Platforma EPUAP2 i jej miejsce w obiegu dokumentów w urzędzie – warsztaty komputerowe

Data szkolenia

06-05-2020

Godzina

09:00 - 14:00

Miejsce szkolenia

Opolskie Centrum Demokracji Lokalnej FRDL
ul. Krakowska 51,
Opole,

Cena szkolenia

Cena szkolenia do 29.04. wynosi 382,50 zł

Po 29.04. cena szkolenia wynosi 450,00 zł

Dla drugiej osoby z tej samej Instytucji rabat 10% od ceny netto. W przypadku szkoleń finansowanych ze środków publicznych do ceny szkolenia nie doliczamy VAT. Koszt obejmuje: materiały szkoleniowe, zaświadczenie, przerwy kawowe i lunch. Płatność przelewem, na podstawie faktury wystawionej w dniu szkolenia. Rezygnacja musi nastąpić w formie pisemnej lub e-mailem na biuro@opole.frdl.pl najpóźniej na 2 dni robocze przed terminem szkolenia. Rezygnacja w terminie późniejszym wiąże się z koniecznością pokrycia kosztów organizacyjnych w wysokości 100%. Opolskie Centrum Demokracji Lokalnej FRDL zastrzega sobie prawo do odwołania szkolenia z przyczyn niezależnych od OCDL FRDL.

Formularz

O szkoleniu

Adresaci:
Osoby decyzyjne zainteresowane wdrażaniem usług administracyjnych świadczonych drogą elektroniczną, informatycy, redaktorzy Biuletynu Informacji Publicznej oraz wszyscy pracownicy realizujący zadania publiczne wynikające z ustawy o informatyzacji podmiotów realizujących zadania publiczne.

Korzyści:
Zapraszamy na zajęcia praktyczne, prowadzone z wykorzystaniem komputerów, pozwalające na zdobycie wiedzy na temat funkcjonowania platformy EPUAP2 w kontekście obiegu dokumentacji urzędowej.
Przedstawienie pracownikom administracji publicznej niezbędnej wiedzy z zakresu funkcjonowania Platformy Usług Administracji Publicznej (ePUAP 2).

Program:
I.Obowiązki podmiotów realizujących zadania publiczne- podstawa prawna
1.Doręczanie dokumentów elektronicznych – w jakich sytuacjach ma zastosowanie poczta elektroniczna, a w jakich elektroniczna skrzynka podawcza
2.Zakres niezbędnych informacji do opublikowania na stronach podmiotowych Biuletynów Informacji Publicznej
3.Kiedy stosujemy podpis kwalifikowany
4.Sporządzanie pism w formie dokumentów elektronicznych
5.Sporządzanie kopii pism otrzymanych w postaci elektronicznej
6.Wymiana dokumentów pomiędzy podmiotami realizującymi zadania publiczne
II.ePUAP2 – platforma w praktyce
1.Widok ekranu spraw i opis sprawy
2.Podział na dwie strefy i funkcjonalności z nim związane
3.Opis zdarzenia i spraw z nim związanych
4.ePUAP2- proces zakładania konta
5.ePUAP2 – bezpłatna skrzynka podawcza
6.Odbieranie dokumentów
7.Tworzenie, wypełnianie i podpisywanie nowego dokumentu
8.Profil Zaufany (Uzyskanie, podpisywanie, zarządzanie, unieważnianie)
9.Załączanie dokumentów ze dysku i lokalnego składu
10.Wysyłanie dokumentów
11.Wysyłanie dokumentów poprzez folder „Robocze”
12.Wysyłanie testowe
13.Mass mailing
14.Przenoszenie dokumentów między skrytkami
15.Wysyłanie dokumentów do osób prywatnych oraz firm, kancelarii komorniczych i innych jednostek nieposiadających konta instytucji
16.Przekazywanie dokumentów wg właściwości
17.Sporządzanie kopii roboczej
18.Przeglądanie raportów
19.Centralne Repozytorium Wzorów Dokumentów.Wyszukiwanie wzorów w CRD (Standardowe, Zaawansowane, Pełnoekranowe). Przeglądanie wzorów w CRD. Szczegóły wzoru
20.Sposoby identyfikacji użytkowników systemów teleinformatycznych (podpis elektroniczny, profil zaufany)
21.Rejestr zdarzeń (wyszukiwanie operacji)
III.ESP – Operacje
1.Operacje na składzie. Ustawienia i zarządzanie składem. Tworzenie nowego składu. Usuwanie i eksport składu. Przypinanie, usuwanie skrytki w składzie. Ustawianie powiadomień z poziomu składu. Ustalanie preferowanych składów
IV.ePUAP2 – Panel „Zarządzanie”
1.Wysyłanie zaproszeń do organizacji. Konto „Gość”, a „Administrator”- różnice. Nadawanie uprawnień Gościa i Administratora w systemie. Zaproszenie osoby posiadającej konto na EPUAP2 i nieposiadającej konta
2.Zmiana uprawnień z poziomu zakładki „Uprawnienia” (Nadawanie i odbieranie uprawnień Gościa i Administratora)
V.Panel „Administrowanie”
1.Zakładka „Usługi i ustawienia”. Przeglądanie zapotrzebowania i dodawanie opisu usługi
2.Zakładka „Budowanie usług”. Podgląd opublikowanych Kart Spraw. Utworzenie Karty Sprawy
3.Zakładka „Skrytki”. Formatka „Przeglądanie UPO” (Jak wyszukać zaginione UPO). Formatka „Awaryjne pobieranie”
4.Konfiguracja skrytek (ESP, Domyślna oraz pozostałe). Konfiguracja zakładek: „Ogólne”, „Tryb pracy”, „Powiadomienia”, „Ustawienia szczegółowe”, „Ustawienia transmisji”, „Schematy i reguły”
5.Zakładka „Formularze”. Import oraz budowa formularza
6.Zakładka „Wzory lokalne”. Import oraz dodanie nowego wzoru

