Opodatkowanie świadczeń pracowniczych

Data szkolenia

12-02-2019

Godzina

09:00 - 14:00

Miejsce szkolenia

Opolskie Centrum Demokracji Lokalnej FRDL
ul. Krakowska 51,
Opole, 45-018

Cena szkolenia

Cena szkolenia do 5.02. wynosi 314,50 zł

Po 5.02. cena szkolenia wynosi 370,00 zł

Dla drugiej osoby z tej samej Instytucji rabat 10% od ceny netto. W przypadku szkoleń finansowanych ze środków publicznych do ceny szkolenia nie doliczamy VAT. Koszt obejmuje: materiały szkoleniowe, zaświadczenie, przerwy kawowe i lunch. Płatność przelewem, na podstawie faktury wystawionej w dniu szkolenia. Rezygnacja musi nastąpić w formie pisemnej faksem na numer: 77 453 68 25 w. 27 lub e-mailem na biuro@opole.frdl.pl najpóźniej na 2 dni robocze przed terminem szkolenia. Rezygnacja w terminie późniejszym wiąże się z koniecznością pokrycia kosztów organizacyjnych w wysokości 100%. Opolskie Centrum Demokracji Lokalnej FRDL zastrzega sobie prawo do odwołania szkolenia z przyczyn niezależnych od OCDL FRDL.

Formularz

O szkoleniu

Adresaci:

Na szkolenie zapraszamy pracowników zajmujących się sprawami kadrowymi, głównych księgowych jednostek sektora finansów publicznych, pracowników działów finansowo-księgowych, osoby, które odpowiadają za opodatkowanie świadczeń pracowniczych.

Cel i korzyści:
Wskazanie praktycznych rozwiązań w zakresie opodatkowania świadczeń pracowniczych oraz obszarów ryzyka wynikających z tytułu różnorodnych świadczeń na rzecz zatrudnionych pracowników. Ponadto omówione zostaną najnowsze wyroki i interpretacje; finansowanie świadczeń z ZFŚS; finansowanie nauki przez pracodawcę; rozliczanie składek ZUS; podróże służbowe.

Program:
1.Definicja przychodu
2.Źródła przychodu , ich podział
3.Przychód ze stosunku pracy
•Identyfikacja
•Moment powstania przychodu
•Nieodpłatne świadczenia
4.Koszty uzyskania przychodów
5.Diety (w oparciu o rozporządzenie) oraz zwrot kosztów z tytułu podróży służbowych
6.Rozliczanie składek ZUS , kontrowersje
7.Opodatkowanie świadczeń pracowniczych:
•Samochód,
•Świadczenia medyczne,
•Mieszkania służbowe,
•Laptopy,
•Telefon komórkowy,
•Ubezpieczenia opłacane za pracowników,
•Pakiety sportowe
•Imprezy pracownicze
8.Optymalizacja świadczeń,
9.Świadczenia dla rodzin pracowników – jak traktować
10.Podejmowanie delegacji kontrahentów,
11.Finansowanie nauki przez pracodawcę (szkoleń, kursów, studiów podyplomowych)
12.Świadczenia i wydatki ponoszone na rzecz zarządów i rad nadzorczych
13.Świadczenia pracownicze po stronie pracodawcy
14.Finansowanie świadczeń z ZFŚS
15.Omówienie najnowszych wyroków i interpretacji
16.Dyskusja

Prowadzący: licencjonowany doradca podatkowy, doświadczony praktyk w dziedzinie finansów, rachunkowości, podatków, inwestycji, prawa. Absolwentka Wydziału Finansów i Inwestycji Akademii Ekonomicznej w Katowicach oraz wielu studiów podyplomowych w zakresie doradztwa podatkowego, rachunkowości, prawa karno – skarbowego, gospodarczego i handlowego. Właścicielka dużej kancelarii prawno – podatkowej. Wpisana na listę Biegłych Rzeczoznawców w dziedzinie doradztwa podatkowego, posiada certyfikat Usługowego Prowadzenia Ksiąg Rachunkowych oraz wpis na listę Doradców Podatkowych. Słuchacze cenią sobie jej szeroką wiedzę oraz umiejętność przystępnego, klarownego jej przekazywania.

