Pomoc Publiczna w jst

Data szkolenia

07-10-2019

Godzina

10:00 - 15:00

Miejsce szkolenia

Opolskie Centrum Demokracji Lokalnej FRDL
ul. Krakowska 51,
Opole,

Cena szkolenia

Cena szkolenia do 30.09. wynosi 314,50 zł

Po 30.09. cena szkolenia wynosi 370,00 zł

Dla drugiej osoby z tej samej Instytucji rabat 10% od ceny netto. W przypadku szkoleń finansowanych ze środków publicznych do ceny szkolenia nie doliczamy VAT. Koszt obejmuje: materiały szkoleniowe, zaświadczenie, przerwy kawowe i lunch. Płatność przelewem, na podstawie faktury wystawionej w dniu szkolenia. Rezygnacja musi nastąpić w formie pisemnej lub e-mailem na biuro@opole.frdl.pl najpóźniej na 2 dni robocze przed terminem szkolenia. Rezygnacja w terminie późniejszym wiąże się z koniecznością pokrycia kosztów organizacyjnych w wysokości 100%. Opolskie Centrum Demokracji Lokalnej FRDL zastrzega sobie prawo do odwołania szkolenia z przyczyn niezależnych od OCDL FRDL.

Formularz

O szkoleniu

Adresaci:
Pracownicy jednostek samorządu terytorialnego, pracownicy wydziałów budżetu, oświaty, gospodarczego, nieruchomości, nadzoru właścicielskiego, funduszy unijnych oraz wszyscy zainteresowani tematyką pomocy publicznej.

Cel:
– Nabycie wiedzy i umiejętności w stosowaniu prawa pomocy publicznej w realizowaniu zadań własnych gminy.
– Szkolenie prowadzone będzie w formie wykładu z dużą ilością przykładów.
– Omawiane będzie również orzecznictwo TSUE oraz decyzje i wytyczne Komisji Europejskiej.

Program:
1.Zasady ogólne prawa pomocy publicznej.
2.Pomoc publiczna w projektach unijnych JST w perspektywie 2014 -2020.
3.Pomoc publiczna w gospodarce nieruchomościami.
4.Udzielanie pomocy publicznej w formie pomocy de minimis – rozporządzenie Komisji (UE) nr 1407/2013 z dnia 18 grudnia 2013 r. w sprawie stosowania art. 107 i 108 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej do pomocy de minimis:
– pomoc de minimis, a pomoc publiczna,
– sektory wykluczone z udzielania pomocy de minimis,
– limity pomocy de minimis,
– zasady kumulacji pomocy de minimis,
– zaświadczenia o udzieleniu pomocy i ich korekta.
5.Przygotowanie programów pomocowych dot. zwolnień z podatków lokalnych w oparciu o rozporządzenie Rady Ministrów z 9 stycznia 2015 r. w sprawie warunków udzielania zwolnień z podatku od nieruchomości oraz podatku od środków transportowych, stanowiących regionalną pomoc inwestycyjną, pomoc na kulturę i zachowanie dziedzictwa kulturowego, pomoc na infrastrukturę sportową i wielofunkcyjną infrastrukturę rekreacyjną oraz pomoc na infrastrukturę lokalną.
6.Procedura udzielania pomocy publicznej:
– obowiązki podmiotów udzielających pomocy – omówienie formularza informacji składanego przez Wnioskodawców przy ubieganiu się o udzielenie pomocy de minimis,
– zasady wypełniania i korygowania zaświadczeń o pomocy de minimis,
– zasady dotyczące sprawozdawczości z udzielenia pomocy publicznej.
7.Obliczanie wartości pomocy udzielanej w różnych formach – rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 7 grudnia 2016 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowego sposobu obliczania wartości pomocy publicznej udzielanej w różnych formach.
8.Pytania, dyskusja.

Prowadzący – ekspert w zakresie pomocy publicznej i funduszy unijnych. Doradca w Ministerstwie Rozwoju i Centrum Projektów Polski Cyfrowej oraz pracownik instytucji wdrażającej projekty unijne. Zajmuje się oceną i kontrolą projektów. Kierownik zespołów kontrolujących wykorzystanie dofinansowania projektów infrastrukturalnych z funduszy UE Autor kilkuset opinii w zakresie występowania pomocy publicznej w projektach unijnych (ponad 100 w perspektywie 2014-2020). Autor kilkudziesięciu publikacji nt. pomocy publicznej i funduszy unijnych m.in. w dzienniku Rzeczpospolita. Posiada kilkuletnie doświadczenie współpracy z JST w zakresie oceny wniosków o zwolnienie z podatków lokalnych. Autor projektów uchwał, które stały się programami pomocowymi na podstawie których JST dokonują zwolnień z podatków lokalnych. Doświadczony trener i wykładowca, dotychczas przeprowadziła ponad 500 szkoleń z zakresu pomocy publicznej i funduszy unijnych (Ministerstwo Rozwoju oraz instytucje zarządzające i drażające programy unijne.

Zgłoszenia:
Zgłoszenia można dokonywać poprzez stronę internetową (www.opole.frdl.pl) lub listownie dostarczając do nas wypełnioną KARTĘ ZGŁOSZENIA najpóźniej do dnia 2 października 2019 r.