Prowadzący: dyplomowany Archiwista, absolwent Instytutu Historii Uniwersytetu Śląskiego na kierunku Historia, specjalizacja Archiwistyka i Zarządzanie Dokumentacją Współczesną. Czynny Inspektor Ochrony Danych Osobowych. Były Specjalista ds. Archiwizacji oraz Kierownik Projektów w ArchiDoc SA. Doświadczenie zawodowe w charakterze archiwisty oraz w kierowaniu projektami archiwizacji dokumentacji. Wieloletnie doświadczenie w prowadzeniu szkoleń z zakresu archiwizacji dokumentacji, systemów teleinformatycznych (w szczególności EPUAP2), prawa archiwalnego, administracyjnego, ochrony danych osobowych oraz zarządzania dokumentem i podpisem elektronicznym dla wielu instytucji państwowych, samorządowych i firm prywatnych.

Zgłoszenia:
Zgłoszeń można dokonywać poprzez stronę internetową (www.opole.frdl.pl) lub wysyłając do nas wypełniona kartę zgłoszenia mailem (biuro@opole.frdl.pl) najpóźniej do dnia 30 kwietnia 2020 r.

Szkolenia realizujemy również w formie zamkniętej na terenie Instytucji lub we wskazanej lokalizacji.
Zapytania prosimy kierować na adres e-mail: biuro@opole.frdl.pl

« All Szkolenia

Platforma EPUAP2 i jej miejsce w obiegu dokumentów w urzędzie – warsztaty komputerowe

Maj 6 @ 09:00 - 14:00

Adresaci:
Osoby decyzyjne zainteresowane wdrażaniem usług administracyjnych świadczonych drogą elektroniczną, informatycy, redaktorzy Biuletynu Informacji Publicznej oraz wszyscy pracownicy realizujący zadania publiczne wynikające z ustawy o informatyzacji podmiotów realizujących zadania publiczne.

Korzyści:
Zapraszamy na zajęcia praktyczne, prowadzone z wykorzystaniem komputerów, pozwalające na zdobycie wiedzy na temat funkcjonowania platformy EPUAP2 w kontekście obiegu dokumentacji urzędowej.
Przedstawienie pracownikom administracji publicznej niezbędnej wiedzy z zakresu funkcjonowania Platformy Usług Administracji Publicznej (ePUAP 2).

