Planowanie przestrzenne w gminie. Realizacja ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym. Uchwalanie studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy oraz miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego, jako jeden z elementów kształtowania i prowadzenia polityki przestrzennej na terenie gminy.

Data szkolenia

05-03-2019

Godzina

09:00 - 14:00

Miejsce szkolenia

Opolskie Centrum Demokracji Lokalnej FRDL
ul. Krakowska 51,
Opole, 45-018

Cena szkolenia

Cena szkolenia do 26.02. wynosi 314,50 zł

Po 26.02. cena szkolenia wynosi 370,00 zł

Dla drugiej osoby z tej samej Instytucji rabat 10% od ceny netto. W przypadku szkoleń finansowanych ze środków publicznych do ceny szkolenia nie doliczamy VAT. Koszt obejmuje: materiały szkoleniowe, zaświadczenie, przerwy kawowe i lunch. Płatność przelewem, na podstawie faktury wystawionej w dniu szkolenia. Rezygnacja musi nastąpić w formie pisemnej faksem na numer: 77 453 68 25 w. 27 lub e-mailem na biuro@opole.frdl.pl najpóźniej na 2 dni robocze przed terminem szkolenia. Rezygnacja w terminie późniejszym wiąże się z koniecznością pokrycia kosztów organizacyjnych w wysokości 100%. Opolskie Centrum Demokracji Lokalnej FRDL zastrzega sobie prawo do odwołania szkolenia z przyczyn niezależnych od OCDL FRDL.

Formularz

O szkoleniu

Adresaci:
Szkolenie skierowane do pracowników urzędów miast i gmin oraz starostw wydziałów planowania przestrzennego, geodezji, nieruchomości urbanistyki i architektury oraz budownictwa.

Cel:
Zdobycie podstawowej wiedzy z zakresu kształtowania i prowadzenia polityki przestrzennej na terenie gminy, wynikającej z ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym.

Program:

1.Właściwość organów w zakresie kształtowania i prowadzenia polityki przestrzennej.
2.Uchwała rady gminy o przystąpieniu do sporządzenia studium/planu.
3.Składanie wniosków (terminy).
4.Obszar opracowania.
5.Obowiązkowa zawartość studium/planu.
6.Współdziałanie organów opiniujących i uzgadniających.
7.Strategiczna ocena oddziaływania na środowisko, jako niezbędny element procedury
tworzenia studium/planu;
8.Zadania wójta, burmistrza lub prezydenta przy sporządzaniu projektów studium/planu.
9.Wykładanie do publicznego wglądu projektów studium/planu (terminy).
10.Rozpatrywanie przez radę gminy nieuwzględnionych uwag.
11.Uchwała rady gminy o uchwaleniu studium/planu:
-tekst i rysunek studium oraz rozstrzygnięcie o sposobie rozpatrzenia uwag, jako
-załączniki do uchwały;
-część tekstowa planu, jako treść uchwały;
-część graficzna planu oraz wymagane rozstrzygnięcia, jako załącznik do uchwały.
12.Organ nadzoru. Zadania i uprawnienia:
-rozstrzygnięcia nadzorcze (terminy);
-zarządzenia zastępcze;
-zaskarżalność rozstrzygnięć i zarządzeń przez radę gminy.
13.Wiążąca rola studium.
14.Plan miejscowy, jako akt prawa miejscowego.
15.Procedura zmiany studium lub planu.

Prowadząca: długoletni pracownik Opolskiego Urzędu Wojewódzkiego, w zakresie prawa budowlanego i planowania przestrzennego, pozaetatowy członek Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Opolu, wykładowca z wieloletnim doświadczeniem.

Zgłoszenia można dokonywać poprzez stronę internetową (www.opole.frdl.pl), faksem bądź listownie dostarczając do nas wypełnioną KARTĘ ZGŁOSZENIA najpóźniej do dnia 28 lutego 2019 r.

Szkolenia realizujemy również w formie zamkniętej na terenie Instytucji lub we wskazanej lokalizacji.
Zapytania prosimy kierować na adres e-mail: biuro@opole.frdl.pl

« All Szkolenia

  • To event minęło.

Planowanie przestrzenne w gminie. Realizacja ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym. Uchwalanie studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy oraz miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego, jako jeden z elementów kształtowania i prowadzenia polityki przestrzennej na terenie gminy.

Marzec 5 @ 09:00 - 14:00

Adresaci:
Szkolenie skierowane do pracowników urzędów miast i gmin oraz starostw wydziałów planowania przestrzennego, geodezji, nieruchomości urbanistyki i architektury oraz budownictwa.

Cel:
Zdobycie podstawowej wiedzy z zakresu kształtowania i prowadzenia polityki przestrzennej na terenie gminy, wynikającej z ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym.

Program:

1.Właściwość organów w zakresie kształtowania i prowadzenia polityki przestrzennej.
2.Uchwała rady gminy o przystąpieniu do sporządzenia studium/planu.
3.Składanie wniosków (terminy).
4.Obszar opracowania.
5.Obowiązkowa zawartość studium/planu.
6.Współdziałanie organów opiniujących i uzgadniających.
7.Strategiczna ocena oddziaływania na środowisko, jako niezbędny element procedury
tworzenia studium/planu;
8.Zadania wójta, burmistrza lub prezydenta przy sporządzaniu projektów studium/planu.
9.Wykładanie do publicznego wglądu projektów studium/planu (terminy).
10.Rozpatrywanie przez radę gminy nieuwzględnionych uwag.
11.Uchwała rady gminy o uchwaleniu studium/planu:
-tekst i rysunek studium oraz rozstrzygnięcie o sposobie rozpatrzenia uwag, jako
-załączniki do uchwały;
-część tekstowa planu, jako treść uchwały;
-część graficzna planu oraz wymagane rozstrzygnięcia, jako załącznik do uchwały.
12.Organ nadzoru. Zadania i uprawnienia:
-rozstrzygnięcia nadzorcze (terminy);
-zarządzenia zastępcze;
-zaskarżalność rozstrzygnięć i zarządzeń przez radę gminy.
13.Wiążąca rola studium.
14.Plan miejscowy, jako akt prawa miejscowego.
15.Procedura zmiany studium lub planu.

Prowadząca: długoletni pracownik Opolskiego Urzędu Wojewódzkiego, w zakresie prawa budowlanego i planowania przestrzennego, pozaetatowy członek Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Opolu, wykładowca z wieloletnim doświadczeniem.

Zgłoszenia można dokonywać poprzez stronę internetową (www.opole.frdl.pl), faksem bądź listownie dostarczając do nas wypełnioną KARTĘ ZGŁOSZENIA najpóźniej do dnia 28 lutego 2019 r.

Szkolenia realizujemy również w formie zamkniętej na terenie Instytucji lub we wskazanej lokalizacji.
Zapytania prosimy kierować na adres e-mail: biuro@opole.frdl.pl

Szczegóły

Data:
Marzec 5
Czas:
09:00 - 14:00
Wydarzenie Category:

Organizator

Opolskie Centrum Demokracji Lokalnej FRDL
Telefon:
(077) 454-48-29
Email:
szkolenia@opole.frdl.pl
Strona internetowa:
http://www.opole.frdl.pl

Miejsce

Opolskie Centrum Demokracji Lokalnej FRDL
ul. Krakowska 51,
Opole, 45-018
+ Google Map
Telefon:
77/ 453 68 25