Polityka rachunkowości dla jednostek i zakładów budżetowych po zmianach prawnych

Data szkolenia

18-12-2018

Godzina

09:00 - 14:00

Miejsce szkolenia

Opolskie Centrum Demokracji Lokalnej FRDL
ul. Krakowska 51
Opole, 45-018

Cena szkolenia

Cena szkolenia do 13.12. wynosi 314,50 zł

Po 13.12. cena szkolenia wynosi 370,00 zł

Dla drugiej osoby z tej samej Instytucji rabat 10% od ceny netto. W przypadku szkoleń finansowanych ze środków publicznych do ceny szkolenia nie doliczamy VAT. Koszt obejmuje: materiały szkoleniowe, zaświadczenie, przerwy kawowe i lunch. Płatność przelewem, na podstawie faktury wystawionej w dniu szkolenia. Rezygnacja musi nastąpić w formie pisemnej faksem na numer: 77 453 68 25 w. 27 lub e-mailem na biuro@opole.frdl.pl najpóźniej na 2 dni robocze przed terminem szkolenia. Rezygnacja w terminie późniejszym wiąże się z koniecznością pokrycia kosztów organizacyjnych w wysokości 100%. Opolskie Centrum Demokracji Lokalnej FRDL zastrzega sobie prawo do odwołania szkolenia z przyczyn niezależnych od OCDL FRDL.

Formularz

O szkoleniu

Adresaci:
Na szkolenie zapraszamy pracowników działów księgowości jednostek i zakładów budżetowych.

Cel i korzyści ze szkolenia:
Szkolenie ma na celu uporządkowanie wiedzy uczestników w zakresie istoty polityki rachunkowości, jako jednego z podstawowych i najważniejszych dokumentów każdej jednostki i zakładu budżetowego oraz przygotowanie do opracowania optymalnej polityki rachunkowości wraz z niezbędnymi instrukcjami: kasową, obiegu i kontroli dokumentów, inwentaryzacyjną, również po wielu ostatnio wprowadzonych zmianach prawnych m.in.:
•ustawy o finansach publicznych,
•rozporządzenia w sprawie gospodarki finansowej jednostek budżetowych i samorządowych zakładów budżetowych,
•rozporządzenia w zakresie klasyfikacji budżetowej.

Program:
1.Polityka rachunkowości – podstawy prawne.
2.Zasady opracowania polityki rachunkowości – część obligatoryjna i nieobligatoryjna:
– określenie roku obrotowego i wchodzących w jego skład okresów sprawozdawczych,
– zasady wyceny aktywów i pasywów,
– zasady ustalania wyniku finansowego;
– wykaz kont księgi głównej – ewidencji syntetycznej;
– przyjęte zasady księgowania operacji gospodarczych na kontach księgi głównej,
– zasady prowadzenia kont ksiąg pomocniczych – ewidencji analitycznej i powiązanie kont analitycznych z kontami księgi głównej oraz zmiany w tym zakresie,
– wykaz przyjętych uproszczeń,
– przyjęte zasady ewidencji, rozliczania i kalkulacji kosztów w ramach rozwiązań dopuszczonych ustawą po zmianach,
– rozliczenia międzyokresowe,
– ewidencja należności i odsetek od należności, odpisy aktualizujące należności,
– ewidencja wydatków po zmianach,
– zasady dotyczące gospodarowania majątkiem trwałym po zmianach, w tym m.in. zdefiniowania, ustalania wartości początkowej, inwestycji, remontów, prowadzenia księgi inwentarzowej, amortyzacji, likwidacji majątku, porządkowania środków trwałych, pozostałych środków trwałych, wyposażenia, inwentaryzacji,
– opis systemu przetwarzania danych,
– zasady ochrony danych,
– część nieobligatoryjna polityki rachunkowości: instrukcja kasowa, instrukcja obiegu i kontroli dokumentów, instrukcja inwentaryzacyjna i inne możliwe.
3.Odpowiedzialność kierownika jednostki i głównego księgowego za politykę rachunkowości.
4.Najczęściej spotykane nieprawidłowości w politykach rachunkowości.
5.Przykłady i odpowiedzi na pytania.

Prowadzący: wieloletni skarbnik gminy; wykładowca i doradca z zakresu rachunkowości budżetowej oraz finansów publicznych, w tym szczególnie budżetu zadaniowego i kontroli zarządczej, dla wielu ośrodków edukacyjnych oraz jednostek sektora finansów publicznych na terenie kraju; autorka publikacji w miesięcznikach „Finanse Publiczne” i „Rachunkowość budżetowa”.

Zgłoszenia:
Zgłoszenia można dokonywać poprzez stronę internetową (www.opole.frdl.pl), faksem bądź listownie dostarczając do nas wypełnioną KARTĘ ZGŁOSZENIA najpóźniej do dnia 14 grudnia 2018 r.

