“Podzielona płatność” – obowiązkowa dla niektórych wybranych branż od 1.11.2019 roku

Data szkolenia

30-09-2019

Godzina

10:00 - 15:00

Miejsce szkolenia

Opolskie Centrum Demokracji Lokalnej FRDL
ul. Krakowska 51,
Opole,

Cena szkolenia

Cena szkolenia do 23.09. wynosi 314,50 zł

Po 23.09. cena szkolenia wynosi 370,00 zł

Dla drugiej osoby z tej samej Instytucji rabat 10% od ceny netto. W przypadku szkoleń finansowanych ze środków publicznych do ceny szkolenia nie doliczamy VAT. Koszt obejmuje: materiały szkoleniowe, zaświadczenie, przerwy kawowe i lunch. Płatność przelewem, na podstawie faktury wystawionej w dniu szkolenia. Rezygnacja musi nastąpić w formie pisemnej lub e-mailem na biuro@opole.frdl.pl najpóźniej na 2 dni robocze przed terminem szkolenia. Rezygnacja w terminie późniejszym wiąże się z koniecznością pokrycia kosztów organizacyjnych w wysokości 100%. Opolskie Centrum Demokracji Lokalnej FRDL zastrzega sobie prawo do odwołania szkolenia z przyczyn niezależnych od OCDL FRDL.

Formularz

O szkoleniu

Adresaci:
Skarbnicy, główni księgowi, księgowi, kierownicy samorządowych jednostek budżetowych, pracownicy działów inwestycyjnych oraz finansowo-księgowych oraz wszyscy zainteresowani poznaniem zasad i praktycznych rozwiązań dokonywania obowiązkowej płatności przy zastosowaniu metody split payment.

Zapraszamy na szkolenie przygotowujące uczestników do planowanej zmiany z zakresu obowiązkowej podzielonej płatności dla wybranych branż, białej listy podatników oraz innych planowanych zmian. Sejm zatwierdził zmiany ustawy VAT które mają obowiązywać od listopada 2019 r. Zmiany do ustawy VAT spowodują wiele problemów z wystawianiem faktur oraz dokonywaniem płatności dla kontrahentów objętych obowiązkową podzieloną płatnością. Podatnik ma obowiązek znać przepisy prawa, wszelkie zmiany oraz stosować zapisy ustawy do których powinien być odpowiednio przygotowany.  Nowy obowiązek wymagać będzie od osób odpowiedzialnych przygotowania procedur dokonywania zapłaty w metodzie split payment dla organu i jednostek oraz sprawdzenia możliwości ewentualnego przekazywania czy uwalniania środków VAT.

Korzyści z udziału w szkoleniu i cel szkolenia:
Celem szkolenia będzie przedstawienie kluczowych obowiązków dotyczących planowanego wprowadzenia podzielonej płatności dla niektórych branż od 01.11.2019 r. oraz białej liście podatników.
W trakcie szkolenia uczestnicy zapoznają się z problematyką split payment oraz wskazane zostaną branże, jakich będzie dotyczył obowiązek. Uczestnicy zapoznani zostaną z problemami jakie mogą napotkać w trakcie dokonywania płatności. Wskazane zostaną praktyczne rozwiązania wraz z przygotowaniem odpowiedniej dokumentacji wewnętrznej dla całej organizacji.
W trakcie szkolenia przedstawione zostaną praktyczne porady związane z ewidencjonowaniem wpływów i wypływów podatku na wyodrębniony rachunek VAT. Wskazane zostaną nowe zasady rozliczeń oraz sankcje za niedopełnienie obowiązków wynikających z noweli ustawy VAT.

