Podatki lokalne i ordynacja podatkowa – wybrane problemy i planowane zmiany

Data szkolenia

16-10-2019

Godzina

10:00 - 15:00

Miejsce szkolenia

Opolskie Centrum Demokracji Lokalnej FRDL
ul. Krakowska 51,
Opole,

Cena szkolenia

Cena szkolenia do 9.10. wynosi 416,50 zł

Po 9.10. cena szkolenia wynosi 490,00 zł

Dla drugiej osoby z tej samej Instytucji rabat 10% od ceny netto. W przypadku szkoleń finansowanych ze środków publicznych do ceny szkolenia nie doliczamy VAT. Koszt obejmuje: materiały szkoleniowe, zaświadczenie, przerwy kawowe i lunch. Płatność przelewem, na podstawie faktury wystawionej w dniu szkolenia. Rezygnacja musi nastąpić w formie pisemnej lub e-mailem na biuro@opole.frdl.pl najpóźniej na 2 dni robocze przed terminem szkolenia. Rezygnacja w terminie późniejszym wiąże się z koniecznością pokrycia kosztów organizacyjnych w wysokości 100%. Opolskie Centrum Demokracji Lokalnej FRDL zastrzega sobie prawo do odwołania szkolenia z przyczyn niezależnych od OCDL FRDL.

Formularz

O szkoleniu

Adresaci:
Na szkolenie zapraszamy pracowników samorządowych organów podatkowych zajmujących się podatkami i opłatami lokalnymi. Zapraszamy skarbników, głównych księgowych, wydziały podatków i opłat lokalnych.

Cel:
Przedstawienie zmian w podatkach i opłatach lokalnych i planowanej nowelizacji ustawy Ordynacja podatkowa w kontekście samorządowych organów podatkowych.
Program szkolenia obejmuje m.in. następujące zagadnienia:
– wprowadzone i projektowane zmiany w zakresie podatków i opłat lokalnych a także ordynacji podatkowej;
– projekt nowej ordynacji podatkowej a gminy;
– uchwały podatkowe na 2020 r. – wybrane problemy;
– wybrane najnowsze orzecznictwo sądów administracyjnych w zakresie podatków i opłat lokalnych.

Program:
I.WPROWADZONE I PROJEKTOWANE ZMIANY W ZAKRESIE PODATKÓW I OPŁAT LOKALNYCH A TAKŻE ORDYNACJI PODATKOWEJ
1.Zmiany w opodatkowaniu gruntów pod sieciami technicznymi
2.Rozszerzenie wyłączenia z opodatkowania budowli w pasach drogowych
3.Zmiana zasad stosowana klauzuli przeciwko unikaniu opodatkowania
4.Zmiany w ordynacji podatkowej związane z wdrożeniem RODO
5.Zmiany w zakresie podatnika podatku rolnego w odniesieniu do gruntów znajdujących się w Krajowym Zasobie Nieruchomości
6.Nowy wzór zawiadomienia o zamiarze wszczęcia kontroli podatkowej
7.Nowy wzór imiennego upoważnienia do przeprowadzenia kontroli podatkowej
8.Od kiedy zaczną obowiązywać przepisy nowej Ordynacji podatkowej?
9.Zasady wypełniania, składania i korygowania nowych formularzy informacji i deklaracji na podatki lokalne
II.PROJEKT NOWEJ ORDYNACJI PODATKOWEJ A GMINY
1.Skarga gminy na decyzje SKO
2.Zawiadamianie gmin o opóźnieniach w załatwieniu sprawy przez SKO
3.Prawo gminy do wniesienia ponaglenia na działania SKO
4.Ograniczenie w gminach kosztów prowadzenia postępowań, które przewyższają kwotę uzyskanego podatku
5.Umorzenie podatku
6.Solidarność w prawie podatkowym
III.UCHWAŁY PODATKOWE NA 2020 R. – WYBRANE PROBLEMY
IV.WYBRANE NAJNOWSZE ORZECZNICTWO SĄDÓW ADMINISTRACYJNYCH W ZAKRESIE PODATKÓW I OPŁAT LOKALNYCH M.IN.:
1.Opodatkowanie silosów
2.Opłata targowa przy wyłożeniu towaru poza obręb budynku, w którym dokonuje się sprzedaży
3.Usługi gastronomiczne a opłata targowa
4.Czy domownik może skutecznie odebrać pismo adresowane do podatnika na poczcie?
5.Opodatkowanie urządzeń technicznych
6.Zwolnienie dla infrastruktury kolejowej po 1 stycznia 2017 r.
7.Opodatkowanie transformatorów i rozdzielni
8.Wydłużenie terminu przedawnienia wymiaru przy wadliwej informacji
9.Opodatkowanie gruntów rolnych pod napowietrznymi liniami elektroenergetycznymi

Prowadzący: profesor w Katedrze Prawa Podatkowego na Wydziale Prawa Uniwersytetu w Białymstoku, członek Komisji Kodyfikacyjnej Ogólnego Prawa Podatkowego, do 2011 r. członek Kolegium RIO w Białymstoku; członek Zespołu Eksperckiego ds. Lokalnego Prawa Podatkowego; specjalizuje się w prawie podatkowym, w tym w szczególności w problematyce podatków i opłat lokalnych oraz Ordynacji podatkowej; autor kilkudziesięciu publikacji z tego zakresu.

