Polityka bezpieczeństwa informacji oraz instrukcja zarządzania systemami informatycznymi – warsztaty komputerowe

Data szkolenia

26-09-2019

Godzina

09:00 - 14:00

Miejsce szkolenia

Opolskie Centrum Demokracji Lokalnej FRDL
ul. Krakowska 51,
Opole,

Cena szkolenia

Cena szkolenia do 19.09. wynosi 365,50 zł

Po 19.09. cena szkolenia wynosi 430,00 zł

Dla drugiej osoby z tej samej Instytucji rabat 10% od ceny netto. W przypadku szkoleń finansowanych ze środków publicznych do ceny szkolenia nie doliczamy VAT. Koszt obejmuje: materiały szkoleniowe, zaświadczenie, przerwy kawowe i lunch. Płatność przelewem, na podstawie faktury wystawionej w dniu szkolenia. Rezygnacja musi nastąpić w formie pisemnej lub e-mailem na biuro@opole.frdl.pl najpóźniej na 2 dni robocze przed terminem szkolenia. Rezygnacja w terminie późniejszym wiąże się z koniecznością pokrycia kosztów organizacyjnych w wysokości 100%. Opolskie Centrum Demokracji Lokalnej FRDL zastrzega sobie prawo do odwołania szkolenia z przyczyn niezależnych od OCDL FRDL.

Formularz

O szkoleniu

Adresaci:
Na szkolenie zapraszamy przede wszystkim informatyków, osoby odpowiedzialne za administrowanie systemami informatycznymi.

Cel:
•Nabycie praktycznych umiejętności przygotowania Instrukcji Zarządzania Bezpieczeństwem Informacji (warsztaty komputerowe)
•Wdrożenie pracowników IT w System Ochrony Danych
•Przygotowanie pracowników IT do współtworzenia Systemu Ochrony Danych

Program:
I Podstawowe pojęcia
1.Polityka bezpieczeństwa informacji,
2.Instrukcja zarządzania systemami informatycznymi,
3.Ewidencja upoważnień,
4.Upoważnienia,
5.Oświadczenie o zachowaniu poufności,
6.Analiza ryzyka i zagrożeń,
7.Kodeksy postępowania.
II. Przeprowadzanie analizy ryzyka i zagrożeń w systemach informatycznych
1.Na czym polega analiza?
2.Niezbędne elementy analizy zagrożeń
III. Tworzenie polityki bezpieczeństwa krok po kroku
1.Rola i zadania informatyka
2.Elementy obligatoryjne Polityki
3.Metodyka tworzenia Polityki – zagadnienia praktyczne
IV. System ochrony danych: Zachowanie poufności w systemach w praktyce
1.Obligowanie pracowników/współpracowników do zachowania informacji w poufności
2.Nadawanie/zmienianie upoważnień/ uprawnień
3.Prowadzenie ewidencji upoważnień/ uprawnień
V. Tworzenie instrukcji zarządzania systemem informatycznym krok po kroku
1.Rola informatyka w przygotowaniu Instrukcji
2.Elementy obligatoryjne Instrukcji
3.Metodyka tworzenia Instrukcji – zagadnienia praktyczne
VI. System ochrony danych: Zarządzanie systemami i sieciami
1.Procedury eksploatacyjne i zakresy odpowiedzialności
2.Zarządzanie usługami strony trzeciej
3.Ochrona przed szkodliwym i mobilnym kodem
4.Kopie zapasowe
5.Monitorowanie
6.Zarządzanie ciągłością działania
7.Kontrola dostępu
8.Wymagania biznesowe dla kontroli dostępu
9.Zarządzanie dostępem użytkowników
10.Odpowiedzialność użytkowników
11.Kontrola dostępu do sieci, Kontrola dostępu do systemów operacyjnych, Kontrola dostępu do aplikacji i informacji
12.Przetwarzanie i komunikacja mobilna
13.Zarządzanie incydentami naruszenia bezpieczeństwa informacji
14.Zgłaszanie zdarzeń związanych z bezpieczeństwem informacji i słabości,
15.Zarządzanie incydentami naruszenia bezpieczeństwa informacji i udoskonalenia – procedura postępowania w przypadku naruszenia ochrony danych

Prowadzący: dyplomowany Archiwista, absolwent Instytutu Historii Uniwersytetu Śląskiego na kierunku Historia, specjalizacja Archiwistyka i Zarządzanie Dokumentacją Współczesną. Czynny Inspektor Ochrony Danych Osobowych. Były Specjalista ds. Archiwizacji oraz Kierownik Projektów w ArchiDoc SA. Doświadczenie zawodowe w charakterze archiwisty oraz w kierowaniu projektami archiwizacji dokumentacji. Wieloletnie doświadczenie w prowadzeniu szkoleń z zakresu archiwizacji dokumentacji, systemów teleinformatycznych (w szczególności EPUAP2), prawa archiwalnego, administracyjnego, ochrony danych osobowych oraz zarządzania dokumentem i podpisem elektronicznym dla wielu instytucji państwowych, samorządowych i firm prywatnych.

