Polityka senioralna – jak ją realizować w samorządzie lokalnym

Data szkolenia

14-12-2018

Godzina

09:00 - 14:00

Miejsce szkolenia

Opolskie Centrum Demokracji Lokalnej FRDL
ul. Krakowska 51
Opole, 45-018

Cena szkolenia

Cena szkolenia do 7.12. wynosi 314,50 zł

Po 7.12. cena szkolenia wynosi 370,00 zł

Dla drugiej osoby z tej samej Instytucji rabat 10% od ceny netto. W przypadku szkoleń finansowanych ze środków publicznych do ceny szkolenia nie doliczamy VAT. Koszt obejmuje: materiały szkoleniowe, zaświadczenie, przerwy kawowe i lunch. Płatność przelewem, na podstawie faktury wystawionej w dniu szkolenia. Rezygnacja musi nastąpić w formie pisemnej faksem na numer: 77 453 68 25 w. 27 lub e-mailem na biuro@opole.frdl.pl najpóźniej na 2 dni robocze przed terminem szkolenia. Rezygnacja w terminie późniejszym wiąże się z koniecznością pokrycia kosztów organizacyjnych w wysokości 100%. Opolskie Centrum Demokracji Lokalnej FRDL zastrzega sobie prawo do odwołania szkolenia z przyczyn niezależnych od OCDL FRDL.

Formularz

O szkoleniu

Adresaci:
Szkolenie skierowane jest do pracowników jednostek samorządu terytorialnego oraz samorządowych
jednostek organizacyjnych, przedstawicieli organizacji pozarządowych działających w na rzecz osób w wieku
emerytalnym, a także osób podejmujących inicjatywy na rzecz pokolenia 60+.

Cel szkolenia:
Nabycie przez uczestników wiedzy umożliwiającej podejmowanie nowych działań na rzecz osób w wieku 60+ w tym:
•Zmiana stereotypowego postrzegania osób w wieku senioralnym.
•Poznanie zasad opracowania koncepcji polityki senioralnej samorządu.
•Uzyskanie wiedzy nt. programów wspierających działania na rzecz seniorek i seniorów na poziomie lokalnym.
•Zapoznanie się z podstawami prawnymi i zasadami tworzenia przedstawicielstw osób w wieku senioralnym, w tym rad seniorów.

Program:
1.Polityka senioralna, senior/seniorka, rada seniorów/rada ds. seniorów – definicje.
2.Podstawy prawne prowadzenia polityki senioralnej przez samorząd.
3.System prowadzenia działań w zakresie polityki senioralnej w samorządzie.
4.Przedstawicielstwo środowiska senioralnego jako wsparcie działań samorządu.
5.Rada Seniorów – etapy tworzenia.
6.Zasady opracowania koncepcji polityki senioralnej przez samorząd: diagnoza, strategia.
7.Źródła finansowania prowadzenia polityki senioralnej przez samorząd, w tym: Program Senior+, Rządowy Program na rzecz Aktywności Społecznej Osób Starszych na lata 2014-2020, Dzienne Domy Opieki Medycznej, deinstytucjonalizacja usług społecznych.
8.Dobre praktyki.

Prowadząca: w latach 2015-2016 koordynatorka ds. polityki senioralnej Miasta Opola oraz Centrum Informacyjno-Edukacyjnego Senior w Opolu. Autorka koncepcji prowadzenia polityki senioralnej Miasta Opola na lata 2016-2018 oraz działania Centrum Informacji i Edukacji „Senior w Opolu”. Koordynatorka merytoryczna kwartalnika „Informator Senior w Opolu”. Koordynatorka I Targów Senioralnych OPOLE SENIOR EXPO 2015. Koordynatorka projektów senioralnych w Fundacji Flexi Mind. Autorka i współrealizatorka projektu „Tworzenie rad seniorów w Powiecie Opolskim” oraz „Seniorzy mają głos”. Uzyskała tytuł Latarniczki Polski Cyfrowej Roku 2015 w woj. opolskim – projektu wprowadzania osób w wieku 50+ w cyfrowy świat.

Zgłoszenia: Zgłoszenia można dokonywać poprzez stronę internetową (www.opole.frdl.pl), faksem bądź listownie dostarczając do nas wypełnioną KARTĘ ZGŁOSZENIA najpóźniej do dnia 11 grudnia 2018 r.