Program:
I.Podzielona płatność – zasady i przepisy.
1.Od kiedy nowe przepisy wprowadzone do ustawy.
2.Wykaz branż objętych obowiązkową podzieloną płatnością
3.Zasady stosowania podzielonej płatności – kiedy i komu?.
4.Oznaczenia faktur split payment.
5.Ważne zmiany w sposobie zapłaty za pomocą split payment – dedykowany komunikat płatności..
6.Uznanie i obciążenie rachunku VAT nowe zasady.
7.Zagraniczni kontrahenci rozliczający VAT w Polsce a split payment.
8.Rachunki bankowe kontrahentów, którym należy płacić obowiązkowo podzieloną płatnością – na co zwracać uwagę?
9.Biała lista podatników z rachunkami bankowymi kontrahentów – co oznacza dla płatnika zobowiązania?
10.Solidarna odpowiedzialność oraz inne sankcje karno-skarbowe związane z podzieloną płatnością i biała listą podatników.
11.Przepisy przejściowe w zasadach stosowania split paymentu przed 1 listopada 2019 r.
II.Podzielona płatność w organie i jednostkach podległych – wskazanie problemów z przepływami finansowymi
1.Zapłata całości lub części podatku za pomocą podzielonej płatności.
•Uznanie rachunku podstawowego i rachunku VAT.
•Obciążenie rachunku podstawowego i rachunku VAT.
2.Zasady rozliczania na poziomie organu oraz jednostek funkcjonowanie kont 130 i 133.
3.Jeden rachunek wydatkowo-dochodowy i jeden rachunek VAT – problemy praktyczne przy rozliczaniu oraz zasady ewidencjonowania.
4.Dwa rachunki – dochodowy i wydatkowy – jeden rachunek VAT. Przykłady przepływów i rozliczeń.
5.Przekazywanie środków do organu (podatnika) – nadal problemy.
6.Projekty UE i rachunki bankowe dotacyjne.
III.Przedstawienie zmian w zakresie podatku VAT i innych ustaw PIT, CIT w związku z wprowadzeniem obowiązkowej podzielonej płatności.
IV.Zmiany w zarządzeniach wewnętrznych i polityce rachunkowości – obowiązkowe i dodatkowe

Prowadzący – praktyk, ekspert w zakresie proponowanego tematu szkolenia, doradca jednostek samorządowych, wykładowca na szkoleniach służby cywilnej. Absolwentka kierunków Zarządzanie, Finanse, Rachunkowość. Wieloletnia główna księgowa specjalizująca się dodatkowo w rozliczaniu projektów UE, doradca w zakresie pozyskiwania środków UE, kwalifikowania podatku VAT w projektach UE, wykładowca prowadzący szkolenia z zakresu ewidencji księgowej, podatku VAT. Od 2010 właścicielka kancelarii rachunkowo-podatkowej.

Zgłoszenia:
Zgłoszenia można dokonywać poprzez stronę internetową (www.opole.frdl.pl), faksem bądź listownie dostarczając do nas wypełnioną KARTĘ ZGŁOSZENIA najpóźniej do dnia 25 września 2019 r.
Szkolenia realizujemy również w formie zamkniętej na terenie Instytucji lub we wskazanej lokalizacji.
Zapytania prosimy kierować na adres e-mail: biuro@opole.frdl.pl

« All Szkolenia

  • To event minęło.

“Podzielona płatność” – obowiązkowa dla niektórych wybranych branż od 1.11.2019 roku

Wrzesień 30 @ 10:00 - 15:00

Adresaci:
Skarbnicy, główni księgowi, księgowi, kierownicy samorządowych jednostek budżetowych, pracownicy działów inwestycyjnych oraz finansowo-księgowych oraz wszyscy zainteresowani poznaniem zasad i praktycznych rozwiązań dokonywania obowiązkowej płatności przy zastosowaniu metody split payment.

Zapraszamy na szkolenie przygotowujące uczestników do planowanej zmiany z zakresu obowiązkowej podzielonej płatności dla wybranych branż, białej listy podatników oraz innych planowanych zmian. Sejm zatwierdził zmiany ustawy VAT które mają obowiązywać od listopada 2019 r. Zmiany do ustawy VAT spowodują wiele problemów z wystawianiem faktur oraz dokonywaniem płatności dla kontrahentów objętych obowiązkową podzieloną płatnością. Podatnik ma obowiązek znać przepisy prawa, wszelkie zmiany oraz stosować zapisy ustawy do których powinien być odpowiednio przygotowany.  Nowy obowiązek wymagać będzie od osób odpowiedzialnych przygotowania procedur dokonywania zapłaty w metodzie split payment dla organu i jednostek oraz sprawdzenia możliwości ewentualnego przekazywania czy uwalniania środków VAT.

