Pomoc materialna o charakterze socjalnym- uprawnienie uczniów do stypendium szkolnego oraz zasiłku szkolnego

Data szkolenia

26-09-2018

Godzina

09:00 - 14:00

Miejsce szkolenia

Opolskie Centrum Demokracji Lokalnej FRDL
ul. Krakowska 51
Opole, 45-018 Polska

Cena szkolenia

Cena szkolenia do 19.09. wynosi 314,50 zł

Po 19.09. cena szkolenia wynosi 370,00 zł

Dla drugiej osoby z tej samej Instytucji rabat 10% od ceny netto. W przypadku szkoleń finansowanych ze środków publicznych do ceny szkolenia nie doliczamy VAT. Koszt obejmuje: materiały szkoleniowe, zaświadczenie, przerwy kawowe i lunch. Płatność przelewem, na podstawie faktury wystawionej w dniu szkolenia. Rezygnacja musi nastąpić w formie pisemnej faksem na numer: 77 453 68 25 w. 27 lub e-mailem na biuro@opole.frdl.pl najpóźniej na 2 dni robocze przed terminem szkolenia. Rezygnacja w terminie późniejszym wiąże się z koniecznością pokrycia kosztów organizacyjnych w wysokości 100%. Opolskie Centrum Demokracji Lokalnej FRDL zastrzega sobie prawo do odwołania szkolenia z przyczyn niezależnych od OCDL FRDL.

Formularz

O szkoleniu

Adresaci:
Pracownicy urzędów miast i gmin, ZEAS-ów, szkół i ośrodków pomocy społecznej zajmujący się stypendiami szkolnymi.

Korzyści:
Ugruntowanie i uaktualnienie wiedzy z zakresu objętego tematyką szkolenia oraz umożliwienie wzajemnej wymiany doświadczeń w zakresie realizacji przepisów dotyczących stypendiów i zasiłków szkolnych.

Program:
1.Ustawowy cel przyznawania pomocy materialnej uczniom.
2.Uprawnieni do otrzymywania pomocy materialnej.
3.Formy przyznawania stypendium szkolnego.
4.Analiza najczęstszych nieprawidłowości pojawiających się w uchwałach rad gmin określających regulaminy przyznawania pomocy materialnej dla uczniów – na podstawie orzecznictwa sądów i administracji.
5.Formy udzielania pomocy materialnej dla uczniów, stosowane przez gminy.
6.Podmioty uprawnione do składania wniosku o przyznanie pomocy socjalnej.
7.Ustawowy termin składania wniosków oraz uzasadnione przypadki złożenia wniosku po terminie.
8.Elementy wniosku o przyznanie stypendium szkolnego oraz zasiłku szkolnego,
9.Zaświadczenia , oświadczenia o wysokości dochodów, służące do określenia dochodu przypadającego na jednego członka w rodzinie.
10.Ustalanie uprawnienia ucznia do otrzymania pomocy w ramach stypendium lub zasiłku szkolnego.
11.Wstrzymanie, cofnięcie stypendium szkolnego.
12.Źródła finansowania pomocy materialnej o charakterze socjalnym.
13.Upoważnienie kierownika ośrodka pomocy społecznej do przeprowadzania postępowania w sprawach dotyczących pomocy materialnej o charakterze socjalnym.
14.Przyznawanie pomocy materialnej w trybie wydania decyzji administracyjnej – prowadzenia postępowania administracyjnego, w świetle nowelizacji KPA obowiązującej od 1 czerwca 2017r.
15.Właściwość miejscowa w sprawach o przyznanie stypendium lub zasiłku szkolnego.
16.Przegląd wyników kontroli w zakresie prawidłowości wykorzystania środków na stypendia i zasiłki szkolnych przeprowadzanych w gminach przez organy kontrolujące.
17.Orzecznictwo w zakresie przyznawania pomocy materialnej uczniom – wnioski do praktycznego stosowania.

Prowadząca:
Specjalistka z zakresu funkcjonowania systemu oświaty oraz przepisów regulujących status nauczycieli; praktyk z kilkunastoletnim stażem pracy na stanowisku kierowniczym w wydziale oświaty urzędu miasta; autorka projektów aktów normatywnych w randze uchwał rady gminy, zarządzeń organu wykonawczego gminy, decyzji administracyjnych. Szkoleniowiec prowadzący współpracę z wieloma oddziałami FRDL.

