Postępowanie administracyjne w gospodarce nieruchomościami. Warsztaty praktyczne

Data szkolenia

12-11-2019

Godzina

09:00 - 14:00

Miejsce szkolenia

Opolskie Centrum Demokracji Lokalnej FRDL
ul. Krakowska 51,
Opole,

Cena szkolenia

Cena szkolenia do 5.11. wynosi 314,50 zł

Po 5.11. cena szkolenia wynosi 370,00 zł

Dla drugiej osoby z tej samej Instytucji rabat 10% od ceny netto. W przypadku szkoleń finansowanych ze środków publicznych do ceny szkolenia nie doliczamy VAT. Koszt obejmuje: materiały szkoleniowe, zaświadczenie, przerwy kawowe i lunch. Płatność przelewem, na podstawie faktury wystawionej w dniu szkolenia. Rezygnacja musi nastąpić w formie pisemnej lub e-mailem na biuro@opole.frdl.pl najpóźniej na 2 dni robocze przed terminem szkolenia. Rezygnacja w terminie późniejszym wiąże się z koniecznością pokrycia kosztów organizacyjnych w wysokości 100%. Opolskie Centrum Demokracji Lokalnej FRDL zastrzega sobie prawo do odwołania szkolenia z przyczyn niezależnych od OCDL FRDL.

Formularz

O szkoleniu

Adresaci:.
Kierownicy i pracownicy urzędów miast, gmin, starostw powiatowych, urzędów marszałkowskich oraz wojewódzkich, zajmujący się gospodarką nieruchomościami. W szczególności osoby prowadzące postępowania administracyjne z zakresu trwałego zarządu, użytkowania wieczystego, podziałów, opłat adiacenckich, wywłaszczeń, odszkodowań i zwrotów.

Cel szkolenia:
Poznanie i usystematyzowanie procedur administracyjnych prowadzonych w gospodarce nieruchomościami, ze szczególnym uwzględnieniem roli postępowania wyjaśniającego i dowodów w sprawie. Omówienie najczęstszych błędów.

Program:
1.Przedmiot postępowania: trwały zarząd, użytkowanie wieczyste ( a jednak), podziały, opłaty adiacenckie, wywłaszczenia, odszkodowania, zwroty.
2.Właściwy organ. Organ wyższego stopnia.
3.Wszczęcie bądź odmowa wszczęcia postępowania. Ustalenie stron. Zawiadomienie.
4.Terminy, doręczenia, ponaglenia, bezczynność i przewlekłość. Informacja o przedłużeniu.
5.Postępowanie wyjaśniające i dowody w sprawie: dokumenty, operaty szacunkowe, opracowania geodezyjne, oględziny, rozprawy, zeznania świadków, protokoły, adnotacje. Zawieszenie postępowania. Zarząd sukcesyjny.
6.Zasady czynnego udziału stron w postępowaniu. Udostępnianie akt.
7.Ugody administracyjne.
8.Postanowienia: procesowe, dotyczące istoty sprawy.
9.Decyzja jako odzwierciedlenie zebranego materiału dowodowego. Elementy decyzji. Uzasadnienie faktyczne i prawne.
10.Zażalenia, odwołania, skargi. Co może organ odwoławczy? Tryby rektyfikacji i weryfikacji decyzji.

Prowadząca: pracownik administracji rządowej i samorządowej od ponad 20 lat. Od kilkunastu lat zajmuje kierownicze stanowiska w gospodarce nieruchomościami. Rzeczoznawca majątkowy. Absolwentka Uniwersytetu Łódzkiego i Wyższej Szkoły Gospodarowania Nieruchomościami w Warszawie. Prowadzi kursy, szkolenia i warsztaty z zakresu gospodarki nieruchomościami publicznymi, przetargów, odszkodowań, weryfikacji operatów szacunkowych i obrotu nieruchomościami rolnymi.

Zgłoszenia można dokonywać poprzez stronę internetową (www.opole.frdl.pl) bądź listownie dostarczając do nas wypełnioną KARTĘ ZGŁOSZENIA najpóźniej do 7 listopada 2019 r.