Szkolenia realizujemy również w formie zamkniętej na terenie Instytucji lub we wskazanej lokalizacji.
Zapytania prosimy kierować na adres e-mail: biuro@opole.frdl.pl

« All Szkolenia

  • To event minęło.

Polityka rachunkowości dla jednostek i zakładów budżetowych po zmianach prawnych

18 grudnia 2018 @ 09:00 - 14:00

Adresaci:
Na szkolenie zapraszamy pracowników działów księgowości jednostek i zakładów budżetowych.

Cel i korzyści ze szkolenia:
Szkolenie ma na celu uporządkowanie wiedzy uczestników w zakresie istoty polityki rachunkowości, jako jednego z podstawowych i najważniejszych dokumentów każdej jednostki i zakładu budżetowego oraz przygotowanie do opracowania optymalnej polityki rachunkowości wraz z niezbędnymi instrukcjami: kasową, obiegu i kontroli dokumentów, inwentaryzacyjną, również po wielu ostatnio wprowadzonych zmianach prawnych m.in.:
•ustawy o finansach publicznych,
•rozporządzenia w sprawie gospodarki finansowej jednostek budżetowych i samorządowych zakładów budżetowych,
•rozporządzenia w zakresie klasyfikacji budżetowej.

Program:
1.Polityka rachunkowości – podstawy prawne.
2.Zasady opracowania polityki rachunkowości – część obligatoryjna i nieobligatoryjna:
– określenie roku obrotowego i wchodzących w jego skład okresów sprawozdawczych,
– zasady wyceny aktywów i pasywów,
– zasady ustalania wyniku finansowego;
– wykaz kont księgi głównej – ewidencji syntetycznej;
– przyjęte zasady księgowania operacji gospodarczych na kontach księgi głównej,
– zasady prowadzenia kont ksiąg pomocniczych – ewidencji analitycznej i powiązanie kont analitycznych z kontami księgi głównej oraz zmiany w tym zakresie,
– wykaz przyjętych uproszczeń,
– przyjęte zasady ewidencji, rozliczania i kalkulacji kosztów w ramach rozwiązań dopuszczonych ustawą po zmianach,
– rozliczenia międzyokresowe,
– ewidencja należności i odsetek od należności, odpisy aktualizujące należności,
– ewidencja wydatków po zmianach,
– zasady dotyczące gospodarowania majątkiem trwałym po zmianach, w tym m.in. zdefiniowania, ustalania wartości początkowej, inwestycji, remontów, prowadzenia księgi inwentarzowej, amortyzacji, likwidacji majątku, porządkowania środków trwałych, pozostałych środków trwałych, wyposażenia, inwentaryzacji,
– opis systemu przetwarzania danych,
– zasady ochrony danych,
– część nieobligatoryjna polityki rachunkowości: instrukcja kasowa, instrukcja obiegu i kontroli dokumentów, instrukcja inwentaryzacyjna i inne możliwe.
3.Odpowiedzialność kierownika jednostki i głównego księgowego za politykę rachunkowości.
4.Najczęściej spotykane nieprawidłowości w politykach rachunkowości.
5.Przykłady i odpowiedzi na pytania.

Prowadzący: wieloletni skarbnik gminy; wykładowca i doradca z zakresu rachunkowości budżetowej oraz finansów publicznych, w tym szczególnie budżetu zadaniowego i kontroli zarządczej, dla wielu ośrodków edukacyjnych oraz jednostek sektora finansów publicznych na terenie kraju; autorka publikacji w miesięcznikach „Finanse Publiczne” i „Rachunkowość budżetowa”.

Zgłoszenia:
Zgłoszenia można dokonywać poprzez stronę internetową (www.opole.frdl.pl), faksem bądź listownie dostarczając do nas wypełnioną KARTĘ ZGŁOSZENIA najpóźniej do dnia 14 grudnia 2018 r.

Szkolenia realizujemy również w formie zamkniętej na terenie Instytucji lub we wskazanej lokalizacji.
Zapytania prosimy kierować na adres e-mail: biuro@opole.frdl.pl

Szczegóły

Data:
18 grudnia 2018
Czas:
09:00 - 14:00
Wydarzenie Category:

Organizator

Opolskie Centrum Demokracji Lokalnej FRDL
Telefon:
(077) 454-48-29
Email:
szkolenia@opole.frdl.pl
Strona internetowa:
http://www.opole.frdl.pl

Miejsce

Opolskie Centrum Demokracji Lokalnej FRDL
ul. Krakowska 51
Opole, 45-018
+ Google Map
Telefon:
77/ 453 68 25