Szkolenia realizujemy również w formie zamkniętej na terenie Instytucji lub we wskazanej lokalizacji.
Zapytania prosimy kierować na adres e-mail: biuro@opole.frdl.pl

« All Szkolenia

  • To event minęło.

Pomoc Publiczna w jst

Październik 7 @ 10:00 - 15:00

Adresaci:
Pracownicy jednostek samorządu terytorialnego, pracownicy wydziałów budżetu, oświaty, gospodarczego, nieruchomości, nadzoru właścicielskiego, funduszy unijnych oraz wszyscy zainteresowani tematyką pomocy publicznej.

Cel:
– Nabycie wiedzy i umiejętności w stosowaniu prawa pomocy publicznej w realizowaniu zadań własnych gminy.
– Szkolenie prowadzone będzie w formie wykładu z dużą ilością przykładów.
– Omawiane będzie również orzecznictwo TSUE oraz decyzje i wytyczne Komisji Europejskiej.

Program:
1.Zasady ogólne prawa pomocy publicznej.
2.Pomoc publiczna w projektach unijnych JST w perspektywie 2014 -2020.
3.Pomoc publiczna w gospodarce nieruchomościami.
4.Udzielanie pomocy publicznej w formie pomocy de minimis – rozporządzenie Komisji (UE) nr 1407/2013 z dnia 18 grudnia 2013 r. w sprawie stosowania art. 107 i 108 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej do pomocy de minimis:
– pomoc de minimis, a pomoc publiczna,
– sektory wykluczone z udzielania pomocy de minimis,
– limity pomocy de minimis,
– zasady kumulacji pomocy de minimis,
– zaświadczenia o udzieleniu pomocy i ich korekta.
5.Przygotowanie programów pomocowych dot. zwolnień z podatków lokalnych w oparciu o rozporządzenie Rady Ministrów z 9 stycznia 2015 r. w sprawie warunków udzielania zwolnień z podatku od nieruchomości oraz podatku od środków transportowych, stanowiących regionalną pomoc inwestycyjną, pomoc na kulturę i zachowanie dziedzictwa kulturowego, pomoc na infrastrukturę sportową i wielofunkcyjną infrastrukturę rekreacyjną oraz pomoc na infrastrukturę lokalną.
6.Procedura udzielania pomocy publicznej:
– obowiązki podmiotów udzielających pomocy – omówienie formularza informacji składanego przez Wnioskodawców przy ubieganiu się o udzielenie pomocy de minimis,
– zasady wypełniania i korygowania zaświadczeń o pomocy de minimis,
– zasady dotyczące sprawozdawczości z udzielenia pomocy publicznej.
7.Obliczanie wartości pomocy udzielanej w różnych formach – rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 7 grudnia 2016 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowego sposobu obliczania wartości pomocy publicznej udzielanej w różnych formach.
8.Pytania, dyskusja.

Prowadzący – ekspert w zakresie pomocy publicznej i funduszy unijnych. Doradca w Ministerstwie Rozwoju i Centrum Projektów Polski Cyfrowej oraz pracownik instytucji wdrażającej projekty unijne. Zajmuje się oceną i kontrolą projektów. Kierownik zespołów kontrolujących wykorzystanie dofinansowania projektów infrastrukturalnych z funduszy UE Autor kilkuset opinii w zakresie występowania pomocy publicznej w projektach unijnych (ponad 100 w perspektywie 2014-2020). Autor kilkudziesięciu publikacji nt. pomocy publicznej i funduszy unijnych m.in. w dzienniku Rzeczpospolita. Posiada kilkuletnie doświadczenie współpracy z JST w zakresie oceny wniosków o zwolnienie z podatków lokalnych. Autor projektów uchwał, które stały się programami pomocowymi na podstawie których JST dokonują zwolnień z podatków lokalnych. Doświadczony trener i wykładowca, dotychczas przeprowadziła ponad 500 szkoleń z zakresu pomocy publicznej i funduszy unijnych (Ministerstwo Rozwoju oraz instytucje zarządzające i drażające programy unijne.

Zgłoszenia:
Zgłoszenia można dokonywać poprzez stronę internetową (www.opole.frdl.pl) lub listownie dostarczając do nas wypełnioną KARTĘ ZGŁOSZENIA najpóźniej do dnia 2 października 2019 r.

Szkolenia realizujemy również w formie zamkniętej na terenie Instytucji lub we wskazanej lokalizacji.
Zapytania prosimy kierować na adres e-mail: biuro@opole.frdl.pl

Szczegóły

Data:
Październik 7
Czas:
10:00 - 15:00
Wydarzenie Category:

Organizator

Opolskie Centrum Demokracji Lokalnej FRDL
Telefon:
(077) 454-48-29
Email:
szkolenia@opole.frdl.pl
Strona internetowa:
http://www.opole.frdl.pl

Miejsce

Opolskie Centrum Demokracji Lokalnej FRDL
ul. Krakowska 51,
Opole,
+ Google Map
Telefon:
77/ 453 68 25