Podstawy finansów publicznych dla niefinansistów

Data szkolenia

21-01-2019

Godzina

09:00 - 14:00

Miejsce szkolenia

Opolskie Centrum Demokracji Lokalnej FRDL
ul. Krakowska 51,
Opole, 45-018

Cena szkolenia

Cena szkolenia do 18.01. wynosi 314,50 zł

Po 18.01. cena szkolenia wynosi 370,00 zł

Dla drugiej osoby z tej samej Instytucji rabat 10% od ceny netto. W przypadku szkoleń finansowanych ze środków publicznych do ceny szkolenia nie doliczamy VAT. Koszt obejmuje: materiały szkoleniowe, zaświadczenie, przerwy kawowe i lunch. Płatność przelewem, na podstawie faktury wystawionej w dniu szkolenia. Rezygnacja musi nastąpić w formie pisemnej faksem na numer: 77 453 68 25 w. 27 lub e-mailem na biuro@opole.frdl.pl najpóźniej na 2 dni robocze przed terminem szkolenia. Rezygnacja w terminie późniejszym wiąże się z koniecznością pokrycia kosztów organizacyjnych w wysokości 100%. Opolskie Centrum Demokracji Lokalnej FRDL zastrzega sobie prawo do odwołania szkolenia z przyczyn niezależnych od OCDL FRDL.

Formularz

O szkoleniu

Adresaci:
Na szkolenie zapraszamy przede wszystkim kierowników jednostek budżetowych, pracowników komórek merytorycznych, radnych gmin/powiatów.

Cel:
Sektor finansów publicznych ma swoje bardzo specyficzne zasady funkcjonowania. Kierownicy i pracownicy jednostek sektora finansów publicznych mają problem z odnalezieniem się w gąszczu charakterystycznych zasad tego sektora, a przecież często ponoszą odpowiedzialność w tym zakresie. Szkolenie ma na celu podniesienie i uporządkowanie wiedzy uczestników w sposób łatwy i zrozumiały w zakresie podstawowych pojęć i zasad funkcjonowania finansów publicznych.

Korzyści ze szkolenia
•Poznasz, uzupełnisz, uporządkujesz sobie podstawowe pojęcia i zasady finansów publicznych,
•zrozumiesz specyfikę funkcjonowania sektora finansów publicznych,
•będziesz umiał lepiej porozumieć się z księgowym swojej jednostki.

Program:
1.Finanse publiczne:
•Pojęcia: środki publiczne, dochody, dochody bieżące i majątkowe, wydatki, wydatki bieżące i majątkowe, przychody, rozchody, nadwyżka/deficyt budżetowy, równanie budżetowe, jednostki sektora finansów publicznych,
•Funkcjonowanie jednostek organizacyjnych w systemie finansów jst.
•Jawność i przejrzystość finansów publicznych,
•Zasady gospodarowania środkami publicznymi m.in. klasyfikacja budżetowa, obieg dochodów i wydatków,
•Budżet i wieloletnia prognoza finansowa jednostki samorządu terytorialnego – zasady opracowania, uchwalania, wskaźniki zadłużenia, terminy, zmiany, sprawozdawczość, absolutorium.
•Wydatki niewygasające.
•Kontrola zarządcza i audyt wewnętrzny – istota.
•Dyscyplina finansów publicznych – naruszenia, odpowiedzialność.
2.Sesja pytań i odpowiedzi.

Prowadzący: wieloletni skarbnik gminy; wykładowca i doradca z zakresu rachunkowości budżetowej oraz finansów publicznych, w tym szczególnie budżetu zadaniowego i kontroli zarządczej, dla wielu ośrodków edukacyjnych oraz jednostek sektora finansów publicznych na terenie kraju; autorka publikacji w miesięcznikach „Finanse Publiczne” i „Rachunkowość budżetowa”.