Zgłoszenia:
Zgłoszenia można dokonywać poprzez stronę internetową (www.opole.frdl.pl) lub listownie dostarczając do nas wypełnioną KARTĘ ZGŁOSZENIA najpóźniej do dnia 11 października 2019 r.
Szkolenia realizujemy również w formie zamkniętej na terenie Instytucji lub we wskazanej lokalizacji.
Zapytania prosimy kierować na adres e-mail: biuro@opole.frdl.pl

« All Szkolenia

  • To event minęło.

Podatki lokalne i ordynacja podatkowa – wybrane problemy i planowane zmiany

Październik 16 @ 10:00 - 15:00

Adresaci:
Na szkolenie zapraszamy pracowników samorządowych organów podatkowych zajmujących się podatkami i opłatami lokalnymi. Zapraszamy skarbników, głównych księgowych, wydziały podatków i opłat lokalnych.

Cel:
Przedstawienie zmian w podatkach i opłatach lokalnych i planowanej nowelizacji ustawy Ordynacja podatkowa w kontekście samorządowych organów podatkowych.
Program szkolenia obejmuje m.in. następujące zagadnienia:
– wprowadzone i projektowane zmiany w zakresie podatków i opłat lokalnych a także ordynacji podatkowej;
– projekt nowej ordynacji podatkowej a gminy;
– uchwały podatkowe na 2020 r. – wybrane problemy;
– wybrane najnowsze orzecznictwo sądów administracyjnych w zakresie podatków i opłat lokalnych.

Program:
I.WPROWADZONE I PROJEKTOWANE ZMIANY W ZAKRESIE PODATKÓW I OPŁAT LOKALNYCH A TAKŻE ORDYNACJI PODATKOWEJ
1.Zmiany w opodatkowaniu gruntów pod sieciami technicznymi
2.Rozszerzenie wyłączenia z opodatkowania budowli w pasach drogowych
3.Zmiana zasad stosowana klauzuli przeciwko unikaniu opodatkowania
4.Zmiany w ordynacji podatkowej związane z wdrożeniem RODO
5.Zmiany w zakresie podatnika podatku rolnego w odniesieniu do gruntów znajdujących się w Krajowym Zasobie Nieruchomości
6.Nowy wzór zawiadomienia o zamiarze wszczęcia kontroli podatkowej
7.Nowy wzór imiennego upoważnienia do przeprowadzenia kontroli podatkowej
8.Od kiedy zaczną obowiązywać przepisy nowej Ordynacji podatkowej?
9.Zasady wypełniania, składania i korygowania nowych formularzy informacji i deklaracji na podatki lokalne
II.PROJEKT NOWEJ ORDYNACJI PODATKOWEJ A GMINY
1.Skarga gminy na decyzje SKO
2.Zawiadamianie gmin o opóźnieniach w załatwieniu sprawy przez SKO
3.Prawo gminy do wniesienia ponaglenia na działania SKO
4.Ograniczenie w gminach kosztów prowadzenia postępowań, które przewyższają kwotę uzyskanego podatku
5.Umorzenie podatku
6.Solidarność w prawie podatkowym
III.UCHWAŁY PODATKOWE NA 2020 R. – WYBRANE PROBLEMY
IV.WYBRANE NAJNOWSZE ORZECZNICTWO SĄDÓW ADMINISTRACYJNYCH W ZAKRESIE PODATKÓW I OPŁAT LOKALNYCH M.IN.:
1.Opodatkowanie silosów
2.Opłata targowa przy wyłożeniu towaru poza obręb budynku, w którym dokonuje się sprzedaży
3.Usługi gastronomiczne a opłata targowa
4.Czy domownik może skutecznie odebrać pismo adresowane do podatnika na poczcie?
5.Opodatkowanie urządzeń technicznych
6.Zwolnienie dla infrastruktury kolejowej po 1 stycznia 2017 r.
7.Opodatkowanie transformatorów i rozdzielni
8.Wydłużenie terminu przedawnienia wymiaru przy wadliwej informacji
9.Opodatkowanie gruntów rolnych pod napowietrznymi liniami elektroenergetycznymi

Prowadzący: profesor w Katedrze Prawa Podatkowego na Wydziale Prawa Uniwersytetu w Białymstoku, członek Komisji Kodyfikacyjnej Ogólnego Prawa Podatkowego, do 2011 r. członek Kolegium RIO w Białymstoku; członek Zespołu Eksperckiego ds. Lokalnego Prawa Podatkowego; specjalizuje się w prawie podatkowym, w tym w szczególności w problematyce podatków i opłat lokalnych oraz Ordynacji podatkowej; autor kilkudziesięciu publikacji z tego zakresu.

Zgłoszenia:
Zgłoszenia można dokonywać poprzez stronę internetową (www.opole.frdl.pl) lub listownie dostarczając do nas wypełnioną KARTĘ ZGŁOSZENIA najpóźniej do dnia 11 października 2019 r.
Szkolenia realizujemy również w formie zamkniętej na terenie Instytucji lub we wskazanej lokalizacji.
Zapytania prosimy kierować na adres e-mail: biuro@opole.frdl.pl

Szczegóły

Data:
Październik 16
Czas:
10:00 - 15:00
Wydarzenie Categories:
,

Organizator

Opolskie Centrum Demokracji Lokalnej FRDL
Telefon:
(077) 454-48-29
Email:
szkolenia@opole.frdl.pl
Strona internetowa:
http://www.opole.frdl.pl

Miejsce

Opolskie Centrum Demokracji Lokalnej FRDL
ul. Krakowska 51,
Opole,
+ Google Map
Telefon:
77/ 453 68 25