Szkolenia realizujemy również w formie zamkniętej na terenie Instytucji lub we wskazanej lokalizacji.
Zapytania prosimy kierować na adres e-mail: biuro@opole.frdl.pl

« All Szkolenia

  • To event minęło.

Polityka senioralna – jak ją realizować w samorządzie lokalnym

14 grudnia 2018 @ 09:00 - 14:00

Adresaci:
Szkolenie skierowane jest do pracowników jednostek samorządu terytorialnego oraz samorządowych
jednostek organizacyjnych, przedstawicieli organizacji pozarządowych działających w na rzecz osób w wieku
emerytalnym, a także osób podejmujących inicjatywy na rzecz pokolenia 60+.

Cel szkolenia:
Nabycie przez uczestników wiedzy umożliwiającej podejmowanie nowych działań na rzecz osób w wieku 60+ w tym:
•Zmiana stereotypowego postrzegania osób w wieku senioralnym.
•Poznanie zasad opracowania koncepcji polityki senioralnej samorządu.
•Uzyskanie wiedzy nt. programów wspierających działania na rzecz seniorek i seniorów na poziomie lokalnym.
•Zapoznanie się z podstawami prawnymi i zasadami tworzenia przedstawicielstw osób w wieku senioralnym, w tym rad seniorów.

Program:
1.Polityka senioralna, senior/seniorka, rada seniorów/rada ds. seniorów – definicje.
2.Podstawy prawne prowadzenia polityki senioralnej przez samorząd.
3.System prowadzenia działań w zakresie polityki senioralnej w samorządzie.
4.Przedstawicielstwo środowiska senioralnego jako wsparcie działań samorządu.
5.Rada Seniorów – etapy tworzenia.
6.Zasady opracowania koncepcji polityki senioralnej przez samorząd: diagnoza, strategia.
7.Źródła finansowania prowadzenia polityki senioralnej przez samorząd, w tym: Program Senior+, Rządowy Program na rzecz Aktywności Społecznej Osób Starszych na lata 2014-2020, Dzienne Domy Opieki Medycznej, deinstytucjonalizacja usług społecznych.
8.Dobre praktyki.

Prowadząca: w latach 2015-2016 koordynatorka ds. polityki senioralnej Miasta Opola oraz Centrum Informacyjno-Edukacyjnego Senior w Opolu. Autorka koncepcji prowadzenia polityki senioralnej Miasta Opola na lata 2016-2018 oraz działania Centrum Informacji i Edukacji „Senior w Opolu”. Koordynatorka merytoryczna kwartalnika „Informator Senior w Opolu”. Koordynatorka I Targów Senioralnych OPOLE SENIOR EXPO 2015. Koordynatorka projektów senioralnych w Fundacji Flexi Mind. Autorka i współrealizatorka projektu „Tworzenie rad seniorów w Powiecie Opolskim” oraz „Seniorzy mają głos”. Uzyskała tytuł Latarniczki Polski Cyfrowej Roku 2015 w woj. opolskim – projektu wprowadzania osób w wieku 50+ w cyfrowy świat.

Zgłoszenia: Zgłoszenia można dokonywać poprzez stronę internetową (www.opole.frdl.pl), faksem bądź listownie dostarczając do nas wypełnioną KARTĘ ZGŁOSZENIA najpóźniej do dnia 11 grudnia 2018 r.

Szkolenia realizujemy również w formie zamkniętej na terenie Instytucji lub we wskazanej lokalizacji.
Zapytania prosimy kierować na adres e-mail: biuro@opole.frdl.pl

Szczegóły

Data:
14 grudnia 2018
Czas:
09:00 - 14:00
Wydarzenie Category:

Organizator

Opolskie Centrum Demokracji Lokalnej FRDL
Telefon:
(077) 454-48-29
Email:
szkolenia@opole.frdl.pl
Strona internetowa:
http://www.opole.frdl.pl

Miejsce

Opolskie Centrum Demokracji Lokalnej FRDL
ul. Krakowska 51
Opole, 45-018
+ Google Map
Telefon:
77/ 453 68 25