Podstawy prawne funkcjonowania samorządowych instytucji kultury. Statuty i regulaminy organizacyjne instytucji kultury. Orzecznictwo sądów.

Data szkolenia

23-05-2019

Godzina

10:00 - 15:00

Miejsce szkolenia

Opolskie Centrum Demokracji Lokalnej FRDL
ul. Krakowska 51,
Opole, 45-018

Cena szkolenia

Cena szkolenia do 16.05. wynosi 314,50 zł

Po 16.05. cena szkolenia wynosi 370,00 zł

Dla drugiej osoby z tej samej Instytucji rabat 10% od ceny netto. W przypadku szkoleń finansowanych ze środków publicznych do ceny szkolenia nie doliczamy VAT. Koszt obejmuje: materiały szkoleniowe, zaświadczenie, przerwy kawowe i lunch. Płatność przelewem, na podstawie faktury wystawionej w dniu szkolenia. Rezygnacja musi nastąpić w formie pisemnej faksem na numer: 77 453 68 25 w. 27 lub e-mailem na biuro@opole.frdl.pl najpóźniej na 2 dni robocze przed terminem szkolenia. Rezygnacja w terminie późniejszym wiąże się z koniecznością pokrycia kosztów organizacyjnych w wysokości 100%. Opolskie Centrum Demokracji Lokalnej FRDL zastrzega sobie prawo do odwołania szkolenia z przyczyn niezależnych od OCDL FRDL.

Formularz

O szkoleniu

Adresaci:

Szkolenie adresowane jest do pracowników samorządowych odpowiedzialnych za dokonywanie wpisów do rejestru instytucji kultury; pracowników samorządowych instytucji kultury, bibliotek, domów kultury.

Cel i korzyści:

Podczas szkolenia omówione będą regulacje prawne związane z rejestrem instytucji kultury i wskazane zostaną sposoby prawidłowego prowadzenia rejestru IK.
Program:

1. Podstawy prawne funkcjonowania instytucji kultury (ustawa o organizowaniu działalności kulturalnej, ustawa o bibliotekach).
2. Osobowość prawna samorządowych instytucji kultury.
3. Rejestr instytucji kultury i elektroniczna księga rejestrowa po zmianie przepisów.
4. Statut jako podstawa działania instytucji kultury. W jaki sposób stworzyć prawidłowy statut. Jakich zapisów nie można umieszczać w statucie.
5. Regulamin organizacyjny w samorządowych instytucjach kultury. Procedura wprowadzenia regulaminu. Jakich błędów unikać. Jak powinny wyglądać prawidłowe zapisy regulaminu organizacyjnego.
6. Dyrektor samorządowej instytucji kultury a jego pozycja w stosunku do organizatora.
7. Dokumentacja z zakresu ochrony danych osobowych w samorządowych instytucjach kultury.
8. Orzecznictwo sądów nt. samorządowych instytucji kultury.
9. Dyskusja.

Prowadzący:

Radca prawny, specjalista z zakresu prawa administracyjnego. Prowadzi indywidualną praktykę w formie kancelarii radcy prawnego. Ponadto jest ekspertem prowadzącym szkolenia podnoszące kwalifikacje urzędników administracji publicznej oraz pracowników samorządowych. Jest także autorką programów szkoleniowych oraz opracowań z zakresu prawa dla jednostek samorządu terytorialnego oraz autorką Komentarza do ustawy o pracownikach urzędów państwowych. Wieloletni współpracownik FRDL.

Zgłoszenia można dokonywać poprzez stronę internetową (www.opole.frdl.pl), faksem bądź listownie dostarczając do nas wypełnioną KARTĘ ZGŁOSZENIA najpóźniej do dnia 16 maja 2019 r.

« All Szkolenia

  • To event minęło.

Podstawy prawne funkcjonowania samorządowych instytucji kultury. Statuty i regulaminy organizacyjne instytucji kultury. Orzecznictwo sądów.

Maj 23 @ 10:00 - 15:00

Adresaci:

Szkolenie adresowane jest do pracowników samorządowych odpowiedzialnych za dokonywanie wpisów do rejestru instytucji kultury; pracowników samorządowych instytucji kultury, bibliotek, domów kultury.

Cel i korzyści:

Podczas szkolenia omówione będą regulacje prawne związane z rejestrem instytucji kultury i wskazane zostaną sposoby prawidłowego prowadzenia rejestru IK.
Program:

1. Podstawy prawne funkcjonowania instytucji kultury (ustawa o organizowaniu działalności kulturalnej, ustawa o bibliotekach).
2. Osobowość prawna samorządowych instytucji kultury.
3. Rejestr instytucji kultury i elektroniczna księga rejestrowa po zmianie przepisów.
4. Statut jako podstawa działania instytucji kultury. W jaki sposób stworzyć prawidłowy statut. Jakich zapisów nie można umieszczać w statucie.
5. Regulamin organizacyjny w samorządowych instytucjach kultury. Procedura wprowadzenia regulaminu. Jakich błędów unikać. Jak powinny wyglądać prawidłowe zapisy regulaminu organizacyjnego.
6. Dyrektor samorządowej instytucji kultury a jego pozycja w stosunku do organizatora.
7. Dokumentacja z zakresu ochrony danych osobowych w samorządowych instytucjach kultury.
8. Orzecznictwo sądów nt. samorządowych instytucji kultury.
9. Dyskusja.

Prowadzący:

Radca prawny, specjalista z zakresu prawa administracyjnego. Prowadzi indywidualną praktykę w formie kancelarii radcy prawnego. Ponadto jest ekspertem prowadzącym szkolenia podnoszące kwalifikacje urzędników administracji publicznej oraz pracowników samorządowych. Jest także autorką programów szkoleniowych oraz opracowań z zakresu prawa dla jednostek samorządu terytorialnego oraz autorką Komentarza do ustawy o pracownikach urzędów państwowych. Wieloletni współpracownik FRDL.

Zgłoszenia można dokonywać poprzez stronę internetową (www.opole.frdl.pl), faksem bądź listownie dostarczając do nas wypełnioną KARTĘ ZGŁOSZENIA najpóźniej do dnia 16 maja 2019 r.

Szczegóły

Data:
Maj 23
Czas:
10:00 - 15:00
Wydarzenie Category:

Organizator

Opolskie Centrum Demokracji Lokalnej FRDL
Telefon:
(077) 454-48-29
Email:
szkolenia@opole.frdl.pl
Strona internetowa:
http://www.opole.frdl.pl

Miejsce

Opolskie Centrum Demokracji Lokalnej FRDL
ul. Krakowska 51,
Opole, 45-018
+ Google Map
Telefon:
77/ 453 68 25