Zgłoszenia można dokonywać poprzez stronę internetową (www.opole.frdl.pl), faksem bądź listownie dostarczając do nas wypełnioną KARTĘ ZGŁOSZENIA najpóźniej do dnia 21 września 2018 r.
Szkolenia realizujemy również w formie zamkniętej na terenie Instytucji lub we wskazanej lokalizacji.
Zapytania prosimy kierować na adres e-mail: biuro@opole.frdl.pl

« All Szkolenia

  • To event minęło.

Pomoc materialna o charakterze socjalnym- uprawnienie uczniów do stypendium szkolnego oraz zasiłku szkolnego

Wrzesień 26 @ 09:00 - 14:00

Adresaci:
Pracownicy urzędów miast i gmin, ZEAS-ów, szkół i ośrodków pomocy społecznej zajmujący się stypendiami szkolnymi.

Korzyści:
Ugruntowanie i uaktualnienie wiedzy z zakresu objętego tematyką szkolenia oraz umożliwienie wzajemnej wymiany doświadczeń w zakresie realizacji przepisów dotyczących stypendiów i zasiłków szkolnych.

Program:
1.Ustawowy cel przyznawania pomocy materialnej uczniom.
2.Uprawnieni do otrzymywania pomocy materialnej.
3.Formy przyznawania stypendium szkolnego.
4.Analiza najczęstszych nieprawidłowości pojawiających się w uchwałach rad gmin określających regulaminy przyznawania pomocy materialnej dla uczniów – na podstawie orzecznictwa sądów i administracji.
5.Formy udzielania pomocy materialnej dla uczniów, stosowane przez gminy.
6.Podmioty uprawnione do składania wniosku o przyznanie pomocy socjalnej.
7.Ustawowy termin składania wniosków oraz uzasadnione przypadki złożenia wniosku po terminie.
8.Elementy wniosku o przyznanie stypendium szkolnego oraz zasiłku szkolnego,
9.Zaświadczenia , oświadczenia o wysokości dochodów, służące do określenia dochodu przypadającego na jednego członka w rodzinie.
10.Ustalanie uprawnienia ucznia do otrzymania pomocy w ramach stypendium lub zasiłku szkolnego.
11.Wstrzymanie, cofnięcie stypendium szkolnego.
12.Źródła finansowania pomocy materialnej o charakterze socjalnym.
13.Upoważnienie kierownika ośrodka pomocy społecznej do przeprowadzania postępowania w sprawach dotyczących pomocy materialnej o charakterze socjalnym.
14.Przyznawanie pomocy materialnej w trybie wydania decyzji administracyjnej – prowadzenia postępowania administracyjnego, w świetle nowelizacji KPA obowiązującej od 1 czerwca 2017r.
15.Właściwość miejscowa w sprawach o przyznanie stypendium lub zasiłku szkolnego.
16.Przegląd wyników kontroli w zakresie prawidłowości wykorzystania środków na stypendia i zasiłki szkolnych przeprowadzanych w gminach przez organy kontrolujące.
17.Orzecznictwo w zakresie przyznawania pomocy materialnej uczniom – wnioski do praktycznego stosowania.

Prowadząca:
Specjalistka z zakresu funkcjonowania systemu oświaty oraz przepisów regulujących status nauczycieli; praktyk z kilkunastoletnim stażem pracy na stanowisku kierowniczym w wydziale oświaty urzędu miasta; autorka projektów aktów normatywnych w randze uchwał rady gminy, zarządzeń organu wykonawczego gminy, decyzji administracyjnych. Szkoleniowiec prowadzący współpracę z wieloma oddziałami FRDL.

Zgłoszenia można dokonywać poprzez stronę internetową (www.opole.frdl.pl), faksem bądź listownie dostarczając do nas wypełnioną KARTĘ ZGŁOSZENIA najpóźniej do dnia 21 września 2018 r.
Szkolenia realizujemy również w formie zamkniętej na terenie Instytucji lub we wskazanej lokalizacji.
Zapytania prosimy kierować na adres e-mail: biuro@opole.frdl.pl

Szczegóły

Data:
Wrzesień 26
Czas:
09:00 - 14:00
Wydarzenie Category:

Organizator

Opolskie Centrum Demokracji Lokalnej FRDL
Telefon:
(077) 454-48-29
Email:
szkolenia@opole.frdl.pl
Strona internetowa:
http://www.opole.frdl.pl

Miejsce

Opolskie Centrum Demokracji Lokalnej FRDL
ul. Krakowska 51
Opole, 45-018 Polska
+ Google Map
Telefon:
77/ 453 68 25