Oświadczenia majątkowe w nowej kadencji. Jak należy prawidłowo wypełnić i opublikować oświadczenia majątkowe?

Data szkolenia

13-12-2018

Godzina

09:00 - 14:00

Miejsce szkolenia

Opolskie Centrum Demokracji Lokalnej FRDL
ul. Krakowska 51
Opole, 45-018

Cena szkolenia

Cena szkolenia do 10.12. wynosi 314,50 zł

Po 10.12. cena szkolenia wynosi 370,00 zł

Dla drugiej osoby z tej samej Instytucji rabat 10% od ceny netto. W przypadku szkoleń finansowanych ze środków publicznych do ceny szkolenia nie doliczamy VAT. Koszt obejmuje: materiały szkoleniowe, zaświadczenie, przerwy kawowe i lunch. Płatność przelewem, na podstawie faktury wystawionej w dniu szkolenia. Rezygnacja musi nastąpić w formie pisemnej faksem na numer: 77 453 68 25 w. 27 lub e-mailem na biuro@opole.frdl.pl najpóźniej na 2 dni robocze przed terminem szkolenia. Rezygnacja w terminie późniejszym wiąże się z koniecznością pokrycia kosztów organizacyjnych w wysokości 100%. Opolskie Centrum Demokracji Lokalnej FRDL zastrzega sobie prawo do odwołania szkolenia z przyczyn niezależnych od OCDL FRDL.

Formularz

O szkoleniu

Adresaci:
Sekretarze, pracownicy biur rad, osoby zobowiązane do składania oświadczeń majątkowych (członkowie organów samorządowych – wójtowie, starostowie, przewodniczący rad i radni, kierownicy jednostek organizacyjnych oraz osoby wydające decyzje administracyjne), osoby dokonujące analizy oświadczeń i pracownicy urzędów odpowiedzialni za przyjmowanie, publikowanie i przechowywanie oświadczeń majątkowych.

Korzyści ze szkolenia
Przedstawienie praktycznych aspektów dotyczących oświadczeń majątkowych:
•kto powinien je składać?
•w jakim terminie należy je składać?
•jak je prawidłowo wypełnić?
•czy należy ujawniać informacje dotyczące małżonka?
•jaki stan majątkowy powinien być wykazany w pierwszym składanym oświadczeniu majątkowym?
•jakie są sankcje za niezłożenie oświadczenia majątkowego lub za złożenie oświadczenia po terminie?
•jak opublikować oświadczenie majątkowe w świetle przepisów o RODO?
Celem szkolenia jest uzyskanie wiedzy i praktycznych informacji z zakresu wypełniania, składania i publikacji oświadczeń majątkowych w nowej kadencji 2018-2023. Wskazanie, kto obejmuje obowiązek składania oświadczeń, jakie są zasady ich składania wraz z omówieniem aktualnego orzecznictwa.

Program:
1.Podmioty objęte obowiązkiem składania oświadczeń majątkowych na podstawie ustaw o ustroju samorządów
2.Przedmiot objęty treścią oświadczenia
•problemy praktyczne – majątek odrębny oraz majątek objęty małżeńską wspólnością majątkową
•czy w oświadczeniu majątkowym ujawnia się informacje dotyczące zarobków współmałżonka?
3.Zasady wypełniania oświadczeń majątkowych
4.Terminy składania oświadczeń majątkowych
5.Pierwsze w kadencji oświadczenie majątkowe – zasady i reguły jego składania. Jaki stan majątkowy powinien być wykazany w pierwszym składanym oświadczeniu majątkowym?
6.Sprawdzanie, analiza i korekty oświadczeń majątkowych
7.Publikowanie oświadczeń majątkowych
8.Skutki (sankcje) niezłożenia oświadczenia majątkowego
9.Przechowywanie oświadczeń majątkowych
10.Najnowsze orzecznictwo dotyczące oświadczeń majątkowych
11.Ograniczenie działalności gospodarczej i zawodowej radnego – szczegółowe omówienie
12.Panel dyskusyjny.

Prowadzący: radca prawny z wieloletnim doświadczeniem zawodowym w administracji publicznej, członek SKO, doświadczony wykładowca, ekspert z zakresu ochrony danych osobowych, oświadczeń majątkowych, kontroli zarządczej, doświadczony wykładowca m.in. w ośrodkach Fundacji Rozwoju Demokracji Lokalnej.

Zgłoszenia:
Zgłoszenia można dokonywać poprzez stronę internetową (www.opole.frdl.pl), faksem bądź listownie dostarczając do nas wypełnioną KARTĘ ZGŁOSZENIA najpóźniej do dnia 10 grudnia 2018 r.