Zgłoszenia:
Zgłoszenia można dokonywać poprzez stronę internetową (www.opole.frdl.pl) lub listownie dostarczając do nas wypełnioną KARTĘ ZGŁOSZENIA najpóźniej do dnia 23 września 2019 r.
Szkolenia realizujemy również w formie zamkniętej na terenie Instytucji lub we wskazanej lokalizacji.
Zapytania prosimy kierować na adres e-mail: biuro@opole.frdl.pl

« All Szkolenia

  • To event minęło.

Polityka bezpieczeństwa informacji oraz instrukcja zarządzania systemami informatycznymi – warsztaty komputerowe

Wrzesień 26 @ 09:00 - 14:00

Adresaci:
Na szkolenie zapraszamy przede wszystkim informatyków, osoby odpowiedzialne za administrowanie systemami informatycznymi.

Cel:
•Nabycie praktycznych umiejętności przygotowania Instrukcji Zarządzania Bezpieczeństwem Informacji (warsztaty komputerowe)
•Wdrożenie pracowników IT w System Ochrony Danych
•Przygotowanie pracowników IT do współtworzenia Systemu Ochrony Danych

Program:
I Podstawowe pojęcia
1.Polityka bezpieczeństwa informacji,
2.Instrukcja zarządzania systemami informatycznymi,
3.Ewidencja upoważnień,
4.Upoważnienia,
5.Oświadczenie o zachowaniu poufności,
6.Analiza ryzyka i zagrożeń,
7.Kodeksy postępowania.
II. Przeprowadzanie analizy ryzyka i zagrożeń w systemach informatycznych
1.Na czym polega analiza?
2.Niezbędne elementy analizy zagrożeń
III. Tworzenie polityki bezpieczeństwa krok po kroku
1.Rola i zadania informatyka
2.Elementy obligatoryjne Polityki
3.Metodyka tworzenia Polityki – zagadnienia praktyczne
IV. System ochrony danych: Zachowanie poufności w systemach w praktyce
1.Obligowanie pracowników/współpracowników do zachowania informacji w poufności
2.Nadawanie/zmienianie upoważnień/ uprawnień
3.Prowadzenie ewidencji upoważnień/ uprawnień
V. Tworzenie instrukcji zarządzania systemem informatycznym krok po kroku
1.Rola informatyka w przygotowaniu Instrukcji
2.Elementy obligatoryjne Instrukcji
3.Metodyka tworzenia Instrukcji – zagadnienia praktyczne
VI. System ochrony danych: Zarządzanie systemami i sieciami
1.Procedury eksploatacyjne i zakresy odpowiedzialności
2.Zarządzanie usługami strony trzeciej
3.Ochrona przed szkodliwym i mobilnym kodem
4.Kopie zapasowe
5.Monitorowanie
6.Zarządzanie ciągłością działania
7.Kontrola dostępu
8.Wymagania biznesowe dla kontroli dostępu
9.Zarządzanie dostępem użytkowników
10.Odpowiedzialność użytkowników
11.Kontrola dostępu do sieci, Kontrola dostępu do systemów operacyjnych, Kontrola dostępu do aplikacji i informacji
12.Przetwarzanie i komunikacja mobilna
13.Zarządzanie incydentami naruszenia bezpieczeństwa informacji
14.Zgłaszanie zdarzeń związanych z bezpieczeństwem informacji i słabości,
15.Zarządzanie incydentami naruszenia bezpieczeństwa informacji i udoskonalenia – procedura postępowania w przypadku naruszenia ochrony danych

Prowadzący: dyplomowany Archiwista, absolwent Instytutu Historii Uniwersytetu Śląskiego na kierunku Historia, specjalizacja Archiwistyka i Zarządzanie Dokumentacją Współczesną. Czynny Inspektor Ochrony Danych Osobowych. Były Specjalista ds. Archiwizacji oraz Kierownik Projektów w ArchiDoc SA. Doświadczenie zawodowe w charakterze archiwisty oraz w kierowaniu projektami archiwizacji dokumentacji. Wieloletnie doświadczenie w prowadzeniu szkoleń z zakresu archiwizacji dokumentacji, systemów teleinformatycznych (w szczególności EPUAP2), prawa archiwalnego, administracyjnego, ochrony danych osobowych oraz zarządzania dokumentem i podpisem elektronicznym dla wielu instytucji państwowych, samorządowych i firm prywatnych.

Zgłoszenia:
Zgłoszenia można dokonywać poprzez stronę internetową (www.opole.frdl.pl) lub listownie dostarczając do nas wypełnioną KARTĘ ZGŁOSZENIA najpóźniej do dnia 23 września 2019 r.
Szkolenia realizujemy również w formie zamkniętej na terenie Instytucji lub we wskazanej lokalizacji.
Zapytania prosimy kierować na adres e-mail: biuro@opole.frdl.pl

Szczegóły

Data:
Wrzesień 26
Czas:
09:00 - 14:00
Wydarzenie Categories:
,

Organizator

Opolskie Centrum Demokracji Lokalnej FRDL
Telefon:
(077) 454-48-29
Email:
szkolenia@opole.frdl.pl
Strona internetowa:
http://www.opole.frdl.pl

Miejsce

Opolskie Centrum Demokracji Lokalnej FRDL
ul. Krakowska 51,
Opole,
+ Google Map
Telefon:
77/ 453 68 25