Program:
I.Obowiązki podmiotów realizujących zadania publiczne- podstawa prawna
1.Doręczanie dokumentów elektronicznych – w jakich sytuacjach ma zastosowanie poczta elektroniczna, a w jakich elektroniczna skrzynka podawcza
2.Zakres niezbędnych informacji do opublikowania na stronach podmiotowych Biuletynów Informacji Publicznej
3.Kiedy stosujemy podpis kwalifikowany
4.Sporządzanie pism w formie dokumentów elektronicznych
5.Sporządzanie kopii pism otrzymanych w postaci elektronicznej
6.Wymiana dokumentów pomiędzy podmiotami realizującymi zadania publiczne
II.ePUAP2 – platforma w praktyce
1.Widok ekranu spraw i opis sprawy
2.Podział na dwie strefy i funkcjonalności z nim związane
3.Opis zdarzenia i spraw z nim związanych
4.ePUAP2- proces zakładania konta
5.ePUAP2 – bezpłatna skrzynka podawcza
6.Odbieranie dokumentów
7.Tworzenie, wypełnianie i podpisywanie nowego dokumentu
8.Profil Zaufany (Uzyskanie, podpisywanie, zarządzanie, unieważnianie)
9.Załączanie dokumentów ze dysku i lokalnego składu
10.Wysyłanie dokumentów
11.Wysyłanie dokumentów poprzez folder „Robocze”
12.Wysyłanie testowe
13.Mass mailing
14.Przenoszenie dokumentów między skrytkami
15.Wysyłanie dokumentów do osób prywatnych oraz firm, kancelarii komorniczych i innych jednostek nieposiadających konta instytucji
16.Przekazywanie dokumentów wg właściwości
17.Sporządzanie kopii roboczej
18.Przeglądanie raportów
19.Centralne Repozytorium Wzorów Dokumentów.Wyszukiwanie wzorów w CRD (Standardowe, Zaawansowane, Pełnoekranowe). Przeglądanie wzorów w CRD. Szczegóły wzoru
20.Sposoby identyfikacji użytkowników systemów teleinformatycznych (podpis elektroniczny, profil zaufany)
21.Rejestr zdarzeń (wyszukiwanie operacji)
III.ESP – Operacje
1.Operacje na składzie. Ustawienia i zarządzanie składem. Tworzenie nowego składu. Usuwanie i eksport składu. Przypinanie, usuwanie skrytki w składzie. Ustawianie powiadomień z poziomu składu. Ustalanie preferowanych składów
IV.ePUAP2 – Panel „Zarządzanie”
1.Wysyłanie zaproszeń do organizacji. Konto „Gość”, a „Administrator”- różnice. Nadawanie uprawnień Gościa i Administratora w systemie. Zaproszenie osoby posiadającej konto na EPUAP2 i nieposiadającej konta
2.Zmiana uprawnień z poziomu zakładki „Uprawnienia” (Nadawanie i odbieranie uprawnień Gościa i Administratora)
V.Panel „Administrowanie”
1.Zakładka „Usługi i ustawienia”. Przeglądanie zapotrzebowania i dodawanie opisu usługi
2.Zakładka „Budowanie usług”. Podgląd opublikowanych Kart Spraw. Utworzenie Karty Sprawy
3.Zakładka „Skrytki”. Formatka „Przeglądanie UPO” (Jak wyszukać zaginione UPO). Formatka „Awaryjne pobieranie”
4.Konfiguracja skrytek (ESP, Domyślna oraz pozostałe). Konfiguracja zakładek: „Ogólne”, „Tryb pracy”, „Powiadomienia”, „Ustawienia szczegółowe”, „Ustawienia transmisji”, „Schematy i reguły”
5.Zakładka „Formularze”. Import oraz budowa formularza
6.Zakładka „Wzory lokalne”. Import oraz dodanie nowego wzoru

Prowadzący: dyplomowany Archiwista, absolwent Instytutu Historii Uniwersytetu Śląskiego na kierunku Historia, specjalizacja Archiwistyka i Zarządzanie Dokumentacją Współczesną. Czynny Inspektor Ochrony Danych Osobowych. Były Specjalista ds. Archiwizacji oraz Kierownik Projektów w ArchiDoc SA. Doświadczenie zawodowe w charakterze archiwisty oraz w kierowaniu projektami archiwizacji dokumentacji. Wieloletnie doświadczenie w prowadzeniu szkoleń z zakresu archiwizacji dokumentacji, systemów teleinformatycznych (w szczególności EPUAP2), prawa archiwalnego, administracyjnego, ochrony danych osobowych oraz zarządzania dokumentem i podpisem elektronicznym dla wielu instytucji państwowych, samorządowych i firm prywatnych.

Zgłoszenia:
Zgłoszeń można dokonywać poprzez stronę internetową (www.opole.frdl.pl) lub wysyłając do nas wypełniona kartę zgłoszenia mailem (biuro@opole.frdl.pl) najpóźniej do dnia 30 kwietnia 2020 r.

Szkolenia realizujemy również w formie zamkniętej na terenie Instytucji lub we wskazanej lokalizacji.
Zapytania prosimy kierować na adres e-mail: biuro@opole.frdl.pl

Szczegóły

Data:
Maj 6
Czas:
09:00 - 14:00
Wydarzenie Categories:
, ,

Organizator

Opolskie Centrum Demokracji Lokalnej FRDL
Telefon:
(077) 454-48-29
Email:
szkolenia@opole.frdl.pl
Strona internetowa:
http://www.opole.frdl.pl

Miejsce

Opolskie Centrum Demokracji Lokalnej FRDL
ul. Krakowska 51,
Opole,
+ Google Map
Telefon:
77/ 453 68 25