeń opłaty przekształceniowej;
14.Księgowania związane z kontem 011, 071, 221, 226 , 720 , 760, 840 oraz 800 w związku z opłatą przekształceniową;
15.Pytania i dyskusja.

Prowadzący:doradca prawny, specjalista z zakresu finansów publicznych, były inspektor kontroli RIO
w Katowicach. Wieloletni trener w zakresie rachunkowości budżetowej wielu firm szkoleniowych. Wykładowca przeprowadził szkolenia m.in. dla następujących podmiotów: Ministerstwo Finansów, Ministerstwo Rozwoju Regionalnego, Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa, Urzędy Marszałkowskie, Urzędy Wojewódzkie, Urzędy Miast i Gmin, Starostwa, Wojewódzkie i Powiatowe Urzędy Pracy, Jednostki Systemu Pomocy Społecznej, Placówki Oświatowe, Ośrodki Sportu i Rekreacji, Instytucje Kultury, oraz inne jednostki sektora finansów publicznych.

Zgłoszenia można dokonywać poprzez stronę internetową (www.opole.frdl.pl), faksem bądź listownie dostarczając do nas wypełnioną KARTĘ ZGŁOSZENIA najpóźniej do dnia 30 marca 2019 r.
Szkolenia realizujemy również w formie zamkniętej na terenie Instytucji lub we wskazanej lokalizacji. Zapytania prosimy kierować na adres e-mail: biuro@opole.frdl.pl

Szczegóły

Data:
Kwiecień 4
Czas:
09:00 - 14:00
Wydarzenie Category:

Organizator

Opolskie Centrum Demokracji Lokalnej FRDL
Telefon:
(077) 454-48-29
Email:
szkolenia@opole.frdl.pl
Strona internetowa:
http://www.opole.frdl.pl

Miejsce

Opolskie Centrum Demokracji Lokalnej FRDL
ul. Krakowska 51,
Opole, 45-018
+ Google Map
Telefon:
77/ 453 68 25