Szkolenia realizujemy również w formie zamkniętej na terenie Instytucji lub we wskazanej lokalizacji.
Zapytania prosimy kierować na adres e-mail: biuro@opole.frdl.pl

« All Szkolenia

  • To event minęło.

Oświadczenia majątkowe w nowej kadencji. Jak należy prawidłowo wypełnić i opublikować oświadczenia majątkowe?

13 grudnia 2018 @ 09:00 - 14:00

Adresaci:
Sekretarze, pracownicy biur rad, osoby zobowiązane do składania oświadczeń majątkowych (członkowie organów samorządowych – wójtowie, starostowie, przewodniczący rad i radni, kierownicy jednostek organizacyjnych oraz osoby wydające decyzje administracyjne), osoby dokonujące analizy oświadczeń i pracownicy urzędów odpowiedzialni za przyjmowanie, publikowanie i przechowywanie oświadczeń majątkowych.

Korzyści ze szkolenia
Przedstawienie praktycznych aspektów dotyczących oświadczeń majątkowych:
•kto powinien je składać?
•w jakim terminie należy je składać?
•jak je prawidłowo wypełnić?
•czy należy ujawniać informacje dotyczące małżonka?
•jaki stan majątkowy powinien być wykazany w pierwszym składanym oświadczeniu majątkowym?
•jakie są sankcje za niezłożenie oświadczenia majątkowego lub za złożenie oświadczenia po terminie?
•jak opublikować oświadczenie majątkowe w świetle przepisów o RODO?
Celem szkolenia jest uzyskanie wiedzy i praktycznych informacji z zakresu wypełniania, składania i publikacji oświadczeń majątkowych w nowej kadencji 2018-2023. Wskazanie, kto obejmuje obowiązek składania oświadczeń, jakie są zasady ich składania wraz z omówieniem aktualnego orzecznictwa.

Program:
1.Podmioty objęte obowiązkiem składania oświadczeń majątkowych na podstawie ustaw o ustroju samorządów
2.Przedmiot objęty treścią oświadczenia
•problemy praktyczne – majątek odrębny oraz majątek objęty małżeńską wspólnością majątkową
•czy w oświadczeniu majątkowym ujawnia się informacje dotyczące zarobków współmałżonka?
3.Zasady wypełniania oświadczeń majątkowych
4.Terminy składania oświadczeń majątkowych
5.Pierwsze w kadencji oświadczenie majątkowe – zasady i reguły jego składania. Jaki stan majątkowy powinien być wykazany w pierwszym składanym oświadczeniu majątkowym?
6.Sprawdzanie, analiza i korekty oświadczeń majątkowych
7.Publikowanie oświadczeń majątkowych
8.Skutki (sankcje) niezłożenia oświadczenia majątkowego
9.Przechowywanie oświadczeń majątkowych
10.Najnowsze orzecznictwo dotyczące oświadczeń majątkowych
11.Ograniczenie działalności gospodarczej i zawodowej radnego – szczegółowe omówienie
12.Panel dyskusyjny.

Prowadzący: radca prawny z wieloletnim doświadczeniem zawodowym w administracji publicznej, członek SKO, doświadczony wykładowca, ekspert z zakresu ochrony danych osobowych, oświadczeń majątkowych, kontroli zarządczej, doświadczony wykładowca m.in. w ośrodkach Fundacji Rozwoju Demokracji Lokalnej.

Zgłoszenia:
Zgłoszenia można dokonywać poprzez stronę internetową (www.opole.frdl.pl), faksem bądź listownie dostarczając do nas wypełnioną KARTĘ ZGŁOSZENIA najpóźniej do dnia 10 grudnia 2018 r.

Szkolenia realizujemy również w formie zamkniętej na terenie Instytucji lub we wskazanej lokalizacji.
Zapytania prosimy kierować na adres e-mail: biuro@opole.frdl.pl

Szczegóły

Data:
13 grudnia 2018
Czas:
09:00 - 14:00
Wydarzenie Categories:
,

Organizator

Opolskie Centrum Demokracji Lokalnej FRDL
Telefon:
(077) 454-48-29
Email:
szkolenia@opole.frdl.pl
Strona internetowa:
http://www.opole.frdl.pl

Miejsce

Opolskie Centrum Demokracji Lokalnej FRDL
ul. Krakowska 51
Opole, 45-018
+ Google Map
Telefon:
77/ 453 68 25