Korzyści z udziału w szkoleniu i cel szkolenia:
Celem szkolenia będzie przedstawienie kluczowych obowiązków dotyczących planowanego wprowadzenia podzielonej płatności dla niektórych branż od 01.11.2019 r. oraz białej liście podatników.
W trakcie szkolenia uczestnicy zapoznają się z problematyką split payment oraz wskazane zostaną branże, jakich będzie dotyczył obowiązek. Uczestnicy zapoznani zostaną z problemami jakie mogą napotkać w trakcie dokonywania płatności. Wskazane zostaną praktyczne rozwiązania wraz z przygotowaniem odpowiedniej dokumentacji wewnętrznej dla całej organizacji.
W trakcie szkolenia przedstawione zostaną praktyczne porady związane z ewidencjonowaniem wpływów i wypływów podatku na wyodrębniony rachunek VAT. Wskazane zostaną nowe zasady rozliczeń oraz sankcje za niedopełnienie obowiązków wynikających z noweli ustawy VAT.

Program:
I.Podzielona płatność – zasady i przepisy.
1.Od kiedy nowe przepisy wprowadzone do ustawy.
2.Wykaz branż objętych obowiązkową podzieloną płatnością
3.Zasady stosowania podzielonej płatności – kiedy i komu?.
4.Oznaczenia faktur split payment.
5.Ważne zmiany w sposobie zapłaty za pomocą split payment – dedykowany komunikat płatności..
6.Uznanie i obciążenie rachunku VAT nowe zasady.
7.Zagraniczni kontrahenci rozliczający VAT w Polsce a split payment.
8.Rachunki bankowe kontrahentów, którym należy płacić obowiązkowo podzieloną płatnością – na co zwracać uwagę?
9.Biała lista podatników z rachunkami bankowymi kontrahentów – co oznacza dla płatnika zobowiązania?
10.Solidarna odpowiedzialność oraz inne sankcje karno-skarbowe związane z podzieloną płatnością i biała listą podatników.
11.Przepisy przejściowe w zasadach stosowania split paymentu przed 1 listopada 2019 r.
II.Podzielona płatność w organie i jednostkach podległych – wskazanie problemów z przepływami finansowymi
1.Zapłata całości lub części podatku za pomocą podzielonej płatności.
•Uznanie rachunku podstawowego i rachunku VAT.
•Obciążenie rachunku podstawowego i rachunku VAT.
2.Zasady rozliczania na poziomie organu oraz jednostek funkcjonowanie kont 130 i 133.
3.Jeden rachunek wydatkowo-dochodowy i jeden rachunek VAT – problemy praktyczne przy rozliczaniu oraz zasady ewidencjonowania.
4.Dwa rachunki – dochodowy i wydatkowy – jeden rachunek VAT. Przykłady przepływów i rozliczeń.
5.Przekazywanie środków do organu (podatnika) – nadal problemy.
6.Projekty UE i rachunki bankowe dotacyjne.
III.Przedstawienie zmian w zakresie podatku VAT i innych ustaw PIT, CIT w związku z wprowadzeniem obowiązkowej podzielonej płatności.
IV.Zmiany w zarządzeniach wewnętrznych i polityce rachunkowości – obowiązkowe i dodatkowe

Prowadzący – praktyk, ekspert w zakresie proponowanego tematu szkolenia, doradca jednostek samorządowych, wykładowca na szkoleniach służby cywilnej. Absolwentka kierunków Zarządzanie, Finanse, Rachunkowość. Wieloletnia główna księgowa specjalizująca się dodatkowo w rozliczaniu projektów UE, doradca w zakresie pozyskiwania środków UE, kwalifikowania podatku VAT w projektach UE, wykładowca prowadzący szkolenia z zakresu ewidencji księgowej, podatku VAT. Od 2010 właścicielka kancelarii rachunkowo-podatkowej.

Zgłoszenia:
Zgłoszenia można dokonywać poprzez stronę internetową (www.opole.frdl.pl), faksem bądź listownie dostarczając do nas wypełnioną KARTĘ ZGŁOSZENIA najpóźniej do dnia 25 września 2019 r.
Szkolenia realizujemy również w formie zamkniętej na terenie Instytucji lub we wskazanej lokalizacji.
Zapytania prosimy kierować na adres e-mail: biuro@opole.frdl.pl

Szczegóły

Data:
Wrzesień 30
Czas:
10:00 - 15:00
Wydarzenie Category:

Organizator

Opolskie Centrum Demokracji Lokalnej FRDL
Telefon:
(077) 454-48-29
Email:
szkolenia@opole.frdl.pl
Strona internetowa:
http://www.opole.frdl.pl

Miejsce

Opolskie Centrum Demokracji Lokalnej FRDL
ul. Krakowska 51,
Opole,
+ Google Map
Telefon:
77/ 453 68 25