Zgłoszenia:
Zgłoszenia można dokonywać poprzez stronę internetową (www.opole.frdl.pl), faksem bądź listownie dostarczając do nas wypełnioną KARTĘ ZGŁOSZENIA najpóźniej do dnia 18 stycznia 2019 r.

Szkolenia realizujemy również w formie zamkniętej na terenie Instytucji lub we wskazanej lokalizacji.
Zapytania prosimy kierować na adres e-mail: biuro@opole.frdl.pl

« All Szkolenia

  • To event minęło.

Podstawy finansów publicznych dla niefinansistów

Styczeń 21 @ 09:00 - 14:00

Adresaci:
Na szkolenie zapraszamy przede wszystkim kierowników jednostek budżetowych, pracowników komórek merytorycznych, radnych gmin/powiatów.

Cel:
Sektor finansów publicznych ma swoje bardzo specyficzne zasady funkcjonowania. Kierownicy i pracownicy jednostek sektora finansów publicznych mają problem z odnalezieniem się w gąszczu charakterystycznych zasad tego sektora, a przecież często ponoszą odpowiedzialność w tym zakresie. Szkolenie ma na celu podniesienie i uporządkowanie wiedzy uczestników w sposób łatwy i zrozumiały w zakresie podstawowych pojęć i zasad funkcjonowania finansów publicznych.

Korzyści ze szkolenia
•Poznasz, uzupełnisz, uporządkujesz sobie podstawowe pojęcia i zasady finansów publicznych,
•zrozumiesz specyfikę funkcjonowania sektora finansów publicznych,
•będziesz umiał lepiej porozumieć się z księgowym swojej jednostki.

Program:
1.Finanse publiczne:
•Pojęcia: środki publiczne, dochody, dochody bieżące i majątkowe, wydatki, wydatki bieżące i majątkowe, przychody, rozchody, nadwyżka/deficyt budżetowy, równanie budżetowe, jednostki sektora finansów publicznych,
•Funkcjonowanie jednostek organizacyjnych w systemie finansów jst.
•Jawność i przejrzystość finansów publicznych,
•Zasady gospodarowania środkami publicznymi m.in. klasyfikacja budżetowa, obieg dochodów i wydatków,
•Budżet i wieloletnia prognoza finansowa jednostki samorządu terytorialnego – zasady opracowania, uchwalania, wskaźniki zadłużenia, terminy, zmiany, sprawozdawczość, absolutorium.
•Wydatki niewygasające.
•Kontrola zarządcza i audyt wewnętrzny – istota.
•Dyscyplina finansów publicznych – naruszenia, odpowiedzialność.
2.Sesja pytań i odpowiedzi.

Prowadzący: wieloletni skarbnik gminy; wykładowca i doradca z zakresu rachunkowości budżetowej oraz finansów publicznych, w tym szczególnie budżetu zadaniowego i kontroli zarządczej, dla wielu ośrodków edukacyjnych oraz jednostek sektora finansów publicznych na terenie kraju; autorka publikacji w miesięcznikach „Finanse Publiczne” i „Rachunkowość budżetowa”.

Zgłoszenia:
Zgłoszenia można dokonywać poprzez stronę internetową (www.opole.frdl.pl), faksem bądź listownie dostarczając do nas wypełnioną KARTĘ ZGŁOSZENIA najpóźniej do dnia 18 stycznia 2019 r.

Szkolenia realizujemy również w formie zamkniętej na terenie Instytucji lub we wskazanej lokalizacji.
Zapytania prosimy kierować na adres e-mail: biuro@opole.frdl.pl

Szczegóły

Data:
Styczeń 21
Czas:
09:00 - 14:00
Wydarzenie Category:

Organizator

Opolskie Centrum Demokracji Lokalnej FRDL
Telefon:
(077) 454-48-29
Email:
szkolenia@opole.frdl.pl
Strona internetowa:
http://www.opole.frdl.pl

Miejsce

Opolskie Centrum Demokracji Lokalnej FRDL
ul. Krakowska 51,
Opole, 45-018
+ Google Map
Telefon:
77/ 453 68 25