Zgłoszenia:
Zgłoszenia można dokonywać poprzez stronę internetową (www.opole.frdl.pl), faksem bądź listownie dostarczając do nas wypełnioną KARTĘ ZGŁOSZENIA najpóźniej do dnia 7 lutego 2019 r.

Szkolenia realizujemy również w formie zamkniętej na terenie Instytucji lub we wskazanej lokalizacji.
Zapytania prosimy kierować na adres e-mail: biuro@opole.frdl.pl

« All Szkolenia

  • To event minęło.

Opodatkowanie świadczeń pracowniczych

Luty 12 @ 09:00 - 14:00

Adresaci:

Na szkolenie zapraszamy pracowników zajmujących się sprawami kadrowymi, głównych księgowych jednostek sektora finansów publicznych, pracowników działów finansowo-księgowych, osoby, które odpowiadają za opodatkowanie świadczeń pracowniczych.

Cel i korzyści:
Wskazanie praktycznych rozwiązań w zakresie opodatkowania świadczeń pracowniczych oraz obszarów ryzyka wynikających z tytułu różnorodnych świadczeń na rzecz zatrudnionych pracowników. Ponadto omówione zostaną najnowsze wyroki i interpretacje; finansowanie świadczeń z ZFŚS; finansowanie nauki przez pracodawcę; rozliczanie składek ZUS; podróże służbowe.

Program:
1.Definicja przychodu
2.Źródła przychodu , ich podział
3.Przychód ze stosunku pracy
•Identyfikacja
•Moment powstania przychodu
•Nieodpłatne świadczenia
4.Koszty uzyskania przychodów
5.Diety (w oparciu o rozporządzenie) oraz zwrot kosztów z tytułu podróży służbowych
6.Rozliczanie składek ZUS , kontrowersje
7.Opodatkowanie świadczeń pracowniczych:
•Samochód,
•Świadczenia medyczne,
•Mieszkania służbowe,
•Laptopy,
•Telefon komórkowy,
•Ubezpieczenia opłacane za pracowników,
•Pakiety sportowe
•Imprezy pracownicze
8.Optymalizacja świadczeń,
9.Świadczenia dla rodzin pracowników – jak traktować
10.Podejmowanie delegacji kontrahentów,
11.Finansowanie nauki przez pracodawcę (szkoleń, kursów, studiów podyplomowych)
12.Świadczenia i wydatki ponoszone na rzecz zarządów i rad nadzorczych
13.Świadczenia pracownicze po stronie pracodawcy
14.Finansowanie świadczeń z ZFŚS
15.Omówienie najnowszych wyroków i interpretacji
16.Dyskusja

Prowadzący: licencjonowany doradca podatkowy, doświadczony praktyk w dziedzinie finansów, rachunkowości, podatków, inwestycji, prawa. Absolwentka Wydziału Finansów i Inwestycji Akademii Ekonomicznej w Katowicach oraz wielu studiów podyplomowych w zakresie doradztwa podatkowego, rachunkowości, prawa karno – skarbowego, gospodarczego i handlowego. Właścicielka dużej kancelarii prawno – podatkowej. Wpisana na listę Biegłych Rzeczoznawców w dziedzinie doradztwa podatkowego, posiada certyfikat Usługowego Prowadzenia Ksiąg Rachunkowych oraz wpis na listę Doradców Podatkowych. Słuchacze cenią sobie jej szeroką wiedzę oraz umiejętność przystępnego, klarownego jej przekazywania.

Zgłoszenia:
Zgłoszenia można dokonywać poprzez stronę internetową (www.opole.frdl.pl), faksem bądź listownie dostarczając do nas wypełnioną KARTĘ ZGŁOSZENIA najpóźniej do dnia 7 lutego 2019 r.

Szkolenia realizujemy również w formie zamkniętej na terenie Instytucji lub we wskazanej lokalizacji.
Zapytania prosimy kierować na adres e-mail: biuro@opole.frdl.pl

Szczegóły

Data:
Luty 12
Czas:
09:00 - 14:00
Wydarzenie Category:

Organizator

Opolskie Centrum Demokracji Lokalnej FRDL
Telefon:
(077) 454-48-29
Email:
szkolenia@opole.frdl.pl
Strona internetowa:
http://www.opole.frdl.pl

Miejsce

Opolskie Centrum Demokracji Lokalnej FRDL
ul. Krakowska 51,
Opole, 45-018
+ Google Map
Telefon:
77/ 453 68 25