Oświadczenia majątkowe w jednostkach samorządu terytorialnego – terminy i katalog osób zobowiązanych do złożenia oświadczenia majątkowego. Podstawowe pojęcia i zasady prawidłowego wypełniania, składania i publikowania oświadczeń majątkowych – problemy i zagadnienia interpretacyjne

Data szkolenia

21-03-2019

Godzina

09:00 - 14:00

Miejsce szkolenia

Opolskie Centrum Demokracji Lokalnej FRDL
ul. Krakowska 51,
Opole, 45-018

Cena szkolenia

Cena szkolenia do 18.03. wynosi 314,50 zł

Po 18.03. cena szkolenia wynosi 370,00 zł

Dla drugiej osoby z tej samej Instytucji rabat 10% od ceny netto. W przypadku szkoleń finansowanych ze środków publicznych do ceny szkolenia nie doliczamy VAT. Koszt obejmuje: materiały szkoleniowe, zaświadczenie, przerwy kawowe i lunch. Płatność przelewem, na podstawie faktury wystawionej w dniu szkolenia. Rezygnacja musi nastąpić w formie pisemnej faksem na numer: 77 453 68 25 w. 27 lub e-mailem na biuro@opole.frdl.pl najpóźniej na 2 dni robocze przed terminem szkolenia. Rezygnacja w terminie późniejszym wiąże się z koniecznością pokrycia kosztów organizacyjnych w wysokości 100%. Opolskie Centrum Demokracji Lokalnej FRDL zastrzega sobie prawo do odwołania szkolenia z przyczyn niezależnych od OCDL FRDL.

Formularz

O szkoleniu

Adresaci:

Szkolenie skierowane jest do osób zajmujących się nadzorem nad przestrzeganiem przepisów antykorupcyjnych ze szczególnym uwzględnieniem o osób odpowiedzialnych za politykę kadrową urzędu oraz nadzór nad składaniem oświadczeń majątkowych. Do udziału w szkoleniu zapraszamy również radnych wszystkich szczebli ze szczególnym uwzględnieniem przewodniczących rad.

Program:
1. Najważniejsze przepisy regulujące zasady prawidłowego wypełnienia, składania i publikowania oświadczeń majątkowych w jednostce samorządu terytorialnego.
2. Podstawowe pojęcia i zasady prawidłowego wypełniania, składania, analizy, publikowania i archiwizacji oświadczeń majątkowych. Analiza przepisów na przykładzie ustawy o samorządzie gminnym.
3. Dokładna analiza zasad poprawnego wypełnienia poszczególnych rubryk wzorów formularzy oświadczeń majątkowych na przykładzie rozporządzeń w samorządzie gminnym, powiatowym i województwa.
4. Przedstawienie zakresu przedmiotowego składanych oświadczeń majątkowych.
5. Główne terminy i katalog osób zobowiązanych do złożenia oświadczenia majątkowego.
6. Opis szczegółowych zadań i wykazu podmiotów przyjmujących i dokonujących analizy oświadczeń majątkowych.
7. Zasada jawności oświadczeń majątkowych na stronie Biuletynu Informacji Publicznej.
8. Potencjalne skutki niezłożenia oświadczenia majątkowego.
9. Skuteczne dostarczanie wezwania do złożenia oświadczenia majątkowego.
10. Przedstawienie i analiza otwartego katalogu powtarzających się nieprawidłowości – najczęściej wynikających z nieuwagi w składanych oświadczeniach majątkowych radnych i wójtów (burmistrzów, prezydentów, starostów i marszałków województw) oraz innych osób zobowiązanych.
11. Pytania uczestników szkolenia.
12. Podsumowanie i zakończenie szkolenia – wnioski na przyszłość i indywidualne rozmowy z uczestnikami.

Prowadzący: pracownik Opolskiego Urzędu Wojewódzkiego, od 20 lat zajmujący się rozpatrywaniem i załatwianiem skarg i wniosków, w tym ich kontrolą w urzędach administracji publicznej na terenie województwa opolskiego; autor wielu publikacji w zakresie skarg i wniosków na łamach „Gazety Samorządu
i Administracji”; od ośmiu lat egzaminator Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej we Wrocławiu w zawodzie technik administracji, aktualnie w ramach kwalifikacji A.68 (Obsługa klienta w jednostkach administracji); były starszy wykładowca Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Opolskiego; prowadzi szkolenia dla pracowników administracji publicznej na terenie całego kraju; wykładowca i nauczyciel z wieloletnim doświadczeniem.
Od kilku lat kierownik Oddziału Kontroli Skarg w Wydziale Nadzoru i Kontroli Opolskiego Urzędu Wojewódzkiego

 

Zgłoszenia:
Zgłoszenia można dokonywać poprzez stronę internetową (www.opole.frdl.pl), faksem bądź listownie dostarczając do nas wypełnioną
KARTĘ ZGŁOSZENIA najpóźniej do dnia 19 marca 2019 r.