Szkolenia realizujemy również w formie zamkniętej na terenie Instytucji lub we wskazanej lokalizacji.
Zapytania prosimy kierować na adres e-mail: biuro@opole.frdl.pl

« All Szkolenia

  • To event minęło.

Postępowanie administracyjne w gospodarce nieruchomościami. Warsztaty praktyczne

Listopad 12 @ 09:00 - 14:00

Adresaci:.
Kierownicy i pracownicy urzędów miast, gmin, starostw powiatowych, urzędów marszałkowskich oraz wojewódzkich, zajmujący się gospodarką nieruchomościami. W szczególności osoby prowadzące postępowania administracyjne z zakresu trwałego zarządu, użytkowania wieczystego, podziałów, opłat adiacenckich, wywłaszczeń, odszkodowań i zwrotów.

Cel szkolenia:
Poznanie i usystematyzowanie procedur administracyjnych prowadzonych w gospodarce nieruchomościami, ze szczególnym uwzględnieniem roli postępowania wyjaśniającego i dowodów w sprawie. Omówienie najczęstszych błędów.

Program:
1.Przedmiot postępowania: trwały zarząd, użytkowanie wieczyste ( a jednak), podziały, opłaty adiacenckie, wywłaszczenia, odszkodowania, zwroty.
2.Właściwy organ. Organ wyższego stopnia.
3.Wszczęcie bądź odmowa wszczęcia postępowania. Ustalenie stron. Zawiadomienie.
4.Terminy, doręczenia, ponaglenia, bezczynność i przewlekłość. Informacja o przedłużeniu.
5.Postępowanie wyjaśniające i dowody w sprawie: dokumenty, operaty szacunkowe, opracowania geodezyjne, oględziny, rozprawy, zeznania świadków, protokoły, adnotacje. Zawieszenie postępowania. Zarząd sukcesyjny.
6.Zasady czynnego udziału stron w postępowaniu. Udostępnianie akt.
7.Ugody administracyjne.
8.Postanowienia: procesowe, dotyczące istoty sprawy.
9.Decyzja jako odzwierciedlenie zebranego materiału dowodowego. Elementy decyzji. Uzasadnienie faktyczne i prawne.
10.Zażalenia, odwołania, skargi. Co może organ odwoławczy? Tryby rektyfikacji i weryfikacji decyzji.

Prowadząca: pracownik administracji rządowej i samorządowej od ponad 20 lat. Od kilkunastu lat zajmuje kierownicze stanowiska w gospodarce nieruchomościami. Rzeczoznawca majątkowy. Absolwentka Uniwersytetu Łódzkiego i Wyższej Szkoły Gospodarowania Nieruchomościami w Warszawie. Prowadzi kursy, szkolenia i warsztaty z zakresu gospodarki nieruchomościami publicznymi, przetargów, odszkodowań, weryfikacji operatów szacunkowych i obrotu nieruchomościami rolnymi.

Zgłoszenia można dokonywać poprzez stronę internetową (www.opole.frdl.pl) bądź listownie dostarczając do nas wypełnioną KARTĘ ZGŁOSZENIA najpóźniej do 7 listopada 2019 r.

Szkolenia realizujemy również w formie zamkniętej na terenie Instytucji lub we wskazanej lokalizacji.
Zapytania prosimy kierować na adres e-mail: biuro@opole.frdl.pl

Szczegóły

Data:
Listopad 12
Czas:
09:00 - 14:00
Wydarzenie Categories:
,

Organizator

Opolskie Centrum Demokracji Lokalnej FRDL
Telefon:
(077) 454-48-29
Email:
szkolenia@opole.frdl.pl
Strona internetowa:
http://www.opole.frdl.pl

Miejsce

Opolskie Centrum Demokracji Lokalnej FRDL
ul. Krakowska 51,
Opole,
+ Google Map
Telefon:
77/ 453 68 25