 

Szkolenia realizujemy również w formie zamkniętej na terenie Instytucji lub we wskazanej lokalizacji.
Zapytania prosimy kierować na adres e-mail: biuro@opole.frdl.pl

« All Szkolenia

  • To event minęło.

Oświadczenia majątkowe w jednostkach samorządu terytorialnego – terminy i katalog osób zobowiązanych do złożenia oświadczenia majątkowego. Podstawowe pojęcia i zasady prawidłowego wypełniania, składania i publikowania oświadczeń majątkowych – problemy i zagadnienia interpretacyjne

Marzec 21 @ 09:00 - 14:00

Adresaci:

Szkolenie skierowane jest do osób zajmujących się nadzorem nad przestrzeganiem przepisów antykorupcyjnych ze szczególnym uwzględnieniem o osób odpowiedzialnych za politykę kadrową urzędu oraz nadzór nad składaniem oświadczeń majątkowych. Do udziału w szkoleniu zapraszamy również radnych wszystkich szczebli ze szczególnym uwzględnieniem przewodniczących rad.

Program:
1. Najważniejsze przepisy regulujące zasady prawidłowego wypełnienia, składania i publikowania oświadczeń majątkowych w jednostce samorządu terytorialnego.
2. Podstawowe pojęcia i zasady prawidłowego wypełniania, składania, analizy, publikowania i archiwizacji oświadczeń majątkowych. Analiza przepisów na przykładzie ustawy o samorządzie gminnym.
3. Dokładna analiza zasad poprawnego wypełnienia poszczególnych rubryk wzorów formularzy oświadczeń majątkowych na przykładzie rozporządzeń w samorządzie gminnym, powiatowym i województwa.
4. Przedstawienie zakresu przedmiotowego składanych oświadczeń majątkowych.
5. Główne terminy i katalog osób zobowiązanych do złożenia oświadczenia majątkowego.
6. Opis szczegółowych zadań i wykazu podmiotów przyjmujących i dokonujących analizy oświadczeń majątkowych.
7. Zasada jawności oświadczeń majątkowych na stronie Biuletynu Informacji Publicznej.
8. Potencjalne skutki niezłożenia oświadczenia majątkowego.
9. Skuteczne dostarczanie wezwania do złożenia oświadczenia majątkowego.
10. Przedstawienie i analiza otwartego katalogu powtarzających się nieprawidłowości – najczęściej wynikających z nieuwagi w składanych oświadczeniach majątkowych radnych i wójtów (burmistrzów, prezydentów, starostów i marszałków województw) oraz innych osób zobowiązanych.
11. Pytania uczestników szkolenia.
12. Podsumowanie i zakończenie szkolenia – wnioski na przyszłość i indywidualne rozmowy z uczestnikami.

Prowadzący: pracownik Opolskiego Urzędu Wojewódzkiego, od 20 lat zajmujący się rozpatrywaniem i załatwianiem skarg i wniosków, w tym ich kontrolą w urzędach administracji publicznej na terenie województwa opolskiego; autor wielu publikacji w zakresie skarg i wniosków na łamach „Gazety Samorządu
i Administracji”; od ośmiu lat egzaminator Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej we Wrocławiu w zawodzie technik administracji, aktualnie w ramach kwalifikacji A.68 (Obsługa klienta w jednostkach administracji); były starszy wykładowca Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Opolskiego; prowadzi szkolenia dla pracowników administracji publicznej na terenie całego kraju; wykładowca i nauczyciel z wieloletnim doświadczeniem.
Od kilku lat kierownik Oddziału Kontroli Skarg w Wydziale Nadzoru i Kontroli Opolskiego Urzędu Wojewódzkiego

 

Zgłoszenia:
Zgłoszenia można dokonywać poprzez stronę internetową (www.opole.frdl.pl), faksem bądź listownie dostarczając do nas wypełnioną
KARTĘ ZGŁOSZENIA najpóźniej do dnia 19 marca 2019 r.

 

Szkolenia realizujemy również w formie zamkniętej na terenie Instytucji lub we wskazanej lokalizacji.
Zapytania prosimy kierować na adres e-mail: biuro@opole.frdl.pl

Szczegóły

Data:
Marzec 21
Czas:
09:00 - 14:00
Wydarzenie Category:

Organizator

Opolskie Centrum Demokracji Lokalnej FRDL
Telefon:
(077) 454-48-29
Email:
szkolenia@opole.frdl.pl
Strona internetowa:
http://www.opole.frdl.pl

Miejsce

Opolskie Centrum Demokracji Lokalnej FRDL
ul. Krakowska 51,
Opole, 45-018
+ Google Map
Telefon:
77/ 453 68 25